ПРО КАФЕДРУ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ВИРОБІВ

Гоц Володимир Іванович (нар. 1954) – д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів (2006), декан будівельно-технологічного факультету (1994). Заслужений працівник освіти України (2004), премії ім. М.С. Буднікова (2004), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), дійсний член Академії будівництва України (1993), Української Академії наук (2007).

У 1978 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Працював у системі домобудівельного комбінату № 4 Головкиївміськбуду (1982-1986). З 1986 р. працює в КНУБА асистентом, заступником декана будівельно-технологічного факультету (1990-1994), доцентом, професором.

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2009 – докторську, вчене звання професора присвоєно в 2008 р.

Підготував 5 кандидатів наук.

Автор понад 230 науково-методичних праць, серед яких 5 підручників, 2 посібника, 2 монографії, 20 авторських свідоцтв і патентів. Основні праці: “Технологія будівельних алюмінієвих конструкцій” (2007), “Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво” (2008), “Технология строительных алюминиевых конструкцій” (2009), “Виробнича база будівництва” (2010), “Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков” (2012), “Теплові процеси та установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” (2014); “Випробування бетонів і будівельних розчинів” (2014), “Бетони і будівельні розчини (2016)”, Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів (2017)”.

Відзначений 5 урядовими нагородами – нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України, подякою прем’єр-міністра України, знаком “Відмінник освіти України” Міністерства освіти і науки України, подякою Київського міського голови, нагрудним знаком “Знак пошани” Київської міської державної адміністрації.

Напрям наукової діяльності – вивчення фізико-хімічних основ отримання ефективних будівельних матеріалів і виробів на основі активованих вторинних сировинних ресурсів та розробка енергозберігаючих технологій будівельних виробів і конструкцій. Результати наукової роботи широко відображені у наукових виданнях України та за кордоном. Керує науковою роботою аспірантів.

Історія кафедри

Кафедру «Виробництва бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій» (перша історична назва кафедри) засновано в 1954 році на початку періоду розвитку виробництва збірного залізобетону. Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доц. Шевченко В.А. (1954-1955), а першими викладачами – к.т.н., доц. Стефанов Б.В. і ас. Новгородський М.А. З 1955 по 1972 р.р. посаду завідувача кафедри займав ректор Київського інженерно-будівельного інституту, к.т.н., доц. Калішук О.Л. Під його керівництвом створено навчальну лабораторію. Першим завідувачем лабораторії став Капіносов В.П.

У 1972 р. новим завідувачем кафедри став д.т.н., професор Глуховський В.Д., видатний вчений і педагог, організатор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України з науки і техніки – засновник нового напряму в будівельному матеріалознавстві, досліджень нового покоління бетонів на основі шлаколужних в’яжучих. Великий ентузіаст своєї справи, він створив школу дослідників, найкращі з яких згодом стали викладачами кафедри. При кафедрі функціонували дві наукові лабораторії – Проблемна НДЛ грунтосилікатів (наук. керівник Глуховський В.Д.), Галузева лабораторія Мінсільбуду (наук. керівник Волянський О.А.). Одними з перших для нашої спеціальності викладачі кафедри розробили і запровадили активні методи навчання – ділові ігри, а Сікорський О.М. включив в навчальний процес математичні методи вирішення технологічних задач та заклав основи комп’ютеризації процесу навчання та наукових досліджень. З усіх споріднених кафедр вузів країни до нас їхали за досвідом, десятки наших колег з інших будівельних вузів підвищували кваліфікацію на ФПК при кафедрі. Роботи наукової школи Глуховського В.Д.стають здобутком міжнародної наукової спільноти, вони друкуються в трудах конгресів та конференцій. В 1988 році завідувачем кафедри стає вихованець кафедри, к.т.н., професор Антоненко Г.Я., декан будівельно-технологічного факультету, досвідчений педагог і організатор навчального процесу. З 2006 р. і по теперішній час посаду завідувача кафедри займає д.т.н., професор Гоц В.І. – декан будівельно-технологічного факультету (1994). Заслужений працівник освіти України (2004), премії ім. М.С. Буднікова (2004), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), дійсний член Академії будівництва України (1993), Української Академії наук (2007).

Кафедра завжди була другим домом для її викладачів і співробітників, з дня заснування в ній створилась атмосфера доброзичливості, готовності прийти на допомогу в скрутний час, а головне поваги до плідної творчої праці.

Фотографії кафедри ТБКВ

Кафедра ТБКВ, 2015 р.Кафедра ТБКВ (2015 р.)

Захист кандидатської дисертації асистента кафедри Бердник О.Ю. (2019 р.)

Захист кандидатської дисертації аспиранта кафедри Волинської Є.В. (2018 р.)

Захист кандидатської дисертації аспиранта кафедри Паська А.В. (2018 р.)

Защита_ЛастивкиЗахист кандидатської дисертації асистента кафедри Ластівки О.В. (2016 р.)

Посивнич_и_ДовбняСтуденти 5-го курсу Посівнич В. та Довбня І. проводять дослідження в лабораторії

Захист атестаційних магістерських робіт на ДСК-4 (2018 р.)

Захист атестаційної магістреської роботи Рогозіною Н.В. (2018 р.)

Вручення дипломів магістрам (2018 р.)

Гоц_на_IbausilЗавідувач кафедри проф., д.т.н. Гоц В.І. з науковою доповіддю на міжнародній конференції в Веймарі (Ibausil)

Рунова_и_Омел_чук_на_IbausilПроф., д.т.н. Рунова Р.Ф. та аспірант Омельчук В.В. біля стендової доповіді на на міжнародній конференції в Веймарі (Ibausil)

Кокшарев_проводит_занятиеПроф., к.т.н. Кокшарьов В.М. проводить заняття в аудиторії

Сова_проводит_лабораторные_2Асистент Сова Н. проводить лабораторні заняття

СмешкоЗавідувач лабораторії Смешко В.В. проводить лабораторні випробовування