НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ПОЛІТИЧНИХ НАУК І ПРАВА

З 2018 року кафедра здійснює підготовку «бакалаврів» зі спеціальності 81 «Право», а з 2019 року готує «бакалаврів» зі пеціальності 052 «Політологія». Крім того, кафедра забезпечує викладання загальноосвітніх дисциплін гуманітарного циклу на всіх факультетах університету.

Перелік дисциплін, що викладаються:

Адміністративне право

Вступ до спеціальності «політологія»

Географія світового господарства

Господарське право

Договірне право

Етнографія

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права України

Історія костюму та вишивки

Історія світової культури

Історія України

Історія української державності та культури

Історія української державності та культури (для ФІСЕ)

Історія української культури

Конституційне право

Країнознавство

Культурологія

Латинська мова

Ораторське мистецтво

Основи римського права

Політична символізація в архітектурі

Політологія

Правознавство (для МБГ)

Правознавство в професійній діяльності

Психологія

Рекреаційні комплекси та рекреалогія

Риторика

Соціальна відповідальність

Соціологія

Соціологія в архітектурі

Теорія держави і права

Теорія політики

Трудове право

Юридична деонтологія

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН

 

 

ПІДРУЧНИКИ, ВИПУЩЕНІ КАФЕДРОЮ ЗА ОСТАННІ РОКИ

 

History of Ukranian Statehood and Culture – Історія української державності та культури: Конспект лекцій. К : КНУБА, 2016. 172 с.

Історія світової культури. К. : КНУБА, 2015;

Історія української культури: навч. посіб. К.: КНУБА, 2015;

Соціологія: навч. посіб. К.: КНУБА, 2013. (Рекомендовано МОН України.);

Політологія: навч. посіб. К.: КНУБА, 2012. (Рекомендовано МОНмолодьспорту України);

Історія України: навч. посіб. 2-е вид. К.: КНУБА, 2010. (Рекомендовано МОН України).

Також члени кафедри брали участь у написанні підручників «Політична думка ХХ – початку ХХІ ст..: методологічний і доктринальний підходи» (Львів, 2016), «Історія політичної думки: підручник» (Львів, 2017), «Історія політичної думки України» (Львів, 2017).