НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ВИРОБІВ

 

Дисципліни, які викладаються:

 1. Арматура для залізобетонних конструкцій.
 2. Бетони і будівельні розчини.
 3. В’яжучі речовини.
 4. Виробнича база будівництва.
 5. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації.
 6. Вступ до будівельної справи.
 7. До проходження виробничої практики студентів.
 8. До проходження технологічної практики студентів.
 9. Добавки в бетони і будівельні розчини.
 10. Документообіг підприємств.
 11. Енергозберігаючі технології у будівництві.
 12. Інформаційні технології наукових досліджень.
 13. Контроль у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 14. Математичні методи розв’язання будівельно-технічних задач.
 15. Організація виробництва БКВМ.
 16. Основи виробництва ЗБК.
 17. Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів.
 18. Основи системного аналізу.
 19. Підготовка і оновлення виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 20. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 21. Технологічний супровід виготовлення монолітних бетонних і ЗБК.
 22. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій.
 23. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій для збірно-монолітного будівництва.
 24. Технологія будівельної кераміки.
 25. Технологія виготовлення і застосування ніздрюватих виробів.
 26. Технологія виробництва алюмінієвих будівельних конструкцій.
 27. Технологія модифікованих будівельних розчинів.
 28. Товарознавство бетонів і будівельних розчинів.
 29. Товарознавство в’яжучих речовин.
 30. Товарознавство металевих будівельних виробів.
 31. Управління підприємствами БКВМ.

Методична діяльність кафедри ТБКВ

Підручники та посібники:

 1. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Нестеров В.Г., Телющенко І.Ф. Технологія керамічних будівельрих матеріалів: підручн. – К.: Основа, 2020. -744 с.
 2. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.
 3. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Константиновський О.П., Носовський Ю.Л., Піпа В.В. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підручник – 3-є вид. – К.: Основа, 2017. – 528 с.
 4. Бабич М., Рунова Р.Ф., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. – Харків: ПП «Юнісофт», АВЦ «Укрцемент», 2017.
 5. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. Бетони і будівельні розчини: Підручник. – Вид. 2-е, доп. і переробл. – К.: Основа, 2016. – 568 с.
 6. Антоненко Г.Я., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Рижанкова Л.М., Тимошенко С.А. Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2015. – 376 с.
 7. Дворкін Л. Й., Гоц В. І., Дворкін О. Л. Випробування бетонів і будівельних розчинів. Проектування їх складів: навчальний посібник. – К.: Основа, 2014. – 304 с.
 8. Гоц В.І., Кокшарьов В.М., Павлюк В.В., Тимошенко С.А. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2014. – 360 с.
 9. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л., Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. В’яжучі речовини: Підручник. – К.: Основа, 2012. – 448 с.
 10. Троян В.В. Добавки для бетонів і будівельних розчинів: навчальний посібник.- Ніжин: ТОВ «Видавництво» «Аспект-Поліграф», 2010. – 228с.
 11. Петрикова Є.М. Арматура для залізобетонних конструкцій: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2010. – 256с.
 12. Гоц В.І., Амеліна Н.О., Нестеров В.Г. Виробнича база будівництва: Підручник. – К.: КНУБА, 2010. – 312с.
 13. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л. Технологія модифікованих будівельних розчинів: Підручник. – К.: КНУБіА, 2007. – 256 с.
 14. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Фролова В.М. Технологія будівельних алюмінієвих конструкцій: Підручник. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОБ», К.: КНУБА, 2007. – 380 с.

Методичні вказівки:

 1. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Організація виробництва будівельних конструкцій виробів і матеріалів: методичні вказівки до вивчення дисципліни – К.: КНУБА, 2016. – 16 с.
 2. Майстренко А.А., Петрикова Є.М., Рижанкова Л. М. Нормативи часу на виготовлення залізобетонних виробів: МВ до виконання завдання для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». – К.: КНУБА, 2016. – 40 с.
 3. Пальчик П.П. Конструктивно-технологічний аналіз продукції. МВ до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи виробництва ЗБК». – К.: КНУБА, 2016.– 12 с.
 4. Петрикова Є.М., Рєзнік О.Ю. МВ до виконання курсової роботи з дисципліни Арматура для ЗБК. – К.: КНУБА, 2016. – 36 с.
 5. Майстренко А.А, Рижанкова Л.М. Аналіз потокових форм організації виробничих процесів: методичні вказівки до виконання завдання. – К.: КНУБА, 2015. – 12 с.
 6. Петрикова Є.М., Амеліна Є.М. Проектування формувальних цехів. Методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУБА, 2015. – 48 с.
 7. Петрикова Є.М., Амеліна Є.М. Проектування складського господарства підприємств з виробництва ЗБК. – К.: КНУБА, 2015. – 56 с.
 8. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Проектування формувальних цехів: методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУБА, 2015. – 48 с.
 9. Майстренко А.А., Тимошенко С.А., Константиновський О.П. Вступ до будівельної справи: методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2015 – 12 с.
 10. Рунова Р.Ф., Майстренко А.А., Константиновський О.П. Технологія модифікованих будівельних розчинів: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання. – К.: КНУБА, 2015. – 12 с.
 11. Кокшарьов В.М., Азутов В.П. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2015. – 32 с.
 12. Кокшарьов В.М., Азутов В.П., Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. – К.: КНУБА, 2014. – 32 с.
 13. Кокшарьов В.М., Азутов В.П. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до курсового проектування. – К.: КНУБА, 2014. – 32 с.
 14. Пальчик П.П. Основи виробництва залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2014. – 36 с.
 15. Майстренко А.А. Основи системного аналізу. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2014. – 12 с.
 16. Рижанкова Л.М., Петрикова Є.М., Майстренко А.А., Амеліна Н.О. Побудова графіку роботи стендів. Методичні вказівки до практичного заняття. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 17. Амеліна Н.О. Управління підприємствами будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2014. – 20 с.
 18. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Проектування складського господарства підприємств по виробництву ЗБК. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2014. – 60 с.
 19. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Детальна розробка поста формування технологічної лінії. Методичні вказівки до практичного заняття. – К.: КНУБА, 2014. – 50 с.
 20. Гоц В.І., Волянський О.А. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання. – К.: КНУБА, 2013. – 20 с.
 21. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Оптимізація поопераційного графіка виробничого процесу з метою зменшення трудових витрат. Методичні вказівки до практичного заняття. – К.: КНУБА, 2013. – 24 с.
 22. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Вибір оптимального варіанта здійснення часткового процесу. Методичні вказівки до виконання практичного завдання. – К.: КНУБА, 2013 с. – 12 с.
 23. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Моделювання виробничих процесів і систем. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2013 с. – 56 с.
 24. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Підготовка і оновлення у виробництві БКВМ. Технологія виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій. Розробка формувального поста. Методичні вказівки до виконання практичного заняття. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 25. Гелевера О.Г., Петрикова Є.М. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 26. Пальчик П.П. Обгрунтування вибору стадійних процесів виготовлення ЗБК. Методичні вказівки до виконання практичного заняття. – К.: КНУБА, 2013. – 22 с.
 27. Рунова Р.Ф., Майстренко А.А., Константиновський О.П. В’яжучі речовини. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 28. Кокшарьов В.Н., Азутов В.П. Теплотехніка і теплотехнічне устаткування підприємств будіндустрії. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 29. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Організація виробництва БКВМ. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2013. – 16 с.
 30. Кокшарьов В.М., Павлюк В.В. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: «Будівництво», 2013. – 20 с.
 31. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Підготовка виробництва. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2013. – 38 с.
 32. Гоц В.І., Волянський О.А., Павлюк В.В. Бетони і будівельні розчини. Методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУА, 2012. – 20 с.
 33. Гоц В.І., Волянський О.А., Павлюк В.В. Бетони і будівельні розчини. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУА, 2012. – 32 с.
 34. Пальчик П.П. Основи виробництва збірних залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до конструктивно-технологічного аналізу арматурних виробів і розробки їх технологічних схем. – К.: КНУБА, 2012 с. – 21 с.
 35. Амеліна Н.О. Оновлення виробництва. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2012. – 45 с.
 36. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Підготовка і оновлення виробництва. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2012.
 37. Майстренко А.А., Петрикова Є.М. Товарознавство металевих будівельних виробів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: КНУБА, 2011. – 28 с.
 38. Антоненко Г.Я., Рижанкова Л.М., Майстренко А.А. Організація і управління підприємством. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУБА, 2011. – 24 с.
 39. Пальчик П.П. Основи виробництва збірних залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУБА, 2011. – 24 с.
 40. Кокшарьов В.М., Павлюк В.В. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. – К.: «Будівництво», 2011. – 27 с.
 41. Павлюк В.В., Павлюк І.М., Бугай Г.Ю. Технологічний супровід виготовлення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсової роботі. – К.: «Будівництво», 2011.