Деканат Будівельно-технологічного факультету

Гоц-2ГОЦ
Володимир Іванович
декан будівельно-технологічного факультету

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури (2006 р.), заслужений працівник освіти України (2004 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.), дійсний член Академії будівництва України (1993 р.) та Української академій наук (2007 р.). Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради України, подякою Прем’єр-міністра України, нагрудним знаком «Відмінник освіти» МОН України, двома подяками Київського міського голови, нагрудним зна-ком «Знак пошани» КМДА, нагрудним знаком «Знак пошани» Київського національного університету будівництва і архітектури, заслужений винахідник СРСР.

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Виробництво будівельних виробів і конструкцій» (1978 р.).

Автор понад 230 науково-методичних праць, серед яких 6 підручників, 2 монографії та 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 4 кандидатів наук.

Напрям наукової діяльності – вивчення фізико-хімічних основ отримання ефективних будівельних матеріалів і виробів на основі активованих вторинних сировинних ресурсів та розробка енергозберігаючих технологій будівельних виробів і конструкцій.

 

АпанасенкоАПАНАСЕНКО
Валерій Юхимович
заступник декана будівельно-технологічного факультету учбово-організаційної роботи

Старший викладач кафедри хімії КНУБА, член Ради факультету.

Відзначений Подякою Міністерства освіти і науки України (2015 р.).

Викладає дисципліни: «Неорганічна  хімія», «Фізико- хімічні методи досліджень», «Фізико- хімічні методи досліджень якості товарів».

Автор та співавтор 46 наукових та методичних праць, в тому числі 4 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Напрям наукової діяльності – створення хімічно активних середовищ для фінішної обробки  силікатних, п’єзоелектричних і напівпровідникових матеріалів.

 

БондаренкоБОНДАРЕНКО
Ольга Петрівна
заступник декана будівельно-технологічного факультету з виховної роботи

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури. У 2005 р. закінчила КНУБА за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», отримала диплом магістра з відзнакою.

Лауреат гранту КНУБА для молодих вчених (2007-2008 р.р.), стипендіат Кабінету Міністрів України (2011-2013 р.р.). Відзначена Подякою Міністерства освіти і науки України (2016 р.).

З 2009 року є Вченим секретарем Науково-дослідного інституту в’яжучих речовин і матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури (НДІВМ КНУБА), з 2011 року – членом Ради молодих вчених, а з 2014 року – членом Ради будівельно-технологічного факультету.

Автор 87 наукових та 15 навчально-методичних праць, підручника «Матеріалознавство» (для архітекторів та дизайнерів, 2012, 2015 р.), науково-практичного довідника «Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції» (2012 р.).

Напрям наукової діяльності – Синтез композиційних цементів і бетонів на їх основі з використанням відходів промисловості.

ПАВЛЮК
Віталій Володимирович
заступник декана будівельно-технологічного факультету з навчальної роботи

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури.

Закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» (2002 р.).

Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2006 р.). Відзначений Подякою Міністерства освіти і науки України (2015 р.).

Автор понад 60 науково-методичних праць.

 

ВИННИК

Любов Василівна

Провідний фахівець денної  та заочної форм навчання будівельно-технологічного факультету

З 1996 р. працює в деканаті будівельно-технологічного факультету КНУБА. У 2003 р. закінчила КНУБА за спеціальністю «Міське будівництво і господарство», отримала диплом спеціаліста за фахом інженер-будівельник.