НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Наукова діяльність

На кафедрі ІТ, починаючи з 2014 щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». Головною метою проведення даного заходу є розгляд тенденцій сучасного розвитку інформаційних технологій в розвитку освіти та суміжних галузях з застосуванням новітніх досягнень науки та техніки. Конференція включає наступні напрямки:

 1. Комп’ютерні науки.
 2. Інформаційні системи та технології.
 3. Інформаційні технології в освіті.
 4. Інноваційний розвиток будівельної галузі.
 5. Хмарні технології в управлінні інформацією.
 6. Управління знаннями і компетенціями в розвитку технологій.
 7. Інформаційні взаємодії в сучасному суспільстві.
 1. Програма конференції 2014
 2. Програма конференції 2015
 3. Програма конференції 2016
 4. Програма конференції 2017
 5. Програма конференції 2018
 6. Програма конференції 2019
 7. Програма конференції 2020

 

20 квітня 2018 року за участю кафедри ІТ був проведений форум роботодавців для студентів за спеціальністю комп’ютерні науки. Детальніше…

 

На кафедрі ведуться наукові дослідження за напрямами:

  • інтелектуальна інформаційно-координаційна система логістичного управління будівництвом (керівник – Цюцюра С.В., Хроленко В.М.)
  • управління інвестиційними, інноваційними, ІТ проектами та бюджетними програмами розвитку; розроблення експертних систем та систем підтримки прийняття рішень, систем документообігу атестації кадрів; оптимізація логістичних процесів ланцюгів постачань (керівник – Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Бородавка Є.В.);
  • розроблення методології управління організаціями та створення інформаційно-управляючих систем (керівник – Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Лященко Т.О.);
  • розвиток та впровадження методології інформаційних систем на базі хмарних технологій (керівник – Цюцюра М.І., Хроленко В.М., Резнік Р.С);
  • розроблення науково-методичних засад побудови інформаційних технологій управління діяльністю підприємств та організацій (керівник – Цюцюра М.І., Пороховніченко І.А., Кулеба М.Б.);
  • технологічні основи багатоаспектного системного аналізу і проектування інформаційних систем (на прикладі інформаційних управляючих систем підприємств) (керівник – Цюцюра С.В., Голенков В.Г., Стеценко І.В., Гончаренко Т.А.);
  • інформаційно-комунікаційні технології в освіті (керівник – Щербина О.А., Рафальська О.О.);
  • розвиток та впровадження методології проектно-векторного управління освітнім середовищем (керівник – Білощицький А.О., Миронов О.В.);
  • керівництво інвестиційними та інноваційними проектами розвитку (модернізації) підприємств (керівник –Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Бушуєв Д.А.);
  • математичне моделювання експертних систем в будівництві, методи й технології штучного інтелекту в складних системах (керівник – Цюцюра С.В., Горда О.В., Цюцюра М.І., Єрукаєв А.В.);
  • інформаційна технологія розвитку змісту освіти (керівник – ЦюцюраМ.І.);
  • оперативне управління логістичними процесами у будівництві, моделювання та прогнозування попиту на продукцію підприємств (керівник – Цюцюра С.В.);
  • робота в Консорціумі над виконанням міжнародної програми Erasmus+ проекту «GameHub» (керівник – Білошицький А.О.);
  • дослідження та розробка узагальненої моделі будівельних об’єктів на базі BIM-технології (керівник – Цюцюра С.В., Київська К.І.).

Публікації

2020 рік

 1. Kulikov Petro, Tsiutsiura Mykola, and Kozak Svitlana, “Information technologies in the educational process”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 7-9. Переглянути публікацію
 2. Chernyshev Denys, and Kryvsha Bohdan, “Use of databases on the internet”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 9-11. Переглянути публікацію
 3. Rusan Ihor, Kodomancev Nikita, and Baka Volodymyr, “Car autopilot – good or bad, what to expect?”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 11-13. Переглянути публікацію
 4. Терентьєв О.О., Цюцюцюра С.В., Цюцюра М.І., Горбатюк Є.В. Комп’ютерне документознавство: навч. посіб. Київ, 2020. 107 с.
 5. Терентьєв О.О., Повстянко Т.О., та Герасичкін П.С., “Теоретичний аналіз типових методів для захисту конфіденційності в інтернеті”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 79-81. Переглянути публікацію
 6. Tsiutsiura Svitlana, and Kyrnos Anna, “Classification of human blood bacteria with algorithms of machine learning”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 13-15. Переглянути публікацію
 7. Tsiutsiura Svitlana, Pokolenko Vadym, and Kostyshyna Nataliia, “Informative analysis of the modern state of comfort of apartment house”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 21-23. Переглянути публікацію
 8. Tsiutsiura Svitlana, and Girich Anastasia, “Application of artificial intelligence in medicine: diagnostics, medicine development”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 147-149. Переглянути публікацію
 9. Yerukaiev Andrii, Kodomancev Nikita, and Baka Volodymyr, “The principles of artificial intelligence in autopilot”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 15-17. Переглянути публікацію
 10. Dmytrychenko Andrii, Yerukaiev Andrii, and Vlasenko Myroslava, “Application software orange for data visualization in the race «Formula 1» using machine learning”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 29-31. Переглянути публікацію
 11. Єрукаєв А.В., Гоц В.В., та Ващук І.Є., “Вплив інформаційних технологій і розвиток комп’ютерної графіки в сучасній спільноті”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 51-53. Переглянути публікацію
 12. Tsiutsiura Mykola, Lazarchuk Nataliia, and Pikhota Oleksandr, “Cloud computing: importance of the technology”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 17-19. Переглянути публікацію
 13. Цюцюра М.І., та Негода О.А., “Пуста кімната”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 73-75. Переглянути публікацію
 14. Цюцюра М.І., та Гончаренко Є.О., “Розробка веб-застосунку підсистеми електронного документообігу”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 103-105. Переглянути публікацію
 15. Рудик В.А., Ярош Д.Р., та Київська К.І., “Модель організації функцій керування та обчислення мобільного робота”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 81-83. Переглянути публікацію
 16. Kryvoruchko Olena, and Anna Yatsiuta, “Web-application development for an online english school”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 19-21. Переглянути публікацію
 17. Korzh Roman, and Chirenko Nikita, “Use of databases on the internet”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 23-25. Переглянути публікацію
 18. Melnychenko Oleksandr, and Rybii Vitaliia, “Theoretical analysis of the traditional approach of data science in modern enterprise solutions”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 25-27. Переглянути публікацію
 19. Pasichnyk Volodymyr, and Dolhopolov Serhii, “Development of automatic website technology with the help of «Ai-constructor» artificial intelligence”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 27-29. Переглянути публікацію
 20. Гончаренко Т.А., та Гришуніна М.В., “Розробка дистанційних курсів з елементами гейміфікації”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 57-59. Переглянути публікацію
 21. Гончаренко Т.А., та Пічкур В.Р., “Використання сучасних засобів і ресурсів ІКТ у навчальному процесі”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 77-79. Переглянути публікацію
 22. Лященко Т.О., Цикановська В.С., та Кулеба М.Б., “Порівняльний аналіз методів розпізнавання облич”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 111-113. Переглянути публікацію
 23. Поплавський О.А., “Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень при роботі на біржових ринках”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 109-111. Переглянути публікацію
 24. Зачко О.Б., Лисицін О.Б., та Балло Р.В., “Інформаційні технології в сфері пожежної безпеки”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 45-47. Переглянути публікацію
 25. Попович Н.Л., Голенков В.Г., та Лyзiнa Ю.В., “Шифpувaння бaзи дaниx”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 69-71. Переглянути публікацію
 26. Girich Anastasia, and Horda Olena, “Analysis of the process of estimating the residual resource of a construction object in the framework of decision theory”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 31-33. Переглянути публікацію
 27. Pasichnyk Borys, Skorobohach Mariia, and Horda Olena, “Theoretical analysis of algorithms of constructing and designing mazes”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 41-43. Переглянути публікацію
 28. Горда О.В., “Специфіка інформаційних середовищ в будівництві”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 55-57. Переглянути публікацію
 29. Яворський М.І., Сісевич М.Ю., та Щербина О.А., “Сучасний стан та перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 83-85. Переглянути публікацію
 30. Bushuiev Denis, and Kozyr Boris, “Development and erosion of the competencies of innovative projects”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 35-37. Переглянути публікацію
 31. Бондар О.А., Мединська Т.М., та Шеховцева С.С., “Інформаційні технології та їх застосування контексті сучасного розвитку інтернет маркетингу”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 101-103. Переглянути публікацію
 32. Бідюк П.І., Ковтун К.І., та Клічес В.А., “Інформаційні технології в освіті”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 43-45. Переглянути публікацію
 33. Воркут Т.А., Алієва А.А., та Верба М.С., “Прикладне використання алгоритму розфарбовування графу”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 43-45. Переглянути публікацію

2019 рік

 1. Tsiutsiura, S.V., Kyivska, K.I., Tsiutsiura, M.I., Kryvoruchko, O.V., and Dmytrychenko, A.M., “Formation of a generalized information model of a construction object”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 10, Issue 2, p. 69-79, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 2. Tsiutsiura, S., Terentyev, O., Honcharenko, T., and Lyashchenko, T., “Multidimensional space structure for adaptable data model”, International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume 8, Issue 3, p. 7753-7758, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 3. Svitlana Tsiutsiura, and Svitlana Kozak, “Promising cloud technologies in education”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 434-435. Переглянути публікацію
 4. Svitlana Tsiutsiura, and Nataliia Kostyshyna, “Analysis of information technologies for providing comfortable living conditions”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 446-447. Переглянути публікацію
 5. Svitlana Tsiutsiura, Yevhenii Honcharenko, and Vadym Duchenko, “Design and development of the document automation system “Kantseliariia-Fact””, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 458-459. Переглянути публікацію
 6. S. Tsiutsiura, V. Lakhno, Y. Ryndych, A. Blozva, A. Desiatko, Y. Usov, and S. Kaznadiy, “Optimization of information and communication transport systems protection tasks”, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 10, Issue 1, p. 1-9, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 7. S. Tsiutsiura, K. Kyivska, M. Tsiutsiura, O. Kryvoruchko, A. Yerukaiev, and V. Hots, “A study of the concept of parametric modeling of construction objects”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 04, p. 199-209, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 8. С.В. Цюцюра, Д.О. Чернишев, та М.Б. Кулеба, “Інформаційні технології оцінювання знань студентів з використанням хмарних технологій”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 7-9. Переглянути публікацію
 9. С.В. Цюцюра, А.В. Касянчук, та Є.О. Мацієвський, “Колірний режим LAB в середовищі ADOBE PHOTOSHOP”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 12-14. Переглянути публікацію
 10. С.В. Цюцюра, та О.І. Нагорна, “Психолого-педагогічні аспекти використання портальної технології”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 16-19. Переглянути публікацію
 11. С.В. Цюцюра, та Н.В. Костишина, “Аналіз предметної області – сучасного стану комфортності житла”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 86-87. Переглянути публікацію
 12. Biloshchytskyi, A., Lizunov, P., Kuchansky, A., Andrashko, Y., and Biloshchytska, S., “Improvement of the method for scientific publications clustering based on N-gram analysis and fuzzy method for selecting research partners”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Volume 4, Issue 4, p. 6-14, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 13. A.O. Biloshchytskyi, O.Y. Biloshytska, and D.S. Lysenko, “Secure electronic document management system”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 63-65. Переглянути публікацію
 14. Y.V. Borodavka, and А.А. Kharchenko, “Use of neural networks in the generative design of construction objects”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 99-101. Переглянути публікацію
 15. Є.В. Бородавка, В.М. Міхайленко, та В.М. Койструбов, “Інформаційна система управління проектами в малоповерховому будівництві”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 73-74. Переглянути публікацію
 16. О.В. Горда, “Формализация представления изображения дефекта типа “трещина””, Управління розвитком складних систем, Volume 38, p. 71-75, 2019. (Index Copernicus) Переглянути публікацію
 17. Horda Olena, Myroslava Vlasenko, and Valeria Zhuravlova, “Managing the operational reliability of a construction object within the framework of decision theory”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 420-421. Переглянути публікацію
 18. Олена Горда, “Застосування BIM технологій на будівельному майданчику в інформаційних технологіях управління проектом”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 424-425. Переглянути публікацію
 19. Kateryna Kyivska, Oleksandr Terentiev, and Bohdan Kryvsha, “Use of databases at the enterprise”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 442-443. Переглянути публікацію
 20. К.І. Київська, “Проблеми застосування Bim-технології в будівельній галузі”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 84-86. Переглянути публікацію
 21. О.Б. Лисицін, І.В. Русан, та Т.М. Мединська, “Інформаційні системи управління та автоматизації складський робіт роботи на галузевих підприємствах та в установах”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 21-24. Переглянути публікацію
 22. О.А. Поплавський, М.Б. Німенко, та О.В. Бобоєд, “Засоби і методи захисту інформації”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 96-98. Переглянути публікацію
 23. Nataliia Popovych, and Olga Popovych, “Dialog management for chatbots in the industry”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 29-31. Переглянути публікацію
 24. Volodymyr Khrolenko, Myroslava Vlasenko, Valeria Zhuravlova, Mytko Karyna, and Falshovnyk Vladlena, “Cloud platforms”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 438-439. Переглянути публікацію
 25. В.М. Хроленко, В.Г. Голенков, та I.М. Доманецька, “Вивчення базових технологій кросплатформного програмування”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 82-84. Переглянути публікацію
 26. М.І. Цюцюра, А.В.Єрукаєв, В.В. Гоц, та Н.В.Костишина, “Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 64-68, 2019. (Index Copernicus) Переглянути публікацію
 27. М.І. Цюцюра, О.В. Криворучко, та М.А. Костюк, “Теоретико-методологічні вимоги до проектування адаптивного мобільного навчального середовища”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 179-185, 2019. (Index Copernicus) Переглянути публікацію
 28. М.І. Цюцюра, М.Б. Кулеба, В.В. Гоц, та Т.О. Лященко, “Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 111-116, 2019. (Index Copernicus) Переглянути публікацію
 29. Tsiutsiura, M., Peleschyshyn, A., Korzh, and R., Trach, “Building of Information Activity Management System of Higher Educational Establishment in the Social Environments of the Internet”, I3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies, AICT 2019, p. 58-61, 2019. (Scopus) <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85073365014&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2c414a6937e874c07f4b75f3288b1cc5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857201521567%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=”>Переглянути публікацію
 30. Tsiutsiura, M., Korzh, R., Peleshchyshyn, A., and Trach, O., “Increasing the efficiency of the processes of formation of the informational image of the HEI”, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1080, p. 661-679, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 31. Mykola Tsiutsiura, and Svitlana Shekhovtseva, “Web technologies as a means of modernizing the learning process”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 436-437. Переглянути публікацію
 32. Mykola Tsiutsiura, Yuliia Luzina, and Oleksii Shystun, “Evolutionary and genetic algorithms as components of data mining”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 456-457. Переглянути публікацію
 33. Mikola Tsiutsiura, Zhengbing Hu, Ihor Tereikovskyi, Liudmyla Tereikovska, and Kostiantyn Radchenko, “Applying Wavelet Transforms for Web Server Load Forecasting”, in The second international conference on computer science, engineerind and education applications “ICCSEEA2019”, Kyiv, 2019, pp. 869-877. (Scopus) Переглянути публікацію
 34. М.І Цюцюра., О.В. Криворучко, та Т.М. Мединська, “Структура інформаційних потоків в інформаційній системі виробничого підприємства”, Управління розвитком складних систем, № 37, с. 197-208, 2019. Переглянути публікацію
 35. Mуkola Tsiutsiura, Volodymyr Baka, and Bohdan Rosinskyi, “Cyber–physical systems, their applications and related challenges”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 92-94. Переглянути публікацію
 36. М.І. Цюцюра, Є.О. Гончаренко, та В.М. Дученко, “Система електронного документообігу «ФАКТ»”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 9-10. Переглянути публікацію
 37. М.І. Цюцюра, та Ю.В. Варварюк, “Потенціал штучного інтелекту в системах дистанційного навчання”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 10-12. Переглянути публікацію
 38. М.І. Цюцюра, та Д.В. Яковенко, “Криптографічні протокололи при дотримуванні основних заходів Веб-безпеки”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 42-43. Переглянути публікацію
 39. М.І. Цюцюра, В.В. Гоц, та В.О. Трохимчук, “Автоматизація бібліотеки з використанняv технологій дистанційного та електронного навчання”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 94-96. Переглянути публікацію
 40. М.І. Цюцюра, В.В. Гоц, та І.М. Квачук, “Автоматизована система оцінки знань у закладах вищої освіти на основі проведення тестувань”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 98-99. Переглянути публікацію
 41. Bushuiev, DA, Bushuiev, SD, Bushuieva, VB, and Kozyr, BY, “Leadership in application agile project management methodology for development of information technology”, Natl Acad Pedagogical Sciences Ukraine, Inst Info Technol & Learning Tools, Volume 70, Issue 2, p. 1-15, 2019. (Web of Science) Переглянути публікацію
 42. Д.А. Бушуєв, “Конвергенція знань в управлінні проектами щодо імунних механізмів живої природи”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 52-53. Переглянути публікацію
 43. Andrii Yerukaiev, and Ivanna Vashchuk, “Research of stages of designing and management of IT-projects”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 432-433. Переглянути публікацію
 44. Andrii Yerukaiev, Viktoria Rudyk, Ivan Kuchko, and Valentyn Homych, “Investigation of artificial neural network of mobile robot instrument system”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 448-449. Переглянути публікацію
 45. A.V. Yerukaiev, “Review of methods of artificial intelligence, that is used for determination of subjective estimation of man”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 19-21. Переглянути публікацію
 46. A.V. Yerukaiev, Ya.O. Kotsar, and O.S. Tyshchenko, “Purpose and functions of database management systens”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 24-25. Переглянути публікацію
 47. A.V. Yerukaiev, and Y.R. Kozak, “Object-oriented model for building databases and its aspects of use in modern information systems introduction”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 25-27. Переглянути публікацію
 48. A.V. Yerukaiev, and R.V. Ballo, “The development of artificial intelligence as a motive for inhibition of human intelligence”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 27-29. Переглянути публікацію
 49. А.В. Єрукаєв, та В.Ю. Стольникова, “Штучний інтелект. Кіно, від ідеї до реальності”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 103-104. Переглянути публікацію
 50. Т.А. Гончаренко, “Об’єктно-орієнтоване моделювання просторових об’єктів генерального планування”, Управління розвитком складних систем, Volume 38, p. 64-70, 2019. (Index Copernicus) Переглянути публікацію
 51. Honcharenko, T., Mihaylenko, V., Chupryna, K., Andrashko, Y., and Budnik, S., “Modeling of spatial data on the construction site based on multidimensional information objects”, International Journal of Engineering and Advanced Technology, Volume 8, Issue 6, p. 3934-3940, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 52. Honcharenko, T., Riabchun, Y., Honta, V., Chupryna, K., and Fedusenko, O., “Methods and means of evaluation and development for prospective students’ spatial awareness”, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Volume 8, Issue 11, p. 4050-4058, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 53. Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Ryzhakov, D., Petrukha, S., and Ishchenko, T., “The innovative technology for modeling management business process of the enterprise”, International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume 8, Issue 4, p. 4024-4033, 2019. (Scopus) Переглянути публікацію
 54. Віктор Міхайленко, Тетяна Гончаренко, Тамара Лященко, та Марія Лященко, “Впровадження програмних комплексів на основі технології інформаційного моделювання (BIM-технології)”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 450-451. Переглянути публікацію
 55. Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko, and Mariya Lyashchenko, “Information technologies for 3D modeling for construction and architecture”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 80-82. Переглянути публікацію
 56. Володимир Голенков, та Ольга Чуб, “Інфологічна модель системи управління міською логістичною інфраструктурою”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 422-423. Переглянути публікацію
 57. Є.М. Костюк, Т.М. Мединська, та Н.М. Дудка, “Тенденції і перспективи розвитку криптографії”, in Всеукраїнська науково-практична конференція “Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі”, Київ, 2019, pp. 20-21. Переглянути публікацію
 58. Рудик А.В., Рудик В.А., та Матей М.І., “Оптимізація автоматичної системи регулювання температури у випарній установці МЗС-320М”, Вісник Інженерної академії України, Volume 1, p. 107-114, 2019. Переглянути публікацію
 59. Рудик А.В., Рудик В.А., та Матей М.І., “Аналіз одометричних методів визначення параметрів руху мобільних роботів”, Вісник Інженерної академії України, Volume 2, p. 107-115, 2019. Переглянути публікацію
 60. Rudyk A.V., Rudyk V.A., and Matei M.I., “Criterion of efficiency of processing of the measuring information in telecommunication systems”, in Авіація у ХХІ столітті. Безпека в авіації та космічні технології. Матеріали 9-го всесвітнього конгресу, Київ, НАУ, 2019, pp. 4.37-4.39. Переглянути публікацію
 61. Rudyk Andrii, Rudyk Viktoriia, Matei Mykhailo, and Radul Nazarii, “The influence of the program code structure on the discretization frequency of the onboard computer of a mobile robot”, in Modern problems of mathematical modeling, automated control and information technologies – 2019, Kyiv. Переглянути публікацію

2018 рік

 1. Svitlana Tsiutsiura, Yevhenii Honcharenko, and Vadym Duchenko, “Design and development of the document automation system “Fact””, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 494-495. Переглянути публікацію
 2. Svitlana Tsiutsiura, and Mykola Kuleba, “Хмарні технології як інструмент підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 492-493. Переглянути публікацію
 3. Svitlana Tsiutsiura, Oleksii Myronov, and Roman Reznik, “Аналіз недоліків оцінювання науково-освітньої та науково-дослідницької діяльності ВНЗ та структурних підрозділів”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 480-481. Переглянути публікацію
 4. Svitlana Tsiutsiura, Mykola Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev, and Nataliia Kostyshyna, “Technology of use of cognitive maps”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 458-459. Переглянути публікацію
 5. S. Tsiutsiura, and O. Kolachko, “Designing of enterprise resource management subsystem”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 30-32. Переглянути публікацію
 6. Svitlana Tsiutsiura, “Standards of educational information education”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 50-52. Переглянути публікацію
 7. Svitlana Tsiutsiura, and Julia Vigor, “Information subsystem for ensuring the increase of the productivity of agricultural crops in the south of ukraine in the northern steppe region”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 52-53. Переглянути публікацію
 8. Svitlana Tsiutsiura, and Yevheniia Iskra, “Development application «modeling jewelry» for internet-shop”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 53-55. Переглянути публікацію
 9. Svitlana Tsiutsiura, and Yeugene Macievskii, “The system of management of the credit story data of the bank’s users basis”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 55-56. Переглянути публікацію
 10. С.В. Цюцюра, Є. О. Гончаренко, та В.О. Поколенко, “Інформаційна підсистема “Канцелярія””, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 106-107. Переглянути публікацію
 11. A. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, S. Paliy, S. Biloshchytska, S. Bronin, Y. Andrashko, Y. Shabala, and V. Vatskel, “Development of technical component of the methodology for projectvector management of educational environments”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №2-92, pp. 4-13, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
 12. A. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, Y. Andrashko, and O. Bielova, “Learning space conceptual model for computing games developers”, in IEEE 13th International scientific and technical conference on computer sciences and information technologies, CSIT 2018 – Proceedings, Lviv, 2018, pp. 97-102. (Scopus) Переглянути публікацію
 13. A. Biloshchytskyi, Kuchansky, Y. Andrashko, S. Biloshchytska, A. Dubnytska, and V. Vatskel, “The method of the scientific directions potential forecasting in infocommunication systems of an assessment of the research activity results”, in 4th International scientific-practical conference problems of infocommunications science and technology, PICS and 2017 – Proceedings, Kharkiv, 2018, pp. 69-72. (Scopus) Переглянути публікацію
 14. A. Biloshchytskyi, Kuchansky, Y. Andrashko, V. Vatskel, S. Biloshchytska, O. Danchenko, and I. Vatskel, “Combined models for forecasting the air pollution level in infocommunication systems for the environment state monitoring”, in IEEE 4th International symposium on wireless systems within International conferences on intelligent data acquisition and advanced computing systems, IDAACS-SWS 2018, Lviv, 2018, pp. 125-130. (Scopus) Переглянути публікацію
 15. A. Biloshchytskyi, S. Biloshchytska, A. Kuchansky, O. Bielova, and Y. Andrashko “Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology”, in 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 – Proceedings, Lviv-Slavske, 2018, pp. 200-203. (Scopus) Переглянути публікацію
 16. A. Biloshchytskyi, S. Biloshchytska, and A. Kuchansky, “Trends in management development in the sphere of educational institutions”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 9-11. Переглянути публікацію
 17. A. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, and V. Vatskel, “Iot system for the environment state monitoring” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 34-36. Переглянути публікацію
 18. Є.В. Бородавка, та В.М. Квасневський, “Інформаційна бібліотека уніфікації будівельних конструкцій”, The Scientific Heritage, № 24, с. 56-62, 2018.
 19. Є.В. Бородавка, та В.М. Квасневський, “Інформаційна бібліотека уніфікації будівельних конструкцій”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 72-74. Переглянути публікацію
 20. V. Khrolenko, and S. Saminskii, “Informational technology for the development of navigation application based on android” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 43-44. Переглянути публікацію
 21. В.М. Хроленко, та І.М. Доманецька, “Засоби опрацювання природномовних текстів в автоматизованих системах контролю знань” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 104-106. Переглянути публікацію
 22. Mykola Tsiutsiura, Olena Kryvoruchko, and Oleksandr Dytyniuk, “Тестування безпеки інформаційних систем на підприємстві”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 496-497. Переглянути публікацію
 23. М.І. Цюцюра, та А.В. Єрукаєв “Застосування генетичного алгоритму для формування функції належності нечітких множин”, Управління розвитком складних систем, № 34, с. 71-75, 2018. Переглянути публікацію
 24. M. Tsiutsiura, N. Shakhovska, R. Kaminskyy, and E. Zasoba “Association rules mining in big data”, International journal of computing, №17(1), pp. 25-32, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
 25. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та О.В. Криворучко, “Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері”, Управління розвитком складних систем, №34, с. 153-162, 2018. Переглянути публікацію
 26. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та О.В. Криворучко, “Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО”, Управління розвитком складних систем, №33, с. 190-194, 2018. Переглянути публікацію
 27. М.І. Цюцюра, та С.Д. Бушуєв, “Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти”, Information Technologies and Learning Tools, мol. 1, no 1, рр. 105-126, 2018. (Web of Science)
 28. M.I. Tsiutsiura, “Choice of the method of technical analysis of information systems in dependence on the value of the index of fractal dimension” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies“, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 44-46. Переглянути публікацію
 29. Mykola Tsiutsiura, Pavlo Voitiuk, and Pavlo Syrota, “Information system of testing for selection of personnel to the university” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 46-48. Переглянути публікацію
 30. M. Tsiutsiura, and A. Yerukaiev, “Information models and methods in estimation of factors of influence on selection of land facilities”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 48-50. Переглянути публікацію
 31. О.А. Щербина, Проектування електронних освітніх ресурсів для відкритих систем підвищення кваліфікації викладачів університету [Монографія]. Київ, Україна: ЦП «Компринт», 2018.
 32. Д.А. Бушуєв, С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, та Л.С. Чернова, “Модель бенчмаркінгу на основі генетичних механізмів в управлінні проектами”, Управління розвитком складних систем, № 36, с. 12-20, 2018. Переглянути публікацію
 33. Д.А. Бушуєв, C.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, та Б.Ю. Козир, “Інформаційні технології розвитку компетенцій менеджерів з управління проектами на основі глобальних трендів”, Інформаційні технології і засоби навчання, №34, с. 19-26, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
 34. Denis Bushuiev, Natalia Bushuyeva, Victoriia Busuieva, and Igor Achkasov, “It projects management driving by competence”, in “IEEE CSIT 2018”, Lviv, 2018, pp. 226-228. (Scopus) Переглянути публікацію
 35. Д.А. Бушуєв, “Механізми управління проектами в умовах “поведінкової економіки””, Управління розвитком складних систем, №34, с. 19-26, 2018. Переглянути публікацію
 36. Д.А. Бушуєв, С.Д. Бушуєв, та Р.Ф. Ярошенко, “Управління проектами в умовах “поведінкової економіки””, Управління розвитком складних систем, №33, с. 22-30, 2018. Переглянути публікацію
 37. Д.А. Бушуєв, С.Д. Бушуєв, та Р.Ф. Ярошенко, “Проривні компетенції в управлінні інноваційними проектами та програмами”, Вісник Національного технічного університету, №1(1277), с. 3-9, 2018.
 38. Е.В. Горда, Преобразования цифрового изображения дефекта типа “трещина”, Управління розвитком складних систем, №33, с. 139-143, 2018. Переглянути публікацію
 39. Olena Gorda, and Serhii Yovko, “Analysis of the problem of one-dimensional cutting of slabs for insulation of facades”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 18-19. Переглянути публікацію
 40. O. Gorda, and V. Kiriyenko, “Development of a subsystem for the optimal choice of a ventilation system for maintaining the temperature mode in buildings and structures”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 19-21. Переглянути публікацію
 41. O. Gorda, and L. Kobzarenko, “Development and investigation of the imitation model curvoshin-sheet mechanism”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 21-22. Переглянути публікацію
 42. O. Gorda, and O. Myronenko, “Geometric modeling of dynamic constructions and coatings based on algebraic lines”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 22-24. Переглянути публікацію
 43. О.В. Горда, та С.П. Коломієць, “Про проблему локалізації дефекту типу “тріщина” на основі контрастів цифрового зображення”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 64-66. Переглянути публікацію
 44. А.В. Єрукаєв, та Ю.Д. Піха, “Розробка веб застосування “Інтернет форум””, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 68-69. Переглянути публікацію
 45. Kateryna Kyivska, “BIM-technology application on different stages of life cycle facility construction”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 464-465. Переглянути публікацію
 46. К.І. Київська, О.О. Терентьєв, Є.В. Горбатюк, та О.В. Доля, “Аналіз сучасних інформаційних технологій системи діагностики технічного стану будівель і споруд”, Управління розвитком складних систем, № 36, с. 100-107, 2018. Переглянути публікацію
 47. E.I. Kievskaya, D.P. Il’yachenko, V.V. Ling, A.G. Kiyamova, and A.A. Mironova “The optimization of the competency model of bachelors of engineering specialties”, International journal of mechanical engineering and technology (IJMET), №9, pp. 1085-1093, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
 48. E.I. Kievskaya, V/I. Aitov, Kh.Kh. Galimova, A.A. Kulagin, L.M. Faizrakhmanova, and M.M. Isupova “Formation of foreign language professional competence at the natural science faculties”, International journal of mechanical engineering and technology (IJMET), №10, pp. 953-963, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
 49. Kateryna Kyivska, and Alexander Medvedev, “Intuitive office network based on cisco dna service technology”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 24-26. Переглянути публікацію
 50. Kateryna Kyivska, and Ekaterina Sliusarenko, “Specification for developing android applications with unity”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 26-28. Переглянути публікацію
 51. Kateryna Kyivska, and Anastasiia Smychkovska, “Development of educational-developing application for children and young schools”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 28-30. Переглянути публікацію
 52. В.Г. Голенков, “Математичне моделювання динаміки пружних ланок дволанкового маніпулятора з вантажем на кінці”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 62-64. Переглянути публікацію
 53. Tetiana Honcharenko, and Viktor Mikhailenko, “Методи побудови цифрових моделей поверхні для планування території під забудову”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 482-483. Переглянути публікацію
 54. T. Honcharenko, A. Kuchansky, Y. Andrashko, A. Biloshchytskyi, O. Danchenko, O. Ilarionov, and I. Vatskel, “The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of volumes of M-simplexes”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №4-92, pp. 15-25, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію
 55. Т.А. Гончаренко, “Структурний аналіз території під забудову як складної просторово-розподіленої системи”, Управління розвитком складних систем, №34, с. 115-122, 2018. Переглянути публікацію
 56. Т.А Гончаренко, та В.М. Міхайленко, “Інформаційне забезпечення для вирішення завдань планування території під забудову”, Містобудування та територіальне планування, № 67, с. 289-297, 2018.
 57. Т.А. Гончаренко, та В.М. Міхайленко, “Теоретико-множинний опис просторових даних у складі інформаційної моделі території під забудову”, Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання, № 24, с. 147–157, 2018.
 58. T. Honcharenko, and V. Mihaylenko, “Comparative method adopted by triangulating models of surfaces for solving the planning tasks on construction site”. Natural and Technical Sciences, 09.2018.
 59. Т.А. Гончаренко, “Застосування BIM-технології для створення цифрової моделі території під забудову”, Управління розвитком складних систем, №33, с. 131-138, 2018. Переглянути публікацію
 60. T. Honcharenko, “Bim-technology for creation information model of the construction site”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 11-12. Переглянути публікацію
 61. T. Honcharenko, N. Kodomantsev, and V. Baka, “Application of 3d scanning, modeling and building printing in construction activities”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 12-14. Переглянути публікацію
 62. T. Honcharenko, N. Klevtsov, B. Pasichnyk, “Modern methods for determining the volumes of excavation”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 14-16. Переглянути публікацію
 63. T. Honcharenko, and V. Sarafinyk, “Methodology of 3d computer simulation in construction for technical education”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 16-18. Переглянути публікацію
 64. Tamara Lyashchenko, Maryna Hryshunina, and Vladyslav Pichkur, “Гейміфікація як сучасний підхід в освіті”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 462-463. Переглянути публікацію
 65. Т.О. Лященко, М.В. Гришуніна, та В.Р. Пічкур, “Гейміфікація як одна з інноваційних форм навчального процесу”, Управління розвитком складних систем, №35, с. 153-162, 2018. Переглянути публікацію
 66. Tamara Lyashchenko, Maryna Hryshunina, and Vladyslav Pichkur, “The introduction of distance learning in the learning process”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 36-38. Переглянути публікацію
 67. O. Myronov, A. Kuchansky, A. Biloshchytskyi, Y. Andrashko, S. Biloshchytska, and Y. Shabala, “Development of adaptive combined models for predicting time series based on similarity identification”, Eastern-European journal of enterprise technologies, №4-91, pp. 32-42, 2018. (Scopus) Переглянути публікацію

2017 рік

 1. S. Tsiutsiura, and Y. Borodavka, “Building lifecycle modeling”, International Journal of Science and Research, vol. 6, no. 9, pp. 1625-1628, 2017.
 2. S. Tsiutsiura, Y. Borodavka, and V. Kvasnievsky, “Implementation of data structure for digital representation of building model”, International Journal of Computer Science and Telecommunications, vol. 8, no. 6, pp. 1-3, 2017.
 3. С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, А.М. Десятко, та В.І. Пашорін, “Інформаційна система логістики в торгівлі як складова інформаційних систем управління підприємствами”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 132-137, 2017. Переглянути публікацію
 4. S.V. Tsiutsiura, and M.I. Tsiutsiura, “Information technology for management of power-intensive enterprises modernization”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 22-24. Переглянути публікацію
 5. С.В. Цюцюра, та О.О. Терентьєв, “Перспективи розвитку технологій хмарної обробки даних”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 49-50. Переглянути публікацію
 6. S. Tsiutsiura, K. Khorolska, and B. Bebeshko, “VR-technology as a modern architecture tool”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 380-381.
 7. S. Tsiutsiura, and M. Kuleba, “Modern approach of using cloud technologies in education”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 383-384.
 8. А.О. Білощицький, О.Ю. Кучанський, Ю.В. Андрашко, С.В. Білощицька, та О.І. Кузка, “Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної діяльності”, Управління розвитком складних систем, №30, с. 163-168, 2017. Переглянути публікацію
 9. А.О. Білощицький, Ю.В. Андрашко, О.Ю. Кучанський, С.В. Білощицька, та Т.О. Лященко, “Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників та вищих навчальних закладів”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 151-159, 2017. Переглянути публікацію
 10. А.О. Білощицький, та Ю.В. Андрашко, “Автоматизація збору вхідних даних для технології оцінювання результатів наукової діяльності”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 28-29. Переглянути публікацію
 11. А.О. Білощицький, В.Ю. Вацкель, І.Ю. Вацкель, “Телематика транспортних засобів для автопарків міських комунальних підприємств”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 29-30. Переглянути публікацію
 12. А.О. Білощицький, та М.А. Тарасенко, “Концептуальна модель отримання та обробки даних з соціальних мереж”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 30-31. Переглянути публікацію
 13. А.О. Білощицький, та О.Ю. Кучанський, “Виявлення неповних дублікатів у рукописах дисертаційних досліджень”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 36-37. Переглянути публікацію
 14. Є.В. Бородавка, “Методологія побудови систем автоматизації на основі життєвого циклу будівельних об’єктів”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 32-33. Переглянути публікацію
 15. Y. Borodavka, and V. Kvasnevskyi, “Information model of the Allplan and the microsoft project integration”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 351.
 16. Volodymyr Khrolenko, and Boris Harholinskyy, “Models predict results of football matches”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 10-11. Переглянути публікацію
 17. V. Khrolenko, and B. Harholinskyy, “Models predict results of football matches”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 372.
 18. М.І. Цюцюра, “Застосування властивостей фракталів для аналізу ІТ РЗО як динамічної системи”, Управління розвитком складних систем, №32, с. 200-204, 2017. Переглянути публікацію
 19. М.І. Цюцюра, Т.О. Жирова, Н.О. Котено, “Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 153-158, 2017. Переглянути публікацію
 20. М.І. Цюцюра, К.О. Палагута, та В.І. Пашорін, “Створення адаптивних освітніх систем на базі інтернет”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 159-165, 2017. Переглянути публікацію
 21. М.І. Цюцюра, та П.Г. Демідов, “Технології розробки бази даних ERP-системи управління промисловим підприємством”, Управління розвитком складних систем, №30, с. 101-107, 2017. Переглянути публікацію
 22. М.І. Цюцюра, “Дослідження функціональних задач аналізу собівартості ІТ-продукту”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 177-183, 2017. Переглянути публікацію
 23. M.I. Tsiutsiura, “Development foundations information technology for management of the education content development”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 20-21. Переглянути публікацію
 24. M.I. Tsiutsiura, О.V. Shumeyko, and M.B. Kuleba, “Analysis of key information flows in development of electronic questionnaire”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 21-22. Переглянути публікацію
 25. M. Tsiutsiura, and A. Yerukaiev, “Reasoning of the upholstered model of assessment of factors influence on land facilities”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 356.
 26. M. Tsiutsiura, R. Reznik, and O. Mironov, “Gaming principles usage for education quality improvement”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 372-373.
 27. M. Tsiutsiura, Ya. Panasenko, K. Kovtun, and V. Kliches, “Innovative management in education: essence, functions, means”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 390.
 28. Д.А. Бушуєв, та Н.І. Русан, “Індикатори синдрому емоційного вигорання та подолання когнітивного дисонансу керівника проекту”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 26-33, 2017. Переглянути публікацію
 29. Е.В. Горда, “Локальный классификатор признаков на цифровом изображении дефекта типа “трещина””, Управління розвитком складних систем, №32, с. 71-74, 2017. Переглянути публікацію
 30. Е.В. Горда, та В.М. Михайленко, “Онтология цифрового изображения дефекта типа «трещина» на объектах строительства”, Управління розвитком складних систем, №30, с. 142-146, 2017. Переглянути публікацію
 31. E. Gorda, S. Kolomiets, and A. Puzko, “The information sources ontology of the digital image of the defect type “crack””, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 8-9. Переглянути публікацію
 32. E. Gorda, “Adaptive determination of local symbols on the image of a defect of the “crack” type”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 348.
 33. E. Gorda, and V. Fokin, “Construction of diversity of problems of imitation modeling of vibro graphot”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 348-349.
 34. E. Gorda, and A. Biesiedina, “Development a subsystem of automation of the construction project based on Scrum methodology”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 359-360.
 35. E. Gorda, and H. Nesteruk, “Information logistic system as a manufacturer of efficient management construction process”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 360.
 36. Andrii Yerukaiev, and Olena Fedusenko, “A set-theoretic approach describing the choice of land for multi-family homes”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 7-8. Переглянути публікацію
 37. Andrii Yerukaiev, Maksim Zaluzhniy, and Yevheniia Iskra, “Cloud technologies in information management”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 24-25. Переглянути публікацію
 38. K. Kyivska, and A. Smychkovska, “Developing educational supplement for young schools on the android platform”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 366.
 39. K. Kyivska, and K. Sliusarenko, “Specification for developing android applications with unity”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 367-368.
 40. K. Kyivska, and A. Medvedev, “Intuitive office network based on cisco dna service technology”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 368.
 41. О.О. Рафальська, “Результативність навчання при багатосценарній організації навчального процесу”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 43-44. Переглянути публікацію
 42. V. Golenkov, “Mathematical modeling of the two-section elastic link manipulators’ dynamics with weight on the end”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 361.
 43. Т.А. Гончаренко, та І.А. Пороховніченко, “Аналіз та постановка задачі моделювання поверхні території під забудову”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 138-144, 2017. Переглянути публікацію
 44. Т.А. Гончаренко, “Застосування технології штучних нейронних мереж для моделювання рельєфу будівельного майданчика”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 116-120, 2017. Переглянути публікацію
 45. T. Honcharenko, “Information modeling of the construction territories sites”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 9-10. Переглянути публікацію
 46. T. Honcharenko, “Object-oriented approach to creation of integrated digital terrain model for construction territory”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 369-370.
 47. T. Honcharenko, and M. Tarandyuk, “Methods of calculating the volume of excavation at the construction site”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 391.
 48. Tamara Lyaschenko, and Maryna Hryshunina, “The introduction of distance learning in the learning process”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 15-16. Переглянути публікацію
 49. T. Lyashchenko, and M. Hryshunina, “Remote training: his advantages and lacks”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 374-375.

2016 рік

1) Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра Г.О. Міжнародні стандарти в підвищенні ефективності та результативності освітніх послуг Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 25. – № 25. – Стор. 158-164.

2) Цюцюра С.В., Федусенко О.В., Федусенко А.О., Цюцюра М.І. Використання компоненту GMap.NET в інформаційній системі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 26. – № 26. – Стор. 129-135.

3) Tsiutsiura S., Golenkov V. Mathematical modeling of the one-section elastic link manipulator’ dynamics. International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, P. 218-219. (Index Copernicus)

4) Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра Г.О. Визначення результативності надання освітніх послуг за міжнародними стандартами Тези даповіді XІІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества”, Тема конференции: «Развитие компетентности  в управлении проектами, программами и портфелями проектов» Киев 16 – 18 мая 2016. КНУБА, – К.: 2016. – С.179-181.

5) Цюцюра М.І. Резник Р.С. Технологічні стандарти як основа розробки відкритих систем ІТ-освіти Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 25. – № 25. – Стор. 165-171.

6) Tsiutsiura M., Reznik R. Using internet technologies to aid students studying International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P.218. (Index Copernicus)

7) Цюцюра М.І. Розроблення відкритих систем ІТ-освіти на основі технологічні стандартів Тези даповіді XІІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества”, Тема конференции: «Развитие компетентности в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 16 – 18 мая 2016. КНУБА, – К.: 2016. – С.176-178.

8) Цюцюра М.І. Розроблення відкритих систем ІТ-освіти на основі технологічні стандартів Тези даповіді XІІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества ”, Тема конференции: «Развитие компетентности в управлении проектами, программами и портфелями проектов». Киев 16 – 18 мая 2016. КНУБА, – К.: 2016. – С.176-178.

9) Білощицький А.О., Миронов О.В. Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб’єктів у web-просторі [Текст] // Управління розвитком складних систем. – 2016. – № 25. – С. 139-143.

10) Білощицький А.О., Миронов О.В. Аналіз властивостей та функцій метаданих наукометричних суб’єктів у web-просторі [Текст] // III міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». – 2016. – С. 66-69.

11) Білощицький А.О., Миронов О.В. Систематизація стандартизаційних підходів щодо підвищення якості освітньої діяльності ВНЗ [Текст] // II всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «БудМайстерКлас». – 2016. – С. 213-214.

12) Бородавка Є.В., Лісовий О.М., Дейнека Д.І. The Hardware Adapted Ray Tracing Algorithm International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2016. – Vol.7, Issue 4. – pp. 1-7.

13) Прядко В.В. Патент України на корисну модель № 106681. Прилад для контролю енергетичних характеристик оптичного випромінювання, створюваного в умовах газорозрядної візалізації. Заявка № u 2015 06384 від 30.06.2015. Бюл. №9 10.05.2016 / Прядко В.В., Добровольський Ю.Г., Стеценко І.В., Талах М.В., Скрепський В.А. // УКРПАТЕНТ, 2016. – Бюл. №9.

14) Стеценко І.В. Дослідження ефективності впровадження альтернативних джерел електроенергії / І.В.Стеценко, Ю.А. Зав’ялець // Управління розвитком складних систем. – Київ, 2016. – № 25. – С.172-177.

15) Щербина О.А. H5P – новий засіб створення мультимедійного інтерактивного навчального контенту / О.А. Щербина // ISSN: 2411–5983. Теоретичні питання культури, освіти і виховання: Збірник наукових праць. Вип. 54. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 84–88.

16) Щербина О.А. Відкрита система підвищення кваліфікації викладачів технічного університету. / О.А. Щербина // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Вип. 47 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 308–312.

17) Щербина О.А. Нові засоби для оцінювання компетентностей в Moodle / О.А. Щербина // ISSN: 2076–8184. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Том 55, №5. – С. 96–104.

18) Христенко О.О. H5P – новий засіб створення інтерактивного навчального контенту. / О.О. Христенко, О.А. Щербина // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=104

19) Щербина О.А. Новий стандарт EXPERIENCE API та його використання в Moodle / О.А. Щербина // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=102

20) Щербина О.А. Організація запису студентів на курси Moodle та підведення підсумків успішності по всіх курсах / О.А. Щербина // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=103

21) Барабаш М.С., Киевская Е.И. Принципы параметрического моделирования строительных объектов. Современное строительство и архитектура – Екатеринбург, 2016. – Вып. 1 – Стр. 16–22 (Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat).

22) Барабаш М.С., Киевская Е.И. Структурирование параметров информационной модели здания. НАУКА И МИР Международный научный журнал – Волгоград, 2016. – Вып. 3(31), Том 1 – Стр. 57–59 (Ulrich’s Periodicals Directory, Global Impact Factor, Genamics Journal Seek, ResearchBib, Dialnet).

23) Барабаш М.С., Київська К.І. Використання методів інтеграції для створення узагальненої інформаційної моделі будівельного об’єкта. Управління розвитком складних систем – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 25. – С. 114–120. (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-25

24) Барабаш М.С., Київська К.І. Концепція створення інформаційної моделі будівельного об’єкту. Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник – К.: ЦП «Компринт», 2016. – Вип. 1(15). – С. 60–68 – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24863

25) Київська К.І. Розробка елементів параметричної бази даних для інформаційної моделі об’єктів будівництва. Технологический аудит и резервы производства, 2016. – Вип. 2/2(28). – С. 41–47 (Index Copernicus, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE)).

26) Киевская Е.И., Лященко Т.А. Принципы BIM-технологии проектирования на примере программного комплекса САПФИР-3D. Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 26/2016 – К.: КНУБА, 2016. – С. 141–145 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-26

27) Kyivska K., Lyaschenko T. The use of BIM-technology at different stages construction project life cycle.  International scientific – practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2016» 16-18 of November 2016: Collection of scientific papers. – К.: КNUCA, 2016. р. 224-225.

28) Бушуєв Д.А. Онтология поля компетенцийинновационныхпроектов. Управління розвитком складних систем – 2016. – №26 – С. 37 – 42. (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-26/5.pdf

29) Єрукаєв А.В. Нечіткий стратегічний підхід до вибору найвпливовіших факторів у житловому будівництві. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 25. – С. 96-103 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-25/96-102_gayna_i_dr_25.pdf

30) Єрукаєв А.В. Ранжирование независимых факторов методом построения дерева решений и методом последовательных уступок. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 26. . – С. 111-118 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-26/15.pdf

31) Єрукаєв А.В. Вибір території під багатоквартирний будинок з позиції системологічного підходу. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 106-111 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-27/18.pdf

32) Єрукаєв А.В. Нечіткий багатокритеріальний аналіз варіантів вільних міських територій. Нові технології в будівництві : зб. наук. пр. – К. : ДП НДІБВ, 2016. – Вип. 30. – С. 13-19 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC))

33) Єрукаєв А.В. Застосування продукційних правил для реалізації генетичного алгоритму. Natural and Technical Sciences : зб. наук. пр. – Будапешт : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2016. – Вип. 110. – С. 31-34 (Index Copernicus, Global Impact Factor (Gif), Inno Space Scientific Journal Impact Factor, Isi (International Scientific Indexing) Impact Factor, Google Scholar, Directory Of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union Of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.Edu)

34) Кучанський О.Ю., Ніколенко В.В., Лященко Т.О. Використання наївних та трендових моделей для ідентифікації моментів зміни тенденцій часових рядів. Третя міжнародна наук.-практ. конф. “Управління розвитком технологій”, 13-14 травня / Тези доповідей. – К.: КНУБА, 2016. – С. 48-50.

35) Лященко Т.О., Кущенко О.І. Computer graphics, its types and application (Комп’ютерна графіка, її види та застосування). Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P. 229-230.

36) Лященко Т.О., Гришуніна М.В. The introduction of distance learning in the learning process (Впровадження дистанційного навчання в організацію навчального процесу). Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P. 211-212.

37) Лященко Т.О., Київська К.І. The use of Bim-technology at different stages construction project life cycle. Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA. – P. 233-234.

2015 рік

1) Svitlana Tsiutsiura, Olexander Terentyev , Мikola Tsiutsiura  The Method of Assessing Risk Management at Various Stages of the Life Cycle for the Problem of Diagnostics of Technical Condition of Buildings. International Journal of Science and Research (IJSR) , 2015. ISSN (Online): 2319-7064  Impact Factor (2012): 3.358 Р.588-590. (Index Copernicus)

2) Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти .Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 21. – № 21. – С.99-104.

3) Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти. Тези даповіді XІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества ”, Тема конференции: «Развитие компетентности  организации в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 20 – 22 мая 2015. КНУБА, – К.: 2015. – С.213-214.

4) Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Криворучко О.В. Управління розвитком змісту освіти на основі збалансованого ціннісного підходу. Міжнародна конференція  „Управління проектами”. – Миколаїв.: НУК, 2015.‑ С. 94.

5) Olena Kryvoruchko, Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura Information Technology Models for Project Management of Education Development. International Journal of Computer Science and Telecommunications. – February 2015. Vol. 6, Issue 2. – pp. 7–9. (Index Copernicus)

6) Olexander Terentyev, Mikola Tsiutsiura, The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition. International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, July 2015. – Р. 827-829. (Index Copernicus)

7) Цюцюра М.І. Організаційні механізми розвитку змін в освітньому середовищі. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 22. – № 22. – С.89-94.

8) Криворучко О.В., Цюцюра М.І., Цюцюра Г.О. Організаційні компетенції в управлінні проектами та програмами розвитку ВНЗ. Тези даповіді XІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества”, Тема конференции: «Развитие компетентности  организации в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 20 – 22 мая 2015. КНУБА, – К.: 2015. – С.185-186.

9) Цюцюра М.І. Механізми впровадження стандарту Р2М в управлінні проектами розвитку освіти . Конференція Будмастеркласс Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015

10) Цюцюра М.І., Цюцюра Г.О. Механізми впровадження стандарту Р2М в управлінні проектами розвитку освіти Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 23. – № 23. – С. 230-235.

11) Цюцюра М.І., Резнік Р.С. Застосування хмарних технологій в освітніх закладах для поширення навчальних матеріалів. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 24. – № 24. – С. 142-146

12) Міхайленко В.М, Терентьєв О.О., Цюцюра М.І., Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель. Монографія. К.: КИЇВ 2015. 219 с.

13) Білощицький А.О., Миронов О.В. Управління інформаційною системою розміщення наукових публікацій в мережі інтернет [Текст] // XII міжнародна наукова конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». – 2015. – С. 179-180.

14) Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій у web-просторі [Текст] // II міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». – 2015. – С. 66-67

15) Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка математичної моделі представлення, управління та оцінки наукометричних суб’єктів [Текст] // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23(1). – С. 147-152.

16) Білощицький А.О., Миронов О.В. Математична модель механізму оцінки наукової діяльності наукометричних суб’єктів [Текст] // XI міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами». – 2015. – С. 183-184.

17) Білощицький А.О., Миронов О.В. Розробка моделі представлення контенту наукових публікацій у web-просторі [Текст] // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2015». – 2015. – С. 42-43

18) Білощицький А.О., Миронов О.В. Формалізація критеріїв оптимізації контенту представлення суб’єктів наукометрії у web-просторі [Текст] // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії». – 2015. – С. 190-192.

19) Білощицький А.О., Миронов О.В. Властивості та функції метаданих наукометричних суб’єктів в мережі інтернет [Текст] // I всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «БудМайстерКлас». – 2015. – С. 192

20) Бородавка Є.В. Modified R-Tree International Journal of Science and Research. – 2015. – Vol.4, Issue 1. – pp. 1725-1727.

21) Бородавка Є.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І Information Technology Models for Project Management of Education Development International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2015. – Vol.6, Issue 2. – pp. 7-9.

22) Бородавка Є.В., Цюцюра С.В Методи проекції об’єктних моделей на структури даних Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С.92-98.

23) Бородавка Є.В. Концепція моделі будівельного об’єкта та її структури даних Щорічна конференція КНУБА, 2015.

24) Бородавка Є.В., Квасневський В.М. Геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan Управління розвитком складних систем. – 2015. – №22. – С.128-133.

25) Бородавка Є.В., Квасневський В.М. Методи побудови об’єктів в комп’ютерній графіці Управління розвитком складних систем. – 2015. – №24. – С. 106-110.

26) Стеценко І.В. Восстановление и оперативное прогнозирование данных электропотребления предприятий с непрерывным циклом работы методом Хольта / І.В.Стеценко, Я.С.Бедерак // Электронное моделирование. – Киев, 2015. – Т37(№4). – С.119-126.

27) Stetsenko I.V. Petri-Object Simulation: Software Package and Complexity/ I/V/Stetsenko, V. Dorosh, A.Dyfuchyn // Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015). – Warsaw (Poland), 2015. – P. 381-385. (Scopus)

28) Хроленко В.М.  Автоматизована система планування природоохоронних заходів, їх фінансування та аналізу виконання. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» 16-20 березня 2015 р, м. Черкаси С.79-80

29) Федусенко О.В., Хроленко В.М., Федусенко А.О. Розробка адаптивної системи контролю знань з відкритими питаннями. ХІ международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария – 2015, Международный научный журнал ActaUniversitatisPonticaEuxinus. Специальный выпуск Варна – 2015, с. – 495-500с

30) Хроленко В.М. Моделі та методи теорії несилової взаємодії в СППР банківського кредитування. ІІ міжнародна науково-практична конференція «IT&I Інформаційні технології та взаємодії», м.Київ,nt 3-5 листопада 2015, 225-226 с.

31) Khrolenko V, Harholinsyy B.  Models predict results of football matches. . International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2017”, 28.11 – 01.12. 2017, Kyiv: KNUCA. с. 372.

32) Аврамчук А.М. Вибір програмних засобів для створення відеолекцій / А.М. Аврамчук, О.А. Щербина // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. – Випуск 51, – К: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 41–47

33) Щербина О.А. Learning Tools Interoperability – новий стандарт інтеграції для платформ дистанційного навчання / О.А. Щербина // ISSN Online: 2076–8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2015. – Том 47, №3, – С. 167–177.

34) Щербина О.А. Організація навчання викладачів на робочому місці при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в університеті / О.А. Щербина // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика». – Вип. 5–6 (50–51) / гол. ред. Сисоєва С. О. – К.: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015. – С. 78–83.

35) Щербина О.А. Оцінювання компетентностей засобами платформи Moodle / О.А. Щербина // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 45, №1. – С. 134–145.

36) Щербина О.А. Реалізація функцій електронного деканату засобами платформи Moodle / О.А. Щербина // ISSN: 2076–8184. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 50, №6. – С. 139–151.

37) Щербина О.А. Створення навчальних інтерактивних електронних посібників у віртуальному середовищі Moodle / О.А. Щербина // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2015. – Випуск ХІV, 1 (14)’2015. Мелітополь: 2015. – С. 300–304.

38) Щербина О.А. Швидке створення облікових записів студентів та їх реєстрація в курсах платформи Moodle 2 / О.А. Щербина // Інформаційні технології в освіті: Збірник наук. праць, № 23. – Херсон: Вид. Херсонськ. держ. унів-ту, 2015. – С. 79–89.

39) Щербина О.А. Experience API – новий стандарт програмних засобів для е-навчання та приклади його практичного використання / О.А. Щербина // ISSN: 2076–8184. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Том 53, №3. – С. 150–163.

40) Щербина О.А. Огляд конференції MaharaMoodleMoot 2014 – Paris / О.А. Щербина // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=84

41) Забалуєва В.А. OneNote як засіб створення електронних конспектів і завдань у Moodle / В.А. Забалуєва, О.А. Щербина // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=118

42) Паламарчук О.М. Нові засоби відслідковування завершення елементів курсу Moodle / О.М. Паламарчук, О.А. Щербина // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=107

43) Щербина О.А. Інтеграція Moodle з іншими платформами за допомогою стандарту LTI / О.А. Щербина // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=105

44) Щербина О.А. Організація впровадження дистанційних технологій в університеті / О.А. Щербина // ІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» IT&I – 2015. Тези доповідей. – К.: Видавничо-полігр. центр «Київський університет», 2015. – С. 286–288.

45) Щербина О.А. Організація впровадження дистанційних технологій у вищому навчальному закладі / О.А. Щербина // Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти. Збірка наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : «Місьдрук», ХНАДУ. – 2015. – С. 112–116.

46) Bushuyev D., Bushuyev S., Rogozina V. Development of organization competences in project management International Research conference, 2015, Dortmund University of ap-plied sciences and art p. 28-33.

47) Бушуєв Д.А. Імунна пам’ять як інструмент управління програмами розвитку підприємств Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, № 12, 2105 с. 23-29

48) Бушуев Д.А. Моделирование организационных болезней в управлении проектами Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – № 42 (948).

49) Bushuyev D., Bushuyev S., Rogozina V., Mikhieieva O. Convergence of Knowledge in Project Management. Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) (Scopus)

50) Єрукаєв А.В. Застосування семантичної мережі для представлення факторів у житловому будівництві. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2015. – Вип. 22. – С. 95-101 – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-22/95-100.pdf

51) Лященко Т.О. Розробка моделі життєвого циклу наукових публікацій.  Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 24. – С. 75 – 83.

За інші роки

1) Цюцюра С. В. Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 9, № 9. – С. 50–58.

2) Цюцюра С. В. Застосування в Україні світового досвіду бюджетного аналізу при розробці інформаційної технології «Прозорий бюджет» [Текст] / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 8, № 8. – С. 64–69.

3) Цюцюра С. В. Методологія управління бюджетними програмами на основі ключових індикаторів успіху [Текст] / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // VІІI Междунар. науч.-практ. конф. «PM Kiev ’11. Управление проектами в развитии общества» тема : Управление программами частного-государственного партнёрства с целью стабилизации развития Украины», (Киев, 19–20 мая 2011 г.) : тези доп.. – К. : КНУБА, 2011. – С. 205–206.

4) Цюцюра С. В. Моделі управління інноваційними проектами підприємств модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 2 (26). – С. 5–12.

5) Цюцюра С. В. Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 1 (25). – С. 36–41.

6) Цюцюра С. В. Розробка інформаційної технології управління проектами модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // V Міжнар. конф. «Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організацій» : тези доп. – К. : КНУБА, 2008. – С. 215–216.

7) Yevgeniy Borodavka. Binary data packing method for database optimization / Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura // International Journal of Science and Research. – 2014. – Vol. 3, Issue 11. – P. 903–905. (Index Copernicus)

8) Yevgeniy Borodavka. Building Model Conception. / Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura // International Scientific and Practical Conference WORLD Science «Science and Education – Our Future». – 2014. – Issue № 3, November 24–26, 2014, Abu Dhabi, UAE. – P. 817–900. (Index Copernicus)

9) Цюцюра М. І. Доцільність переходу інформаційних систем до хмарного середовища [Текст] / М. І. Цюцюра, О. В. Міронов, Р. С. Резнік // І Междунар. науч.-техн. конф. «Компьютерные науки: образование, наука, практика», (КНУБА, Киев, 21–22 мая 2014 г.) : тези доп. – К. : КНУБА, 2014. – С. 120–121.

10) Sergiy Paliy. Method for searching of «the ideal interlocutor» for users of «information and organizational environment for pre-university training and social adaptation of foreigners» / Sergiy Paliy, Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura // International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering (IJIRCCE). – October 2013. – Vol. 1, Issue 8. – Р. 1611–1617. (Index Copernicus)

11) Бушуєв С. Д. Впровадження трансформаційних бізнес-змін в управління проектами розвитку змісту освіти за методологією MSP [Текст] / С. Д. Бушуєв, М. І. Цюцюра, С. Д. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2013. – Вип. 19, № 19. – С. 10–15.

12) Цюцюра М. І. Стратегія бюджетування проектів розвитку освіти [Текст] / М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2013. – Вип. 15, № 15. – С. 77–80.

13) Бушуєв С. Д. Системно-ціннісна модель в управлінні проектами розвитку змісту освіти [Текст] / С. Д. Бушуєв, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Міжнар. наук.-техн. конф. «Енергоощадні машини і технології», 28–30 трав. 2013 р. : тези доп. – К. : КНУБА, 2013. – С. 175–178.

14) Палій С. В. Механізми реалізації та впровадження каліграфічного тренажера для дистанційного навчання [Текст] / С. В. Палій, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 12, № 12. – С. 150–153

15) Цюцюра М. І. Практика застосування ключових показників ефективності та впровадження системи цільового управління [Текст] / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 11, № 11. – С. 79–85.

16) Цюцюра М. І. Ключові показники ефективності. принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери [Текст] / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 10, № 10. – С. 87–92.

17) Бушуєв С. Д. Системно-ціннісний підхід в управлінні проектами освіти до визначення змісту виховання і розвитку [Текст] / С. Д. Бушуєв, М. І. Цюцюра // IX междунар. конф. «Управление проектами в развитии общества» Тема: Управление программами и проектами в условиях глобального финансового кризиса, (Киев, 11–12 мая 2012 г.) : тези доп. – К. : КНУБА, 2012. – С. 17.

18) Федусенко Е. В. Моделирование спроса методами параллельных вычислений с использованием нейронных сетей [Текст] / Е. В. Федусенко, А. А. Федусенко М.И. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2011. – № 2 (26). – С. 5–12.

19) Цюцюра М. І. Застосування програмно-цільового підходу у прийнятті управлінських рішень [Текст] / М. І. Цюцюра // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні системи і технології в економіці» : тези доп. / Київський нац. торг.-економ. у-т. – К., 2011. – С. 32–33.

20) Цюцюра М. І. Програмно-цільовий метод складання бюджету – новий для України метод бюджетування [Текст] / М. І. Цюцюра // Міжнар. конф. «Управління проектами» : тези доп. – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 45.

21) Цюцюра М. І. Розробка інформаційної технології реінжинірингу підприємств на прикладі моделі «як є» і «як має бути» [Текст] / М. І. Цюцюра // XІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» : тези доп. / Європейський ун-т. – К. : ЄУЕ, 2011. – С. 132–134.

22) Цюцюра М. І. Науково-методичний підхід до реалізації концепції соціального проекту «Прозорий бюджет» [Ел. видання] / М. І. Цюцюра, Д. А. Харитонов // І Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи впровадження успішного світового досвіду розвитку громад у Дніпропетровській області», 4 жовт. 2011 р.) : тези доп. – Дніпропетровськ : ПБП «Економіка», 2011. – С. 44–45.

23) Пономаренко Л. А. Постановка задачі розробки моделі спрямованого управління проектами [Текст] / Л. А. Пономаренко, М. І. Цюцюра // VIІ Міжнар. конф. «Управління проектами в розвитку суспільства». Тема «Управління цінностями проектів і програм розвитку організацій» : тези доп. – К. : КНУБА, 2010. – С. 175–176.

24) Цюцюра М. І. Методи і засоби розробки та планування предметної області проектів модернізації підприємств [Текст] / М. І. Цюцюра // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 29. – С. 24–32.

25) Цюцюра М. І. Використання теорії фракталів при побудові тривимірних об’єктів [Текст] / М. І. Цюцюра // Автоматизація виробничих процесів : всеукр. наук.-техн. журн. – 2008. – № 2 (29). – С. 62–68.

26) Цюцюра М. І. Розробка структури моделі спрямованого управління інноваційними проектами модернізації [Текст] / М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2007. – № 4 (21). – С. 72–78.

27) Горда О.В. Моделювання метрик в просторі цифрового зображення дефекту типу «тріщина». Управління розвитком склад-них систем – 2014 Вип. 17, С.112-120 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-17/22.pdf

28) Горда О.В. Вплив формуючого тракту на представлення дефекту типу «тріщина» на цифровому  зображенні. Управління розвитком склад-них систем – 2013, Вип. 13, С.113-118 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-13/113-118.pdf

29) Горда О.В. Застосування процедури бінаризація для визначення образу дефекту типу «тріщина» на цифровому зображенні. Управління розвитком складних систем – 2013, Вип. 14, С. 97-101 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-14/127-131.pdf

30) Горда О.В. Визначення ресурсу адаптації виконання етапу будівельного проекту. Управління розвитком склад-них систем – 2013, Вип. 14 – 72-75 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-14/100-104_0.pdf

31) Горда О.В. Дослідження функції присутності дефекту типу «тріщина» на ци-фрових зображеннях об’єктів будівництва. Управління розвитком склад-них систем Вип. 10, 2012 р., С.112-115 (Ulrich’s Periodicals Director, Bielefeld Academic Search, Engine(BASE), Google Scholar, Index Copernicus(IC))

32) Горда О.В. Особливості топології графіті як історичних написів. Управління розвитком складних систем – 2012, Вип. 11, С.107-109 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-10/112-114_0.pdf

33) Матейко Я.В., Федусенко Е.В., Хроленко В.Н., Федусенко А.А. Влияние реляционной модели данных на качественные эксплуатационные характеристики высоконагруженных интернет-проектов. Первая международная научно-практическая конференция: «Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении», г. Днепропетровск, 15-17 октября 2014 года ГВУЗ «ПГАСА»,– С 73-78.

34) Федусенко О.В., Хроленко В.М., Федусенко А.О. Використання генетичних алгоритмів до вирішення комплексної задачі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівнитві. Будівельне виробництво: Міжвідомчий науково-технічний збірник– №.57(2), 2014, с.51-57.

35) Доманецька И.М., Хроленко В.М., Головатюк В.О. ГІС як інструмент підвищення якості вирішення задач менеджменту в банківській сфері.Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку ”. – Черкаси, 17-21 березня 2014 – С.62-63.

36) Доманецкая И.Н., Федусенко Е.В., Хроленко В.Н., Федусенко А.А. Использование нейронных сетей для моделирования стоимости продукции.7-я международная научно-практическая конференция «Информационные процессы и технологии», – Севастополь, 22-26 апреля 2014 – С.45-46.

37) Хроленко В.Н. Моделі і методи теорії несилової взаємодіїї в СППР кредитного скорингу. VII-а міжнародна школа-семінар ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, Ужгород, 29 вересня– 4 жовтня 2014 року – С. 279-280

38) Хроленко В.М. Разработка аппаратно-програмного комплекса мониторинга перевозки опасных грузов. Науково-технічний журнал «Управління розвитком складних систем» , КНУБА  2013-№13 с.83-89 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-13/83-89.pdf

39) Доманецкая И.Н. Хроленко В.Н., Федусенко О.В., Федусенко А.О. Разработка аппаратно-програмного комплекса мониторинга перевозки опасных грузов. Науково-технічний журнал «Управління розвитком складних систем» , КНУБА  2013-№13 с.83-89

40) Доманецька И.М., Хроленко, В.М. Формування внутрішньоуніверситетського інформаційного простору навчально-методичного забезпечення на базі пірінгової мережі.Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013. – Випуск ХІ. – 230 с., с.130-132

41) Доманецька И.М., Хроленко В.М., Федусенко О.В., Федусенко А.О.Застосування методів паралельних обчислень для моделей нечіткої багатокритеріальної оптимізації на прикладі моделювання попиту.Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб.наук. праць. – Вип.30. – К.:КНУБА, 2013, с.100-111.

42) Хроленко, О.В. Федусенко, А.О. Федусенко А.О.  Імітаційна модель функціонування  вузла пірінгової мережі. Науково-технічний журнал «Управління розвитком складних систем» , КНУБА, Київ , 2012. №12 С.124-132.

43) Хроленко, О.В. Федусенко, А.О. Федусенко А.О. Впровадження загальнодержавної гео-інформаційної системи як інструмент підвищення якості комплексного екологічного моніторингу стану довкілля. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб.наук. праць. – Вип.28. – К.:КНУБА, 2012, с.231-237.

44) Щербина О.А. Організація обліку успішності і відвідуваності в системі управління навчанням Moodle. Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць, Вип. 18. – Херсон. Вид. Херсонськ. держ. унів-ту, 2014. С. 123-132. (CrossRef, РІНЦ, Index Copernicus International S.A., Реферативна база даних “Україніка наукова”, Universal Impact Factor, CiteFactor, Directory Of Research Journal Indexing, Google Scholar, Advanced Sciences Index (ASI), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Polska Bibliografia Naukowa, InfoBase Index, Electronic Journals Library)

45) Щербина О.А. Метод определения нейросетевой архитектуры в задачах голосового взаимодействия дистанционного обучения. Науково-технічний збірник «Управління розвитком складних систем» Київського національного університету будівництва і архітектури. – 2014. – Вип. 17. – С. 148–155. (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-17/28.pdf

46) Щербина О.А. Оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу. Управління розвитком складних систем / № 16. – 2013р., – С.159-164. (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-16/30.pdf

47) Щербина О.А. Сертифікація інформаційно-комунікаційних компетентностей у системі вищої освіти Франції. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. / засн.: Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка; [голов. ред. С.О. Сисоєва]. – Вип. 3. – 2012. – 344 с. – С. 304-313. (Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, Наукова періодика України

48) Бушуєв Д.А. Фрактальна модель діагностики організаційних патологій в управлінні проектами. Управління розвитком складних систем. № 20, 2014, с. 23-29.

49) Бушуев Д.А. Идентификация организационных патологий в управлении проектами на основе цепей создания добавленной стоимости Тези доповідей XI Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», Тема: Розвиток компетентності організацій в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів.// Тези доповідей. К.:КНУБА, 2014-260с., 227-229

50) Бушуев Д.А. Идентификация организационных патологий в управлении проектами на основе моделирования ДНК Тези доповідей I міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій» Тема: «Технологія управління інформацією та знаннями в сучасному суспільстві» .// Тези доповідей. К.:КНУБА, 2014-94с., 80-82

51) Bushuyev D, Bushuyev S., Jaroshenko R., Rogozina V. Assessment of Organisation pa-thology in project management based on IPMA Organization Competence Baseline model Доповідь на 27th IPMA World Congress. Дубровник, Хорватія 2013 (SCOPUS)

52) Бушуев Д.А., Бушуев С.Д., Ярошенко Ю.Ф Матричная технология идентификации организационных патологий в управлении проектами Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 16, 2013, с. 19-22

53) Бушуев Д.А., Неизвесный С.И., Рогозина В.Б. Алгебра методологий управления проектами на основе геномной модели Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 15, 2013, с. 46-48

54) Бушуев Д.А., Бушуев С.Д., Рогозина В.Б. Векторная модель развития компетентности организаций в управлении проектами Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 14, 2013, с. 18-21

55) Бушуев Д.А., Бушуев С.Д.,Неизвесный С.И Системная модель механизмов конвергенции в управлении проектами Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 13, 2013, с. 12-19

56) Бушуев Д.А., Рогозина В.Б., Вацкель В.Ю. Референтная модель формирования компетентности организаций в управлении проектами Тези доповідей X Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», Тема: Управління про-грамами та проектами в умовах глобальної світової економіки.// Тези доповідей. К.:КНУБА, 2013-300с., 267-268

57) Бушуев Д.А., Бушуева Н.С., Рогозина В.Б., Ярошенко Р.Ф Референтная модель формирования компетентности организаций в управлении проектами Тези доповідей I міжнародна науково-практичної інтернет-конференції Тема: Інноваційний розвиток суспільства: Управління проектами та інтелектуальною власністю.// Тези доповідей. К.:ДонДУУ, 2013.-250с., 83с.

58) Бушуев Д.А., Бушуев С.Д., Рогозина В.Б. Модель трифуркаций программ развития организаций Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 12, 2012, с. 23-25

59) Бушуєв Д.А., Бушуев С.Д., Рогозіна В.Б. Организационные патологии управления проектами Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 10, 2012, с. 5-8

60) Бушуєв Д.А., Бушуев С.Д., Рогозіна В.Б. Синдромы управления проектами Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 9, 2012, с. 8-10

61) Бушуев Д.А., Рогозина В.Б. Синдромы менеджера проектов Тези доповідей IX Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», Тема: Управління програмами та проектами в умовах глобальної фінансової кризи.// Тези доповідей. К.:КНУБА, 2012.-272с., 228с.

62) Бушуев Д.А., Бушуева Н.С., Рогозина В.Б. Двухуровневая система IPMA сертификации консультантов по управлению проектами Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції, Миколаїв, 2012

63) Бушуєв Д.А., Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Оценка совершенства организаций в об-ласти управления проектами и программами на модели IPMA DELTA Восточно-европейский журнал передовых технологий. № 1(49), 2011, с. 4-7.

64) Бушуєв Д.А., Цюцюра М.І., Цюцюра С.В. Соціальна технологія «прозорий бюджет» як інновація Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 6, 2010, с. 84-89

65) Бушуєв Д.А., Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 4, 2010, с. 23-29

66) Бушуєв Д.А., Бушуєв С.Д., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Ки-їв. № 3, 2010, с. 27-32

67) Бушуев Д.А., Бушуев С.Д. Ценностный подход в управлении развитием сложных систем Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 1, 2010, с. 10-15

68) Бушуєв Д.А., Бушуев С.Д. Базові принципи програми інноваційного розвитку системи фінансів України на основі ціннісного підходу Тези доповідей VII міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління цінністю проектів та програм розвитку організацій. К.:КНУБА, 2010.-256с., с. 39-41

69) Бушуев Д.А., Бушуев С.Д. Дорожные карты управления проектами как инструмент инновационного развития Тези доповідей VII міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління цінністю проектів та програм розвитку організацій. К.:КНУБА, 2010.-256с., с. 41-43

70) Єрукаєв А.В. Теоретичний аналіз складових житлового будівництва. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2014. – Вип. 20. – С. 116-120 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-20/23.pdf

71) Лященко Т.О. Перетворення файлів різних типів до єдиного формату. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. Вип. №18, Київ, КНУБА, 2014. – С 140-144 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-18/25.pdf

72) Лященко Т.О. Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. Вип. №14, Київ, КНУБА, 2013. – С 148-155 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-14/1_0.pdf

 

Рейтинг кращих науково-педагогічних працівників за 2018-2019 н.р.

Місце за рейтингом Прізвище. ініціали викладача Посада Кафедра
1 2 3 4
1 Терентьєв О.О. Професор Інформаційних технологій проектування та прикладної математики
2 Булах І.В. Доцент Дизайну архітектурного середовища
3 Шпакова Г. В. Доцент Будівельних технологій
4 Мілейковський В.О. Доцент Теплогазопостачання та вентиляції
5 Плешкановська А.М. Професор Землеустрою і кадастру
6 Кочетов Г.М. Професор Хімії
7 Яценко В.О. Професор Ландшафтної архітектури
8 Міщук Д.О. Доцент Будівельних машин
9 Сукач М.К. Професор Будівельних машин
10 Михальова М.Ю. Доцент Землеустрою і кадастру
11 Київська К.І. Доцент Інформаційних технологій
12 Василенко Л.О. Доцент Охорони праці та навколишнього середовища
13 Жукова О.Г. Доцент Охорони праці та навколишнього середовища
14 Федоренко С.В. Доцент Охорони праці та навколишнього середовища
15 Осипов О. Ф. Професор Будівельних технологій
16 Бурдейна Н.Б. Доцент Фізики
17 Бондаренко О.П. Доцент Будівельних матеріалів
18 Гасанова С. Ф. Cтарший викладач Фізичного виховання та спорту
19 Доля О.В. Доцент Інформаційних технологій проектування та прикладної математики
20 Нестеренко О.В. Доцент Геоінформатики і фотограмметрії
21 Хараборська Ю.О. Доцент Теорії архітектури
22 Бондар О.А. Професор Менеджменту у будівництві
23 Гелевера О.Г. Доцент Технології будівельних конструкцій і виробів
24 Молодід О. С. Доцент Будівельних технологій
25 Проценко С.М. Доцент Ландшафтної архітектури
26 Бушуєва Н.С. Професор Управління проектами
27 Левченко О. В. Доцент Інформаційних технологій в архітектурі
28 Старовєров В. С. Професор Інженерної геодезії
29 Гончаренко Т.А. Cтарший викладач Інформаційних технологій
30 Горбатюк Є.В. Доцент Будівельних машин
31 Корнієнко М В Професор Геотехніки
32 Терновий В. І. Професор Будівельних технологій
33 Варенич О.В. Доцент Управління проектами
34 Зіборов В.В. Доцент Геоінформатики і фотограмметрії
35 Огороднік І.В. Доцент Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
36 Суханевич М.В. Доцент Будівельних матеріалів
37 Максим’юк Ю.В Доцент Будівельної механіки
38 Сергейчук О.В. Професор Архітектурних конструкцій
39 Калениченко Р.А. Доцент Основ професійного навчання
40 Гаркавенко О.М. Доцент Основ професійного навчання
41 Паламарчук Д.А. Доцент Основ професійного навчання
42 Самойлович В.В. Професор Теорії архітектури
43 Корчова Г.Л. Доцент Основ професійного навчання
44 Головаш Б.Е. Доцент Економічної теорії обліку і оподаткування
45 Самойленко А.А. Доцент Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
46 Левківський Д.В. Доцент Опору матеріалів
47 Лавріненко Л.І. Доцент Металевих та дерев′яних конструкцій
48 Алавердян Л.М. Доцент Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
49 Хроленко В.М. Доцент Інформаційних технологій
50 Василенко О.А. Професор Водопостачання і водовідведення
51 Кащенко Т.О. Доцент Архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
52 Павлюк В.В. Доцент Технології будівельних конструкцій і виробів
53 Ізмайлова О.В. Доцент Кібербезпеки та компютерної інженерії
54 Андріянова В. А. Cтарший викладач Фізичного виховання та спорту
55 Балака М.М. Асистент Будівельних машин
56 Бабинець А. А. Cтарший викладач Фізичного виховання та спорту
57 Горковчук Д.В. Асистент Геоінформатики і фотограмметрії
58 Косаревська Р.О. Доцент Рисунка та живопису
59 Свідерський А.Т. Професор Машин і обладнання технологічних процесів
60 Пристайло М.О. Доцент Будівельних машин
61 Кузнецова І.О. Асистент Фізики
62 Горда О.В. Доцент Інформаційних технологій проектування та прикладної математики
63 Якимчук І.М. Доцент Менеджменту у будівництві
64 Іносова Т. Ю. Cтарший викладач Містобудування
65 Омельяненко О.П. Доцент Економічної теорії обліку і оподаткування
66 Титок В. В. Cтарший викладач Організації та управління будівництвом
67 Ахаїмова А.О. Доцент Архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
68 Приймаченко О.В. Доцент Міського будівництва
69 Андрощук А.С. Асистент Дизайну архітектурного середовища
70 Ковальська О.Є. Доцент Архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
71 Казимірський В. Б. Доцент Ландшафтної архітектури
72 Григор’єва Л.О. Доцент Опору матеріалів
73 Черненко К. В. Доцент Будівельних технологій
74 Березницька Ю.О. Доцент Охорони праці та навколишнього середовища
75 Приходько Д.О. Доцент Менеджменту у будівництві
76 Солодей І.І. Професор Будівельної механіки
77 Зельцер Р. Я. Професор Організації та управління будівництвом
78 Панова О.В. Доцент Фізики
79 Ємельянова О. М. Доцент Організації та управління будівництвом
80 Осєтрін М.М. Професор Міського будівництва
81 Кондакова С.В. Доцент Кібербезпеки та компютерної інженерії
82 Терновцев О.В. Доцент Водопостачання і водовідведення
83 Іванченко О.В. Cтарший викладач Дизайну архітектурного середовища
84 Устінова І. І. Професор Міського будівництва
85 Патракеєв І.М. Доцент Геоінформатики і фотограмметрії
86 Задоянний О.В. Асистент Теплогазопостачання та вентиляції
87 Вольтерс А.О. Асистент Автоматизації технологічних процесів
88 Руденко М.В. Доцент Основ професійного навчання
89 Красильник Ю.С. Доцент Основ професійного навчання
90 Ізмайлова К.В. Професор Кафедра економіки будівництва
91 Бердник О.Ю. Асистент Технології будівельних конструкцій і виробів
92 Шишина М.О. Асистент Теплогазопостачання та вентиляції
93 Кольчик Ю.М. Доцент Теплотехніки
94 Кривенко О.В. Доцент Архитектурних конструкцій
95 Вільсон О.Г. Доцент Охорони праці та навколишнього середовища
96 Щербина О.А. Доцент Інформаційних технологій
97 Шилова Т.О. Доцент Міського будівництва
98 Носенко В. С. Доцент Геотехніки
99 Клімова І.В. Доцент Охорони праці та навколишнього середовища
100 Клис М.В. Доцент Організації та управління будівництвом