Новини науки

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти оголосило конкурс на заповнення вакантних посад до Галузевих експертних рад.

Ми просимо вас долучитися до даних освітніх інновацій та довести інформацію до відома науково-педагогічних і наукових працівників та студентів і аспірантів вашого закладу чи установи.

Заповнену онлайн форму для участі у конкурсі з відбору членів ГЕР та інші запитання щодо конкурсу надсилати на електронну пошту konkurs@naqa.gov.ua

Строки подачі заявок: 09 вересня 2019 р. – 27 вересня 2019 р.

Форма подачі кандидатури: Онлайн google form

для науково-педагогічних, наукових працівників – https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A

для представників здобувачів вищої освіти – https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46

Інформаційне повідомлення знаходиться за адресою: https://naqa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tborysova_naqa_gov_ua/EXwFAfg72i1Kk40hO4Ubq_8By-CqcOzIM2OIhG_JYDW-Nw?rtime=GdGxzOBA10g

09/24/2019

Комерціалізація результатів наукових досліджень в Україні

Міністерство науки і освіти України в рамках проекту Creative Spark Higher Education Enterprise Programme проводить наукове дослідження, яке передбачає опитування за темою «Комерціалізація результатів наукових досліджень в Україні».
Метою цього дослідження є вивчення стану, проблем та перспектив комерціалізації наукових досліджень науковцями та винахідниками.
Дослідження проводиться методом опитування асистентів, викладачів, доцентів, професорів, наукових співробітників, аспірантів та докторантів.
Просимо поширити зазначену інформацію серед зацікавлених осіб та заповнити анкету до 30 вересня 2019 року за посиланням: https://u.to/HgE_Fg

09/12/2019

 

Про оголошення конкурсного відбору у 2019 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287 «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 15/28145, а також з метою забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці Міністерством освіти і науки України з 15.07.2019 оголошено конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління МОН, виконання яких розпочнеться з 2020 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

НАКАЗ КНУБА від 10.07.2019р. №303

07/10/2019