ПРО КАФЕДРУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Загальна інформація

Керівництво і співробітники кафедри забезпечують викладацьку, консультаційну, методичну і наукову роботу у сфері вищої математики, приймаючи безпосередню участь у підготовці фахівців зі спеціальностей, яка здійснюється у рамках освітнього простору КНУБА, в міру наявних сил, можливостей і ресурсів сприяючи його стабільній роботі і сталому розвитку. Також кафедра разом з іншими підрозділами КНУБА приймає посильну участь у інших видах життєдіяльності його спільноти, зокрема у проведенні різних загальноуніверситетських заходів, соціальній роботі, забезпеченні належних умов праці студентів і співробітників тощо.

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1994 р.), доктор технічних наук, професор Валерій Кузьмич Чибіряков.

Історія кафедри