НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Наукова діяльність і коло наукових інтересів співробітників

Основні напрямки наукової діяльності і зацікавлення співробітників:

  • методи скінченних інтегральних перетворень для задач статики та динаміки пластин та оболонок;
  • математичне моделювання тепло- і масообмінних процесів в земній корі при течії рідини;
  • марковські процеси;
  • групи та алгебри Лі;
  • чисельно-аналітичні та проекційно-ітеративні методи.

Щорічно співробітниками видається близько 15 наукових публікацій у провідних фахових журналах. Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях в різних країнах світу.

Також співробітники кафедри цікавляться дослідженнями у таких сферах як:

  • сучасні освітні технології у викладанні математики і особливості мотивації студентів в сучасних умовах
  • математика у школі, олімпіадні задачі з математики для учнів шкіл і студентів вищих учбових закладів
  • особливості і специфіка викладання математики і організації навчального процесу в цьому напрямку у ВНЗ України і світу

Наукова діяльність (по роках)

Навчальні матеріали викладачів