Контакти

Електронні адреси викладачів

Службові телефони:
завідувач кафедри – д.т.н., професор Цюцюра Світлана Володимирівна, 241-55-07,
секретар – Карасьова Людмила Вікторівна, 241-55-07, внутр. 507,
зав. лабораторією – Шаленко Олег Миколайович, 241-55-57, внутр. 557.
Електронна пошта:
it.knuba@gmail.com