Кафедра фізичного виховання і спорту

Кафедра фізичного виховання і спорту
Кафедра фізичного виховання і спорту забезпечує в університеті реалізацію навчальної дисціпліни „Фізичне виховання” при підготовці бакалаврів з усіх спеціальностей.

Завідувач кафедри – заслужений працівник фізичної культури і спорту України академік Академії інженерних наук України, академік Української Академії економічної кибернетики, кандидат педагогічних наук, професор С.М.Канішевський.

Навчальні дисципліни на весняний семестр 2013 року:
–         фізичне виховання (всі спеціальності) – професорсько-викладацький склад;
–         вікова фізіологія (для спеціальності 7.020208 – образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, к.п.н.,проф. С.М.Канішевський.

Науково-методичні праці викладачів за останні 5 років (2008-2012):
–         монографій 2:
–         Здоров’е. Здоровий та оздоровчий спосіб життя студентів;
–         Вдосконалення рухової активності студентів ВНЗ технічного профілю у системі професійно-прикладної фізичної підготовки.

Навчальних посібників – 4:
–         Рітмічна гімнастика;
–         Плавання;
–         Методи фізичного виховання і вдосконалення;
–         Студентський спорт в Україні. Медико-біологічні основи фізичної активності та самовдосконалення.

Методичних рекомендацій – 6;
Статей у фахових виданнях – 99;
Інших виданнях – 76;
Участь у Міжнародних конференціях – 29;
Одержано патентів та винаходів – 34.

Наукові дослідження ведуться за напрямками:
–         методологія, методика та організація навчального процесу з фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах системи освіти України (кандидат педагогічних наук, професор С.М.Канішевський);
–         удосконалення державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України (професор М.О.Діленян);
–         розроблення пристроів і тренажерів для розвітку основних груп м’язів та корекції постави (доцент Л.П.Віровський);
–         професійна-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів (професор С.М.Канішевський).

Викладацький та допоміжний склад кафедри:
зав.каф.,к.п.н.,проф. Канішевський С.М., доц..к.т.н. Човнюк Ю.В., доц., к.п.н. Третьяков Н.А., доц.,к.т.н. Озерова О.А., доценти: Віровський Л.П., Киселевська С.М., ст.викладачи: Осипенко Т.В., Антонюк О.А., Бабинець А.А., Даценко З.Я., Золотніковський Ю.В., Андріянова В.А., Пех С.В., Дубіна Н.Р., Гасанова С.Ф., Россипчук І.О., Прокопенко О.А., Головко А.М., Наумець Е.О., Євсюкова Т.В., Войтенко О.А., Фуркало М.І., Качановський Я,Є., інженер Ларіоненко Л.А., ст.лаборанти: Кучик Н.Т., Комишева А.І., лаборант Петров О.А.
Провідний інженер –  Амосова О.Е.

Контактний телефон:
Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту
Канішевський С.М.
(044)248-30-25, Спорткоплекс КНУБА кім. № 5.