Кафедра водопостачання та водовідведення

Завідувач кафедри
– доктор технічних наук,
професор, академік вищої освіти України
А.М. Кравчук.

Навчальна діяльність кафедри
Кафедра “Водопостачання та водовідведення“ на всіх факультетах університету забезпечує підготовку бакалаврів за напрямами “Будівництво” , спеціалістів та магістрів зі спеціальності “Водопостачання та водовідведення”.

Навчальні дисципліни кафедри:
Технічна механіка рідини та газу – к.т.н, проф. Ю. М. Константінов, д.т.н., проф. В.Л. Поляков, к.т.н, доц.. О.М. Ліфанов, к.т.н, доц. Є.І. Павлов, к.т.н, доц. О.О. Гіжа, к.т.н, доц. Ю.Д. Копаниця, к.т.н, доц. Д.О. Чернишов.
Водопостачання і водовідведення, д.т.н., проф. А.М. Кравчук, к.т.н, доц. Є.І. Павлов, к.т.н, доц. О.В. Зоря, к.т.н, доц. С.В. Величко.
Спецпитання гідравліки систем теплогазопостачання і вентиляції – д.т.н., проф. В.Л. Поляков, к.т.н, проф. Ю. М. Константінов, к.т.н, доц. О.О. Гіжа.
Інженерні мережі та інженерне обладнання водопостачання і водовідведення – к.т.н, доц. О.В. Зоря, к.т.н, доц. С.В.Величко.
Моніторинг довкілля та інженерні методи охорона біосфери – к.т.н, проф. О.А. Василенко.
Гідравліка і аеродинаміка – к.т.н, доц. О.О. Гіжа.
Гідробіологія – к.т.н, доц.. О.С. Петренко.
Гідравліка, гідромашини та гідро пневмоавтоматика – к.т.н, доц.. О.М. Ліфанов.
Гідрогазодинаміка – к.т.н, доц.. О.М. Ліфанов.
Інженерна гідравліка – к.т.н, доц. Д.О. Чернишов, к.т.н, проф. Ю. М. Константінов, к.т.н, доц. О.О. Гіжа.
Спецпитання гідравліки систем водопостачання і водовідведення – д.т.н., проф. А.М. Кравчук, к.т.н, проф. Ю. М. Константінов, к.т.н, доц. Ю.Д. Копаниця, к.т.н, доц. О.О. Гіжа.
Водовідведення – к.т.н, проф. О.А. Василенко, к.т.н, доц. Поліщук О.В.
Охорона водних ресурсів. Екологія проблем водокористування – к.т.н, доц. О.С. Петренко, к.т.н, доц. О.О. Гіжа.
Міські інженерні мережі – к.т.н, доц.. О.М. Ліфанов.
Метрологія і стандартизація – к.т.н, доц. Ю.Д. Копаниця.
Системи і методи комп’ютерного проектування – к.т.н, доц. Є.І. Павлов.
Монтаж систем водопостачання і водовідведення – к.т.н, доц. О.В. Зоря, к.т.н, доц. Ю.Д. Копаниця.
Організація проектних робіт – к.т.н, проф. О.А. Василенко.
Інтенсифікація та реконструкція споруд водопостачання і водовідведення к.т.н, проф. О.А. Василенко.
Очистка промислових стічних вод – проф. І.М. Таварткіладзе, к.т.н, доц. О.В. Поліщук.
Особливості систем водовідведення різних галузей – к.т.н, доц. О.В. Поліщук.
Налагодження, технологічний контроль роботи очисних споруд водовідведення – к.т.н, доц. О.В.Поліщук.
Основи наукових і інженерних досліджень – к.т.н, проф. Ю. М. Константінов, к.т.н, доц. О.О. Гіжа.
Математичні методи розв’язання задач – к.т.н, доц. Є.І. Павлов.
Очистка міських стічних вод – к.т.н, доц. О.В. Поліщук.
Вступ до будівельної справи – к.т.н., доц. Е.В. Залуцький., ст. викл. В.П. Балло.
Мережі систем водопостачання – д.т.н., проф. Кризський М.М., к.т.н., доц. Хомутецька Т.П., к.т.н., ст. викл. Пікуль Ю.М., ас. Любенко В.В.
Водопостачання та водовідведення – д.т.н., проф. Кризський М.М., ас. Любенко В.В.
Насосні і повітродувні станції – к.т.н., доц. Залуцький Е.В., ст. викл. Балло В.П.
Гідрологія і гідрометрія. Гідротехнічні споруди – к.т.н., доц. Дупляк О.В., ас. Любенко В.В.
Системи і методи комп’ютерного проектування – к.т.н., доц. Залуцький Е.В., ст. викл. Балло В.П.
Хімія води і мікробіологія – к.т.н., доц. Аргатенко Т.В.
Санітарно-технічне обладнання будівель – к.т.н., доц. Кушка О.М., ст. викл. Балло В.П.
Водозабірні споруди – к.т.н., доц. Обертас І.А., к.т.н., ст. викл. Пікуль Ю.М.
Влаштування трубчастих колодязів – к.т.н., доц. Юрков Є.В., к.т.н., ст. викл. Пікуль Ю.М.
Влаштування водозабірних свердловин – к.т.н., ст. викл. Пікуль Ю.М.
Теоретичні основи технології очистки природних і стічних вод – к.т.н., доц. Обертас І.А., к.т.н., доц. Аргатенко Т.В.
Спец.питання хімії та технології води – к.т.н., доц. Аргатенко Т.В.
Очисні споруди питного водопостачання – к.т.н., доц. Обертас І.А., к.т.н., доц. Терновцев О.В.
Водопостачання – к.т.н., доц. Юрков Є.В., к.т.н., доц. Кушка О.М., к.т.н., доц. Терновцев О.В., к.т.н., ст. викл. Пікуль Ю.М.
Водопостачання промислових підприємств – к.т.н., доц. Юрков Є.В., к.т.н., доц. Обертас І.А., к.т.н., доц. Терновцев О.В.
Експлуатація систем водопостачання і водовідведення – к.т.н., доц. Дупляк О.В., к.т.н., доц. Терновцев О.В., ас. Любенко В.В.
Організація, планування і управління господарством водопостачання та водовідведення – к.т.н., доц. Дупляк О.В., ас. Любенко В.В.
Технічна міжнародна термінологія з питань водопостачання та водовідведення – ст. викл. Бурлай В.А.
Налагодження роботи та технологічний контроль систем водопостачання – к.т.н., ст. викл. Пікуль Ю.М.
Особливості систем водопостачання різних галузей – к.т.н., доц. Аргатенко Т.В.
Інтенсифікація роботи та реконструкція систем водопостачання – к.т.н., доц. Хомутецька Т.П.
Водопостачання і водовідведення індивідуальних будівель – к.т.н., доц. Залуцький Е.В.
Ліцензування та патентування наукової продукції – ас. Ткачук Н.В.
Для спеціальності «Екологія» викладаються такі дисципліни:
Гідравліка і аеродинаміка – к.т.н, доц. О.О. Гіжа
Гідрологія – к.т.н., доц. Дупляк О.В.
Організація діяльності підприємств комунального життєзабезпечення – к.т.н., доц. Дупляк О.В.
Інженерне забезпечення будівель і споруд – к.т.н., доц. Дупляк О.В.
Для спеціальностей “Промислове і цивільне будівництво“ та«Міське будівництво і господарство» будівельного факультету викладається дисципліна:
Водопостачання та водовідведення – к.т.н., доц. Аргатенко Т.В., к.т.н., доцю Павлов Є.І., к.т.н., доц.. Зоря О.В., к.т.н., доц. Величко С.В.
На архітектурному факультеті викладаються такі дисципліни:
Інженерне обладнання будівель – ст. викл. Бурлай В.А., к.т.н., доц. Дупляк О.В., к.т.н., ст. викл. Пікуль Ю.М., ст. викл. Балло В.П., ас. Любенко В.В.
Спеціальна сучасна інженерно -технічна інфраструктура цивільних будівель – ст. викл. Бурлай В.А.
Спеціальні інженерні питання реконструкції – ст. викл. Бурлай В.А.
Для спеціальності «Автоматизація технологічних процесів» на факультеті автоматизації і інформаційних технологій викладається дисципліна:
ВПООА у будівництві і житлово-комунальному господарстві – к.т.н., доц. Кушка О.М.

Науково-методичні праці викладачів, аспірантів та здобувачів кафедри:
Підручники і навчальні посібники :

Кравчук А.М. «Водопостачання і водовідведення», Контантинов Ю.М. Гидравлика., Константінов Ю.М., Гіжа О.О. “Технічна механіка рідини і газу”, Константінов Ю.М., Гіжа О.О. “Інженерна гідравліка”, Константінов Ю.М., Кравчук А.М. “Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення”, Константінов Ю.М., Гіжа О.О., Копаниця Ю.Д., «Гідростатика. Приклади і задачі», Василенко О.А., Поліщук О.В., «Реконструкція і інтенсифікація споруд водопостачання та водовідведення», Величко С.В., Рокочинський А.М., Наумчук «Основи САПР», І.М. Таварткіладзе, О.М. Нечипор «Водовідведення. Очистка стічних вод», Поляков В.Л. «Технічна механіка рідини і газу», Константінов Ю.М., Гіжа О.О. «Задачник з гідравліки», Василенко О.А. та інш. «Раціональне використання та охорона водних ресурсів», Василенко О.А., Поліщук О.В. «Реконструкція та інтенсифікація споруд водопостачання та водовідведення», Тугай А.М., Орлов В.О. “Водопостачання”, Тугай А.М., Орлов В.О, Шадура В.О., Мартинов С.Ю. “Міські інженерні мережі”,Тугай А.М., Девтерова Т.В., Девтеров І.В. “Київський центр вищих навчальних закладов”, Тугай А.М., Терновцев В.О., Тугай Я.А. “Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання”,Тугай А.М. “Водопостачання”, Тугай А.М. “Бурова справа в водопостачанні”, Тугай А.М., Прокопчук И.Т. “Эксплуатация и ремонт систем артезианского водоснабжения”, Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П. “Ресурсозберігаючі технології водопостачання”, Тугай А.М., Тугай Я.А. “Водопостачання. Джерела та водозабірні споруди”, Терновцев В.О., Тугай Я.А., Терновцев О.В. “Споруди охолодження води”, Ю.М. Константінов, О.О. Гіжа. “Задачник з гідравліки”, Большаков В.А., Ю.М. Константинов, Попов В.Н. и др. “Сборник задач по гидравлике”, Большаков В.А., Ю.М. Константинов, Попов В.Н. и др. “Справочник по гидравлике”, Дупляк О.В. “Гідротехнічні споруди”, Залуцкий Э.В. “Насосные станции”, Залуцкий Э.В. “Расчет насосных станций и водоводов на программируемых микрокалькуляторах”, Прокопчук І.Т. “Експлуатація споруд і обладнання водопостачання та водовідведення”.
 
Методичні видання:
1) Аргатенко Т.В. Водопостачання і водовідведення: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи: для бакалаврів-будівельників з узагальненим об’єктом діяльності 6.09221.03 “Міське буд-во та госп-во”. – К.: КНУБА, 2010. – 30 с.
2) Аргатенко Т.В. Натрій-катіонітове пом’якшення води. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з курсу “Спецпитання хімії води і технології очистки природних та стічних вод”: Для студ. напряму підготовки 6.06 : 0101 “Буд-во” спец. “Водопост. і водовідвед.” освітньо-кваліфікац. рівня “бакалавр” / Нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2008. – 15 с.
3) Аргатенко Т.В. Хімія води та мікробіологія: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи : Для бакалаврі водного господарства з узагальненим об’єктом діяльності спец.6.092601 “Водопост. та водовідвед.”, та : бакалаврів-будівельників з узагальненим об’єктом діяльності спец. 6.092109 “Споруди та обладнання водопост. і водовідвед.” заочної форми навч. / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2007. – 20 с.
4) Бурлай В. А. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки для водопостачання об’єкта: метод. вказівки та завдання до виконання розрах.-граф. робіт з курсу “Гідрологія та гідрометрія” : Для студ. напрямів підгот. 0926 “Водні ресурси” спец. 7.0926.01 “Водопост. та водовідв.” та 0921 “Буд-во” спец. 7.0921.01 “Споруди і обладнання водопостач. і водовідведення” / Київськ. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КДТУБА, 1999. – 21 с.
5) Дупляк О.В., Величко С.В. Розрахунок розміру збитків від забруднення побутовими та дощовими стічними водами поверхневих та підземних вод: методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з курсу ” Менеджмент і маркетинг “. – К.: КНУБА, 2013. – 36 с.
6) Дупляк О.В. Експлуатація систем водопостачання і водовідведення: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт. – К.: КНУБА, 2012. – 40 с.
7) Дупляк О.В. Інженерна гідрологія та регулювання стоку. Методичні вказівки до виконання практикуму: Для бакалаврів напряму підготовки 0921 “Будівництво” / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2008. – 24 с.
8) Дупляк О. В. Загальна гідрологія: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт: Для студ. спец. 7.070801.10 “Екологія та охорона навколишнього середовища” спец. “Екологія буд-ва” / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.,2006. – 36 с.
9) Дупляк О.В. Гідротехнічні споруди. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. – К.: КНУБА, 2004. – 32 с.
10) Дупляк О. В.: методичні вказівки до виконання практичних робіт гідрологічного практикуму з курсу “Гідрологія та гідрометрія”: Для студ. проф. спрямування “Водне господарство і санітарна техніка 7.092602 (Водопостач : ання, водовідведення, раціональне використання і охорона водних ресурсів)” / Київськ. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КДТУБА, 1998. – 32 с.
11) Залуцький Е.В., Балло В.П. Вертикальні багатоколісні насоси: методичні вказівки по підбору насосів до насосних станцій ІІ підйому в курсових і дипломних проектах. – К., 2012. – 20 с.
12) Залуцький Е.В. Аналіз добової роботи насосних станцій: методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з практикуму”Насосні і повітродувні станції” : Для бакалаврів будівництва 6.092602 з пред. областю діяльності”Водопостачання та водовідведення” / Київс. нац. унів. буд. та архіт. – К., 2001. – 28 с.
13) Залуцький Е.В., Петрухно О.І. Насосні та повітродувні станції: методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту каналізаційної насосної станції : Для студ.спец.8.092601 “Водопостачання, водовідведення, раціональне використання і охорона водних ресурсів / Київс. нац. унів. буд. та архіт. – К., 2000. – 16 с.
14) Залуцкий Э.В., Петрухно О.И. Методические указания к выполнению графической части в курсовом проектировании насосних станций систем водоснабжения и водоотведения. – К. КИСИ, 1987. – 16 с.
16. Ю.М. Константінов, О.О. Гіжа. Моделювання гідравлічних явищ. Методичні вказівки та завдання до виконання РГР з дисциплін “Технічна механіка рідини і газу” та ”Інженерна гідравліка”. Київ. 2007. Видавн. КНУБА. 35 стор.
17. Ю.М. Константінов, О.О. Гіжа. Спеціальні питання гідравліки систем теплогазопостачання і вентиляції. Методичні вказівки та завдання до виконання РГР і контрольних робіт. Київ, КНУБА, 2000 р. 25 с.
18. Ю.М. Константінов, О.О. Гіжа., О.В.Тотєва Технічна механіка рідини і газу. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Київ, КНУБА, 2003.
19. Ю.М. Константинов, М.С. Краснитский., А.М.Кравчук Специальные вопросы гидравлики систем водоснабжения и водоотведения. Киев, КИСИ, 1991.

20) Кушка О.М., Юрков .Є.В., Балло В.П., Любенко В.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни ”СТО будівель”. Частина 3 – ”Внутрішня каналізація ”. – К.: КНУБА, 2012.
21) Кушка О.М., Балло В.П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни ”СТО будівель”. Частина 2 – ”Гаряче водопостачання”. – К.: КНУБА, 2012.
22) Кушка О.М., Балло В.П. СТО будівель. До виконання лабораторних робіт. – К.: КНУБА, 2006. – 28 с.
23) Кушка О.М. Санітарно-технічне обладнання будівель: Методичні вказівки: Для студ. за напрямком підготовки “Водні ресурси” зі спец. 6.092601 “Водопост. та водовідвед.” / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К. : КНУБА, 2006. – 28 с.
24) Масюк О.О. та інш.: методичні вказівки до виконання курсової роботи ” Інженерне обладнання будівель і споруд” для спец. АБС. – К.: КДТУБА, 1998.
25) Накорчевська В.Ф., Аргатенко Т.В. Аналіз якості води: Методичні вказівки до лабораторних робіт.: Для студ. напряму підготовки 6.060101 “Буд-во” спец. “Водопост. і водовідвед.” освітньо-кваліфікац. рівня “бакалавр” / Нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: КНУБА, 2004. – 20 с.
26) Накорчевська В.Ф., Аргатенко Т.В. Хімія води і мікробіологія. Методичні вказівки до лабораторних робіт: Для бакалаврі водного господарства з узагальнем об’єктом діяльності спец.6.092601 “Водопост. та водовідвед.”, та бакалаврів-будівельників з узагальненим об’єктом діяльності спец. 6.092109 “Споруди та обладнання водопост. і водовідвед.”. – К.: КНУБА, 2003. – 40с.
27) Накорчевська В.Ф. Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи “Натрій-катіонітова установка пом’якшення води” для студентів спеціальності 7.092601 “Водопостачання та водовідведення” . – К.: КДТУБА, 1999.
28) Петрухно О. І., Кушка О.М. Мережі і споруди систем водопостачання: методичні вказівки з вибору вихідних даних до виконання курсового проекту: для студ., які навч. за напрямом підготовки “Буд-во” ден. і заочн. форм навч. – К.: КНУБА, 2010. – 34 с.
29) Прокопчук І.Т. Менеджмент і маркетинг: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт: Для бакалаврів буд-ва спец. 6.092109 “Споруди і обладнання водопост. і водовідвед.” спец. 7.092601 та магістрів : 8.092601 спец.”Водопост.та водовідвед.” / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2007. – 56 с.
30) Терновцев В.О., Обертас І.А., Аргатенко Т.В. Теоретичні основи технології очищення природних та стічних вод. Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2010. – 32 с.
31) Терновцев В.О., Обертас І.А. Водопостачання. Очисні споруди промислового водопостачання: Метод. вказівки до виконання курсового проекту для студентів спец. 6.092601 спец.”Водопостачання та водовідведення”, 6.092109 спец. “Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення”. – К.: КНУБА, 2009.
32) Терновцев В.О. Водопостачання: Теоретичні основи технології очищення природних та стічних вод: Методичні вказівки та завдання для виконання розрахункової роботи. – К.: КНУБА, 2002. – 16 с.
33) Терновцев В.О. Очистка води від іонів важких металів: Метод. вказ. та завдання до виконання курс. проекту з водопостачання промислових підприємств: Для студ.спец. 7.092601 “Водопостачання та водовідведення”. Розд.1. Електрохімічна очистка води / Київськ. держ.техн. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КДТУБА, 1998. – 20 с.
34) Тугай А.М., Юрков Є.В., Тугай Я.А., Пікуль Ю.М. Водозабір підземних вод: методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2011. – 48 с.
35) Юрков Є.В., Кушка О.М.: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для бакалаврів будівництва 6.092601 спец. “Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення”. Компактні очисні споруди при заборі води з поверхневих джерел. – К.: КНУБА, 2008.
36) Юрков Є.В., Обертас І.А., Бурлай В.А. Аераційні установки для знезалізнення води: Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування з дисципліни “Водопровідні очисні споруди ” для студентів спеціальності 7.092109. – К.: КНУБА, 2002. – 12 с.
За останні три роки співробітниками кафедри опубліковано більше 55 статтей у фахових виданнях.
Співробітники кафедри приймають участь в міжнародних науково-практичних конференціях: ХДТУБА (м. Харків), Акватерм (Київ), Міжнародна наукова конференція „Problems of decision making under uncertainties” (Східниця, Україна), Международная научно-практическая конференция «Вода, экология, общество» (Харків), Международная техническая конференция (Севастополь), «Аква – Україна» (Київ), Международная научно-практическая конференция «Модернизация очистных сооружений сточных вод» ( Москва, Росія), Міжнародна конференція «Актуальні проблеми водного господарства та природокористування» (Рівне), Трубопроводный транспорт. международная конференция (Россия, Уфа).
 
Основними напрямками наукової діяльності дослідження ведуться за напрямами:
Дослідження гідравліки інженерних споруд водопостачання і водовідведення (доктор технічних наук, професор А.М. Кравчук, кандидат технічних наук, професор Ю.М. Константінов, Д.О. Чернишов, кандидати технічних наук, доценти О.М. Ліфанов, Є.І. Павлов, О.О. Гіжа, Ю.Д. Копаниця);
Розробка математичних моделей і методів розрахунку споруд біологічної очистки стічних вод (доктор технічних наук, професор І.М. Таварткіладзе, кандидат технічних наук, професор О.А. Василенко, кандидат технічних наук, доцент О.В. Поліщук);
Дослідження екологічного стану водних об’єктів (доктор технічних наук, професор В.Л. Поляков, кандидат технічних наук, професор О.А. Василенко, кандидати технічних наук, доценти О.С. Петренко, О.В. Зоря, С.В. Величко).
Фізико-хімічні дослідження питної та стічних вод (д.т.н., професор Кочетов Г.М., к.т.н., доценти Юрков Є.В., Аргатенко Т.В., Кушка О.М.. Обертас І.А., Терновцев О.В.)
Дослідження умов та споруд для збору підземних вод ( к.т.н., доц. Хомутецька Т.П., к.т.н., ст. викл. Пікуль Ю.М.)
Енергозберігаючі технології водопостачання (к.т.н., доц. Залуцький Е.В., к.т.н., доц. Хомутецька Т.П., ст. викл. Балло В.П., асист. Любенко В.В.)
Оцінка стану будівельних конструкцій та умов надійності їх будівництва та експлуатації (д.т.н., професор Кризський М.М.)

Викладацький та допоміжний склад кафедри:
зав. каф. д.т.н., проф. Кравчук А.М., професори: к.т.н. Василенко О.А., к.т.н. Константінов Ю.М., д.т.н. Кризський М.М., д.т.н. Таварткіладзе І.М., д.т.н. Поляков В.Л., доценти: к.т.н. Аргатенко Т.В., к.т.н. Величко С.В., к.т.н. Гіжа О.О., к.т.н. Дупляк О.В., к.т.н. Залуцький Е.В., к.т.н. Зоря О.В., к.т.н. Копаниця Ю.Д., к.т.н. Кушка О.М., к.т.н. Ліфанов О.М., к.т.н. Обертас І.А., к.т.н. Павлов Є.І., к.т.н. Петренко О.С., к.т.н. Поліщук О.В., к.т.н. Терновцев О.В., к.т.н. Хомутецька Т.П., к.т.н. Чернишев Д.О., к.т.н. Юрков Є.В., к.т.н. Величко С.В., старші викладачі: к.т.н. Пікуль Ю.М., Балло В.П., Бурлай В.А.., асистенти: Любенко В.В., Ільіна І.В., Ткачук Н.В., провідні інженери: Самченко Д.М., інженери: Сидорова Т.Ф., Чупрунова К.С., завідувачі лабораторій: Рубан М.П., Чупрунова Н.А.
Контактні дані
Телефони кафедри: (044)241-55-78, 245-48-35, 241-55- 94, 241-54-25, 241-55-33.
Електронна пошта: vv@knuba.edu.ua
Завідувач кафедри – д.т.н. професор Кравчук Андрій Михайлович – (044)241-48-34. аудиторія 283.
Вчений секретар – Балло Вікторія Петрівна – (044)241-54-45. аудиторія 285.
Методисти кафедри розміщені в аудиторіях 277, 279.