НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ВИРОБІВ

Наукова діяльність кафедри ТБКВ

2020 рік

Монографії

 1. Compressive Strength of Concrete. Edited by Pavlo Kryvenko. – IntechOpen, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.80174. https://www.intechopen.com/books/compressive-strength-of-concrete
 2. Троян В.В., Сова Н.О. Підвищення стійкості бетону до внутрішньої сульфатної корозії: Монографія – К: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2020. – 120 с.

Підручники та посібники

 1. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Нестеров В.Г., Телющенко І.Ф. Технологія керамічних будівельрих матеріалів: підручн. – К.: Основа, 2020. -744 с.

Патенти

 1. Патент на винахід 122081 Україна. Шлаколужний цемент для високорухливих бетонних сумішей та бетонів на їх основі. П.В. Кривенко, О.М. Петропавловський, О.Ю. Ковальчук, А.В. Пасько, І.І. Руденко, О.П. Константиновський. а 20180796; опублік 10.09.2020, Бюл. № 17.

Наукові публікації кафедри

 • Роботи з посиланням на сайт за 2020 рік
 1. Gijbels K., Krivenko P., Kovalchuk O., Pasko A., Schreurs S., Pontikes Y., Schroeyers W. The influence of porosity on radon emanation in alkali-activated mortars containing high volume bauxite residue. – Construction and Building Materials. – Vol. 230, 10 January 2020. ISSN: 09500618 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.116982 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061819324249
 2. Гоц В. І., Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. Корозійна стійкість поліефірних порошкових покриттів з використанням наповнювачів різної хімічної природи. Журнал «Будівельні матеріали та вироби» (Фахове видання). – Київ, 2020. – №1-2. – с. 48-51. http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-n1-2-za-2020-r
 3. Гоц В.І., Пальчик П.П., Омельчук В.П., Тимошенко С.А. Модифікація структури стабілізованого базальтового волокна. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 103-104. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 4. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Петропавловський О.М., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Вплив відбілюючих добавок на властивості декоративних шлаколужних цементів. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 116-117. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 5. Berdnyk O Yu, Lastivka O V, Maystrenko  A A, Amelina N O. Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 128-129. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 6. Лаповська С.Д., Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Гасан Ю.Г., Кузнецова В.О. Оптимізація складу гідрофобізованого ніздрюватого бетону за його волого переносними і водоутримуючими характеристиками. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 140-141. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 7. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Ковальчук О.Г. Порошкові лакофарбові покриття для захисту металевих виробів та конструкцій. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 174-175. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 8. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П., Ковальчук А.В., Ніколаєнко М.В. Комплексна багатофункціональна добавка для анкерного розчину на основі лужного портландцементу. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 176-178. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 9. Піпа В.В., Константиновський О.П., Лабода М.А., Жерибор Є.І. Фенол-формальдегід у лакофарбових інтер’єрних покриттях. Небезпечний вплив на здоров’я та шляхи зменшення його вмісту. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 183-184. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 10. Гоц В.І., Ластівка О.В., Бердник О.Ю., Шилюк П.С., Томін О.О. Вплив наповнювачів на корозійну стійкість поліефірних порошкових покриттів. Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки» (12-15 травня 2020 р.). – Одеса: ОГАСА, 2020. – с. 78-81. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/view
 11. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. Вплив виду лужного компоненту на довговічність лужного бетону із використанням реакційноздатних заповнювачів. Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки» (12-15 травня 2020 р.). – Одеса: ОГАСА, 2020. – с. 187-190. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/view
 12. Лаповська С.Д., Демченко Т.М., Ковальчук О.Ю. Можливості застосування базальтової мікрофібри для армування теплоізоляційного автоклавного газобетону. Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки» (12-15 травня 2020 р.). – Одеса: ОГАСА, 2020. – с. 216-220. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/view
 13. Pavlo Krivenko, Oleh Petropavlovskyi, Oleksandr Kovalchuk, Igor Rudenko, Oleksandr Konstantynovskyi. Enhancement of alkali-activated slag cement concretes crack resistance for mitigation of steel reinforcement corrosion. – E3S Web of Conferences. – 166, 06001 (2020). – ICSF (Scopus) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016606001 https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_06001/e3sconf_icsf2020_06001.html
 14. Гоц В.І., Пальчик П.П., Пальчик С.П., Санакоєв О.С. Аналіз ефективності використання пороутворювачів для газобетону з різними физико-механічними і структурними характеристиками. – Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2020. – Вип. 43. – 74-85 (Фахове видання, Google Scholar). http://ways.knuba.edu.ua/article/view/198210
 15. Krivenko P., Petropavlovsky O., Gelevera O. The influence of interfacial transition zone on strength of alkali activated concrete. – Compressive Strength of Concrete (Book Chapter). https://doi.org/5772/intechopen.90929 https://www.intechopen.com/books/compressive-strength-of-concrete/the-influence-of-interfacial-transition-zone-on-strength-of-alkali-activated-concrete
 16. Gots V I, Palchyk P P, Tymoshenko S A, Palchyk S P. Modification of the structure of the stabilized basalt fiber.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012032. – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/ 10.1088/1757-899X/907/1/012051 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012032/pdf
 17. Gots V I, Gelevera A G, Petropavlovsky O N, Rogozina N V, Smeshko V V. Influence of whitening additives on the properties of decorative slag-alkaline cements.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012033. – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/ 10.1088/1757-899X/907/1/012033 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012033/pdf
 18. Gots V I, Lastivka O V, Tomin O O, Tymoshenko S A. Fillers for modification of polyester powder coating.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012051 – 6 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012051 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012051/pdf
 19. Lapovska S D, Klapchenko V I, Krasnianskyi G Iu, Gasan Yu G, Kuznetsova I O. Optimization of the composition of hydrophobized cellular concrete according to its moisture-transporting and water-holding characteristics.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012040 – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org 10.1088/1757-899X/907/1/012040 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012040/pdf
 20. Petropavlovskyi O M, Rudenko I I, Konstantynovskyi O P, Kovalchuk A V. Complex multifunctional additive for anchoring grout based on alkali-activated portland cement.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012055 – 10 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012055 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012055/pdf
 21. Runova R F, Pipa V V, Nosovsky Yu L, Laboda M A, Monfort I B. Reduction of formaldehyde in ambient air through application of special acrylic co-polymer in paint-and-lacquer coatings.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012058 – 7 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012058 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012058/pdf
 22. Berdnyk O Yu, Lastivka O V, Maystrenko  A A, Amelina N O. Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012036. (Scopus) DOI: https://doi.org/ 10.1088/1757-899X/907/1/012036 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012036/pdf
 23. Azutov V.P., Berdnyk O.Yu. NONDRIVEN TRANSPORT SYSTEM OF THE SEMICONVEYOR TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF PANEL REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. Будівельне виробництво, 2020. №67. с.73-74 (Фахове видання). https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/213
 24. Вплив наповнювачів різної хімічної природи на фізико-механічні властивості порошкових покриттів / Гоц В. І., Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. Науковий вісник будівництва. – Х., ХНУБА , 2020. – Т. 99. №. 1. – с.56-62. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2020‒99‒1‒56‒62  https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_99_2020/11.pdf
 25. Майстренко А. А., Амеліна Н. О., Бердник О. Ю., Рижанкова Л. М., Яковлева О. М.  Технологічний аналіз вибору системи утеплення зовнішніх стін. – Науковий вісник будівництва, 2019. Т.2, №1(99). – C.110-124. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) DOI: https://doi.org/ 10.29295/2311‒7257‒2020‒99‒1‒110‒124  https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_99_2020/20.pdf
 26. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Регулювання власних деформацій шлаколужних дрібнозернистих бетонів комплексними багатофункціональними добавками для попередження корозії сталевої арматури. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, УкрДУЗТ, 2020. – Вип. 189. – С. 13-20. ISSN (p) 1994-7852, ISSN (online) 2413-3795 (Фахове видання) http://znp.kart.edu.ua/images/_i_189.pdf
 27. Gots V.I., Lastivka O.V., Berdnyk O.Yu., Tomin O.O., Shilyuk P.S. Corrosion resistance of polyester powder coatings using fillers of various chemical nature.  – Key Engineering Materials. – Vol. 864. – 115-121 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.115 https://www.scintific.net/KEM.864.115
 28. Lapovska S.D., Demchenko T.M., Kovalchuk O.Y., Chornovol V.O. On the question of the application of basalt microfiber for reinforcement of thermal insulation AAC. – Key Engineering Materials. – Vol. 864. – 122-127 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.122 https://www.scientific.net/KEM.864.122
 29. Krivenko P.V., Kovalchuk O.Y. Influence of Type of Alkaline Activator on Durability of Alkali Activated Concrete Using Aggregates Capable to Alkali-Silica Reaction. – Key Engineering Materials. – Vol. 864. – 180-188 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.180 https://www.scientific.net/KEM.864.180
 30. Кривенко П. В., Петропавловський О. М., Ковальчук О. Ю., Руденко І. І., Константиновський О. П.  Роль тринатрійфосфату в запобіганні корозії сталевої арматури в шлаколужному бетоні. – Науковий вісник будівництва, 2020. Т.2, №2(100). – C.176-187. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) DOI: 10.29295/2311‒7257‒2020‒100‒2‒176‒180  https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_100_2020/30.pdf
 31. Krivenko P., Rudenko I., Konstantynovskyi O. Design of slag cement, activated by Na(K) salts of strong acids, for concrete reinforced with steel fittings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 6 (6 – 108). P. 26-40. ISSN 1729-3774. (Scopus). doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.217002 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/217002/218196
 32. Kochetov G., Kovalchuk O., Samchenko D. Development Of Technology Of Utilization Of Products Of Ferritization Processing Of Galvanic Waste In The Composition Of Alkaline Cements. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 5 (10 – 107). P. 6-13. ISSN 1729-3774. (Scopus). doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.215129 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/215129
 33. Дослідження впливу композиційного складу і особливостей мікроструктури шлаколужного цементу на зв’язування іонів Cl, SO42- в системі: Proceedings of international scientific-practical conference of young scientists «Build-Master-Class-2020» / Бойко О.В., Ковальчук О.Ю. – Київ, КНУБА, 25-27.11.2020 р. – С. 162-163. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf
 34. Розробка кислотостійких гібридних лужних цементів і матеріалів на їх основі з підвищеними експлуатаційними характеристиками: Proceedings of international scientific-practical conference of young scientists «Build-Master-Class-2020» / Зозулинець В.В., Ковальчук О.Ю. – Київ, КНУБА, 25-27.11.2020 р. – С. 164-165. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf
 35. Азутов В. П., Бердник О. Ю., Червяков Ю. М. Безприводна транспортна система напівконвеєрної технології виробництва панельних залізобетонних конструкції. Будівельне виробництво, 2020. №70. с.77-79 (Фахове видання). https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/325 
 • Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2020 рік:
 1. Бойко О.В., Ковальчук О.Ю. Корозія арматури у лужних бетонах: проблеми і шляхи запобігання. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» – Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2020. – Вип. № 38. – С. 78 – 83. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 2. Гоц В.І., Петропавловський О.Н., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Залежність термінів тужавлення лужних цементів від аніонного складу лужного компоненту. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.113-120. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 3. Ковальчук А., Константиновський О., Руденко І. Ефективність використання повітровтягувальних добавок в штукатурках спеціального призначення. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.185-193. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 4. Іваничко В.В., Ковальчук О.Ю. Вплив виду в’яжучої речовини на процеси структуроутворення бетонів із використанням активного заповнювача. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.169-176. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 5. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Товстоніс В.В., Чудновський С.М., Погореляк О.А. Методологія впровадження нових добавок для бетонів. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.251-257. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання).
 6. Тарасевич В., Гасан Ю., Дроздова О. Модифікований ресурсоекономний штучний камінь для виробництва архітектурного декору і стінових виробів на основі гіпсової в’яжучої речовини. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.106-112. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання).
 7. Кравчук В.Т., Човнюк Ю.В., Гелевера О.Г. Энергетический метод оценки формовочных свойств бетонной смеси в процессе ее вибрационного уплотнения. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. -Liverpool, United Kingdom, 8-10 January 2020.
 8. Роль Al2O3 у складі шлаку у запобіганні корозії арматури у шлаколужному бетоні: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства» / Бойко О.В., Ковальчук О.Ю., Кривенко П.В. – Харків, ХНУБА, 5-6 листопада 2020 р. – С. 56-60.

 

2019 рік

Монографії

 1. Троян В.В. Забезпечення тріщиностійкості бетону масивних споруд: Монографія. – К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2019. – 92 с.

Підручники і посібники

 1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

Наукові публікації

 • Роботи з посиланням на сайт за 2019 рік
 1. Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Пакування виробів з ніздрюватого бетону. – Науковий вісник будівництва, 2019. Т.2, №2(96). – C.389-397. (Базове фахове видання) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2019‒96‒2‒389‒397  https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_96_2019_t1/37.pdf
 2. Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Вплив пористості підкладки на зміну захисних властивостей полімерсилікатних покриттів бетонних поверхонь. – VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» Національної академії наук України. Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова. Тези доповідей 20-24 травня 2019, Одеса. – С. 201-203 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 3. Гоц В.І., Пальчик П.П., Майстренко А.А., Бердник О.Ю. Мікропориста структура грубих базальтових волокон і їх структурні характеристики. – VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» Національної академії наук України. Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова. Тези доповідей 20-24 травня 2019, Одеса. – C. 76-80 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 4. Kovalchuk O., Kochetov G, Samchenko D., Kolodko A. Development of a technology for utilizing the electroplating wastes by applying a ferritization method to the alkali activated materials. – EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2, No 10 (98), 2019. – pp. 27-34. ISSN 1729-3774. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.160959 http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/160959/165009
 5. Krivenko P., Petropavlovsky O., Kovalchuk O., Hai Lin Cao, Lu Qian Weng. Efficiency of the Alkali-activated Cement Concretes for Sea Construction. – Materials Science Forum. – 2019. – Vol. 968. – pp. 3-12. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 02555476 (Scopus) DOI: https://doi.org/ 10.4028/www.scientific.net/MSF.968 https://www.scientific.net › MSF.968.3
 6. Guzii S., Krivenko P., Bondarenko O., Kopylova T. Study on physico-mechanical properties of the modified alkaline aluminosilicate adhesive-bonded timber elements. ­- Solid State Phenomena. – Vol. 296. – 2019. – pp. 112-117. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9779. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.296.112 https://www.researchgate.net/publication/335204183_Study_on_Physico-Mechanical_Properties_of_the_Modified_Alkaline_Aluminosilicate_Adhesive-Bonded_Timber_Elements
 7. Krivenko P.V., Guzii S.G., Bondarenko O.P. Alkaline aluminosilicate binder-based adhesives with increased fire resistance for structural timber elements. – Key Engineering Materials. – Vol. 808. – pp. 172-176. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9795. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.808.172 https://www.researchgate.net/publication/333935169_Alkaline_Aluminosilicate_Binder-Based_Adhesives_with_Increased_Fire_Resistance_for_Structural_Timber_Elements
 8. Ковальчук О.Ю., Ковальчук Г.Ю., Іваничко В.В. Високонаповнені лужні ніздрюваті бетони на основі промислових відходів. – Збірник тез IV Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології у будівництві», Київ, 27-28 березня 2019 р.. – С. 100-101. http://lira-k.com.ua/preview/12567.pdf
 9. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю., Хайлин Цзао, Лигуан Венг. Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. – Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 74. – С. 137-146. ISSN 2415-377Х. (Фахове видання) DOI: https://doi.org/ 10.31650/2415-377X-2019-74-137-146 http://visnyk-odaba.org.ua/2019-74/18.pdf
 10. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю., Хайлин Цзао, Лигуан Венг. Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. – Збірник тез доповідей VI Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 20-24 травня 2019 р. – Одеса, Україна. – С. 158-162. https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 11. Гоц В.І., Ковальчук О.Ю., Говдун Я.О. Вплив мінеральних добавок на сульфатостійкість портландцементу. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, УкрДУЗТ, 2019. – Вип. 183. – С. 71-80. ISSN (p) 1994-7852, ISSN (online) 2413-3795 DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.183.2019.169660 http://csw.kart.edu.ua/article/view/169660
 12. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. Управління декоративними властивостями лужних цементів. – Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 2. – Том 96. – Т. 2. – С. 280-285. ISSN 2311-7257. (Базове фахове видання) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2019‒96‒2‒280‒285 https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_96_2019_t1/18.pdf
 13. Krivenko P., Sanytsky M., Kropyvnytska T. The Effect of Nanosilica on the Early Strength of Alkali-Activated Portland Composite Cements.Solid State Phenomena. Vol. 296. – 2019. – рр. 21-26. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 16629779 (Scopus) (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.296.21 https://www.scientific.net/SSP.296.21
 14. Krivenko P., Petropavlovskyi O., Rudenko I., Konstantynovskyi O. The influence of complex additive on strength and proper deformations of alkali-activated slag cements. – Materials Science Forum. – 2019.– Vol. 968. – pp. 13-19. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.13 https://www.scientific.net/MSF.968.13
 15. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власні деформації шлаколужних цементів – Збірник тез доповідей VI Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 20-24 травня 2019 р. – Одеса, Україна. – С. 162-165. https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 16. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власті деформації шлаколужних цементів. – Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 75. – С. 81-90. (Фахове видання) ISSN 2415-377Х. DOI: https://doi.org/10.31650-2415-377X-2019-75-81-90 http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/11.pdf
 17. Krivenko P., Vaičiukynienė D., Kantautas A., Vaitkevičius V., Šerelis E. Effect of AlF3 production waste on the processes of hydration and hardening of the alkali-activated Portland cement with sodium silicate hydrate / Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 138: 879, 2019. ISSN 1388-6150 (Scopus, Web of Science) DOI: https://doi.org/10.1007/s10973-019-08086 https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-019-08086-y
 18. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Ковальчук О.Г. Технологія виготовлення декоративно-захисних порошкових лако-фарбових покриттів для захисту будівельних металевих виробів. – Будівельні матеріали та вироби, 2019. – № 1-2 (100). – С. 60-64. ISSN 2413-9890 (Базове фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-n1-2-za-2019
 19. Gots Vladimir, Lastivka Oles, Tomin Oleksandr and Kovalchuk Olga. Influence of Film-Forming Components on the Corrosion Resistance of Powder Coating. – Materials Science Forum. – 2019. – Vol. 968. – pp. 143-152. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 02555476 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.143 https://www.researchgate.net/publication/335341344_Influence_of_Film-Forming_Components_on_the_Corrosion_Resistance_of_Powder_Coating
 20. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О. Вплив плівкоутворюючих компонентів на корозійну стійкість порошкового покриття. – Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 75. – C. 70-80. ISSN 2415-377Х. (Фахове видання) DOI: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2019-75-70-80. http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/10.pdf
 21. P. Krivenko, V. Gots, O. Petropavlovskyi, I. Rudenko, O. Konstantynovskyi, A. Kovalchuk. Development of solutions concerning regulation of proper deformations in alkali-activated cements – Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5, No 6 (101), 2019. – рр. 24-32. ISSN 1729-3774. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.181150 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/181150/182123
 22. Кривенко П.В.,  Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ковальчук А.В. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями для анкерних розчинів. – Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 158-159. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf
 23. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Константиновський О.П., Ковальчук А.В. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування. Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 3. – Том 97. – С. 85-92. ISSN 2311-7257. (Базове фахове видання) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2019‒97‒3‒85‒92. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_97_2019/19.pdf
 24. Бердник О.Ю., Амеліна Н.О., Майстренко А.А. Вплив технологічних факторів на формування структури поверхні базальтового волокна. Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. –  С. 131-132. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf
 25. Ковальчук О.Ю., Кочетов Г.М., Самченко Д.М. Дослідження властивостей лужного цементу з використанням відходів гальванічних виробництв. – Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. –  С. 155-156. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf
 26. Ковальчук О.Ю., Кривенко П.В., Бойко О.В. Практичний досвід укладання бетонних доріг із використанням некондиційних заповнювачів. – Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. –  С. 157-158. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf
 27. Kovalchuk O., Gelevera O., Ivanychko V. Studying the influence of metakaolin on self-healing processes in the contact-zone structure of concretes based on the alkali-activated Portland cement. – Eastern-European journal of Enterprise Technologies, 2019. – Vol. 5 -№6 (101). – P. 33-40. ISSN 1729-3774 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.181501. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/181501/182124
 28. Krivenko P.V., Rudenko I.I., Petropavlovskyi O.M., Konstantynovskyi O.P., Kovalchuk A.V. Alkali activated portland cement with adjustable proper deformations for anchoring application.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012090. – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012090 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012090/pdf
 29. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Константиновський О.П., Ніколаєнко М.В. Вплив органо-мінеральних комплексних добавок на властивості анкерних розчинів на основі лужного портландцементу. – Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – ДП «НДІБМВ» і НДІВМ КНУБА. – К.: Товариство «Знання», України, 2019. – Вип. 60. – С. 18-27. – (Базове фахове видання) – (У друку).
 30. Berdnyk O. The influence of technological factors on the properties of basalt fiber when used in the manufacture of flexible heat and sound insulation. – Proceedings of the 3rd Annual Conference «Technology transfer: fundamental principle and innovative technical solutions». – 76-79. ISSN 2585-6839. http://eu-jr.eu/ttfpits/article/view/1024
 31. V.I. Gots, O.Y. Berdnyk, N.O. Rogozina, A.A. Maystrenko. Production of modified basalt fibre for heat-insulating products manufacturing.  – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). – 2019. – Vol. 708. – pp 012082. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012083/pdf
 32. Oleksandr Kovalchuk, Genadiy Kochetov, Dmytro Samchenko. Study of service properties of alkali-activated cement using wastewater treatment residues. – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012087. – 7 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012087 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012087/pdf
 33. P. Krivenko, O. Kovalchuk, O. Boiko. Practical experience of construction of concrete pavement using non-conditional aggregates. – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). – 2019. – Vol. 708. – pp 012089. – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012089 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012089/pdf
 34. Krivenko P., Gelevera O, Kovalchuk O., Bumanis G., Korjakins A. Alkali-aggregate reaction in alkali-activated cement concretes. – IMST 2019. – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering Vol. 660. – 012002. – 2019. – 11 р. – 012002. – 2019. – 11 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/660/1/012002 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/660/1/012002/pdf
 35. Boiko О., Zozulynets V., Ivanychko V., Kovalchuk O. Alkali activated concretes mix design using red mud as an active aggregate. – Technology audit and production reserves. Chemical and Technological systems. – №5/3 (49), 2019. – рр. 15-21. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/184253
 36. Kochetov G., Prikhna T., Samchenko D., Kovalchuk O. Development of ferritization processing of galvanic waste involving the energy-saving electromagnetic pulse activation of the process. – Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 6. – № 10 (102), 2019. – рр. 6-14. ISSN 1729-3774. – (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184179 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/184179/189414
 37. Бойко О., Ковальчук О. Розробка засобів протидії корозії сталевої арматури в пластифікованих  шлаколужних бетонах для підвищення їх довговічності в умовах  дії агресивних середовищ. – International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. – рр. 172-173. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 38. Зозулинець В., Ковальчук О. Виробництво вібропресованих виробів на основі червоного шламу  з використанням лужних цементів. – International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. – рр. 174-175. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 39. Іваничко В., Ковальчук О. Технічні та технологічні засади протидії лужній корозії заповнювача у бетонах. – International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. – рр.  176-177. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 40. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю. Підвищення в’язкості руйнування швидкотверднучих високоміцних шлаколужних цементів. – Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – ДП «НДІБМВ» і НДІВМ КНУБА. – К.: Товариство «Знання», України, 2019. – Вип. 60. – С. 8-17. (у друку). (Базове фахове видання)
 41. Кривенко П., Ковальчук О., Гелевера О. Вплив складу лужних цементів на лужну корозію заповнювачів з активним кремнеземом. – Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 4. – Том 98. – С. 225-231. ISSN 2311-7257. (Базове фахове видання) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒225‒231
 42. Troyan V.V., Sova N.A. Improving the resistance of concrete for sleepers to the formation of delayed and secondary ettringite, the alkali-silica reaction, and electric corrosion. – – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. – Vol.6 – № 6 (102). – P. 13-19. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.185613 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/185613
 • Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2019 рік:
 1. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю., Гелевера О.Г. Вплив складу лужних цементів на лужну корозію заповнювачів з активним кремнеземом / Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», 11-12 квітня 2019, Харків, ХНУБА, С. 78-79
 2. Ковальчук О.Ю., Ковальчук Г.Ю., Іваничко В.В. Високонаповнені лужні ніздрюваті бетони на основі промислових відходів / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2019, Випуск 39 (1), С. 64-71
 3. Ковальчук О.Ю., Кривенко П.В. Управляння декоративними властивостями лужних цементів / Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», 11-12 квітня 2019, Харків, ХНУБА, C. 77-78
 4. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування: Тези 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства» / Кривенко П., Руденко І., Петропавловський О., Константиновський О., Ковальчук А. – Харків, ХНУБА, 4-5 жовтня, 2019 р. – С. 62-66.
 5. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування: Тези 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства» / Кривенко П., Руденко І., Петропавловський О., Константиновський О., Ковальчук А. – Харків, ХНУБА, 4-5 жовтня, 2019 р. – С. 62-66.
 6. Цемент интернешнл. Под редакцией Кривенка П.В. Перевод Кавалеровой Е.С. Технический журнал цементной промышленности. – К.: “Verlag Bau + Technik GmbH” и Киев, 2019. – №1. – 56 с.
 7. Кривенко П. В., Петропавловський О.М.,  Ковальчук О.Ю., Киричок В.І., Пасько А.В.  Патент на корисну модель №132666  Україна, МПК С04В 7/153 (2006.01). Заявл. 03.08.2018; Опубл. 11.03.2019; Бюл. № 5. – 5 с.

2018 рік

Монографії

 1. Кривенко П.В., Цапко Ю.В., Гузій Ю.В. Вогнезахист будівельних конструкцій з деревини. Теорія та практика: монографія / під ред. д-ра техн. наук, проф. Кривенка П. В. – Харків: Видавництво та друкарня ПП. Технологичний центр, 2018. – 348 с.

Наукові публікації

 • Роботи з посиланням на сайт за 2018 рік
 1. Гоц В.І., Пальчик П.П., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Розробка наукових закономірностей створення безперервних базальтових волокон з заданою текстурною характеристикою. НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА, Т. 92, №2, 2018. (фахове видання, індексується наукометричною базою Google Scholar). https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_92_2018/36.pdf
 2. Gots V., Palchik P, Berdnyk O. Investigation of properties of modified basalt fibers. Scientifik journal “EUREKA: Physikal Sciences and engeneering”.  – Tallin, 2018. – V. 4. – p/43-48.
 3. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Utilization of the flotation waste of gold-containing ore in alkali-activatad cements. – Proceed. 20. Ibausil. Internationale Baustofftagung Weimar, 12-14 September, 2018. – Band 2. – pp. 2-740 – 2-748.
 4. Гоц В.І., Пальчик П.П., Бердник О.Ю. Вплив розчинів кислот на формування структури базальтового волокна.  – Науково-технічний збірник. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. – Випуск 10. – 2018р. – С.96-101.
 5. Volodymyr Gots, Petr Palchyk, Oksana Berdnyk Investigation of properties of modified basalt fiber. Eureka: Physics and engineering. – No 4 (2018). (наукометрична база даних Scopus). DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2018.00673 http://eu-jr.eu/engineering/article/view/673/691
 6. Plugin A. A., Runova R. F. Bonding calcium chloride and calcium nitrate into stable hydration portland cement products: Stability conditions of calcium hydrochloraluminates and calcium hydronitroaluminates // International Journal of Engineering Research in Africa, 2018. Vol. 36. P. 69–73. doi: https://doi: 10.4028/www.scientific.net/JERA.36.69
 7. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ № 182. – 2018 – с.18-22
 8. Bodnarova L., Guzii S., Hela R., Krivenko P., Vozniuk G. Nano-Structured Alkaline Aluminosilicate Binder by Carbonate Mineral Addition, Solid State Phenomena, Vol. 276, pp. 192-197, 2018. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.276.192 https://www.scientific.net/SSP.276.192
 9. Mar Alonso, Anton Pasko, Catalina Gascó, José Antonio Suarez, Oleksandr Kovalchuk, Pavel Krivenko, Francisca Puertas. Radioactivity and Pb and Ni immobilization in SCM-bearing alkali-activated matrices.. Construction and Building Materials (Virtual special issue). – 159 (2018).­ – 745-754. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.119 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817323383?via%3Dihub
 10. Krivenko P., Petropavlovsky O., Kovalchuk O.А. Comparative study on the influence of metakaolin and kaolin additives on properties and structure of the alkali-activated slag cement and concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/6(91). – pp.33-39. (наукометрична база даних Scopus). DOI: 15587/1729-4061.2018.119624 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/119624
 11. Kochetov G, Samchenko D., Kovalchuk O.Yu., Pasko A., Kolodko A. Development of technology of industrial wastes treatment products disposal by ferritization in the matrix of alkali-activated cements. –”Technology audit and production reserves”. Chemical Engineering, №6/3 (44) , 2018, pp. 31-35 DOI: 10.15587/2315-8372.2018.152615
 12. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Ластівка О.В. Characterization of the self-healing effect through pore structure and durability of alkali-activated cement concrete. SynerCrete’18 International Conference on Interdisciplinary Approaches for Cement-based Mat-s. Funchal, Madeira Island, Portugal, 24-26 October 2018 – Vol. 1 – pp. 401 – 406.   https://synercrete.com/#proceedings
 13. Krivenko, P., Kovalchuk, O., Petropavlovsky, O., Pasko, A., Lapovska, S. Design of the composition of alkali activated Portland cement using mineral additives of technogenic origin. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/6 (94), pp. 6-15. (2018). (наукометрична база даних Scopus). DOI:10.15587/1729-4061.2018.140324.
 14. Krivenko P, Kovalchuk O., Pasko A. Utilization of industrial waste water treatment residues in alkali activated cement and concretes. (2018). Key Engineering materials. ISSN: 1662-9795. – Vol. 761. – pp. 35-38. (наукометрична база даних Scopus). DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.761.35 https://www.scientific.net/KEM.761.35.
 15. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Ластівка О.В. Особливості порової структури лужних бетонів як чинник здатності до самовідновлення. – Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» /– К., НДІБМВ, 2018. – Вип. 59.  – С. 28 – 36.
 16. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Константиновський О.П Високорухомі шлаколужні бетони з підвищеною ранньою міцністю. – Науковий вісник будівництва  / –Х., ХНУБА , 2018. – Т. 4. Вип. 94.  – С. 117 – 125.
 17. Пасько А.В. Модельні дослідження впливу сполук заліза на структуроутворення лужного цементу. – Будівельні матеріали та вироби, Випуск №1, 2018.
 18. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. П Utilization of industrial етропавловський О.М. A comparative study on the influence of metakaolin and kaolin additives on properties and structure of the alkali-activated slag cement and concrete. – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1 (6-91). – pp. 33-39. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/119624
 19. Kovalchuk A.Yu., Hai Lin Cao, Krivenko P.V., Lu Qian Weng, Shaobin Li, Yue Guo Petropavlovsky O.N., V.I. Pushkar, Heat evolution of chemically bonded cementitious materials for marine engineering applications Proceedings of the 2018 7th International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (ICEESD 2018). Advances in Engineering Research, volume 163. pp. 1347-1351. http://dx.doi.org/10.2991/iceesd-18.2018.245
 20. Vladyslav Omelchuk, Guang Ye, Rayisa Runova, Igor Rudenko. Shrinkage Behavior of Alkali-Activated Slag Cement Pastes. Key Engineering Materials 761:45-48. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.761.45 https://www.researchgate.net/publication/322647075_Shrinkage_Behavior_of_Alkali-Activated_Slag_Cement_Pastes
 21. Igor I. Rudenko, Oleksandr P. Konstantynovskyi, Artem V. Kovalchuk, Marharyta V. Nikolainko, Dmytro V. Obremsky. Efficiency of Redispersible Polymer Powders in Mortars for Anchoring Application Based on Alkali Activated Portland Cements. Vol. 761, pp. 27-30, 2018. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.27 https://www.researchgate.net/publication/322646988_Efficiency_of_Redispersible_Polymer_Powders_in_Mortars_for_Anchoring_Application_Based_on_Alkali_Activated_Portland_Cements.
 22. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. The efficiency of plasticizing surfactants in alkali-activated cement mortars and concretes. – MATEC Web of Conferences 230, 03016 (2018). https://www.matec- conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/89/matecconf_transbud2018_03016.pdf
 23. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Plasticizing effect of surfactants in mortars and concretes based on alkali-activated cements. – Proceed. 20. Ibausil. Internationale Baustofftagung Weimar, 12-14 September, 2018. – Band 2. – pp. 2-745 – 2-752.
 24. Vyacheslav Troyan, Agnieszka Jedrzejewska, Farid Benboudjema, Laurie Lacarrière, Miguel Azenha, Dirk Schlicke, Stefano Dal Pont, Arnaud Delaplace, José Granja, Karolina Hajkova, Peter Joachim Heinrich, Giuseppe Sciumè, Emanuel Strieder, Elisabeth Stierschneider, Vít Šmilauer. COST TU1404 benchmark on macroscopic modelling of concrete and concrete structures at early age: Proof-of-concept stage. Construction and Building Materials, 174. (наукометрична база даних Scopus). DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.04.088 https://www.researchgate.net/publication/324748270_COST_TU1404_benchmark_on_macroscopic_modelling_of_concrete_and_concrete_structures_at_early_age_Proof-of-concept_stage
 25. Троян В.В., Тихолаз Е.В. Разработка ремонтного раствора повышенной коррозионной стойкости для восстановления очистных сооружений. Современные научные исследования и инновации. – 2018. – № 2 [Електроний ресурс]. http://web.snauka.ru/issues/2018/02/85911
 26. Троян В.В., Пантус К.А. Исследование износостойкости промышленных полов с упрочненным поверхностным слоем. Современные научные исследования и инновации. – 2018. – № 2 [Електроний ресурс]. http://web.snauka.ru/issues/2018/02/85894
 27. Kochetov G, Samchenko D., Kovalchuk O.Yu., Pasko A., Kolodko A. Development of technology of industrial wastes treatment products disposal by ferritization in the matrix of alkali-activated cements. –”Technology audit and production reserves”. Chemical Engineering, №6/3 (44) , 2018, pp. 31-35 DOI: 10.15587/2315-8372.2018.152615 http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkpo6Gse7kAhXZisMKHbwkAEAQFjAEegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp%2Farticle%2Fdownload%2F152615%2F152962&usg=AOvVaw3kmWusSdeU77r4B24XpUlt
 28. Rudenko I., Konstantynovskyi O., Kovalchuk A., Nikolainko M., Obremsky D.  Efficiency of redispersible polymer powders in mortars for anchoring application based on alkali activated Portland cements. – Key Engineering Materials, Switzerland, 2018. Vol. 761, P. 27–30. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.27 https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv-KDGwe7kAhUxx4sKHWtxAYIQFjACegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F321057627_Efficiency_of_redispersible_polymer_powders_in_mortars_for_anchoring_application_based_on_alkali_activated_portland_cement&usg=AOvVaw3RGGSZJOgYG3uPMqpQoL2D
 29. The efficiency of plasticizing surfactants in alkali-activated cement mortars and concretes / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. – MATEC Web of Conferences 230, 030167 (2018). doi: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823003016 https://www.matec- conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/89/matecconf_transbud2018_03016.pdf
 30. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В.  – Зб. наук. праць УкрДУЗТ, 2018. – Вип. 182. – С. 18-27. doi: https://doi.org/10.18664/1994-7852.182.2018.159703 http://znp.kart.edu.ua/images/arhiv/2018/182D.pdf
 31. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В.  – 7-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І., Харків, 14-16 листопада 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. –  с. 209 –  210. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8407/1/Theses_2018%20Otrosh.pdf
 32. The influence of complex additive on strength and proper deformations of alkali-activated slag cements / Krivenko P., Petropavlovskyi O., Rudenko I., Konstantynovskyi O. – Materials Science Forum, 2019. – Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. – Vol. 968. – pp 13-19. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.968.13 https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjohYipw-7kAhUhpYsKHUzlCO8QFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.scientific.net%2FMSF.968.13&usg=AOvVaw2_YEAEykrhf8vRsb4rbrpx
 33. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власті деформації шлаколужних цементів / Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. – Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. – Тези доповідей IV міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». Одеса, 20-24 травня 2019р. – C. 162 – 165 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 34. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власті деформації шлаколужних цементів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – Вип. 75. – C. 81-90 doi: 10.31650-2415-377X-2019-75-81-90 http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/11.pdf

 

2017 рік

Монографії

 1. Троян В.В. Технологічні основи підвищення та прогнозування довговічності бетонів для масивних споруд: Монографія. – Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017.-238с.

Підручники і посібники

1 Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Константиновський О.П., Носовський Ю.Л., Піпа В.В. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підручник – 3-є вид. – К.: Основа, 2017. – 528 с.

2. Бабич М., Рунова Р.Ф., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. – Харків: ПП «Юнісофт», АВЦ «Укрцемент», 2017.

Наукові публікації

 • Роботи з посиланням на сайт за 2017 рік
 1. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Вплив слюдовмісного побічного продукту на процеси структуроутворення шлаколужного цементу. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 68. – С. 64 – 69. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2017_68_12.pdf
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Пластифікація бетону на основі шлаколужного цементу з слюдовмісним побічним продуктом. Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали,  вироби та санітарна техніка», Київ, 2017, № 58. С. 22-31. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 3. В. І. Гоц, І. І. Руденко, О. В. Ластівка, Є. В. Волинська. Роль хімічних добавок у формуванні властивостей лужних цементів. Кераміка: наука і життя. – 2017. – № 3. – С. 5-14. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Knizh_2017_3_3.pdf
 4. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Ефективність використання шлаколужного бетону з відходом флотації золотовмісної руди в дорожньому будівництві. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №5-6(96). – С.28-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n5-6-za-2017/
 5. Гузій С.Г., Кривенко П.В., Киричок В.І. Дослідження модифікуючої дії модифікаторів на реологічні властивості лужних алюмосилікатних зв’язуючих. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 32-42. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 6. Гузій С.Г., Цапко Ю.В., Кравченко А.В., Цапко О.Ю. Структуроутворення спученого шару пінококсу. Ефективні заходи з його управління. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 180-185. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 7. Гузій С.Г., Кривенко П.В., Киричок В..І. Дисперсне армування лужних алюмосилікатних покриттів для захисту бетону від корозії. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №3-4(95). – С. 30-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/?page_id=2653&preview=true
 8. Sergii Guzii, Volodymyr Martyntsev, Ivan Nazarenko, Valentyn Glyva, Olena Guzii. Investigation of rheo-mechanical properties of cement suspensions activated in a hydrodynamic cavitator. Технологічний аудіт та резерви будівництва.– №6/3 (38). – 2018. DOI: 10.15587/2312-8372.2017.119479 (фахове видання). https://www.researchgate.net/publication/324959824_Investigation_of_rheo-mechanical_properties_of_cement_suspensions_activated_in_a_hydrodynamic_cavitator
 9. Guzii S., Sotiriadis K., Kumpová I., Mácová P., Viani A. The Effect of Firing Temperature on the Composition and Microstructure of a Geocement-Based Binder of Sodium Water-Glass. Solid State Phenomena. – Vol. 267. – pp. 58-62, 2017. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.267.58 https://www.researchgate.net/publication/320304883_The_Effect_of_Firing_Temperature_on_the_Composition_and_Microstructure_of_a_Geocement-Based_Binder_of_Sodium_Water-Glass?_sg=w5T7f2MP4SxgcU3tSLglnA7jXBy6O7mnPPiFV95acGxrTz0aZx-nk8ViA5E-z9wY-9woNm-o0-x8nJLz3WuxDMHwmzmWH8EICferlzwj.ejZdt3U79z3-RqIACzUArjYBUEbntTb86nMPAyqkbyRfw7GtDa32JAOUbUVWNQca26DHVqEqAyI5DgEzxrH9Xg
 10. Sergey Guziy, Pavel V. Krivenko, Rudolf Hela. The Influence of Cavitation Treatment on Nano Structuring of Alkali Aluminosilicate Binder for Intumescent Coatings. Materials Science Forum. – Vol. 908. – pp. 63-70. – 2017. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.908.63 https://www.scientific.net/MSF.908.63
 11. Guziy S. Investigation of the influence of organomineral additives on the colloid-chemical properties of geocement dispersion. Технологічний аудіт та резерви виробництва — № 3/1(35). – 2017. (фахове видання). DOI: 10.15587/2312-8372.2017.105678 http://journals.uran.ua/tarp/article/view/105678/101024
 12. Ковальчук О.Ю. Пасько А.В. Практичне використання лужних цементів та бетонів з використанням відходів збагачення залізних руд в дорожньому будівництві. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 43 – 50. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 13. Pavel Krivenko, Oleksandr Kovalchuk, Anton Pasko, Tom Croymans, Mikael Hult, Guillaume Lutter, Gerd Marissens, Heiko Stroh, Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of bauxite red mud. Construction and Building Materials, 151, (2017), 819–826. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031. (закордонне видання). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817311716?via%3Dihub
 14. Mar Alonso, Anton Pasko, Catalina Gascó, José Antonio Suarez, Oleksandr Kovalchuk, Pavel Krivenko, Francisca Puertas. Radioactivity and Pb and Ni immobilization in SCM-bearing alkali-activated matrices.. Construction and Building Materials (Virtual special issue), 159 (2018), 745-754. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.119. (закордонне видання). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817323383?via%3Dihub
 15. Pavel Krivenko,  Oleksandr Kovalchuk, Anton Paskoa, Tom Croymans, Mikael Hult, Guillaume Lutter Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of red mud. Construction and Building Materias. – Volume 151, 1 October 2017. – Pages 819-826. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817311716
 1. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.І. Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 92 – 100. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 2. Пальчик П.П. Теплоізоляційні бетони на основі модифікованих базальтових волокон. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 101 – 107. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 3. Пальчик П.П. Пориста система модифікованого базальтового волокна. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 108 – 114. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 4. Пальчик П.П. Теплозихасні матеріали на основі базальтових волокон. Строительные материалы и изделия. – 2017. – № 1-2. – С. 92-93. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n-1-2-za-2017/
 5. Пасько А.В. Модельні дослідження впливу сполук заліза на структуроутворення лужного цементу. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 115–123. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 6. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П. Модифікація лужного портландцементу поверхнево-активними речовинами. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №3-4(95). – С. 24-28. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017
 7. Рунова Р.Ф., Руденко І.І. Ефективність застосування ефірів целюлози в будівельних розчинах на основі шлаколужного цементу для самовирівнючих прошарків підлог. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 66. – С. 86-92. (фахове видання). http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html
 8. Рунова Р.Ф., Кривенко П.В., Руденко І.І., Скорик В.В., Омельчук В.В. Analysis of plasticizer effectiveness during alkaline cement structure formation. Східно-Європейский журнал передових технологій. – Харків, 2017. – №4/6(88). – С. 35 – 41. (наукометрична база даних Scopus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/106803
 9. Рунова Р.Ф., Омельчук В.В., Йи Г., Руденко І.І. Shrinkage behavior of alkali-activated slag cement pastes. Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017. – pp. 32-33.(закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/321057395_Shrinkage_behavior_of_alkali-activated_slag_cement_pastes
 10. Руденко І.І., Констатиновський О.П. Efficiency of redispersible polymer powders in mortars for anchoring application based on alkali activated portland Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017. – pp. 40-41. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/321057627_Efficiency_of_redispersible_polymer_powders_in_mortars_for_anchoring_application_based_on_alkali_activated_portland_cement
 11. Руденко І.І., Кривенко П.В., Петропавлівський О.М. Вплив раннього структуроутворення лужних цементів на властивості бетонів: Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 78 – 87. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 12. Руденко І.І., Кривенко П.В., Петропавловський О.М, Лакуста С.О. Control of early age cracking in early-strength concrete based on alkali-activated slag cemen Proceed. ІI Intern. RILEM/COST Conference on Early Age Cracking and Serviceability in Cement-based Materials and Structures. – Brussel, 2017. – vol. 2. – pp. 829-834. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/320306250_CONTROL_OF_EARLY_AGE_CRACKING_IN_EARLY-STRENGTH_CONCRETE_BASED_ON_ALKALI-ACTIVATED_SLAG_CEMENT
 13. Троян В.В, Кіндрась Б.П. Дослідження впливу мінеральних добавок на тріщиностійкість високоміцних бетонів. Наук.техн. зб. «Буд. Матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 158 – 163. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 14. Троян В.В., Киндрась Б.П. Влияние минеральних добавок на трещиностойкость высокопрочных бетонов. Современные научные исследования и инновации. – № 12. – 12. https://elibrary.ru/item.asp?id=32279429
 15. Троян В.В., Сова Н.О. Корозійна стійкість модифікованих бетонів для залізобетонних шпал. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 164 – 170. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 16. Troyan V. MODELING OF CRACK-RESISTANCE OF CONCRETE. Conference: Webinar ELCUT. – 2017. (матеріали конференції). https://www.researchgate.net/publication/327160743_MODELING_OF_CRACK-RESISTANCE_OF_CONCRETE

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2017 рік:

 1. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Особливості формування порової структури бетону на основі лужного цементу. Будівельне виробництво. – Київ, 2017. – Випуск № 63/1. – С. 20-27.
 • Публікації кафедри технології будівельних конструкцій та виробів за 2017 р.:
 1. The Effect of Firing Temperature on the Composition and Microstructure of a Geocement-Based Binder of Sodium Water-Glass / Guzii S., Sotiriadis K., Kumpová I., Mácová P., Viani A. // Solid State Phenomena. – Vol. 267. – pp. 58-62, 2017. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.267.58 https://www.researchgate.net/publication/320304883_The_Effect_of_Firing_Temperature_on_the_Composition_and_Microstructure_of_a_Geocement-Based_Binder_of_Sodium_Water-Glass?_sg=w5T7f2MP4SxgcU3tSLglnA7jXBy6O7mnPPiFV95acGxrTz0aZx-nk8ViA5E-z9wY-9woNm-o0-x8nJLz3WuxDMHwmzmWH8EICferlzwj.ejZdt3U79z3-RqIACzUArjYBUEbntTb86nMPAyqkbyRfw7GtDa32JAOUbUVWNQca26DHVqEqAyI5DgEzxrH9Xg
 2. The Influence of Cavitation Treatment on Nano Structuring of Alkali Aluminosilicate Binder for Intumescent Coatings / Sergey Guziy, Pavel V. Krivenko, Rudolf Hela // Materials Science Forum. – Vol. 908. – pp. 63-70. – 2017. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.908.63 https://www.scientific.net/MSF.908.63
 3. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of red mud / Pavel Krivenko, Oleksandr Kovalchuk, Anton Paskoa, Tom Croymans, Mikael Hult, Guillaume Lutter Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers // Construction and Building Materias. – Volume 151, 1 October 2017. – Pages 819-826. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817311716
 4. Analysis of plasticizer effectiveness during alkaline cement structure formation / Рунова Р.Ф., Кривенко П.В., Руденко І.І., Скорик В.В., Омельчук В.В. // Східно-Європейский журнал передових технологій. – Харків, 2017. – №4/6(88). – С. 35 – 41. (наукометрична база даних Scopus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/106803
 5. Вплив слюдовмісного побічного продукту на процеси структуроутворення шлаколужного цементу / Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 68. – С. 64 – 69. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2017_68_12.pdf
 6. Роль хімічних добавок у формуванні властивостей лужних цементів / В. І. Гоц, І. І. Руденко, О. В. Ластівка, Є. В. Волинська // Кераміка: наука і життя. – 2017. – № 3. – С. 5-14. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Knizh_2017_3_3.pdf
 7. Ефективність використання шлаколужного бетону з відходом флотації золотовмісної руди в дорожньому будівництві / Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. // Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №5-6(96). – С.28-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n5-6-za-2017/
 8. Дисперсне армування лужних алюмосилікатних покриттів для захисту бетону від корозії / Гузій С.Г., Кривенко П.В., Киричок В..І. // Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №3-4(95). – С. 30-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/?page_id=2653&preview=true
 9. Investigation of rheo-mechanical properties of cement suspensions activated in a hydrodynamic cavitator / Sergii Guzii, Volodymyr Martyntsev, Ivan Nazarenko, Valentyn Glyva, Olena Guzii // Технологічний аудіт та резерви будівництва.– №6/3 (38). – 2018. DOI: 10.15587/2312-8372.2017.119479 (фахове видання). https://www.researchgate.net/publication/324959824_Investigation_of_rheo-mechanical_properties_of_cement_suspensions_activated_in_a_hydrodynamic_cavitator
 10. Investigation of the influence of organomineral additives on the colloid-chemical properties of geocement dispersion / Guziy S. // Технологічний аудіт та резерви виробництва — № 3/1(35). – 2017. (фахове видання). DOI: 10.15587/2312-8372.2017.105678
 11. Теплозихасні матеріали на основі базальтових волокон / Пальчик П.П. // Строительные материалы и изделия. – 2017. – № 1-2. – С. 92-93. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n-1-2-za-2017/
 12. Модифікація лужного портландцементу поверхнево-активними речовинами / Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П. // Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №3-4(95). – С. 24-28. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017
 13. Ефективність застосування ефірів целюлози в будівельних розчинах на основі шлаколужного цементу для самовирівнючих прошарків підлог / Рунова Р.Ф., Руденко І.І. // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 66. – С. 86-92. (фахове видання). http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html
 14. Пластифікація бетону на основі шлаколужного цементу з слюдовмісним побічним продуктом / Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. // Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали,  вироби та санітарна техніка», Київ, 2017, № 58. С. 22-31. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 15. Дослідження модифікуючиї дії модифікаторів на реологічні властивості лужних алюмосилікатних зв’язуючих / Гузій С.Г., Кривенко П.В., Киричок В.І. // Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 32-42. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 16. Структуроутворення спученого шару піно коксу / Гузій С.Г., Цапко Ю.В., Кравченко А.В., Цапко О.Ю. // Ефективні заходи з його управління. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 180-185. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 17. Практичне використання лужних цементів та бетонів з використанням відходів збагачення залізних руд в дорожньому будівництві / Ковальчук О.Ю. Пасько А.В. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 43 – 50. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 18. Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів / Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.І. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 92 – 100. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 19. Теплоізоляційні бетони на основі модифікованих базальтових волокон / Пальчик П.П. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 101 – 107. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 20. Пориста система модифікованого базальтового волокна / Пальчик П.П. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 108 – 114. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 21. Модельні дослідження впливу сполук заліза на структуроутворення лужного цементу / Пасько А.В. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 115–123. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 22. Вплив раннього структуроутворення лужних цементів на властивості бетонів / Руденко І.І., Кривенко П.В., Петропавлівський О.М. // Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 78 – 87. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 23. Дослідження впливу мінеральних добавок на тріщиностійкість високоміцних бетонів / Троян В.В, Кіндрась Б.П. // Наук.техн. зб. «Буд. Матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 158 – 163. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 24. Корозійна стійкість модифікованих бетонів для залізобетонних шпал / Троян В.В., Сова Н.О. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 164 – 170. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 25. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of bauxite red mud / Pavel Krivenko, Oleksandr Kovalchuk, Anton Pasko, Tom Croymans, Mikael HultGuillaume Lutter, Gerd Marissens, Heiko Stroh, Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers // Construction and Building Materials, 151, (2017), 819–826. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031. (закордонне видання). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817311716?via%3Dihub
 26. Radioactivity and Pb and Ni immobilization in SCM-bearing alkali-activated matrices / Mar Alonso, Anton Pasko, Catalina Gascó, José Antonio Suarez, Oleksandr Kovalchuk, Pavel Krivenko, Francisca Puertas // Construction and Building Materials (Virtual special issue), 159 (2018), 745-754. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.119. (закордонне видання). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817323383?via%3Dihub
 27. Shrinkage behavior of alkali-activated slag cement pastes / Рунова Р.Ф., Омельчук В.В., Йи Г., Руденко І.І. // Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017. – pp. 32-33.(закордонне видання).
 28. Efficiency of redispersible polymer powders in mortars for anchoring application based on alkali activated portland cements / Руденко І.І., Констатиновський О.П. // Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017. – pp. 40-41. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/321057627_Efficiency_of_redispersible_polymer_powders_in_mortars_for_anchoring_application_based_on_alkali_activated_portland_cement
 29. Control of early age cracking in early-strength concrete based on alkali-activated slag cement / Руденко І.І., Кривенко П.В., Петропавловський О.М, Лакуста С.О. // Proceed. ІI Intern. RILEM/COST Conference on Early Age Cracking and Serviceability in Cement-based Materials and Structures. – Brussel, 2017. – vol. 2. – pp. 829-834. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/320306250_CONTROL_OF_EARLY_AGE_CRACKING_IN_EARLY-STRENGTH_CONCRETE_BASED_ON_ALKALI-ACTIVATED_SLAG_CEMENT
 30. Влияние минеральних добавок на трещиностойкость высокопрочных бетонов / Троян В.В., Киндрась Б.П. // Современные научные исследования и инновации. – № 12. – 12. https://elibrary.ru/item.asp?id=32279429
 31. MODELING OF CRACK-RESISTANCE OF CONCRETE / Troyan V. // Conference: Webinar ELCUT. – 2017. (матеріали конференції). https://www.researchgate.net/publication/327160743_MODELING_OF_CRACK-RESISTANCE_OF_CONCRETE
 32. Особливості формування порової структури бетону на основі лужного цементу / Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. // Будівельне виробництво. – Київ, 2017. – Випуск № 63/1. – С. 20-27.

 

2016 рік

Публікації та посібники

 1. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. Бетони і будівельні розчини: Підручник. – Вид. 2-е, доп. і переробл. – К.: Основа, 2016. – 568 с.

Наукові публікації

 • Роботи з посиланням на сайт за 2016 рік
 1. Гоц В.І., Ластівка О.В. Recycling of auriferous ore flotation tailings in slag-alkaline cement. EUREKA: Physics and Engineering, 2016, number 4, pp.11-16. (закордонне видання). http://eu-jr.eu/engineering/article/view/123
 2. Гоц В.І, Ластівка О.В., Руденко І.І., Волинська Е.В. Шлакоужний цемент для бетонів і будівельних розчинів. Патент на корисну модель (№ u 201604043; заявл. 14.04.2016) опубл. 22.08.2016. http://uapatents.com/6-111333-shlakoluzhnijj-cement-dlya-betoniv-i-budivelnikh-rozchiniv.html
 3. Гоц В.І., Ластівка О.В. Особливості структуроутворення шлаколужного цементу з використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості. Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016. – Вип. 62. – С. 33-37. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vodaba_2016_62_8
 4. Гоц В.І., Ластівка О.В. Фізико-механічні властивості шлаколужного цементу та бетону на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди. Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016. – Вип. 63. – С. 48-53. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vodaba_2016_63_23
 5. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В. Ефективність дії добавок в шлаколужному цементі та бетоні на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2016. – №2-3 (92). – С. 42 – 45. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=smii_2016_2-3_15
 6. Гоц В.І., Ластівка О.В. Recycling of auriferous ore flotation tailings in slag-alkaline cement. EUREKA: Physics and Engineering, 2016, number 4, pp.11-16. (закордонне видання). http://eu-jr.eu/engineering/article/view/123
 7. Oleksandr Kovalchuk, Tom Croymans, Wouter Schroeyers, Pavel Krivenko, Anton Pasko, Mikael Hult, Gerd Marissens, Guillaume Lutter, Sonja Schreurs. Radiological characterization and evaluation of high volume bauxite residue alkali activated concretes. Journal of Environmental Radioactivity DOI:10.1016/j.jenvrad.2016.08.013 (наукометрична база Scopus). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X16303216?via%3Dihub
 8. Kovalchuk O., Krivenko P., Cao H., Petropavlovskii O., Weng L. Applicability of alkali activated cement for immobilization of low-level radioactive waste in ionexchange resins. (наукометрична база Scopus). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vejpte_2016_1(6)__7
 9. Kovalchuk O., Krivenko P., Cao H., Petropavlovsky O., Weng L., Efficiency of alkali activated hybrid cements for immobilization of low-level anion-exchange resins. (2016). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/10(83), pp.38-43. DOI: 15587/1729-4061.2016.59488. (наукометрична база Scopus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/59488
 10. Ковальчук О. Ю., Пушкар В. І., Пасько А. В.. Дослідження можливості використання червоного шламу як основи для будівництва доріг. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 62. – С. 90-94. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2016_62_18.pdf
 11. Кривенко П. В., Ковальчук О. Ю., Пасько А. В.. Структуроутворення лужних цементів на основі червоних шламів. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 63. – С. 142-147. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2016_63_26.pdf
 12. Москаленко О., Рунова Р.Ф. Ice Formation as an Indicator of Frost-Resistance on the Concrete Containing Slag Cement in Conditions of Freezing and Thawing. Trans Tech Publications Inc., Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, Materials Science Forum, 2016, Vol. 865, pp. 145-150. (Наукометр. база даних Scopus). https://www.scientific.net/MSF.865.145
 13. Руденко І.І., Кривенко П.В., Ластівка О.В., Impact of slag content in alkali-activated slag cement on porosity of concrete. Proceed. International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering Conference segment on Service life of Cement-Based Materials and Structures, 22-24 August 2016, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 2016. – Vol. 1. – pp. 11 – 20. (закордонне видання). http://www.tu1404.eu/wp-content/uploads/2016/10/Denmark2016-Service_Life_2_conf_proceedings.pdf
 14. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Омельчук В.В. Modification of dry-mix mortars based on alkaline cements /. – Proceed. 2-nd International Conference on the Chemistry of Construction Materials, Munich, Germany, 2016 – pp. 302 – 305. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/312378276_Modification_of_dry-mix_mortars_based_on_alkaline_cements
 15. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Омельчук В.В. Формування властивостей будівельного розчину на основі лужного цементу для влаштування підлог. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2016. – Випуск №62. – С. 153-157. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/smii_2014_3_16.pdf
 16. Троян В.В.Сова Н.О.Стеценко О. Модифіковані бетони підвищеної довговічності для транспортних споруд. Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2016. – №2-3 (92). – С. 42 – 45. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n2-3-za-2016/
 • Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2016 рік:
 1. Волинська Є.В. Road concrete based on slag-alkaline cement with the use of waste flotation gold ore. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 13.
 2. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В. Impact of replacing OPC clinker to portland cement in alkali-activated cement. Тези міжнародної науково-практ. конф. молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 130.
 3. Ковальчук О., Пасько А., Бойко О., Іваничко В. Гібридні лужні цементи на основі червоного шламу. Збірник тез конференції «Budmaister клас», Київ, КНУБА, 2016.
 4. Krivenko P., Kovalchuk O., Grabovchuk V. High volume fly ash hybrid alkali activated cements and concretes for indoor application. Proceedings of the international RILEM Conference MSSCEE 2016. Lyngby, Denmark. pp.213-222.
 5. Константиновський О.П., Ковальчук А.В. The efficiency of chemical admixtures in dry mixes based on alkali activated portland cements. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 120.
 6. Moskalenko O., Runova R. Impact of Slag Content in Alkali-activated Slag Cement on Formation of Role Structure of Concrete. Materials Science Forum ISSN: Trans Tech Publications, Switzerland, 2016: 1662-9752, v.865, pp 145-150.
 7. Рунова Р., Бабіч М., Бобунов О., Лаєва О., Полонська Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 197-1:2015. Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для цементів(EN197-1:2015,IDT). Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 53 с.
 8. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 13639:2015. Визначення загального вмісту органічного вуглецю у вапняку (EN 13639:2002, IDT + EN 13639:2004 IDT). Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 25 с.
 9. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 14647:2015. Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності. Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 46 с.
 10. Бабич М., Рунова Р., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. Харків, ПП «Юнісофт», 2016. – 72 с.
 11. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 413-2:2015. Цемент для мурування. Частина 2. Методи випробувань (EN 413-2:2005, IDT). Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 19 с.
 12. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 933-9:2015. Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього (EN 933-9:2009. Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 16 с.
 13. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л., Руденко И. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 196-9:2015. Методи випробування цементу. Частина 9. Теплота гідратації. Напівадіабатичний метод (EN 196-9:2010, IDT). Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 23 с
 14. Бабич М., Рунова Р., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. Навчальний посібник. – Харків: видавництво ПП «Юнісофт», Асоціація виробників цементу України «Укрцемент», 2016. – 72 с.
 15. Руденко І.І., Омельчук В.В., Посівнич В.А., Довбня І.С. Modification by chemical admixtures of dry-mix mortars based on alkaline cement. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16.10,2016 р. – C. 127.
 16. Троян В.В., Кіндрась Б.П. Модифіковані високоміцні бетони з високорухомих бетонних сумішей. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2016. – Випуск №62. – С. 110-116.

 

2015 рік

Монографії

 1. Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Саницкий М.А., Руденко И.И. Щелочные цементы: Монография – Киев: издательство ООО «Основа», 2015. – 448 с.

Підручники та посібники

 1. Антоненко Г.Я., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Рижанкова Л.М., Тимошенко С.А. Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2015. – 376 с.

Наукові публікації

 • Роботи з посиланням на сайт за 2015 рік
 1. Гоц В.І., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Лужні цементи з добавкою сульфату кальцію. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» / – К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 54. – С. 8 – 16. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2015/08/zbirnyk_N54_2.pdf
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В., Шимко А.О. Особливості формування властивостей цементного каменю з використанням відходів флотації золотовмісних руд. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2015. – Вип. 31. – С. 157-162 (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rmkbs_2015_31_21.pdf
 3. Гоц В.І., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Константиновський О.П., Ластівка О.В. Effect of calcium sulfate modifications on properties of alkaline cements: Proceed. 19. Ibausil. Internationale Baustofftagung. Weimar, 16-18 September, 2015. – Tagunsbericht – Band 2. – P. 2-805 – 2-811. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/282604730_Effect_of_calcium_sulfate_modifications_on_properties_of_alkaline_cements
 4. В. І. Гоц, В. П. Азутов, О. Г. Болькін, Юрг Шмід. Конструктивні варіанти теплоефективних індивідуальних житлових будинків з використанням клеєного дерев’яного брусу. Строительные материалы и изделия. – 2015. – № 3-4. – С. 94-97. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/smii_2015_3-4_24.pdf
 5. Guziy S., Kravchenko A., Kryvenko P., Tsapko Y., Sotiriadis K. Heat-reflecting Geocement Based Coatings Containing Perlite for Fire Protection of Timber“Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1122 (2015). – pp. 11-14.(наукометрична база Scopus). doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.11.
 6. Гузий С.Г., Кривенко П.В., Абдулла Аль Мусаи Д. Влияние кавитационной обработки на реокинетические свойства щелочных алюмосиликатных дисперсий. Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – С. 65-72. (фахове видання). nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2015_57_12.pdf
 7. S Guziy, P Krivenko, JA Al Musa. The Influence of Cavitation Treatment on Amorphization of Kaolinite in the Dispersion of the “Kaolin—Na2O · nSiO2· mH2O—NaOH—H2O” Composition. Calcined Clays for Sustainable Concrete, 2015. – 387-393. .(наукометрична база Scopus) https://www.researchgate.net/profile/Yudiesky_Cancio_Diaz/publication/282187548_Assessment_of_Sustainability_of_Low_Carbon_Cement_in_Cuba_Cement_Pilot_Production_and_Prospective_Case/links/56b07af208ae9ea7c3af7744.pdf#page=373
 8. Гузий С.Г, Кравченко А.В. Определение огнестойких свойств древесины, защищенной покрытиями на основе геоцемента. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 38-41.(наукометрична база Scopus) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vejpte_2015_1(5)__8.pdf
 9. Guziy S., Kravchenko A., Kryvenko P., Tsapko Y., Sotiriadis K. Heat-reflecting Geocement Based Coatings Containing Perlite for Fire Protection of Timber“Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1122 (2015). – pp. 11-14. (наукометрична база Scopus) doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.11.
 10. Krivenko P., Guziy S., Al-Musaedi H.A.J. Atmospheric corrosion protection of metallic structures using geocements-based coatings “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 227 (2015). – pp. 239-242 (наукометрична база Scopus) doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.227.239.
 11. Гузий С.Г., Бондаренко О.П., Захарченко Е.Д. Стеклосодержащие шлакопортландцементные материалы. Міжнародний журнал “Science Rise”. – №11/2(16), 2015. – С. 34-40. (наукометрична база Scopus). http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/54099.
 12. Гузий С.Г., Кривенко П.В., Абдулла Аль Мусаи Д. Влияние кавитационной обработки на реокинетические свойства щелочных алюмосиликатных дисперсий. Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – С. 65-72. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_12
 13. Гузій С.Г., Киричок В.І., Кривенко П.В. Вплив кальцій вміщуючих модифікаторів на водостійкість та набір міцності геоцементів. Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, НТВГ, 2015. – Вип. 30. – С. 29-35. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_30_6
 14. Kovalchuk O., Drochytka R., Krivenko P. Mix design of hybrid high-volume fly ash alkali activated cement “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1100 (2015). – pp. 36-43.(наукометрична база Scopus). doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1100.36.
 15. Москаленко О.А. Морозостійкість бетонів на основі шлакових цементів. Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 54. – С. 25-28. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2015/08/zbirnyk_N54_2.pdf
 16. Михайлов О.В., Петрикова Є.М. Особливості підбору складу піноперлітобетону. Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 54.  – С. 20-23. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2015/08/zbirnyk_N54_2.pdf
 17. Омельчук В.В. Суміщеність добавок ефірів целюлози з середовищем лужного цементу. Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2015. – №2 (89). – С.32–35. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-N2-za-2015
 18. Омельчук В.В., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Гергало А.О. Features of macromolecular compounds in dry mixes based on alkaline cement: Proceed. 19. Ibausil. Internationale Baustofftagung. Weimar, 16-18 September, 2015. – Tagunsbericht – Band 2. – P. 2-827 – 2-833. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/282768418_Features_of_macromolecular_compounds_in_dry_mixes_based_on_alkaline_cement
 19. Руденко І.І., Скорик В.В. Regulation of rheological properties of grouting mortars based on alkaline cement with polyols: Proceed. 19. Ibausil. Internationale Baustofftagung. Weimar, 16-18 September, 2015. – Tagunsbericht – Band 2. – P.2-813–2-818. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/282766276_Regulation_of_rheological_properties_of_grouting_mortars_based_on_alkaline_cement_with_polyols
 20. Скорик В.В., Руденко І.І. Реологічні властивості лужного тампонажного розчину та особливості їх регулювання: Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2015. – №2 (89). – С.26-31. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-N2-za-2015
 21. Троян В.В. Иммитационное моделирование долговечности бетона. . ­– 2015. ­– №2. Электронный научно-практический журнал. https://elibrary.ru/item.asp?id=23269129
 22. Троян В.В. Прогнозирование совместного влияния на бетон циклического замораживания-оттаивания и карбонизации. Электронный научный журнал APRIORI. 2015. № 1. ISSN2309-916X (online). http://apriori-journal.ru/ seria2/ 1-2015 /Troyan.pdf
 23. Троян В.В. Моделирование трещиностойкости бетона массивных конструкций. «Технологии бетонов» №3-4, М.2015. ­– С.27-29. http://www.tehnobeton.ru/category/3-4104-105
 1. Троян В.В. Моделирование трещиностойкости бетонного ростверка. «Приволжский научный вестник» №3, Ижевск 2015, С.61-63. https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-treschinostoykosti-betonnogo-rostverka
 2. Рунова Р.Ф., Кривенко П.В., Руденко І.І. Plasticizing alkaline cements: state-of-the-art and solutions: Proceed. The 14th Intern. Congress on the Chemistry of Cement. Beijing, China, 13-16 October, 2015. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/profile/Igor_Rudenko/publication/299392219_PLASTICIZING_ALKALINE_CEMENTS_STATE-OF-THE-ART_AND_SOLUTIONS/links/56f3a40608ae95e8b6cb58d8.pdf?origin=publication_list
 3. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П. Функціональність модифікуючих добавок в середовищі лужного портландцементу: Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 56 – С. 147-158. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/12/zbirnyk_N56_1-172_.pdf
 4. Рунова Р.Ф., Кривенко П.В., Руденко І.І. К вопросу о пластификации щелочных цементов: Цемент и его применение. – 2015. – № 5. – С. 66-72. (закордонне видання) http://elibrary.ru/item.asp?id=25097283
 • Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2015 рік:
 1. Говдун Я.О. Особливості початкового структуроутворення модифікованих лужних шлаковміщуючих цементів та бетонів на їх основі. Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.107.
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Е.В., Шимко А.О. Вплив відходів переробки золотовмісних руд на формування властивостей цементу. бірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.117.
 3. Гоц В.І., Петрикова Є.М., Майстренко А.А., Романенко В.В., Пасько С.В. Виробництво панелей на переоснащеній агрегатній лінії в умовах ЗЗБК ПАТ «ДБК-4». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Эфективные технологические решения в строительстве с использованием бетонов нового поколения», 2015, с.172-176.
 4. Омельчук В.В. Застосування водоутримуючих добавок в сумішах на основі шлаколужного цементу. Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.123-124.
 5. Скорик В.В. Регулювання реологічних властивостей лужного тампонажного розчину. Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.128.

 

Монографії кафедри (2007 – 2020 рр):

 1. Compressive Strength of Concrete. Edited by Pavlo Kryvenko. – IntechOpen, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.80174. https://www.intechopen.com/books/compressive-strength-of-concrete
 2. Троян В.В. Забезпечення тріщиностійкості бетону масивних споруд: Монографія. – К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2019. – 92 с.
 3. Кривенко П.В., Цапко Ю.В., Гузій Ю.В. Вогнезахист будівельних конструкцій з деревини. Теорія та практика: монографія / під ред. д-ра техн. наук, проф. Кривенка П. В. – Харків: Видавництво та друкарня ПП. Технологичний центр, 2018. – 348 с.
 4. Троян В.В. Технологічні основи підвищення та прогнозування довговічності бетонів для масивних споруд: Монографія. – Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017.-238с.
 5. Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Саницкий М.А., Руденко И.И. Щелочные цементы: Монография – Киев: издательство ООО «Основа», 2015. – 448 с.
 6. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Гоц В.І., Ковальчук Г.Ю. Цементи та бетони на основі паливних зол і шлаків: Монографія. – Київ: видавництво ТОВ «ІПК Експрес-Поліграф», 2012. – 258.
 7. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Назаренко І.І., Сівко В.Й., Шилюк П.С., Старчук В.Н., Братчун В.І., Плугін А.М., Саницький М.А. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво. – К., УВПК «ЕксОБ», 2008. – 360 с.
 8. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В., Рунова Р.Ф., Троян В.В. Метакаолін в будівельних розчинах і бетонах: Монографія – Видавництво КНУБіА, 2007. – 216 с.

 

Підручники та посібники (2007 – 2020 рр):

 1. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Нестеров В.Г., Телющенко І.Ф. Технологія керамічних будівельрих матеріалів: підручн. – К.: Основа, 2020. -744 с.
 2. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.
 3. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Константиновський О.П., Носовський Ю.Л., Піпа В.В. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підручник – 3-є вид. – К.: Основа, 2017. – 528 с.
 4. Бабич М., Рунова Р.Ф., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. – Харків: ПП «Юнісофт», АВЦ «Укрцемент», 2017.
 5. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. Бетони і будівельні розчини: Підручник. – Вид. 2-е, доп. і переробл. – К.: Основа, 2016. – 568 с.
 6. Антоненко Г.Я., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Рижанкова Л.М., Тимошенко С.А. Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2015. – 376 с.
 7. Дворкін Л. Й., Гоц В. І., Дворкін О. Л. Випробування бетонів і будівельних розчинів. Проектування їх складів: навчальний посібник. – К.: Основа, 2014. – 304 с.
 8. Гоц В.І., Кокшарьов В.М., Павлюк В.В., Тимошенко С.А. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2014. – 360 с.
 9. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л., Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. В’яжучі речовини: Підручник. – К.: Основа, 2012. – 448 с.
 10. Троян В.В. Добавки для бетонів і будівельних розчинів: навчальний посібник.- Ніжин: ТОВ «Видавництво» «Аспект-Поліграф», 2010. – 228с.
 11. Петрикова Є.М. Арматура для залізобетонних конструкцій: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2010. – 256с.
 12. Гоц В.І., Амеліна Н.О., Нестеров В.Г. Виробнича база будівництва: Підручник. – К.: КНУБА, 2010. – 312с.
 13. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л. Технологія модифікованих будівельних розчинів: Підручник. – К.: КНУБіА, 2007. – 256 с.
 14. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Фролова В.М. Технологія будівельних алюмінієвих конструкцій: Підручник. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОБ», К.: КНУБА, 2007. – 380 с.