ПРО КАФЕДРУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Про кафедру

Кафедра міського господарства здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціалізації «Міське будівництво та господарство» за напрямком «Комплексна реконструкція та експлуатація міських територій».

  Завідувач кафедри – Мамедов Алірза Махмуд огли

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, спеціальність “Міське будівництво та господарство”, кваліфікація інженер-будівельник.

Трудову діяльність розпочав асистентом кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Містобудування та територіальне планування”, кандидат технічних наук, доцент.

Брав участь у розробці містобудівної документації, в т.ч. розробці генеральних планів. Учасник багатьох наукових конференцій і семінарів, в тому числі міжнародних, пройшов фахове навчання в організаціях за кордоном.

Має великий досвід роботи в міжнародних організаціях, керівництва значними будівельними проектами.

З 1995 р. проводить викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури та інших ВНЗ, завідувач кафедри міського господарства з 2016 року.Викладає дисципліни «Управління розвитком міста», «Комп’ютерні технології в містобудуванні», «Моделювання містобудівних систем».

Є заступником відповідального редактора наукового збірника «Містобудування та територіальне планування».

Веде дослідження в напрямках комп’ютерного моделювання містобудівних систем, використання BigData в управлінні розвитком міста, моделювання просторової підсистеми містобудівної системи.

Автор більше 60 наукових публікацій.