ПРО КАФЕДРУ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

Завідувач кафедри: проф.
Дьомін М.М.

Завідувач кафедри: член-кореспондент АМ України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР, дійсний член, віце-президент Української Академії архітектури, дійсний член, академік-секретар Міжнародної Академії архітектури (московське відділення), іноземний член Російської Академії архітектури і будівельних наук, професор міжнародної академії архітектури (Софія), доктор архітектури, професор М.М. Дьомін.

Кафедра заснована у 1948 році. Завідувачами кафедри були: заслужений архітектор УРСР, доцент О.О. Сидоренко, доктор технічних наук , професор Г.П. Богацький,  кандидат технічних наук, доцент В.В. Леонтович. З 1986 року кафедрою керує доктор архітектури, професор М.М. Дьомін. У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені й педагоги: професори Є.Є.Клюшниченко, Я.Б.Левітан, А.П.Осітнянко, Б.В.Солуха, І.Д.Родічкін, Г.Й.Фільварок, Г.Б.Фукс; доцент Г.А.Заболоцький.