Наукова спілка студентів КНУБА

НОВИНИ НСС

Active House 2018

Деталі події

День Кар’єри КНУБА 2019

Деталі події

День кар’єри 2018

Деталі події

Всі новини НСС

 


Наукова спілка студентів (далі – НСС) Київського національного університету будівництва і архітектури (далі – КНУБА) є частиною системи громадського самоврядування КНУБА.
Воно забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в КНУБА, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Основними завданнями та напрямами роботи НСС є:
– представлення інтересів студентів перед адміністрацією КНУБА та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
– популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема серед молодших курсів, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
– сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів, інститутів тощо;
– сприяння підвищенню якості наукових досліджень студентів та молодих вчених;
– сприяння участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук на Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямків підготовки і спеціальностей;
– організація участі студентів у наукових конкурсах, олімпіадах та інших заходах які проводяться українськими і міжнародними установами та організаціями;
– сприяння обміну інформацією між студентами, молодими вченими та дослідниками;
– сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
– взаємодія з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
– взаємодія з органами студентського самоврядування, щодо створення сприятливих умов для забезпечення наукової діяльності студентів;
– інформування української та зарубіжної громадськості про свою діяльність;
– своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні досягнення студентської молоді для розміщення і публікації на сайті університету;
– виконання наукових грантів та державних бюджетних тем.
ПОЛОЖЕННЯ_про_наукову_спілку_студентів