ПРО КАФЕДРУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

пушкарева

       Завідувач кафедри будівельних матеріалів доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України  –  Пушкарьова Катерина Костянтинівна

            На кафедрі будівельних матеріалів КНУБА викладаються дисципліни для студентів будівельного, будівельно-технологічного, архітектурного факультетів та  факультету інженерних систем та екології.

Загальна  інформація про кафедру 

              За час існування кафедри колективом підготовлено 5 докторів технічних наук, більше 150 кандидатів технічних наук. Щорічно викладачі кафедри приймають участь у роботі наукових конференцій та семінарів, керують науковою роботою студентів з підготовкою статей та робіт на конкурси. Серед викладачів кафедри є лауреати премії Президента України для молодих вчених, за наукові досягнення викладачі отримували Гранти Президента, гранти КНУБА, стипендії Кабінету міністрів України.

У 1934 р. засновано кафедру будівельних матеріалів, першим завідувачем якої став Гнат Якович Слободяник. Напрям наукової діяльності – технологія будівельних матеріалів. Протягом року на її базі було створено кращу в Україні лабораторію будівельних матеріалів, що мала передові на той час прилади та обладнання. З 1972 по 1988 роки кафедру будівельних матеріалів очолював к.т.н., професор Пашков І.О.  Напрям його наукової діяльності – використання місцевої природної сировини та промислових відходів у виробництві будівельних матеріалів. З 1988 р. по 2006 р. керівництво кафедрою здійснював д.т.н., професор П.В. Кривенко. Напрям наукової діяльності – дослідження закономірностей структуроутворення в лужних в’яжучих системах та створення високоефективних матеріалів із заданими властивостями.

Загальна  інформація про завідувача кафедри

             У 1979 р. закінчила з відзнакою Київський інженерно-будівельний інститут. Після закінчення  аспірантури працювала в КНУБА науковим співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії ґрунтосилікатів (1983-1985, 1997-1999), асистентом (1986), доцентом кафедри хімії (1989), професором кафедри будівельних матеріалів (1994). У 1985 р. захистила кандидатську, у 1995 р. – докторську дисертацію.

З 2006 р. по теперішній час завідувачем кафедри є  доктор технічних наук, професор Пушкарьова К.К. Напрям наукової діяльності – дослідження закономірностей композиційної побудови матеріалів спеціального призначення на основі мінеральних в’яжучих систем. Підготувала 10 кандидатів наук, 16 магістрів.

Автор понад 430 наукових праць, 40 авторських свідоцтв і 3 патентів. Основні праці: «Долговечность шлакощелочного бетона» (1993), «Заповнювачі для бетону» (2001), «Будівельне матеріалознавство» (2004, 2006, 2008, 2013), «Товарознавство керамічних будівельних матеріалів» (2006), «Строительное материаловедение» (2007), «Використання техногенних продуктів у будівництві» (2009), «Матеріалознавство» (2012, 2015), «Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції» (2012), «Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі» (2014), «Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів» (2017).