Кафедра архітектурних конструкцій

Завідувач кафедри архітектурних конструкцій, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор. Академік Академії наук вищої освіти України та Академії будівництва України (відділення будівельної механіки та будівельної фізики). Народився в 1957 році в м. Городня Чернігівської обл. Після закінчення будівельного факультету УІІВГ (м. Рівне) направлений на стажування в КІБІ (тепер – КНУБА), де й працює дотепер, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітник до завідувача кафедри. Досвідчений педагог. Викладає курси «Архітектура будівель і споруд», «Основи проектування», «Комп’ютерні технології проектування», «Основи наукових досліджень» та інші. Автор понад 190 наукових і науково-методичних робіт, присвячених
розробці та дослідженню геометричних моделей просторових конструкцій та опису складних фізичних процесів, створенню методологічних основ сучасної прикладної геометрії та графічних технологій проектування, дослідженню проблем технічної естетики, системному дослідженню проблем присвячених розробці та дослідженню геометричних моделей просторових конструкцій та опису складних фізичних процесів, створенню методологічних основ су¬часної прикладної геометрії та графічних технологій проектування, дослідженню проблем технічної естетики, системному дослідженню проблем енергоефективності в архітектурі та будівництві. Підготував 1 доктора та 7 кандидатів наук. Голова докторської спеціалі¬зованої вченої ради в КНУБА, організатор та науковий керівник науково- дослідної лабораторії з дослідження проблем енергоефективності в будів¬ництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА». Ініціатор проведення в Університеті щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві», («ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ»).
Основними напрямками наукової діяльності дослідження ведуться за напрямами:

 

Спеціалізовані курси кафедри архітектурних конструкцій

Навчальна та методична діяльність кафедри архітектурних конструкцій

Викладацький та допоміжний склад кафедри архітектурних конструкцій