НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів на будівельних спеціальностях університету. Готує магістрів за фахом “Міське будівництво та господарство”. Здійснює підготовку аспірантів і докторантів.

Навчальні дисципліни кафедри:

 • Планування та благоустрій міст.
 • Міські дорожньо-транспортні мережі та споруди.
 • Вулично-дорожня мережа міст.
 • Інженерно-планувальна організація територій в складних інженерно-геологічних умовах.
 • Інженерна підготовка та благоустрій міських територій.
 • Садово-паркове та ландшафтне будівництво.
 • Міський транспорт.
 • Транспортні системи міст.
 • Міські дорожньо-транспортні споруди.
 • Міські вулиці і дороги.

У навчальному процесі широко застосовуються оригінальні програмні комплекси (PTV Vision VISUM та PTV Vision VISSIM).

Науково-методичні праці викладачів:

Список наукових праць

Кафедра міського будівництва є випускаюча. Тематика дипломного проектування:

 • Проектування чи реконструкція міської забудови;
 • Інженерна підготовка міських територій під забудову;
 • Інженерний благоустрій міських територій;
 • Транспортне обслуговування міських територій;
 • Створення та вдосконалення транспортної інфраструктури міських територій;
 • Реконструкція та проектування нової міської вулиці чи дороги;
 • Реконструкція та проектування перетинів міських вулиць і доріг;
 • Реконструкція та проектування міських інженерних споруд;
 • Інженерне облаштування та обладнання міських вулиць і доріг;
 • Проект заходів по утриманню міських вулиць і доріг, утриманню міських територій;
 • Проект реконструкції, благоустрою та інженерного захисту об’єктів зеленого та садово-паркового       будівництва.
 • Дослідження закономірностей та особливостей транспортних та пішохідних потоків на вулично-дорожній мережі міст;
 • Дослідження особливостей розміщення та функціонування міських об’єктів;
 • Удосконалення методик проектування різних міських об’єктів;
 • Дослідження умов комфортності окремих міських територій;
 • Дослідження методів реконструкції існуючої забудови;
 • Удосконалення методів проектування заходів захисту та інженерної підготовки територій;
 • Удосконалення методик проектування перетинів міських вулиць і доріг;
 • Дослідження методів підвищення ефективності роботи перетинів міських вулиць і доріг;