Новини науки

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019-2020 навчальному році

З метою підтримки обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання Міністерством освіти і науки України оголошено проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р. (наказ МОНУ від 04.10.2019р. №1271).

Просимо прийняти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р.

НАКАЗ КНУБА від 18.10.2019р. №426

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

10/18/2019

 

Конкурсний відбір проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок

Міністерством освіти і науки України оголошено щорічний конкурсний відбір проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за участю закладів вищої освіти та наукових установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання» (КПКВК 2201040).

Керівникам наукових структурних підрозділів та науковим керівникам тем оформити в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» та подати в науково-дослідну частину університету (к. 4090) проекти на фінансування фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок державного бюджету, виконання яких розпочнеться з 2020 року (за формами, затвердженими наказом МОНУ від 30.06.2016р. № 717).

Доступ для оформлення проектів в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» надається з 01 жовтня до 01 листопада 2019 року без часових обмежень. Керівники проектів, яких авторизували співробітники НДЧ, самостійно вводять проекти в систему «Наука в університетах» за посиланням: kis.rit.org.ua.

Наказ МОНУ від 24.09.2019р. №1234

Наказ КНУБА від 03.10.2019р. №402

Форма проекту фундаментального,прикладного дослідження

Форма науково-технічної (експериментальної) розробки

10/03/2019

 

Щодо дослідження підприємницької екосистеми міст Києва та Львова

Міністерство науки і освіти України Інформує, що в рамках проекту програми «Creative Spark Higher Education Enterprise» проводиться дослідження, яке передбачає опитування за темою «Підприємницька екосистема міст Києва та Львова». Метою дослідження є вивчення різноманітності основних елементів екосистеми підприємництва в українських містах та надання представникам органів державної влади пропозицій щодо шляхів її покращення.

Просимо сприяти проведенню вищезазначеного дослідження шляхом заповнення анкети за посиланням https://cutt.lv/cwJTN33 до 1 жовтня 2019 року.

09/24/2019

 

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти оголосило конкурс на заповнення вакантних посад до Галузевих експертних рад.

Ми просимо вас долучитися до даних освітніх інновацій та довести інформацію до відома науково-педагогічних і наукових працівників та студентів і аспірантів вашого закладу чи установи.

Заповнену онлайн форму для участі у конкурсі з відбору членів ГЕР та інші запитання щодо конкурсу надсилати на електронну пошту konkurs@naqa.gov.ua

Строки подачі заявок: 09 вересня 2019 р. – 27 вересня 2019 р.

Форма подачі кандидатури: Онлайн google form

для науково-педагогічних, наукових працівників – https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A

для представників здобувачів вищої освіти – https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46

Інформаційне повідомлення знаходиться за адресою: https://naqa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tborysova_naqa_gov_ua/EXwFAfg72i1Kk40hO4Ubq_8By-CqcOzIM2OIhG_JYDW-Nw?rtime=GdGxzOBA10g

09/24/2019

 

Комерціалізація результатів наукових досліджень в Україні

Міністерство науки і освіти України в рамках проекту Creative Spark Higher Education Enterprise Programme проводить наукове дослідження, яке передбачає опитування за темою «Комерціалізація результатів наукових досліджень в Україні».
Метою цього дослідження є вивчення стану, проблем та перспектив комерціалізації наукових досліджень науковцями та винахідниками.
Дослідження проводиться методом опитування асистентів, викладачів, доцентів, професорів, наукових співробітників, аспірантів та докторантів.
Просимо поширити зазначену інформацію серед зацікавлених осіб та заповнити анкету до 30 вересня 2019 року за посиланням: https://u.to/HgE_Fg

09/12/2019

 

Про оголошення конкурсного відбору у 2019 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287 «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 15/28145, а також з метою забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці Міністерством освіти і науки України з 15.07.2019 оголошено конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління МОН, виконання яких розпочнеться з 2020 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

НАКАЗ КНУБА від 10.07.2019р. №303

07/10/2019