ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЦЮЦЮРА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій

УВ 1988 р. закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості, факультет автоматизації технологічних процесів, кваліфікація за дипломом – “інженер з автоматизації”. У 1995 р. присуджений науковий ступінь кандидата техн. наук; в 2007 – ступінь доктора техн. наук. Вчене звання професора МОН України присвоєне в 2008 р. З 2016 року завідувач кафедри інформаційних технологій КНУБА. Область основних наукових інтересів – управління інвестиційними, інноваційними, ІТ проектами та бюджетними програмами розвитку; розроблення експертних систем та систем підтримки прийняття рішень, систем документообігу атестації кадрів.

 

 

КИЇВСЬКА КАТЕРИНА ІВАНІВНА
к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

У 2007 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, кваліфікація за дипломом – магістр з комп’ютерних наук, де в 2016 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – “Комп’ютерні науки”. Область основних наукових інтересів – багатоцільові комунікативні інформаційні системи маркетингу.

 

 

 

 

ХРОЛЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

В 1972 р. закінчив Таганрогський радіотехнічний інститут, спеціальність автоматизовані системи управління, кваліфікація за дипломом – інженер-електрик. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію. Вчене звання доцента присвоєно в 1989 р. Область основних наукових інтересів – управління проектами, автоматизовані системи в банківській сфері, інформаційні технології в атомній енергетиці.

 

 

 

ЦЮЦЮРА МИКОЛА ІГОРОВИЧ
к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

У 2012 році закінчив магістратуру зі спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології” КНУБА, де і захистив в 2015 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти”. Нагороджений дипломом ІІІ-го ступеня та грамотою МОН України за наукову роботу на тему “Моделі та засоби використання основних властивостей фракталів для геометричного моделювання тривимірних об’єктів” (м. Вінниця). Область основних наукових інтересів – управління інвестиційними та інноваційними ІТ проектами; управління бюджетними програмами розвитку.

 

 

 

ЩЕРБИНА ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

У 1977 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Електронні обчислювані машини”, де і захистив кандидатську дисертацію на тему “Підвищення швидкодії спеціалізованих обчислювальних систем за рахунок неавтономного виконання операцій” за спеціальністю 05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти”. Область основних наукових інтересів – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

 

 

 

ГОНЧАРЕНКО ТЕТЯНА АНДРІЇВНА
к.т.н., старший викладач кафедри інформаційних технологій

У 1995 році закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, кваліфікація за дипломом – інженер–системотехнік. Область основних наукових інтересів – розробка програмних комплексів автоматизованого проектування у будівництві, системи обробки геодезичних та топографічних даних, проектування генеральних планів; інформаційні системи у сфері фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та аудиту, податкової та фінансової звітності.

 

 

 

ГОЛЕНКОВ ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧ
старший викладач кафедри інформаційних технологій

У 1991 році закінчив Київський інженерно–будівельний інститут, факультет автоматизації будівельного виробництва, кваліфікація за дипломом – інженер–системотехнік. Область основних наукових інтересів – динаміка пружних маніпуляторів.

 

 

 

 

 

ЛЯЩЕНКО ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА
старший викладач кафедри інформаційних технологій

У 1994 році закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, будівельний факультет (промислове та цивільне будівництво) кваліфікація за дипломом – інженер–системотехнік. Область основних наукових інтересів – інформаційні технології в освіті; створення систем дистанційної освіти.

 

 

 

 

КОСТИШИНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
асистент кафедри інформаційних технологій

У 2013 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, кваліфікація за дипломом – спеціаліст з комп’ютерних наук. Область основних наукових інтересів – нечіткі системи в контексті теорії управління складних систем.