Новини науки

Щодо співпраці з бізнесом

Міністерство освіти і науки України інформує про проведення компанією «Casers» чергових заходів, які сприяють налагодженню співпраці між університетами та бізнесом шляхом отримання студентами та молодими науковцями практичного досвіду з вирішення прикладних завдань бізнесу.

01/29/2020

 

Про подання претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим

Постановою Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року № 2675-VIII «Про Премію Верховної Ради України для молодих учених» засновано 30 премій Верховної Ради України молодим ученим.
З урахуванням Постанови та Інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим, затвердженої рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 03 грудня 2019 року, протокол № 136, просимо подати претендентів та їх роботи на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим у 2020 році до директорату науки Міністерства освіти і науки України.
Документи та роботи претендентів на здобуття Премії, що подаються закладами вищої освіти, науковими установами, підприємствами України оформлюються згідно з Інструкцією, що знаходиться за електронним посиланням:

http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/37217.pdf

Документи щодо претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим подати до 20.02.2020р. в НДЧ (к. 4090, 4092 тел. 5-53, 4-53).

01/22/2020

 

Про атестацію наукової роботи стипендіатів та подання претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Відповідно до Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560:

І. Провести атестацію наукової роботи стипендіатів, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених;

II. Подати претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2020 – 2022 роки.

Документи щодо атестації наукової роботи стипендіатів (витяг з протоколу вченої ради факультету, витяг з кафедри та звіт стипендіата про досягнуті результати) та претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених подати до 20.02.2020р. в НДЧ (к. 4090, 4092 тел. 5-53, 4-53).

01/22/2020

 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019-2020 навчальному році

З метою підтримки обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання Міністерством освіти і науки України оголошено проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р. (наказ МОНУ від 04.10.2019р. №1271).

Просимо прийняти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р.

НАКАЗ КНУБА від 18.10.2019р. №426

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

10/18/2019

 

Конкурсний відбір проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок

Міністерством освіти і науки України оголошено щорічний конкурсний відбір проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за участю закладів вищої освіти та наукових установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання» (КПКВК 2201040).

Керівникам наукових структурних підрозділів та науковим керівникам тем оформити в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» та подати в науково-дослідну частину університету (к. 4090) проекти на фінансування фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок державного бюджету, виконання яких розпочнеться з 2020 року (за формами, затвердженими наказом МОНУ від 30.06.2016р. № 717).

Доступ для оформлення проектів в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» надається з 01 жовтня до 01 листопада 2019 року без часових обмежень. Керівники проектів, яких авторизували співробітники НДЧ, самостійно вводять проекти в систему «Наука в університетах» за посиланням: kis.rit.org.ua.

Наказ МОНУ від 24.09.2019р. №1234

Наказ КНУБА від 03.10.2019р. №402

Форма проекту фундаментального,прикладного дослідження

Форма науково-технічної (експериментальної) розробки

10/03/2019

 

Щодо дослідження підприємницької екосистеми міст Києва та Львова

Міністерство науки і освіти України Інформує, що в рамках проекту програми «Creative Spark Higher Education Enterprise» проводиться дослідження, яке передбачає опитування за темою «Підприємницька екосистема міст Києва та Львова». Метою дослідження є вивчення різноманітності основних елементів екосистеми підприємництва в українських містах та надання представникам органів державної влади пропозицій щодо шляхів її покращення.

Просимо сприяти проведенню вищезазначеного дослідження шляхом заповнення анкети за посиланням https://cutt.lv/cwJTN33 до 1 жовтня 2019 року.

09/24/2019