Архітектурний факультет

Декан факультету: д.т.н. проф.
Кащенко Олександр Володимирович

Архітектурний факультет засновано в 1930 році; готує бакалаврів, фахівців і магістрів архітектури; бакалаврів, фахівців і магістрів мистецтва.

У складі факультету десять кафедр:

– КАФЕДРА МІСТОБУДУВАННЯ
– КАФЕДРА ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ Й АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
– КАФЕДРА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
– КАФЕДРА ТЕОРІЇ АРХІТЕКТУРИ
– КАФЕДРА ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
– КАФЕДРА МАЛЮНКА Й ЖИВОПИСУ
– КАФЕДРА АРХІТЕКТУРНИХ КОНСТРУКЦІЙ
– КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ Й МАШИННОЇ ГРАФІКИ
– КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
– КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІТЕКТУРІ
– КАФЕДРА ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Контактні телефони

Декан факультету Кащенко Олександр Володимирович 245-48-41
Заступники декана: Король Володимир Петрович 245-48-41
Бачинская Людмила Георгіївна 245-48-41

Архітектурний факультет здійснює набір за двома напрямами: “Архітектура” і “Образотворче мистецтво”.

Напрям підготовки 6.060102 – “Архітектура”

Спеціальність – “Архітектура будівель і споруд”(АБС)
Профіль фахівця: архітектурне проектування житлових будинків та комплексів, громадських і промислових будівель та споруд; реставрація та реконструкція архітектурних об’єктів, архітектурний менеджмент, теорія та історія архітектури.

Спеціальність – ”Містобудування”(МБ)
Профіль фахівця: архітектурне проектування систем розселення, міст, центрів, районів, ансамблів, площ; планування та забудова житлових і промислових районів; вирішення архітектурно-художніх проблем містобудівного проектування, дизайн міського середовища; проектування об’єктів ландшафтної архітектури, елементів благоустрою населених пунктів; реконструкція забудови, теорія містобудування.

Спеціальність – “Дизайн архітектурного середовища’ (ДАС)
Профіль фахівця: архітектурно-художнє проектування об’єктів архітектурного середовища; проектування інтер’єрів, обладнання і меблів; художнє конструювання малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного середовища, теорія дизайну архітектурного середовища.

Напрям підготовки 6.020205 – “Образотворче мистецтво”

Спеціальність – “Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво”(ОДПМ)
Профіль фахівця: художня творчість в галузі образотворчого та прикладного мистецтва, керівництво творчими студіями; робота в галузі ужиткового мистецтва, графічного дизайну, реклами, художньо-декоративного оздоблення інтер’єрів, теорія мистецтва.

Київський національний університет будівництва і архітектури

запрошує осіб, що мають закінчений освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр” за напрямом Образотворче мистецтво”, до вступу на архітектурний факультет на здобуття освіти за спеціальністю “Образотворче мистецтво”, освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”, “магістр”, спеціалізація “Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру”.

Документи приймаються до 17 липня 2013р. включно приймальною комісією за адресою. : Повітрофлотський пр., 31, телефон 241-55-80, 245-48-41.