Будівельний факультет

Декан факультету: д.т.н. проф.
Іванченко Григорій Михайлович

Будівельний факультет засновано в 1930 році; готує бакалаврів і магістрів по спеціальностях 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво»), 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства»), 071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»), 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»). Підготовка фахівців проводиться на денній і заочній формах навчання. По спеціальності ПЦБ випускники дипломуються на 7 випускних кафедрах, крім того є програми підготовки: «Реконструкція будівель і споруд» та «Вартісний інжиніринг в будівництві».

Термін підготовки бакалаврів – 4 роки (заочно – 5 років),
магістрів – 1 рік 4 місяці.

 

У складі факультету тринадцять кафедр:
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ
КАФЕДРА ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ
КАФЕДРА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І КАМ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
КАФЕДРА ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА
КАФЕДРА МЕТАЛЕВИХ І ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ
КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА
КАФЕДРА ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ В БУДІВНИЦТВІ

Контактні телефони

Декан факультету Іванченко Григорій Михайлович 248-32-37  ivgm61@gmail.com
Заступники декана: Гриценко Олександр Сергійович 248-32-37
Шпакова Ганна Валентинівна 248-32-37
Чернявська Юлія Борисівна 248-32-37
Заочне відділення Максим’юк Юрій Всеволодович 241-55-29

Спеціалізація – «Промислове та цивільне будівництво» (ПЦБ)
Профіль фахівця: проектування промислових і цивільних споруд;
організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд.

Спеціалізація – «Менеджмент організацій і адміністрування» (МОіА)
Профіль фахівця: розробка і вдосконалення економічних методів управління; аналіз, оцінка і прогноз ефективності виробничої і комерційної діяльності; планування виробничо-господарської і фінансової діяльності; управління маркетинговою діяльністю будівельних організацій; прикладні економічні дослідження в будівництві.

Спеціалізація «Економіка підприємства» (ЕП)
Профіль фахівця: підготовка до планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки на підприємствах.

Спеціалізація – «Облік і аудит» (ОіА)
Профіль фахівця: складання бухгалтерської звітності, облік грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво готової продукції та її реалізації в т.ч. в будівельній галузі, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, обчислення податків, планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту.

Випускники нашого факультету є фахівцями з проектування, спорудження та експлуатації промислових і цивільних будівель та споруд. Вони можуть обіймати такі посади:

  • майстер та виконроб виробничих підрозділів будівельних підприємств;
  • конструктор, керівник проектних підрозділів, головний інженер проектів, проектних організацій;
  • менеджер з питань комерційної діяльності та управління;
  • керівник малих підприємств у будівництві та інших галузях;
  • керівник будівельного підприємства, установи чи організації;
  • керівник управління міським комунальним господарством;
  • керівник з питання управління та планування розвитком міських територій;
  • керівник комунальних підприємств, установ і організацій.