Архітектурний факультет

Декан факультету: д.т.н. проф.
Кащенко Олександр Володимирович

Архітектурний факультет засновано в 1930 році – це сучасний багатопрофільний осередок архітектурної освіти, відомий в Україні та за її межами. За роки свого існування він став відомою в світі архітектурною школою. На факультеті здійснюється підготовка фахівців в галузі архітектури та містобудування, дизайну та мистецтва.

Факультет сьогодні – це синтез традицій і новаторських ідей, це архітектурна школа, яка гарантує високу якість навчання на рівні світових стандартів.

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями – бакалавр, магістр; освітньо-науковим – доктор філософії, науковим – доктор наук.

 

 

У складі факультету десять кафедр:

– КАФЕДРА МІСТОБУДУВАННЯ
– КАФЕДРА ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
– КАФЕДРА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
– КАФЕДРА ТЕОРІЇ АРХІТЕКТУРИ
– КАФЕДРА ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
– КАФЕДРА РИСУНКА ТА ЖИВОПИСУ
– КАФЕДРА АРХІТЕКТУРНИХ КОНСТРУКЦІЙ
– КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ
– КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
– КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІТЕКТУРІ
– КАФЕДРА ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Контактні телефони

Декан факультету Кащенко Олександр Володимирович 245-48-41
Заступники декана: Бачинська Людмила Георгіївна 244-96-22
Король Володимир Петрович 244-96-22

 

Покотило Костянтин Михайлович 244-96-22

 

Хараборська Юлія Олександрівна 245-48-41

Галузь знань 19 – “Архітектура та будівництво” 

Спеціальність 191 – “Архітектура та містобудування”

Профіль фахівця: архітектурне проектування житлових будинків та комплексів, громадських і промислових будівель та споруд; реставрація та реконструкція архітектурних об’єктів, архітектурний менеджмент, теорія та історія архітектури. архітектурне проектування систем розселення, міст, центрів, районів, ансамблів, площ; планування та забудова житлових і промислових районів; вирішення архітектурно-художніх проблем містобудівного проектування, дизайн міського середовища; проектування об’єктів ландшафтної архітектури, елементів благо-устрою населених пунктів; реконструкція забудови, теорія містобудування. архітектурно-художнє проектування об’єктів архітектурного середовища; проектування інтер’єрів, обладнання і меблів; художнє конструювання малих архітектурних форм, елементів благо-устрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного середовища, теорія дизайну архітектурного середовища.

Спеціалізації на рівні підготовки “Магістр”:

“Архітектура будівель і споруд: теорія архітектури”

“Архітектура будівель і споруд: архітектура цивільних будівель і споруд”

“Архітектура будівель і споруд: архітектура енергоефективних будівель і споруд”

“Архітектура будівель і споруд: реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів”

“Архітектура будівель і споруд: сакральна архітектура”

“Архітектура будівель і споруд: інноваційна архітектура”

“Архітектура будівель і споруд: дизайн архітектурного середовища”

“Архітектура будівель і споруд: інформаційні технології в архітектурі”

“Архітектура будівель і споруд: містобудування”

“Архітектура будівель і споруд: ландшафтне проектування”

“Архітектура будівель і споруд: ландшафтна архітектура”

 

Галузь знань 02 – “Культура і мистецтво”

Спеціальність – 022 «Дизайн»

Профіль фахівця: історія і теорія дизайну, методика дизайн-конструювання і проектування, теорія інтер’єру, дизайн інтер’єрів, конструювання меблів і обладнання, ландшафтний дизайн.

Спеціалізація на рівні підготовки “Магістр”:

“Інтер’єр та обладнання”

Спеціальність – 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Профіль фахівця: художня творчість в галузі образотворчого та прикладного мистецтва, керівництво творчими студіями; робота в галузі ужиткового мистецтва, графічного дизайну, реклами, художньо-декоративного оздоблення інтер’єрів, теорія мистецтва.

Спеціалізація на рівні підготовки “Магістр”: 

“Образотворче мистецтво”