Кафедра архітектурних конструкцій.

Плоский Віталій Олексійович завідувач кафедри д.т.н. професор

Завідувач кафедри архітектурних конструкцій, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор. Академік Академії наук вищої освіти України та Академії будівництва України (відділення будівельної механіки та будівельної фізики). Народився в 1957 році в м. Городня Чернігівської обл. Після закінчення будівельного факультету УІІВГ (м. Рівне) направлений на стажування в КІБІ (тепер – КНУБА), де й працює дотепер, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітник до завідувача кафедри. Досвідчений педагог. Викладає курси «Архітектура будівель і споруд», «Основи проектування», «Комп’ютерні технології проектування», «Основи наукових досліджень» та інші. Автор понад 190 наукових і науково-методичних робіт, присвячених

розробці та дослідженню геометричних моделей просторових конструкцій та опису складних фізичних процесів, створенню методологічних основ сучасної прикладної геометрії та графічних технологій проектування, дослідженню проблем технічної естетики, системному дослідженню проблем присвячених розробці та дослідженню геометричних моделей просторових конструкцій та опису складних фізичних процесів, створенню методологічних основ сучасної прикладної геометрії та графічних технологій проектування, дослідженню проблем технічної естетики, системному дослідженню проблем енергоефективності в архітектурі та будівництві. Підготував 1 доктора та 7 кандидатів наук. Голова докторської спеціалізованої вченої ради в КНУБА, організатор та науковий керівник науково- дослідної лабораторії з дослідження проблем енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА». Ініціатор проведення в Університеті щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві», («ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ»).

Методична та наукова робота кафедри

А: Енергозбереження в будівництві та архітектурі. До цього напрямку відносяться наступні види наукової діяльності:

 • Геометричне моделювання потоків прямих та відбитих сонячних променів в системах геліотехніки, геліоосвітлення, та формоутворення, як засобів енергозбереження та створення світлового комфорту (проф. Підгорний О.Л.).
 • Аналіз енергозберігаючих огороджуючих конструкцій з сучасних ефективних матеріалів: 1) принципи утворення сучасних конструктивних рішень при зведенні будівель підвищеної поверховості (доц.. Кривенко О.В., доц. Зайцев О.М.); 2) покриття, що експлуатуються, зелені покриття будівель (доц. Кузнєцов Д.В., доц. Зайцев О.М.); 3) розробка електронного довідника – каталогу сучасних енергоефективних конструкцій будівель і споруд з урахуванням вимог ДБН та ДСТУ (доц. Чирва Т.Л., доц.. Малишев О.М., ас. Буравченко В.С., доц. Гетун Г.В., ас. Черненко А.Д.).
 • Розробка геометричних моделей складних фізичних процесів на основі їх системного аналізу (проф. Підгорний О.Л., проф. Плоский В.О., проф. Сергейчук О.В., доц. Запривода В.І., доц. Кривенко О.В., ас. Скочко В.І., ас. Буравченко В.С.).
 • “Архітектурно-конструктивні рішення будівель павільйонного типу”. Етап ІІ. Аналіз сучасної практики архітектурно-конструктивних рішень будівель павільйонного типу з несучими каркасами швидкого зведення з урахуванням енергозберігаючих технологій (доц. Гетун Г.В., доц. Криштоп Б.Г., ас. Козак Н.Ф.).

Б: Аналіз технічного стану конструкцій в процесі тривалої експлуатації з урахуванням впливу різних факторів. Впровадження результатів попередніх досліджень доц. Малишева О.М., доц. Віроцького В.Д., проф. Сергейчука О.В.

В: Підготовка підручників та навчальних посібників; здійснення аналізу нормативної бази та проведення досліджень, як основи вдосконалення існуючих нормативних документів та створення нових в співробітництві зі спеціалістами інших вузів та наукових закладів. До цього напрямку відносяться наступні види наукової діяльності:

 • Підготовка рукопису підручника “Конструкції будівель і споруд” для студентів архітектурного факультету (проф. Підгорний О.Л., доц. Криштоп Б.Г., доц. Мельник В.І., доц. Кривенко О.В.).
 • Підготовка до видання посібника для студентів –заочників по історії архітектури “Храми Києва ХП-ХХ ст. (ст. викл. Погорільчук В.Ф.).
 • Підготовка до видання посібника для студентів архітектурного факультету “Архітектурна колористика” (ст. викл. Зайцев О.М.).
 • Виконання графічних робіт, присвячених архітектурним і історичним пам’яткам і пейзажам України (доц. Мельник В.І.).
 • Підготовка рукопису підручника « Будівлі та споруди» для суміжних спеціальностей архітектурно-будівельних В.Н.З. (проф. Плоский В.О.).
 • Робота над Державним стандартом України. Будівельна кліматологія. ДСТУ-Н Б В.1.1 – 27:2011. (проф. Сергейчук О.В., М.Діб, В.Шитюк та ін.).

Г: Проведення досліджень по тематиці дисертаційних робіт. Сюди відносяться:

 • Докторські дисертації: 1) Аналіз та розробка методів прогнозування технічного стану конструкцій в процесі тривалої експлуатації та обґрунтування ефективного відновлення їхніх несучих та захисних якостей (доц. Малишев О.М.).
 • Кандидатські дисертації: 1) Удосконалення геометричних методів акустичного розрахунку приміщень, геометричне моделювання відбиттів від ліній перерізів поверхонь вищих порядків. (ас. Козак Ю.В.); 2) Принципи оцінки і формування колористики фасадів будівель і споруд в контексті оточуючого середовища (ас. Козак Н.Ф.); 3) Типологія і функція та конструктивні особливості православних храмів в комплексі інших споруд (ас. Степанов О.В.); 4) Формоутворення будинків за умов не порушення інсоляційних норм в існуючій забудові (ас. Андропова О.В.); 5) Геометричні засоби регулювання інсоляційного процесу в енергоефективних будинках (ас. Буравченко В.С.); 6) Спеціальні геометричні моделі процесів, що розвиваються в суцільному середовищі (ас. Скочко В.І.); 7) Система прийняття рішень для оптимізації форм подання геометричних моделей (інж. Кожедуб С.А.); 8) Геометричні алгоритми випадкової генерації складно структурованих орнаментальних систем (ас. Черненко А.Д.).

Д: Виконання організаційної роботи по підготовці, проведенню та виданню праць щорічних міжнародних науково-практичних конференцій. Сюди відносяться (проф. Підгорний О.Л., проф. Плоский В.О. та проф. Сергейчук О.В. входять до орг. комітету даних конференцій.):

 • Міжнародна науково-практична конференція: «Геометричне та комп’ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн». (квітень, м. Одеса).
 • Міжнародна науково-практична конференція “Геометричне моделювання, комп’ютерні технології та дизайн: теорія, практика, освіта”, в м. Ужгороді (травень).
 • Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні проблеми геометричного моделювання» (червень, м. Мелітополь).
 • Міжнародна науково-практична конференція “Геометричне та комп’ютерне моделювання, енергозбереження, екологія, дизайн: SED”, в м. Сімферополі (вересень – жовтень, м. Сімферополь).
 • Міжнародна науково-практична конференця «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві»

Конструкції будівель і споруд

– доцент Кривенко Ольга Віталіївна, ст..викл. Козак Юрій Валентинович, доц.. Мельник Владислав Іванович, доц.. Зайцев Олександр Миколайович, асистенти: Козак Наталія Федорівна, Андропова Ольга Володимирівна, Кошева Вікторія Олександрівна, Буравченко Всеволод Сергійович, Степанов Олег Валентинович.

Спец.курс «Сучасні ефективні конструкції і матеріали»

– доц.. Кривенко Ольга Віталіївна

Будівельна фізика «Світлотехніка, інсоляція», «Акустика».

– проф..Підгорний Олексій Леонтійович, проф.. Сергейчук Олег Васильович, ст..викл. Погорільчук Володимир Федосійович, асистенти: Андропова Ольга Володимирівна, Кошева Вікторія Олександрівна, Болгарова Наталія Миколаївна. Гореленко Олександр Олегович

Конструкції будівель і споруд

– доцент Кривенко Ольга Віталіївна, ст..викл. Козак Юрій Валентинович, доц.. Мельник Владислав Іванович, доц.. Зайцев Олександр Миколайович, асистенти: Козак Наталія Федорівна, Андропова Ольга Володимирівна, Кошева Вікторія Олександрівна, Буравченко Всеволод Сергійович, Степанов Олег Валентинович.

Спец.курс «Сучасні ефективні конструкції і матеріали»

– доц.. Кривенко Ольга Віталіївна

Спец.курс «Сучасні ефективні конструкції і матеріали»

– доц.. Кривенко Ольга Віталіївна

Будівельна фізика «Світлотехніка, інсоляція», «Акустика».

– проф..Підгорний Олексій Леонтійович, проф.. Сергейчук Олег Васильович, ст..викл. Погорільчук Володимир Федосійович, асистенти: Андропова Ольга Володимирівна, Кошева Вікторія Олександрівна, Болгарова Наталія Миколаївна. Гореленко Олександр Олегович

Світлотехніка, Інсоляція.

2 лекція

3 лекція

4 лекція

5 лекція (Спільно з компанією Manezh)

6 лекція

Акустика

Акустика


Світлотехніка,
Інсоляція. Учбовий практикум з будівельної фізики, розділ:

 

Учбовий практикум «Регіональна архітектура»

– проф.. Сергійчук Олег Васильович

Основи архітектурних конструкцій

– проф.. Підгорний Олексій Леонтійович, проф.. Сергейчук Олег Васильович

Архітектурна колористика

– доцент Зайцев Олександр Миколайович.

Історія архітектури

– доцент Гетун Галина В’ячеславівна, доц.. Віроцький Володимир Денисович, ас. Козак Наталія Федорівна.

Архітектура будівель та споруд

– проф.. Плоский Віталій Олексійович, доценти: Гетун Галина В’ячеславівна, Віроцький Володимир Денисович, Чирва Тетяна Леонідівна, Малишев Олександр Миколайович, Зайцев Олександр Миколайович,Скочко Володимир Ігорович, Кожедуб Сергій Анатолійович, Черненко Анатолій Дмитрович, ст..викладачі: Погорільчук Володимир Федосійович, Козак Юрій Валентинович асистенти: Гореленко Олександр Олегович, Векслярська Тетяна Володимирівна.

Спец.курс випускникам кафедри

– доц.. Гетун Галина В’ячеславівна

Товарознавство будівель і споруд

– проф.. Плоский Віталій Олексійович Метеор. та кліматологія – доц. Буравченко Всеволод Сергійович.

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь  
1 Плоский Віталій Олексійович Зав. каф. професор д.т.н. курс
  Основи арх.буд і споруд ТВ     2  
  Товарознавство буд. і сп. ТКД     2  
  Товарознавство буд. і сп. ЗТКД     3  
  Арх-ра буд. І сп. ЗПЦБ     3  
  Інф.техн.пр.і роз.арх.констр. ІТП     4  
2 Підгорний Олексій Леонтійович Професор професор д.т.н.    
  Будівельна фізика ДАС,МБ     4  
  Спец курс “Суч.констр.матер. і техн.” АБС     6  
3 Сергейчук Олег Васильович Сергейчук Олег Васильович професор д.т.н.    
  Будівельна фізика АБС,іноз     3 4
  ДЦП. Архітектура буд. і споруд ПЦБ     5  
4 Тимофєєв Микола Васильович Професор доцент к.т.н.    
  Основи арх. буд. і споруд ПЦБ     2 3
5 Мартинов Вячеслав Леонидович Професор доцент к.т.н.    
  Арх-ра буд. І сп. ПЦБ     3  
  Основи арх. буд. і споруд ПЦБ     2 1
  Будівельна фізика ДАС     3  
6 Віроцький Володимир Денисович Доцент доцент к.т.н.    
  Основи арх. буд. і споруд ПЦБ     3 2
  Спецкурс за вибором кафедри Спецкурс за вибором кафедри     5 4
7 Гетун Галина Вячеславівна Доцент доцент к.т.н./td>    
  Основи арх. буд. і споруд ПЦБ     3 2
  ДЦП. Архітектура буд. і споруд ПЦБ     5  
  Спецкурс за вибором кафедри ПЦБ     4  
  Історія арх. ПЦБ     4  
8 Кривенко Ольга Віталіївна Доцент доцент к.т.н.    
  Констр. буд і сп. ДАС,МБ     2 3
  Спец курс “Формув. несучих констр. Систем в арх” ДАС     6 5
  Будівельна фізика АБС     3  
9 Малишев Олександр Миколайович Доцент доцент к.т.н.    
  Орг. безп. експл. ЕК     5  
  Орг. безп. експл. ЗЕК     6  
  Основи арх. буд. і споруд ВВ     2  
  Основи арх. буд. і споруд ЗВВ     2  
  Спецкурс за вибором кафедри ПЦБ     5  
10 Мельник Владислав Іванович Доцент доцент к.т.н.    
  Констр. буд. і сп. МБ     2  
  Констр. буд. І сп. АБС     2  
  Основи арх. буд. і споруд МБГ     3  
  Основи арх. Констр. ОДПМ     3  
11 Чирва Тетяна Леонідівна Доцент доцент к.т.н.    
  Основи арх. буд. і споруд ЗПЦБ     3 2
  ДЦП. Архітектура буд. і споруд ПЦБ     5  
  Спецкурс за вибором кафедри ПЦБ       4
12 Запривода Віталій Іванович Доцент доцент к.т.н.    
  Основи арх. буд. і споруд ПЦБ,іноз     3 2
  Основи арх.буд. і споруд ТБКВМ     2  
  Арх. Промбудывель ТБКВМ     5  
  Основи арх. буд. і споруд Доцент доцент к.т.н.    
13 Буравченко Всеволод Сергійович Доцент доцент к.т.н.    
  Метеорол. і кліматол. ЕК     1  
  Будівельна фізика АБС,ДАС     3 4
  Констр. буд. і сп. АБС,ДАС     2 3
  Ефект.суч.мат.за виб. ст. ДАС     5  
  Метеорол. і кліматол. ЗЕК     2  
14 Скочко Володимир Ігоревич Доцент Доцент к.т.н.    
  Основи арх. буд. і споруд ПЦБ     2 3
15 Егорченков Володимир Олексійович Доцент Доцент к.т.н.    
  Основи арх. буд. і споруд ПЦБ     3  
  Будівельна фізика АБС,МБ     3 4
16 Кожедуб Сергій Анатолійович Доцент немає к.т.н.    
  Архітектурні конструкції ЕП     1  
  Будівельна фізика МБ     4 3
  Арх. Буд і споруд ОЗНМ     3  
17 Козак Наталія Федорівна Доцент немає к.т.н.    
  Констр. буд. і сп. АБС,ДАС     2 3
  Ефект.суч.мат.за виб. ст. ДАС     5  
  Арх. Констр. Опор і мат. ОДПМ     5  
  Екологічні основи інт. ОДПМ     5  
18 Каястха Крішна Прассад Доцент немає к.т.н.    
  Будівельна фізика ДАС     3  
19 Зайцев Олександр Миколайович Доцент немає б/с    
  Основи арх.буд.і споруд ЗПЦБ     2 3
  Арх-містобуд.колор.за вибором АБС     3  
  Спец. Курс “Суч.ефект.констр.” АБС     6  
20 Погорельчук Володимир Федосійович Ст.викладач немає б/с    
  Будів. Фізика ДАС     4  
  Основи арх. буд. і споруд ЗМБГ     3 1
21 Черненко Анатолій Дмитрович Ст.викладач немає б/с    
  Арх-ра буд. І сп. ПЦБ     3 1
  Основи арх.буд.і споруд ТВ     2  
  Арх. Промбудівель ТБКВМ     5  
  Архітектурні конструкції ЕП     1  
  Інформ. Технол. ІТП     3  
22 Козак Юрій Валентинович Ст.викладач немає б/с    
  Констр. буд і сп. ДАС,МБ     2 3
  Будівельна фізика АБС     4  
23 Андропова Ольга Володимирівна Асистент немає б/с    
  Констр.буд. і спор. АБС     2 3
  Будівельна фізика АБС     3 4
  Спец. Курс “Суч.ефект.констр.” АБС     6  
24 Вексклярська Тетяна Володимирівна Асистент немає б/с    
  Арх-ра буд і сп. ЗПЦБ     3  
25 Гореленко Олександр Олегович Асистент немає б/с    
  Архітектура МО     2  
  Архітектура і містобуд. ЗМО     2  
  Основи арх.буд. і споруд ТБКВМ     2  
  Арх. Промбудівель ЗТБКВМ     2  
  Будівельна фізика АБС     3  
  Сучасні напрямки в арх. РБС     2  
  Архітектурні конструкції ЕП     2  
26 Кошева Вікторія Олександрівна Асистент немає б/с    
  Констр.буд. і спор. АБС     2 3
  Будівельна фізика АБС     3 4
27 Болгарова Наталя Миколаївна Асистент немає б/с    
  Констр.буд. і спор. АБС     2 3
  Будівельна фізика АБС     3 4
28 Степанов Олег Вікторович Асистент немає б/с    
  Констр.буд. і спор. АБС,іноз     2 3

 

«Архітектура будівель та споруд» методичні вказівки до виконання курсового проекту

«Одноквартирний житловий будинок». «Конструкції будівель і споруд» методичні вказівки до

виконання робіт практикуму з дисциплін «Ефективні сучасні матеріали та конструкції, розділ

«Спеціальні світлопрозорі споруди». «Архітектура будівель та споруд ( у чотирьох частинах) «Основи

проектування. Житлові будинки». Част.1, «Історія архітектури». Частина 2. Навчальний посібник..

«Світлопрозорі огородження будинків» – навчальний посібник для студентів вищих навчальних

закладів. «Конструкції великопрогонових покриттів для зальних приміщень громадських будівель».

Довідник інженера з експлуатації будівель і споруд.

зав.каф. д.т.н., проф..Плоский Віталій Олексійович

ploskyivo@ukr.net

д.т.н., проф..Підгорний Олексій Леонтійович

 

д.т.н., проф..Сергейчук Олег Васильович

ovsergeich@mail.ru

 
проф. Тимофєєв Микола Васильович

доц. Віроцький Володимир Денисович

 

доц. Запривода Віталій Іванович

v.zaprivoda@gmail.com

доц. Гетун Галина В’ячеславівна

galinagetun@ukr.net

доц. Чирва Тетяна Леонідівна

tetyana.chyrva@gmail.com

доц. Кривенко Ольга Віталіївна

kriolka@ukr.net

доц. Зайцев Олександр Миколайович

 

доц. Буравченко Всеволод Сергійович

vburav4@gmail.com

доц. Кожедуб Сергій Анатолійович

ksa.knuba@gmail.com

доц. Скочко Володимир Ігорович

vladimir-skochko@yandex.ua

доц. Черненко Анатолій Дмитрович

cure@ua.fm

Доц. Малишев Олександер Миколайович

malyshev46@ukr.net

доц. Єгорченков Володимир Олександрович

egval@yandex.ru

доц. Мартинов Вячеслав Леонидович

ddd151@yandex.ru

доц. Мельник Владислав Іванович

 

 

ас. Болгарова Наталія Миколаївна

ruchinsky@ukr.net

ст. в. Погорільчук Володимир Федосійович

vfp135@mail.ru

 

ст. в. Козак Юрій Валентинович

 

ас. Степанов Олег Валентинович

eklesia_arh@ukr.net

доц. Козак Наталія Федорівна

 

ас. Андропова Ольга Володимировна

profie21@gmail.com

ас. Гореленко Олександр Олегович

mrnero@ukr.net

ас. Кошева Вікторія Олександрівна

vikk-ko@yandex.ua

інженер Проневич Юрій Сергійович

 

зав.лаб. Векслярська Тетяна Володимирівна

 

лаборант Бердник Артур Геннадійович

numiz777@mail.ru

   
пров. інж. Харламова Віра Іванівна