НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Навчальна діяльність

Навчально-методичні матеріали дисциплін, які викладаються кафедрою ІТ, розміщені на ресурсі org2.

Освітньо-професійні програми навчання бакалаврів та магістрів:

015_Професійна освіта (магістри)

121_Інструментальні програмні засоби (магісти)

122_Комп’ютерні науки (бакалаври)

122_Комп’ютерні науки (магістри)

126_Інформаційні системи та технології (бакалаври)

126_Інформаційні системи та технології (магістри)

Групи, що проходять навчання: КН (ІУСТ),ІСТ (ІТЕП), ПНК, БІКС, КСМ.

На кафедрі викладається 96 дисциплін, серед них:

 1. Автоматизовані системи організаційного управління.
 2. Алгоритмiзацiя та програмування.
 3. Адміністрування та супровід ІУСТ та СП в будівництві.
 4. Бази даних.
 5. Веб-технологii та веб-дизайн
 6. Взаємозамінність, стандартизація і технологічні вимірювання.
 7. Вступ до спеціальності.
 8. Ергономіка iнформацiйних  технологій.
 9. Електронний документообіг в ІС управління будівництвом.
 10. Захист даних в інформаційних системах
 11. Інженерiя програмного захисту.
 12. Інтелектуальний аналiз даних.
 13. Інформаційні системи планування та управління навчальним процесом.
 14. Інформаційні технології проектування і розрахунку будівельних конструкцій.
 15. Iнcтрументальні засоби програмування.
 16. Iнформаційне моделювання технологій i бiзнес процесів в будівництві.
 17. Iнформаційно-управляючі системи i технології в будівництві.
 18. Комп`ютернi мережі.
 19. Комп`ютернi мережі та захист даних.
 20. Комп`ютернi технологii в навчальному процесі.
 21. Комп`ютерна графiка та моделювання.
 22. Комп`ютерне документознавства.
 23. Комп`ютерний дизайн і мультимедіа.
 24. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів.
 25. Комп’ютерно-аналітична діяльність.
 26. Корпоративні системи у проектуванні i управлінні в будівництві.
 27. Крос-платформне програмування.
 28. Математичні методи дослідження операцій.
 29. Математичні моделi cкладних систем.
 30. Методологія наукових досліджень.
 31. Менеджмент.
 32. Мережнi технологiї.
 33. Методи та системи штучного інтелекту.
 34. Моделi i методи управлiння проектами.
 35. Моделювання задач штучного iнтелекту.
 36. Моделювання задач штучного інтелекту.
 37. Мультимедiйнi iнформаційні технологiї.
 38. Новітні веб-технології і хмарні обчислення.
 39. Об’єктно-орієнтоване програмування.
 40. Операцiйнi системи.
 41. Органiзацiя комп`ютерного супроводу сучасного діловодства.
 42. Підготовка та управління будівництвом із застосуванням ІТ.
 43. Прикладне та Web програмування.
 44. Проектування iнформаційних систем.
 45. Проектування та експлуатація інформаційних систем.
 46. Ремонт та модернізація персональних комп`ютерів.
 47. Системне програмування.
 48. Системний аналiз.
 49. Cтандартизація в інформаційних системах.
 50. Теорія управління.
 51. Тестологія і математичні методи в педагогічних вимірюваннях.
 52. Технологiя програмування та створення програмних продуктів.
 53. Технологiя створеня програмних продуктів.
 54. Технології розподілених систем та паралельних обчислень.
 55. Технологія моделювання систем.
 56. Управлiння IT-проектами.
 57. Хмарнi технологii в управлінні будівництвом.

Методична діяльність

Викладачами кафедри кожен рік видаються навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки з дисциплін за видами робіт. Серед них, видані в 2016р. навчальні посібники:

 • Бушуєв С.Д., Цюцюра С.В., Білощицький А.О. та ін. Методологія управління бюджетними програмами: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2016 – 136с.

 

Рейтинг кращих науково-педагогічних працівників за 2018-2019 н.р.

Місце за рейтингом Прізвище. ініціали викладача Посада Кафедра
1 2 3 4
1 Терентьєв О.О. Професор Інформаційних технологій проектування та прикладної математики
2 Булах І.В. Доцент Дизайну архітектурного середовища
3 Шпакова Г. В. Доцент Будівельних технологій
4 Мілейковський В.О. Доцент Теплогазопостачання та вентиляції
5 Плешкановська А.М. Професор Землеустрою і кадастру
6 Кочетов Г.М. Професор Хімії
7 Яценко В.О. Професор Ландшафтної архітектури
8 Міщук Д.О. Доцент Будівельних машин
9 Сукач М.К. Професор Будівельних машин
10 Михальова М.Ю. Доцент Землеустрою і кадастру
11 Київська К.І. Доцент Інформаційних технологій
12 Василенко Л.О. Доцент Охорони праці та навколишнього середовища
13 Жукова О.Г. Доцент Охорони праці та навколишнього середовища
14 Федоренко С.В. Доцент Охорони праці та навколишнього середовища
15 Осипов О. Ф. Професор Будівельних технологій
16 Бурдейна Н.Б. Доцент Фізики
17 Бондаренко О.П. Доцент Будівельних матеріалів
18 Гасанова С. Ф. Cтарший викладач Фізичного виховання та спорту
19 Доля О.В. Доцент Інформаційних технологій проектування та прикладної математики
20 Нестеренко О.В. Доцент Геоінформатики і фотограмметрії
21 Хараборська Ю.О. Доцент Теорії архітектури
22 Бондар О.А. Професор Менеджменту у будівництві
23 Гелевера О.Г. Доцент Технології будівельних конструкцій і виробів
24 Молодід О. С. Доцент Будівельних технологій
25 Проценко С.М. Доцент Ландшафтної архітектури
26 Бушуєва Н.С. Професор Управління проектами
27 Левченко О. В. Доцент Інформаційних технологій в архітектурі
28 Старовєров В. С. Професор Інженерної геодезії
29 Гончаренко Т.А. Cтарший викладач Інформаційних технологій
30 Горбатюк Є.В. Доцент Будівельних машин
31 Корнієнко М В Професор Геотехніки
32 Терновий В. І. Професор Будівельних технологій
33 Варенич О.В. Доцент Управління проектами
34 Зіборов В.В. Доцент Геоінформатики і фотограмметрії
35 Огороднік І.В. Доцент Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
36 Суханевич М.В. Доцент Будівельних матеріалів
37 Максим’юк Ю.В Доцент Будівельної механіки
38 Сергейчук О.В. Професор Архітектурних конструкцій
39 Калениченко Р.А. Доцент Основ професійного навчання
40 Гаркавенко О.М. Доцент Основ професійного навчання
41 Паламарчук Д.А. Доцент Основ професійного навчання
42 Самойлович В.В. Професор Теорії архітектури
43 Корчова Г.Л. Доцент Основ професійного навчання
44 Головаш Б.Е. Доцент Економічної теорії обліку і оподаткування
45 Самойленко А.А. Доцент Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
46 Левківський Д.В. Доцент Опору матеріалів
47 Лавріненко Л.І. Доцент Металевих та дерев′яних конструкцій
48 Алавердян Л.М. Доцент Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
49 Хроленко В.М. Доцент Інформаційних технологій
50 Василенко О.А. Професор Водопостачання і водовідведення
51 Кащенко Т.О. Доцент Архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
52 Павлюк В.В. Доцент Технології будівельних конструкцій і виробів
53 Ізмайлова О.В. Доцент Кібербезпеки та компютерної інженерії
54 Андріянова В. А. Cтарший викладач Фізичного виховання та спорту
55 Балака М.М. Асистент Будівельних машин
56 Бабинець А. А. Cтарший викладач Фізичного виховання та спорту
57 Горковчук Д.В. Асистент Геоінформатики і фотограмметрії
58 Косаревська Р.О. Доцент Рисунка та живопису
59 Свідерський А.Т. Професор Машин і обладнання технологічних процесів
60 Пристайло М.О. Доцент Будівельних машин
61 Кузнецова І.О. Асистент Фізики
62 Горда О.В. Доцент Інформаційних технологій проектування та прикладної математики
63 Якимчук І.М. Доцент Менеджменту у будівництві
64 Іносова Т. Ю. Cтарший викладач Містобудування
65 Омельяненко О.П. Доцент Економічної теорії обліку і оподаткування
66 Титок В. В. Cтарший викладач Організації та управління будівництвом
67 Ахаїмова А.О. Доцент Архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
68 Приймаченко О.В. Доцент Міського будівництва
69 Андрощук А.С. Асистент Дизайну архітектурного середовища
70 Ковальська О.Є. Доцент Архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
71 Казимірський В. Б. Доцент Ландшафтної архітектури
72 Григор’єва Л.О. Доцент Опору матеріалів
73 Черненко К. В. Доцент Будівельних технологій
74 Березницька Ю.О. Доцент Охорони праці та навколишнього середовища
75 Приходько Д.О. Доцент Менеджменту у будівництві
76 Солодей І.І. Професор Будівельної механіки
77 Зельцер Р. Я. Професор Організації та управління будівництвом
78 Панова О.В. Доцент Фізики
79 Ємельянова О. М. Доцент Організації та управління будівництвом
80 Осєтрін М.М. Професор Міського будівництва
81 Кондакова С.В. Доцент Кібербезпеки та компютерної інженерії
82 Терновцев О.В. Доцент Водопостачання і водовідведення
83 Іванченко О.В. Cтарший викладач Дизайну архітектурного середовища
84 Устінова І. І. Професор Міського будівництва
85 Патракеєв І.М. Доцент Геоінформатики і фотограмметрії
86 Задоянний О.В. Асистент Теплогазопостачання та вентиляції
87 Вольтерс А.О. Асистент Автоматизації технологічних процесів
88 Руденко М.В. Доцент Основ професійного навчання
89 Красильник Ю.С. Доцент Основ професійного навчання
90 Ізмайлова К.В. Професор Кафедра економіки будівництва
91 Бердник О.Ю. Асистент Технології будівельних конструкцій і виробів
92 Шишина М.О. Асистент Теплогазопостачання та вентиляції
93 Кольчик Ю.М. Доцент Теплотехніки
94 Кривенко О.В. Доцент Архитектурних конструкцій
95 Вільсон О.Г. Доцент Охорони праці та навколишнього середовища
96 Щербина О.А. Доцент Інформаційних технологій
97 Шилова Т.О. Доцент Міського будівництва
98 Носенко В. С. Доцент Геотехніки
99 Клімова І.В. Доцент Охорони праці та навколишнього середовища
100 Клис М.В. Доцент Організації та управління будівництвом