Наукова діяльність кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Науково-видавнича діяльність викладачів, аспірантів та студентів кафедри ТКДвБ

 

2020 рік

Підручники, посібники 

 1. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2019 р.) / За заг. ред. проф. Захарченка П.В. КНУБА. – К.: ФОП Сладкевич Б.А., 2020. – 283 с.

Патенти 

 1. Огороднік І.В.,Гуменюк А.Г. //Патент на винахід №121110// Керамічна маса для виробництва самоглазуруючого керамічного клінкеру для обличкування фасадів //  зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.04.2020

 

Наукові публікації

 1. Alaverdian L.М., Romanenko O.V., Ogorodnik I.V. / Video content as a necessary component of modern digital marketing strategy / Modern scientific researches. – №12(03) (). – 2020.р. 58-62.– Режим доступу: https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/msr12-03/msr12-03 (Index Copernicus, Google Scholar)
 2. Aleksandr Selyukov, Khaldon Araffa, Yurii Klaponin, Natalia Lialina. Compensator of Trajectory Instabilities of Aviation Radar with Aperture Synthesis. – IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T) – 2019, Page(s): 727 – 731. https://ieeexplore.ieee.org/document/9061367 (Scopus)
 3. Вerezovsky Yu., Kuzmina T., Lialina N.,  Yedynovych M. , Lobov O.  TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR PRODUCING FIBRE FROM BAST CROPS. – INMATEH Agricultural Engineering – Vol. 60, No. 1 / 2020. – P. 137-146.  https://inmateh.eu/volumes/volume-60–no1–2020/article/60-16-berezovsky-technical-and-technological-solutions-for-producing-fiber–from-bast-crops (Scopus)
 4. Zakharchenko, I. Ogorodnik, L. Alaverdian, I. Telyushchenko / Modern development of the market of ceramic construction products of Ukraine in the context of the European integration process / Науковий вісник НГУ. – №3. – 2020, р.91-95. (Scopus, Index Copernicus, фахове виданняhttp://www.nvngu.in.ua/index.php/en/archive/ontheissues/1844-2020/contens-3-2020/5343-moderndevelopmentofthemarketofceramicconstructionproductsofukraineinthecontextoftheeuropeanintegrationprocess
 5. Natalia Lyalina, Olga Yudicheva, Olga Votchenikova and Yury Berezovskiy. PROGNOSIS APPLICATIONS NONNARCOTIC HEMP BASED ON THE CRITERIAL CHARACTERISTICS. – Fibres and Textiles (1) 2020. – P. 35-42. (Scopus)
 6.  Гелета О.Л., Нестеровський В.А. Яшма та її декоративні різновиди // Коштовне та декоративне каміння. № 3 (101), вересень, 2020. С. 7- 15. (Google Scholar).

 7. Огороднік І.В.,ГуменюкА.Г. Керамічна маса для виробництва самоглазуруючого керамічного клінкеру для обличкування фасадів. CERAMIC MASS FOR MANUFACTURING OF SELF-GLASSING CERAMIC CLINKER FOR FACILITIES COVERING.//Будівельні матеріали та вироби/ НДІБМВ – №1-2 – 2020, с.43-46 (фахофе видання)
 8. Романенко О.В., Алавердян Л.М. Огляд стану та оцінка потенціалу розвитку будівельної галузі України / Електронний журнал «Ефективна економіка» . – № 4. – 2020. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7770  (Index Copernicus, Google Scholar)
 9. Самойленко А. А. Якість зефіру біло-рожевого українського виробництва / А.А.Самойленко, О.П. Юдічева // Вісник Львівського торговельно-економічного університету ; ред. кол. : Пелик Л. В., Сирохман І. В., Мережко Н. В. та ін. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020.  – (Технічні науки) (Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat) фахове видання України категорії “Б”  прийнято до друку 
 10. О. П. Юдічева Органолептичне оцінювання хліба пшеничного, збагаченого продуктами переробки гарбуза/ О. П. Юдічева, О. В. Калашник, С. Е. Мороз, О. А. Рибалко, А. В. Корсун // Вісник Львівського торговельно-економічного університету ; ред. кол. : Пелик Л. В., Сирохман І. В., Мережко Н. В. та ін. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. – С. 136-144. – (Технічні науки) (Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat) фахове видання України категорії “Б”  http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Vydan_Tovar/Docs/2020_Visnik_Tehn_23.pdf

Участь викладачів та студентів у конференціях

 1. Алавердян Л.М., Романенко О.В. Огляд основних трендів на ринку будівельної продукції України //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 2. Гавриш О.М. Стратегія маркетиингу систем сухого будівництва КНАУФ // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 3. Гавриш О.М. Товарознавча оцінка та аналіз ринку гіпсокартонних плит в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 4. Гелета О.Л., Сергієнко І.А.Горобчишин О.В., Ляшок В.І., Кічняєв А.М. Основні фактори антропогенного впливу на товарознавчі характеристики декоративного каміння карбонатного складу на прикладі архітектурних об’єктів міста Києва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 5. Гелета О.Л., Сергієнко І.А., Горобчишин В.А., Кічняєв А.М., Ляшок В.І. Аналіз основних факторів, що негативно впливають на довговічність декоративного каміння карбонатного складу в архітектурі будівель і споруд міста Києва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки та використання природного каміння», Київ, 5-6 листопада 2020 року.

 6. Гелета О.Л., Кічняєв А.М., Ляшок В.І. Принципи залежності ринкової вартості магматичного природного каміння від його декоративних характеристик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки та використання природного каміння», Київ, 5-6 листопада 2020 року

 7. Сергієнко І.А., Гелета О.Л., Горобчишин О.В. Методологічні основи ідентифікації торгових марок декоративного каміння за допомогою віртуальних еталонів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки та використання природного каміння», Київ, 5-6 листопада 2020 року

 8. Дименко Р.А. Особливості використання АВС/FMR-аналізу для управління товарним асортиментом торгівельного підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 9. Дорошенко Б., Гелета О.Л. Характеристика довговічності декоративних каменів, використаних в архітектурі Києва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 10. ZakharchenkoP. Modern trends and possibilities of using a competency-based approach for training commodity specialists for construction area / Р. Zakharchenko, O. Yudicheva // Качество и сертификация на продуктите : сборник с доклади от международна научно-практическа конференция. – Варна: Издателство «Наука и икономика», Икономически университет – Варна, 2020. − С. 347-355. https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/publishing-complex/2020/kachestvo-sertifikacia-produkti-2020.pdf
 11. Пeтрo Захарченко, Олеся Романенко, Антонина Самойленко Состояние и перспективы развития Интернет-маркетинга в сфере торговли строительными товарами в Украине// Качество и сертификация на продуктите : сборник с доклади от международна научно-практическа конференция. – Варна: Издателство «Наука и икономика», Икономически университет – Варна, 2020  С. 101-108. https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/publishing-complex/2020/kachestvo-sertifikacia-produkti-2020.pdf
 12. П.М. Куликов, П.В. Захарченко, В.Н. Лыч О принципах осуществления публично-частного партнерства в Украине// Качество и сертификация на продуктите : сборник с доклади от международна научно-практическа конференция. – Варна: Издателство «Наука и икономика», Икономически университет – Варна, 2020  С. 109-117. https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/publishing-complex/2020/kachestvo-sertifikacia-produkti-2020.pdf
 13. Наталья Лялина, Ольга Вотченикова Формирование потребительских свойств паркетной доски// Качество и сертификация на продуктите : сборник с доклади от международна научно-практическа конференция. – Варна: Издателство «Наука и икономика», Икономически университет – Варна, 2020. − С. 341-346. https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/publishing-complex/2020/kachestvo-sertifikacia-produkti-2020.pdf
 14. Захарченко П.В., Іващенко Ю.В. Застосування виробів з газобетону у зведенні енергоефективних будинків // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 15. Захарченко П.В., Лисенко А.В. Вплив оновленого ДБН нга доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 16. Захарченко П.В., Огороднік І.В., Назарчук Н.В. Тенденції розвитку енергоефективного будівництва в Україні // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076
 17. Захарченко П.В., Юдічева О.П. Використання підходів студентоорієнтованого навчання під час викладання навчальної дисципліни “Технологія торговельних процесів та мерчандайзинг” // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 18. Кривенда В.С., Алавердян Л.М. Огляд стану сучасного ринку складської нерухомості в Києві та передмісті // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 19. Лемешенко О.О., Юдічева О.П. Шампанське VEUVE CLICQUOT (ВДОВА КЛІКО): класифікація та ідентифікація за пакованням і маркованням // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 20. Ляліна Н. П., Вотченікова О. В., Грабінська М. В. Споживні властивості та оцінка конкурентоспроможності фасадних систем на ринку України // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 21. Майстренко К.Я., Алавердян Л.МРозвиток торгових центрів в Україні // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 22. Майстренко К.Я., Юдічева О.П. Сучасні та перспективні підходи привертання та утримання покупців // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 23. Медвєдєв Т.О., Захарченко П.В. Товарознавчо-економічна оцінка виробництва базальтового волокна та виробів з нього // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 24. Назарчук Н.В., Захарченко П.В. Моніторинг використання виробів з автоклавного ніздрюватого бетону у багатоквартирному житловому будівництві // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 25. Огороднік І.В. Впровадження основних принципів маркетингу для забезпечення конкурентних переваг компаній на ринку будівельної кераміки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 26. Попсуй В.В., Алавердян Л.М. Особливості регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.  
 27. Попсуй В.В., Юдічева О.П. Перспективи використання теплоізоляційних матеріалів на основі відходів виробництва в будівництві будівель і споруд // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 28. Рильник В.О., Алавердян Л.М. Міжнародний ринок керамічної плитки та вплив пандемії коронавірусу на його стан // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 29. Рильник В.О., Романенко О.В. Товарознавча характеристика та споживні властивості керамогранітної плитки великого формату // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076
 30. Романенко О.В., Алавердян Л.М. Ситуативний маркетинг як спосіб швидкого привертання уваги до бренду або товару // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 31. Романенко О.В., Гук А.О. Інтернет-маркетинг: сучасні тренди та інструменти // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 32. Романенко О.В., Лозовська В.А. Розвиток малого бізнесу в Україні: стан та проблеми // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 33. Романчук А.О., Юдічева О.П. Вплив сезону збирання чайного листя на органолептичні властивості чорного байхового чаю Дарджилінг // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 34. Самойленко А.А. Аналіз організації управління ланцюгами поставок сантехнічних керамічних виробів // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 35. Самойленко А.А. Якість масла вершкового // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 36. Самойленко А.А., Кулік А.В. Оцінка фективності управління ланцюгами поставок умивальників керамічних ТОВ «Церсаніт Інвест» до ТОВ «Епіцентр К»
  // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 37. Стефанова О.М., Самойленко А.А. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку соняшникової олії в Україні // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 38. Samoylenko A. A., Yudicheva О. P., Prodchenko O. L. Impact of Products Goodness and StorageRegimes on Apples Preservation. Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. в заочній формі (7 квіт. 2020 року). Умань, 2020. C. 78-80. (https://tzppo.udau.edu.ua/ua/nauka-ta-innovacii/zbirnik-tez-vseukrainskoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-innovacijni-tehnologii-ta-pidvishhennya-efektivnosti-virobnictva-harchovih-produktiv.html).

 39. Стефанова О.М., Юдічева О.П., Ковальчук Ю.І. Значення числа  Люссон-Жирара під час ідентифікації рому // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 40. Хоменко О.С., Даценко Б.М. Особливості товарознавчої оцінки декорованої керамічної цегли // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 41. Хоменко О.С., Даценко Б.М. Технологічні аспекти виробництва якісних керамічних покриттів // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 42. Чуприна Д.М., Алавердян Л.М. Загальна характеристика нинішнього стану міжнародного туризму // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 43. Yudicheva O. Nutritional Value of Food Products in Ukraine: Compulsory Information for Consumers / O. Yudicheva, O.Prodchenko // Theoretical foundations of modern science and practice : abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. – Melbourne, Australia, 2020. Р. –  123-124.
 44. Yudicheva O., Prodchenko O. Nutritional Value of Food Products in Ukraine: Compulsory Information for Consumers. Theoretical foundations of modern science and practice : abstracts of XI International Scientific and Practical Conference (06-07 April 2020) Melbourne, Australia.2020. Р. 123-124. https://isg-konf.com/theoretical-foundations-of-modern-science-and-practice/

 45. Yudicheva O.P., Prodchenko O.L. THE RAW FOR GLUTEN-FREE FLOUR // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 46. Юдічева О.П. Застосування “годин генія” під час підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”// Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 47. Юдічева О. П., Продченко О. Л. Вимоги до якості та маркування меду Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (12–13 бер. 2020 року). Полтава, 2020.  С.131-133.
 48. Юдічева О. П., Самойленко А. А. Харчові продукти: способи надання інформації споживачам щодо придатності до споживання. Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (12–13 бер. 2020 року). Полтава, 2020.  С.133-135.

2019 рік

         Підручники, посібники 

 1. Захарченко П. В., Гавриш О. М., Захарєнков Р. Д., Павлик А. В. Товарознавство тепло- та звукоізоляційних матеріалів і виробів в енергозберігаючих технологіях. 2-ге вид. виправл. та доповн.: підручник / П. В. Захарченко, О. М. Гавриш, Р. Д. Захарєнков, А. В. Павлик– К.: КНУБА, ДГЦУ, «Центр учбової літератури», 2019. – 400 с.
 2. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2018 р.) / За заг. ред. проф. Захарченка П.В. КНУБА. – К.: ФОП Сладкевич Б.А., 2019. – 283 с.

    Монографії   

 1. Oksana Bondar-Podhurska, Olha Yudicheva. Energy Consumption аs Source оf Passive Income аnd Direction оf Energy Management іn Ukraine аnd EU Countries // Икономиката на България и Европейския Съюз в глобалния свят / Колективна монография. – София: Издателски комплекс – УНСС, 2019. – С. 102-109. http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Monografia_2019_1.pdf
 2. Petro Zakharchenko, Volodymyr Goncharov, Olha Yudicheva. Peculiarities of developing professional competencies (commodity trading experts in construction) \ monograh. LAP Lambert Academic Publishing, 2019. −52 c. − ISBN: 978-620-0-25510-5   https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-620-0-25510-5/peculiarities-of-developing-professional-competencies?search=ISBN%20978-620-0-25510-5
 3. Yudicheva O., Kalashnyk O., Moroz S., Kalian O. Quality and safety of food as a component / Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: [collective monograph]/in edition I. Markina.– Prague. – Nemoros s.r.o.– 2019.–Czech Republic −P.  319-325  http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5583/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%202019.pdf
 4. Калашник О. В., Юдічева О. П., Ткаченко А. С., Молчанова Н. Ю. Вивчення показників безпечності хліба пшеничного у контексті вимог системи НАССР // Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2019. – С. 151- 157. http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4162/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D0%9F%D0%A0%D0%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 5. Юдічева О.П. Розділ 11. Дослідження можливостей використання біофортифікованого солодкого перцю для маринування // Інноваційні технології харчової продукції: колективна монографія / за заг. ред.. Г.В. Дейниченка. Харків: Факт, 2019. – С. 224-241. http://oborud-hduht.kh.ua/blog/svyatkuvannya-50-richchya-kafedri-reportazh-pershij/
 6. Юдічева О. П., Ремізова Н. Л., Корсун А. В. Дослідження якості штучної ікри // Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія / за ред. О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. – Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. – С. 285-295. https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedrapidpryyemnyctvaiprava/monopipcompressed-187-371.pdf

          Наукові публікації

 1.  Алавердян Л.М., Юдічева О.П., Романенко О.В. Борошно зі спельти: визначення та обґрунтування тенденцій розвитку ринку, оцінка якості. Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 12 – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2019. – 186 c.
 2. Алавердян Л.М., Романенко О.В. Сучасні реалії та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України з іншими країнами світу // Ефективна економіка. 2019. № 4. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/55.pdf
 3. Liudmyla Alaverdian ASSESSMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF UKRAINE UNDER THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS // Proceedings of the 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 24, 2019 / [organizer] Ljubljana School of Business, coorganizer of the Conference Odesa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, (Odesa, Ukraine); editors Lidija Weis, Viktor Koval. – Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019 http://www.otei.odessa.ua/wp-content/uploads/2019/06/Conference-program-LJUBLJANA-SCHOOL-OF-BUSINESS-2019.pdf
 4. Alla Kasych, Svitlana Kozhemiakina, Marek Vochozka, Olesia Romanenko, Valentyna Glukhova. A World Model of Social Entrepreneurship in a Crisis // Journal of Entrepreneurship Education. − 2019. −Vol: 22. Issue: 1S. (Scopus) https://www.abacademies.org/abstract/a-world-model-of-social-entrepreneurship-in-a-crisis-8049.html
 5. Ruslan Dymenko, Natalia Klokar, Natalia Goncharenko Supervision as a democratic component of the new Ukrainian school management: basic principles // Global Academics. International Journal of Advance Researches. Quarterly Issue #3(4), 2019, p.34-48.
 6. Ruslan Dymenko, Oksana Zghurska, Tetiana Somkina, Tetiana Kapeliushna  Diversification Strategy of Entrepreneurial Activity in Conditions of European Integration / International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). Volume-9 Issue-1. November 2019. p.4809-4815   https://www.ijitee.org/indexing/
 7. Oksana Bondar-Podhurska, Alla Glebova, Olha Yudicheva. Quality Format of Innovational Model for Development Economy in Ukraine: Standardization and Certification // Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) / Series: Advances in Economics, Business and Management Research. − Paris : Published by Atlantis Press, 2019. − Volume 95. − Р 200−205.  https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917648
 8. Peculiarities of developing professional competencies (commodity trading experts in construction) [monograph.] / P. Zakharchenko, V. Goncharov, O. Yudicheva, B. Artari-Columb, O. Palamarchuk. – Riga: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. – 100 р. – Project-ID: ISBN: 978-620-0-25510-5 https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-620-0-25510-5/peculiarities-of-developing-professional-competencies?search=ISBN%20978-620-0-25510-5
 9. Захарченко П. В., Юдічева О. П., Паламарчук О. К. Дослідження алгоритму кодування шпалер різних типів за УКТЗЕД з метою їх правильного митного оформлення // Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 12 / Редкол.: ред. професор Байдакова Л.І., відп. секретар доцент Передрій О.І. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2019. – С. 105−115.
 10. Olena Khomenko, Borys Datsenko, Nataliia Sribniak, Oleksandr Zaichuk Development  of the technology for obtaining engobed construction articles with the “antiquity” effect // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 5, No 6 (101) (2019) р. 6-13   http://journals.uran.ua/eejet/issue/viewIssue/10655/5194
 11. Aleksandr Selyukov, Yurii Khlaponin, Khaldon Araffa, Natalia Lialina. Compensator of Trajectory Instabilities of Aviation Radar with Aperture Synthesis // Problems of Info communications Science and Technology: International Scientific Practical Conference (Kyiv, Ukraine, 8-11 October, 2019. – p. 703.
 12. Бондар-Підгурська О. В., Глєбова А. О., Юдічева О.П. Розбудова національної промисловості як шлях до задоволення життєво важливих інтересів населення України: гармонізація стандартів управління якістю. The 1st International scientific and practical conference «Perspectives of world science and education» October 2-4, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. P. 22-30. http://sciconf.com.ua/imezhdunarodnayanauchnoprakticheskayakonferencziyaperspectivesofworldscienceandeducation-2-4-oktyabrya-2019-godaosakayaponiyaarhiv/
 13. Біба К., Самойленко А.А. Перспективи використання вантажних електромобілів у локальній логістиці // Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 13 березня 2019 р.). – Київ : КНТЕУ, 2019. – С. 126-127.  https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/821cc3af38edb786486730ac715cb8b9.pdf
 14. Гавриш О.М. Товарознавчі аспекти ринку сухих будівельних сумішей України // Conference Proceedings International Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019» (Kyiv, 27-29.11.2019) [Електронний ресурс]. – К : КНУБА, 2019. – С. 41-42. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 15. Гавриш О.М. Вплив інноваційної діяльності на формування прибутковості підприємств / Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей / Дніпро, 21 березня 2019 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – с. 44-47.
 16. Довидова Д., Гелета О.Л. Сучасні тенденції управління ланцюгами поставок // Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 13 березня 2019 р.). – Київ : КНТЕУ, 2019. – С. 42-44. https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/821cc3af38edb786486730ac715cb8b9.pdf
 17. Zakharchenko P.,Yudicheva O. Interrelation Between the Level of Professional Motivation and the Acquired Professional Competences // KNOWLEDGE MANAGEMENT, ECONOMICS AND LAW: Proceedings of the 1st International Scientific Conference. December 5–6, 2019. Batumi, Georgia: Publishing House «Kalmosani», 2019, Р. 88-90. https://nier.ge/images/Proceedings%20of%20the%201st%20International%20Scientific%20Conference.%20December%205%E2%80%936,%202019.%20Batumi,%20Georgia.pdf
 18. Захарченко П.В., Алавердян Л.М., Назарчук Н.В. Маркетингові дослідження в сфері житлової нерухомості України: основні проблеми та тенденції // The 12th International youth conference “Perspectives of science and education” (September 27, 2019) SLOVO\WORD, New York, USA. 2019. 650 p. – р.557-569.
 19. Захарченко П.В., Варшавець П.Г., Паламарчук О.К. Проблеми ідентифікації покриттів для внутрішнього оздоблення стін / Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей / Дніпро, 21 березня 2019 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – с. 92-94. https://duan.edu.ua/images/head/Science/UA/Science_department/Conferences/2019/Entrepreneurship/24571.pdf
 20. Захарченко П.В., Назарчук Н.В., Юрченко В.М. Динаміка виробництва автоклав них ніздрюватих бетонів в Україні порівняно з іншими країнами / Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей / Дніпро, 21 березня 2019 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – с. 94-98. https://duan.edu.ua/images/head/Science/UA/Science_department/Conferences/2019/Entrepreneurship/24571.pdf
 21. Захарченко П. В., Юдічева О. П., Онопрієнко В. В. Стан та напрямки розвитку ринку цегли в Україні / Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (у дистанційній формі) (м. Львів, 5 грудня 2019 р.) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2019. – С.21-23. http://fakultet.site/data/conference2019.pdf
 22. Захарченко П.В., Юдічева О.П., Паламарчук О.К. Маркетингові дослідження сучасного ринку шпалер в Україні // Вітчизняні товари на сучасному ринку: позиціонування, якість, безпечність у контексті Європейської інтеграції: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 16 квітня 2019 р.) – Львів: ЛІЕТ, 2019.– С.41-44.
 23. Гришина І.К., Н. П. Ляліна Н.П. Якість та конкурентоспроможність ламінованого підлогового покриття // Актуальні питання експертної та оціночної діяльності: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м. Полтава, 27–28 листопада 2019 року). [Електронний ресурс]. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 236-240. http://puet.edu.ua/uk/events/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferenciya-merezheviy-biznes-stanovlennya
 24. Hurhienidze Mariami, Romanenko  Olesia. Стан та перспективи розвитку ринку будівельних товарів для створення безбар’єрного простору в Україні. // Conference Proceedings International Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019» (Kyiv, 27-29.11.2019) [Електронний ресурс]. – К : КНУБА, 2019. – С. 352-353. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html 
 25. Dovydova Daryna, Yudicheva Olha. Товарознавча характеристика лабрадоритів як декоративного каміння та організація їх збуту // Conference Proceedings International Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019» (Kyiv, 27-29.11.2019) [Електронний ресурс]. – К : КНУБА, 2019. – С. 360-361. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 26. Дименко Р.А. Маркетингові чинники формування бізнес-інтересу // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії».
 27. Дименко Р.А. Реалізація програми інноваційного проекту «Я – дослідник» // STEM – світ інноваційних можливостей // ХІ міжнародна виставка Інноватика в сучасній освіті. – Київ. – 22-24 жовтня 2019 року.
 28. Кулібаба Олександра, Захарченко Петро, Лопатєв Петро, Юдічева Ольга. Проблеми та перспективи розвитку виробництва портландцементу в Україні // Conference Proceedings International Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019» (Kyiv, 27-29.11.2019) [Електронний ресурс]. – К : КНУБА, 2019. – С. 338-339. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 29. Кулік А.В., Самойленко А.А. Аналіз і контроль логістичних витрат на підприємстві // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: Х Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 21 березня 2019 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019 – С.143-145. https://duan.edu.ua/images/head/Science/UA/Science_department/Conferences/2019/Entrepreneurship/24571.pdf
 30. Lukashova Mаriia, Yudicheva Olha, Kovalchuk Yuliia  Cтан та напрямки розвитку ринку керамічної плитки в Україні // Conference Proceedings International Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019» (Kyiv, 27-29.11.2019) [Електронний ресурс]. – К : КНУБА, 2019. – С. 382-383. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 31. Лукаш І. І., Романенко О.В. Дослідження товарознавчих характеристик та споживних властивостей фанери. / Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VІІ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 05 грудня 2019 року) : тези доповідей / Львів : Видавництво «Растр-7», 2019. −  с. 85-88.
 32. Ляліна Н.П., Вотченікова О.В. Перспективні напрямки використання промислових відходів // Нові підходи до державного контролю якості за європейськими принципами: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, м. Херсон, 11-13 вересня 2019 р. – Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 200 с., с.105-108.
 33. Лукашова М. М., Юдічева О. П. Сучасна класифікація керамічної плитки // Ефективні матеріали і конструкції для будівельного комплексу України: збірник матеріалів науково-практичної інтернет конференції (м. Херсон, 12 листопада 2019 р) [Електронний ресурс]. – Херсон: ДВНЗ  ХДАУ, 2019. – С. 37-39.  http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%2012%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%202019.pdf
 34. Maistrenko K., Yudicheva O. Commodity analysis of bakery products: pumpernickel // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Полтава, 14–15 березня 2019 р.) [Електронний ресурс]. – Полтава: ПУЕТ, 2019. – С. 85-86. http://puet.edu.ua/uk/events/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferenciya-suchasne-materialoznavstvo-ta
 35. Maistrenko K.Y., Yudicheva O.P, Samoylenko A.A. Commodity Analysis оf Spices: Cinnamon // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма), (м. Полтава, 27 березня 2019 р) [Електронний ресурс]. − Полтава: ПДАА, 2019. – С. 23-26. https://drive.google.com/file/d/1SX96kr8Be4UXzomQ-ORofvPpQIHBmSUZ/view
 36.  Movchan Victoria, Yudicheva Olha. Порівняння властивостей полівінілхлоридних сайдингових панелей і декоративної штукатурки // Conference Proceedings International Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019» (Kyiv, 27-29.11.2019) [Електронний ресурс]. – К : КНУБА, 2019. – С. 354-355. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 37. Мовчан В.І., Юдічева О.П. Сайдингові вінілові панелі: класифікація, переваги застосування // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма), (м. Полтава, 27 березня 2019 р) [Електронний ресурс]. − Полтава: ПДАА, 2019. – С. 374-377. https://drive.google.com/file/d/1SX96kr8Be4UXzomQ-ORofvPpQIHBmSUZ/view
 38. Немерич А.В., Ляліна Н.П. Формування споживних властивостей змішувачів для ванної кімнати // / Актуальні питання експертної та оціночної діяльності: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м. Полтава, 27–28 листопада 2019 року). [Електронний ресурс]. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 280-282. http://puet.edu.ua/uk/events/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferenciya-merezheviy-biznes-stanovlennya
 39. Огороднік І. В., Проненко С. М. Товарознавча характеристика керамічної плитки виробництва ТОВ «Епіцентр» під власною брендовою маркою / Актуальні питання експертної та оціночної діяльності: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м. Полтава, 27–28 листопада 2019 року). [Електронний ресурс]. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 54-56. http://puet.edu.ua/uk/events/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferenciya-merezheviy-biznes-stanovlennya
 40. Огороднік І. В., Ходовіцький М. В. Порівняльний аналіз товарознавчих характеристик клінкерної та лицьової цегли для визначення сегментів використання / Актуальні питання експертної та оціночної діяльності: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м. Полтава, 27–28 листопада 2019 року). [Електронний ресурс].– Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 57-60.  http://puet.edu.ua/uk/events/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferenciya-merezheviy-biznes-stanovlennya  
 41. Осецький Є.О., Ляліна Н.П. Формування споживних властивостей та якості паркетної дошки // Актуальні питання експертної та оціночної діяльності: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м. Полтава, 27–28 листопада 2019 року). [Електронний ресурс]. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 299-302. http://puet.edu.ua/uk/events/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferenciya-merezheviy-biznes-stanovlennya
 42. Romanenko Olesia «Potential Options for the Development of Polish-Ukrainian Internationalization of Higher Education» // International Science Conference «Internationalization of High Education: Potential Benefits», Cracow University of Economics, Poland, February 20, 2019
 43. Самойленко А. А., Осіпенко О. В. Стан та перспективи розвитку ринку умивальників керамічних в Україні // Dynamicsof the development of world science. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. Pp. 227-284. http://sci-conf.com.ua.
 44. Самойленко А. А, Юдічева О. П. Дослідження показників якості сиру кисломолочного / Актуальні питання експертної та оціночної діяльності : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м. Полтава, 27–28 листопада 2019 року). [Електронний ресурс]. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 312-315. http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/
 45. Самойленко А. А., Юдічева О. П. Дослідження якості сиру кисломолочного за мікробіологічними показниками / Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (у дистанційній формі) (м. Львів, 5 грудня 2019 р.) : тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик [Електронний ресурс]. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2019. – С. 50-51. http://fakultet.site/data/conference2019.pdf
 46. Стась Олександр, Алавердян Людмила Стан та перспективи розвитку об’єктів складської нерухомості міста Києва // Conference Proceedings International Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019» (Kyiv, 27-29.11.2019) [Електронний ресурс]. – К : КНУБА, 2019. – С. 332-333. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 47. Stefanova Olena, Zakharchenko Petro, Yudicheva Olha. Класифікація та характеристика сучасного асортименту геотекстилю // Conference Proceedings International Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019» (Kyiv, 27-29.11.2019) [Електронний ресурс]. – К : КНУБА, 2019. – С. 336-337. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 48. Шикоряк Д. В., Ляліна Н. П. Формування споживних властивостей полімерних труб для водовідведення / Актуальні питання експертної та оціночної діяльності: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м. Полтава, 27–28 листопада 2019 року). [Електронний ресурс]. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 339-341.
 49. Юдічева О.П. Дистанційне навчання: роль і місце в забезпеченні інформатизації освіти // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення: Міжнародна науково-методична конференція до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, 23–24 травня 2019 р. : [тези] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С.176-177. http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/conf/2019/tezi05.19.pdf
 50. Юдічева О.П., Огороднік І.В. Порівняння хімічного складу насіння кунжуту, льону і чіа // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма), (м. Полтава, 27 березня 2019 р) [Електронний ресурс]. − Полтава: ПДАА, 2019. – С. 703-706. https://drive.google.com/file/d/1SX96kr8Be4UXzomQ-ORofvPpQIHBmSUZ/view
 51. Юдічева О.П., Самойленко А.А. Значення харчових продуктів із полби і спельти для сучасної людини // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції, (м. Полтава, 18–19 квітня 2019 р.) [Електронний ресурс].– Полтава: ПУЕТ, 2019. – С. 261-263. http://puet.edu.ua/uk/events/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferenciya-merezheviy-biznes-stanovlennya
 52. Yudicheva О.P., Samoylenko А.А., Prodchenko O.L. Spelt as the Promising Grain Crop of the Ukrainian Organic Production // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку : матеріали Міжнародної наукво-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. – С. 235-237. https://economics.opu.ua/trade-conf
 53. Юдічева О.П., Романенко О.В. Застосування інтегрального підходу до інтернаціоналізації освіти під час підготовки фахівців з підприємництва // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. [Електронний ресурс]. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 417. http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Tezisy-sbornika-chast-3_2019.pdf
 54. Юрченко Вікторія, Захарченко Петро. Вплив технології виробництва на споживні властивості автоклавного газобетону в Україні // Conference Proceedings International Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019» (Kyiv, 27-29.11.2019) [Електронний ресурс]. – К : КНУБА, 2019. – С. 188-189. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 55. Фідра М. Д., Юдічева О. П., Анопко Д. В. Сучасна класифікація лінолеуму / Актуальні питання експертної та оціночної діяльності : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ – м. Полтава, 27–28 листопада 2019 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 87-91. http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/
 56. Хоменко О.С., Даценко Б.М., Коваленко А.В. Особливості реології ангобних шлікерів на основі лужних каолінів // Тези доп. Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О.М. Бекетова «Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій» (7-8 листопада, 2019 р.), м. Харків.

  Патенти  на корисні моделі

  1. Склад хліба пшеничного «Богатирський» : патент на корисну модель 131930 Україна:  МПК А21D 13/02. / Калашник О.В., Бараболя О.В., Михайлова О.С., Писаренко С.В., Юдічева О.П., Мороз С.Е., Галич О.А., Махмудов Х.З., Ткаченко А.С., Басова Ю.О.; власник: Полтавська державна аграрна академія. – № u201807368; заявл. 02.07.2018; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3. –5 с.  https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4634/131930.pdf
  2. Склад хліба пшеничного «Козацький»: патент на корисну модель 135974 Україна: МПК A21D2/36, A21D13/02 / Калашник О.В., Бараболя О.В., Михайлова О.С., Писаренко С.В., Юдічева О.П., Мороз С.Е., Басова Ю.О.; Буднік Н. В., Кайнаш А.П., Кальян О.С., Яснолюб І.О., Бірта Г. О. власник: Полтавська державна аграрна академія. – № u201901839; заявл. 21.02.2019; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14. – 5 с. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1371878/

  2018 рік

  Бараболя О. В., Калашник О. В., Мороз С. Е., Жемела Г. П., Юдічева О. П.,Сергієнко О. В. Використання напівфабрикатів гарбуза для збагачення хліба пшеничного // Вісник Полтавської державної аграрної академії». – 2018. – №4. – C.76-80. https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2018/04/13.pdf

Vothenicova O.V. The partnerships as a tool for the functioning of quality management systems for pigment materials./ O.V. Vothenicova // Качество на стоките и защита на потребителите: сборник с доклади от кръгла маса с международно участие. – Варна: Издателство «Наука и икономика», Икономически университет – Варна, 2018. – С. 134−140.  https://www.ue-varna.bg/Uploads/AdminUploads/Publishing_house_bg/Kachestvo-stoki-zashtita-potrebiteli-2018.pdf 

Votchenikova О., Lialina N., Yudicheva O., Kulik A. Marketing management of building enterprises // Markina I.,Aranchiy V., Safonov Y. and others. Management of the 21st century: globalization challenges: [monograpf] \ in edition I. Markina. – Prague. –Nemoros s.r.o. − 2018. – Czech Republic. − 508 p. (P. 206-211). https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedramenedzhmentu/monographpoltava2018-ilovepdfcompressed-1-260.pdf

A. Dubinina, T. Letuta, T. Shcherbakova, G. Selyutina, V. Afanasieva, O. Yudicheva, O. Kalashnyk, A. Samoylenko.Stabilization of the natural color of sweet pepper (Capsicum annuum L.) during its processing  // EASTERNEUROPEAN JOURNAL of ENTERPRISE TECHNOLOGIES. −№6/11(96). − 2018 – С.15-20. http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive

A. Dubinina, T. Letuta, G. Selyutina, T. Shcherbakova, V. Afanasieva, O. Yudicheva, O. Kalashnyk, A. Samoylenko. Formation of Consumption Properties of Sweet Pepper (Capsicum Annuum L.) Sauce // EUREKA: Life Sciences. – 2018.− № 6. − Р. 54-60. ttp://eu-jr.eu/life/article/view/793/813

P. V. Zakharchenko, О. M. Gavrysh, O. P. Yudicheva. Peculiarities of developing professional competencies of commodity trading experts in construction // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VI(30), Issue 184, 2018 Dec., Р. 65-68. https://seanewdim.com/published-issues.html

Zakharchenko Р., Gavrysh O., Kashchenko Т. Tendenzen im Trockenbau – vom Trockenputz zum intelligenten Baustoff // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, − VI (22). – Issue: 186. − 2018 Dec.− Р. 10-12. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_vi_186_22.pdf

Захарченко П.В., Гавриш О.М., Іващенко Ю.В. Інноваційний розвиток ринку сухих будівельних сумішей в Україні // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. − Львів:  Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 19. − С.23 – 29. −(Технічні науки). http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Vydan_Tovar/Docs/2018_Visnik_Tehn_19.pdf

Ляліна Н. П., Вотченікова О. В. Перспективні напрямки використання рослинної сировини з метою одержання високоякісних целюлозовмісних матеріалів/ Н.П. Ляліна, О.В. Вотченікова // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14–15 березня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 258 с. – Текст : укр., англ., рос. С. 127-130 http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6360 

Вотченікова О. В., Ляліна Н. П. Проблеми використання товарознавчих термінів у маркетингових комунікаціях / О.В. Вотченікова, Н.П. Ляліна// Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14–15 березня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 258 с. – Текст : укр., англ., рос. С. 190-192.  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6360 

O. Kalashnyk, O. Barabolia, O. Mykhailova, S. Pisarenko, O. Yudicheva, S. Moroz, G. Birta, A. Tkachenko, O. Kyrychenko, N. Gniti. Justification for use of two-component mixtures for cooking wheat bread // Technology audit and production reserves. – 2018.- Vol 4. – No 3(42). – Р.41-49. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/141385

Лялина Н.П. Усовершенствование технологий переработки растительного сырья как фактор повышения качества готовой продукции. – Тези доповідей  Міжнародного круглого столу «Качество товаров и защита потребителей», 15 березня 2018 р., м. Варна, Болгарія [https://econpapers.repec.org/bookchap/vrnstozna/25.htm]

Markina І., Aranchiy V., Safonov Y. and other. Management of the 21 st century: globalization hallenges: [monograph] / in edition I. Markina.- Prague. – Nemoros s.r.o. -2018/- Crech Republic.- 508. – P. 206−211. https://www.yakaboo.ua/management-of-the-21st-century-globalizationchallenges.html#media_popup_fragment

Зикова К. О., Юдічева О. П., Захарченко П. В.  Cировина як важливий чинник формування якості і безпечності косметичних кремів / К. О. Зикова, О. П. Юдічева, П. В. Захарченко // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Полтава, 20–22 березня 2018 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2018. – С. 84–87. www.ems.puet.edu.ua/files/research-18.pdf

Petro V. Zakharchenko, Оleksandr M. Gavrysh, Roman D. Zakharienkov. The industry of building materials of ukraine in the context of globalization.  QUALITY AND RELIABILITY OF TECHNICAL SYSTEMS: THEORY AND PRACTICE. JVE Book Series on Vibroengineering– Vol. 2  Copyright © 2018 by JVE International Ltd. Printed in Lithuania by UAB “BMK Leidykla. P. 276-292. https://1drv.ms/b/s!Am41DJRc50G-maESLLEMCqUA6ZI2mQ

Samoilіnko A., Yudicheva O. Formation and conservation of the consume properties of solon fish / Качество на стоките и защита на потребителите: сборник с доклади от кръгла маса с международно участие. – Варна: Издателство «Наука и икономика», Икономически университет – Варна, 2018. − С. 172-181. https://www.uevarna.bg/Uploads/AdminUploads/Publishing_house_bg/Kachestvostokizashtitapotrebiteli-2018.pdf

Огороднік І.В., Захарченко П.В., Варшавец П.Г., Присяжна Д.Ю., Оксамит Т.В. Підвищення споживних властивостей стінових матеріалів за рахунок модифікації їх поверхні з метою розширення збуту. Будівельні матеріали та вироби, 2018. – № 3-4, с.72-80. https:ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-i-izdeliya-n3-4-z/

Sachartschenko P.; Gawrisch A.; Onoprienko W. // 20. Internationale Baustofftagung 12. – 14. September 2018. – Weimar, Bundesrepublik Deutschland F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde, Bauhaus-Universität Weimar, D – 99421 Weimar, n.e. P 3.07. D – 99421 Weimar. − S. 1165-1171.

Gawrisch, A.; Sachartschenko, P.; Iwastschenko J. Warenkundliche Vergleichsanalyse von Gipstrockengemischen auf dem Markt der Ukraine // 20. Internationale Baustofftagung 12. – 14. September 2018 Weimar Bundesrepublik Deutschland F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde, Bauhaus-Universität Weimar, D – 99421 Weimar, P 3.18.

Petro Kuprienko. A comprehensive solution of ecology problems and recycling of industrial and social waste based on the «Recycling» technology // Будівельніматеріалитавироби».-2018.- № 3-4 -С. 20-23.

Romanenko O., Yudicheva O. Prospects of Development of the Market of Organic Oat Flakes and Study of their Quality// Scientific development and achievements:  monograph. LP22772, 20-22 WenlockRoad, LondonN1 7GU, 2018, volume 1, P. 228–238.

Votchenikova О., Kulik A. Enterprase strategies pigment goods market// Scientific development and achievements:  monograph/ Published by Sciemcee Publishing.LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, United Kingdom. N1 7GU. 2018. Volume 2. P.389-399.

Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2017 р.) / Захарченко П. В., Гавриш О. М., Соха В. Г., Самойленко А.А.[та ін.] /За заг. ред. проф. Захарченка П.В.. КНУБА. – К.: ФОП Сладкевич Б. А., 2018. – 252 с.

Куприенко П. И., Тельников Е. Я., Исиленко С. А., Черниш А. Т.Толстопленочные нагревательные элементы: свойства, использование,тепловая эффективность, использование в электротоварах // Будівельні матеріали та вироби. − 2008. − № 1-2.С. −68-72.

Захарченко П.В., Огороднік І.В., Варшавец П.Г., Юдічева О.П., Присяжна Д.Ю. Використання гідрофобізуючих просочень та їх вплив на експлуатаційні та естетичні властивості керамічної цегли \\ Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет –конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» 20-22 березня 2018 р., м. Полтава, с.80-84

Захарченко П. В., Юдічева О. П. Реалізація принципу створення умов для освіти протягом життя в Україні / П. В. Захарченко, О. П. Юдічева // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, (м. Дніпро, 25-26 травня 2018 р.) / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – Ч.ІІ. – С. 135−136. .

Захарченко П. В., Юдічева О. П., Алавердян Л. М. Компетентнісно-орієнтований підхід до підготовки фахівців з товарознавства та комерційної діяльності в будівництві / П. В. Захарченко, О. П. Юдічева, Л. М. Алавердян // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції, (м. Полтава, 19–20 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс].– Полтава: ПУЕТ, 2018. – С. 44-46

Алавердян Л.М. Макроекономічні передумови розвитку будівельної галузі. / Матеріали ІІ науково-практичній конференції  «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» та І Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді» у 2-х томах (29-31 березня) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – Т.1.-166 с. – с.102-105.

Алавердян Л.М. Реальний огляд стану розвитку підприємницьких структур в Україні / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». – Полтава: ПДАА, 27 березня 2018 р. – 365 с. – с. 12-14.

Алавердян Л.М. Поєднання маркетингового та товарознавчого підходів при визначенні критеріїв новизни товару / Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14–15 березня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 258 с. – Текст : укр., англ., рос. – с. 177-179.

Алавердян Л.М. Реальний огляд стану розвитку об’єктів торговельної нерухомості міста Києва Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30 листопада 2018 року). − Х.: ХНАДУ. − 2018. − 496 с.

Алавердян Л. М., Юдічева О. П. Порядок набуття професійних компетентностей майбутніми фахівцями спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в КНУБА // Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Старобільськ, 27–28 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 376-378.

Бойко М. Ю., Купрієнко П. Й. Загальна оцінка асортименту і споживних властивостей полімерних труб на ринку України (на прикладі гіпермаркету «Епіцентр К» м. Київ) // Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Старобільськ, 27–28 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С.17-20.

Вотченікова О. В. Маркетинг відносин як базова концепція підприємництва / О.В. Вотченікова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». – Полтава: ПДАА, 27 березня 2018 р. – 365 с. С.48-51.

Захарченко П.В., Тритинник Н.В. Улучшение структуры ячеистого автоклавного бетона / Качество на стоките и защита на потребителите: сборник с доклади от кръгла маса с международно участие. – Варна: Издателство «Наука и икономика», Икономически университет – Варна, 2018. – С. 88-91.

Захарченко П. В., Юдічева О. П. Реалізація принципу створення умов для освіти протягом життя в Україні / П. В. Захарченко, О. П. Юдічева // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, (м. Дніпро, 25-26 травня 2018 р.) / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – Ч.ІІ. – С. 135−136.

Захарченко П. В., Юдічева О. П., Алавердян Л. М. Компетентнісно-орієнтований підхід до підготовки фахівців з товарознавства та комерційної діяльності в будівництві / П. В. Захарченко, О. П. Юдічева, Л. М. Алавердян // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції, (м. Полтава, 19–20 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс].– Полтава: ПУЕТ, 2018. – С. 44-46.

Захарченко П. В., Огороднік І. В., Михнюк Н. О. Товарознавчі та маркетингові дослідження ринку виробів із металу // Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Старобільськ, 27–28 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 129-133.

Захарченко П. В., Юдічева О. П., Лисіна Т. В. Формування професійних компетентностей в товарознавців-комерсантів для сфери будівництва // Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Старобільськ, 27–28 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 381-384.

Куприенко П.И., Исиленко С.А. Толстопленочные нагревательные элементы. // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Полтава, 14–15 березня 2018 р.) [Електронний ресурс]. – Полтава: ПУЕТ, 2018. – С. 124-127.

Ляліна Н.П. Перспективні напрямки використання рослинної сировини з метою одержання високоякісних целюлозовмісних матеріалів. – Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта 12-18 березня 2018 р., м. Полтава.

Мороз Н. М., Алавердян Л. М. Товарознавча та маркетингова характеристика об’єктів торговельної нерухомості міста Києва // Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Старобільськ, 27–28 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 71-73.

Оксамит Т. В., Огороднік І. В. Керамічний клінкер на основі полімінеральних легкоплавких глин // Фізико-хімічні проблеми технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (м. Дніпро, 10 – 11 жовтня 2018 р.). – Дніпро, 2018.− 9 с.

Романенко О.В. Перспективи розвитку біржового товарного ринку в Україні (тези). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (заочна форма), (м. Полтава, 27 березня 2018 р) [Електронний ресурс]. − Полтава: ПДАА, 2018.

Романенко О. В., Тищенко Г. О. Товарознавча характеристика та оцінка якості 3-D плитки // Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Старобільськ, 27–28 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 187-190.

Самойленко А. А. Особливості функціонування транспортної логістики в Україні / А. А. Самойленко // Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації [Електронне видання]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2018. – С. 182-185.

Самойленко А. А., Юдічева О. П. Порівняльна оцінка якості макаронних виробів / А. А. Самойленко, О. П. Юдічева // Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації [Електронне видання]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2018. – С. 14−16.

Тищенко Г.О. Дослідження споживних властивостей та рівень якості керамічних виробів. Розвиток керамічних виробів на ринку України / Г.О. Тищенко // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (м. Дніпро, 22 березня 2018 р.) [Електронний ресурс]. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С 242-244.

Юдічева О. П. Визначення узагальненого показника органолептичних властивостей перцю солодкого біофортифікованого / О. П. Юдічева // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Полтава, 14–15 березня 2018 р.) [Електронний ресурс]. – Полтава: ПУЕТ, 2018. – С. 133–136.

Юдічева О. П. Дослідження показників органолептичних властивостей біофортифікованих томатів / О.П. Юдічева // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма), (м. Полтава, 27 березня 2018 р) [Електронний ресурс]. − Полтава: ПДАА, 2018. – С.357−359.

Зикова К. О., Юдічева О. П. Значення консервантів як складників косметичних кремів / К.О. Зикова, О.П. Юдічева // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (м. Дніпро, 22 березня 2018 р.) [Електронний ресурс]. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – С. 95−97.

Кулік А.В., Самойленко А.А. Тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні / А.В. Кулік, А.А. Самойленко // Формування механізмів управління якістю та підвищен-ня конкурентоспроможності підприємств: ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей, Дніпро, 22 березня 2018 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018 – С.149-151.

Кулік А.В., Самойленко А.А. Логістична діяльність розподільчого центру торговельної мережі АТБ / А.В. Кулік, А.А. Самойленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». Полтава: ПДАА, 27 березня 2018 р., – С.159-162.

Курило І. К., Юдічева О. П., Самойленко А. А. Вивчення маркування нерафінованої оливкової олії / І. К. Курило, О. П. Юдічева, А. А. Самойленко // Якість та безпечність товарів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, (м. Луцьк, 23 березня 2018 р.) / за наук. ред. д.т.н., проф. Л.І. Байдакової. – Луцький національний технічний університет. – Луцьк: інформаційно-видавничий відділ Луцький НТУ, 2018. – С. 25−27.

Курило І. К., Юдічева О. П., Самойленко А. А. Методи ідентифікації оливкової олії / І. К. Курило, О. П. Юдічева, А. А. Самойленко // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма), (м. Полтава, 27 березня 2018 р) [Електронний ресурс]. − Полтава: ПДАА, 2018. – С.162−165.

Лукаш Іван, Юдічева Ольга, Самойленко Антоніна Дослідження якості меду натурального за органолептичними показниками / Іван Лукаш, Ольга Юдічева, Антоніна Самойленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, ( м. Київ, 23−24 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс]. −К.: НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 140.

Парфені В. М., Самойленко А. А. Порівняльний аналіз якості венеціанської штукатурки // Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Старобільськ, 27–28 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 178-183.

Ходовіцький М. В., Юдічева О. П. Небезпека уражень риби анізакідами / М. В. Ходовіцький, О. П. Юдічева // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма), (м. Полтава, 27 березня 2018 р) [Електронний ресурс]. − Полтава: ПДАА, 2018. – С.344−345.

Юдічева О. П., Самойленко А. А., Калашник О. В. Спельта: хімічний склад, споживна цінність, використання для виробництва харчових продуктів // Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Старобільськ, 27–28 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 222-225.

Чубенко А.Є., Юдічева О. П., Самойленко А.А. Одориметричне дослідження характеру і інтенсивності запаху рідких шпалер // Актуальні проблеми та перспективи розвитку торгівлі в умовах євроінтеграції: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 12 грудня 2018 р.). – Київ : ТЕК КНТЕУ, 2018. – C. 169-172.

Чубенко А. Є., Юдічева О. П., Алавердян Л. М. Класифікація і особливості застосування рідких шпалер // Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Старобільськ, 27–28 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 220-221.

2017 рік

 1. Sachartschenko, P.; Gawrish, F.; Besrodna, J. – Kiew. Tendenzen der Entwicklung des  Marktes von  Gipsbauplatten in der  3. Weimarer Gipstagung, 14-15 märz 2017. F.-A. Finger-Institut für Baustoffkunde, WdB Bauhaus-Universität. Weimar. Bundesrepublik Deutschland p.219-226 https://katalogbeta.slub-dresden.de/id/0019017881/
 2. Sachartschenko, P.; Gawrish, F.; Iwaschtschenko, J.; Skrypnyk, W. – Kiew. Die Faktoren, die die Formierung des Marktes von Gipstrockengemischen in der Ukraine beeinflussen. 3.Weimarer Gipstagung, 14-15 märz 2017. F.-A. Finger-Institut für Baustoffkunde, WdB Bauhaus-Universität Weimar. Bundesrepub lik Deutschland p. 269-275 https://katalogbeta.slub-dresden.de/id/0019017881
 3. Вотченікова О. В. Інклюзивна освіта та працевлаштування ветеранів АТО/ O. В. Вотченікова //Актуальні проблеми навчання та виховання людей в  інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVII Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 22 листопада 2017 р.). Частина 2. — К.: Університет «Україна», 2017. — 428 с. С.246-249. http://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Actualni_problemi/Tezi_17_Act_pr_17_Part2.pdf 
 4. Вотченікова О. В., Ляліна Н. П. Сегментація споживачів лакофарбових товарів/ O. В. Вотченікова, Н.П. Ляліна //Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: Міжнародна науково практична конференція, 15-16 грудня 2017 р. : [тези доп.]. – Рівне: РДГУ, 2017. – 251 с. http://www.rshu.edu.ua/images/nauka/zb_stpstp.pdf
 5. Гелета О.Л, Ільченко Т.А., Сергієнко І.А., Кічняєв А.М., Горобчишин О.В., Ляшок В.І. Методика автоматизованої оцінки декоративності гірських порід // “Коштовне та декоративне каміння”, 1 (87) березень 2017. – С. 9-14. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2017/N1(87)/image/stat2.pdf 
 6. Гелета О.Л., Сурова В.М., Рибнікова О.А. Комплексні спектральні дослідження бірюзи та її основних імітацій // “Коштовне та декоративне каміння”, 2 (88) червень 2017. – С. 4-9. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2017/N2(88)/image/stat1.pdf
 7. Гелета О.Л. Ринок мінеральних продуктів України: мармур мікромелений // “Коштовне та декоративне каміння”, 3 (89) вересень 2017. – С. 2-16. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2017/N3(89)/image/stat3.pdf
 8. Гелета О.Л., Горобчишин О.В., Кічняєв А.М., Сурова В.М., Нестеровський в.А., Вижва С.А. Основні підходи щодо запровадження класифікації коштовного і декоративного каміння, гармонізованої відповідно до світового досвіду // “Коштовне та декоративне каміння”, 4 (90) грудень 2017. – С. 15-19. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2017/N4(90)/image/stat5.pdf
 9. Гелета О.Л., Ільченко Т.А., Ляшок В.І., Сергієнко І.А., Ткаленко А.М., Шунько В.В. Експериментальна оцінка стійкості до вивітрювання лабрадоритів з родовищ Українського щита // “Коштовне та декоративне каміння”, 4 (90) грудень 2017. – С. 20-21. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2017/N4(90)/image/stat6.pdf
 10. Гелета О.Л. Огляд ринку мармуру мікромеленого в Україні // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння”, Київ 23-24 листопада 2017 року. – С. 10-13. http://www.gems.org.ua/dekorconf/ronf2017.pdf
 11. Гелета О.Л., Нестеровський В.А., Горобчишин О.В., Кічняєв А.М., Вижва С.А. Визначення основних критеріїв для формування нової класифікації коштовного і декоративного каміння відповідно до світового досвіду // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння”, Київ 23-24 листопада 2017 року. – С. 14-16. http://www.gems.org.ua/dekorconf/ronf2017.pdf
 12. Гелета О.Л., Стич О.І., Горобчишин О.В., Кічняєв А.М., Ляшок В. І., Сергієнко І.А. Вартісна оцінка колекційних зразків природних каменів та скам’янілих решток геологічного минулого // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння”, Київ 23-24 листопада 2017 року. – С. 16-19. http://www.gems.org.ua/dekorconf/ronf2017.pdf
 13. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Іващенко Ю.В. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів», 20-22 березня 2017 р.: матеріали. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 435 с., стор. 84-90. http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5810
 14. Захарченко П.В., Онопрієнко В.В. Визначення властивостей вапна, що впливають на формування технічних показників силікатної цегли. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів», 20-22 березня 2017 р.: матеріали. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 435 с., стор. 79-85. http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5810
 15. Сергієнко І.А., Гелета О.Л., Ільченко Т.А., Ляшок В.І., Ткаленко А.М., Шунько В.В. Експериментальна оцінка стійкості до вивітрювання лабрадоритів з родовищ Українського щита // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння”, Київ 23-24 листопада 2017 року. – С. 43-45. http://www.gems.org.ua/dekorconf/ronf2017.pdf
 16. Купрієнко П.Й., Фаріна Є.,Фаріна Я. Колір у формуванні споживних ластивостей виробів (товарів) і його вплив на життя людини . 3D – технології у створенні кольору кераміки, композиційних, полімерних матеріалів.//Будівельні матеріали та вироби//вип.№ 5-6 2017р. стр.10-21.
 17. Кулік А.В., Самойленко А.А. «Організація логістичного процесу н основі аналізу взаємовідносин з постачальником» Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія підприємництва: підприємницький контекст». КНЕУ 2017р.с.14-16
 18. Лукаш І.І., Ляліна Н.П. Використання зелених дахів у будівництві. Тези доповідей II Міжнародної науково-технічної конференції “Ефективні технології в будівництві” 2017р- КНУБА.
 19. Огороднік І.В., Телющенко І.Ф., Оксамит Т.В., Гуленко Ю.М. Аналіз властивостей та особливостей ринку керамічної бруківки в Україні .//Будівельні матеріали та вироби//вип.№1-2 2017р. стр.72-76.
 20. Самойленко А.А. «Якість та безпечність борошняних кондитерських виробів спеціального призначення» с.190-192 № Міжнародна науково-практична конференція «Якість і безпека харчових продуктів» Київ 2017р.

2016 рік

 1. Гелета О.Л, Сурова В.М., Горобчишин О.В., Кічняєв А.М., Ляшок В.І., Сергієнко І.А. Дослідження текстурно-колористичних й оптичних параметрів гірських порід та розробка методики оцінки їх декоративності // “Коштовне та декоративне каміння”, 1 (83) березень 2016. – С. 22-23. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2016/N1(83)/image/stat7.pdf
 2.  Гелета О.Л, Сурова В.М., Сергієнко І.А. Діагностування оптичних ефектів у природному камінні. Частина 1 // “Коштовне та декоративне каміння”, 2 (84) червень 2016. – С. 4-7. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2016/N2(84)/image/stat1.pdf
 3. Гелета О.Л, Сурова В.М., Сергієнко І.А. Діагностування оптичних ефектів у природному камінні. Частина 2 // “Коштовне та декоративне каміння”, 3 (85) вересень 2016. – С. 4-11. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2016/N3(85)/image/stat1.pdf
 4. Гелета О.Л, Сурова В.М., Горобчишин О.В. Характеристика текстурно-структурних властивостей декоративного каміння // “Коштовне та декоративне каміння”, 3 (85) вересень 2016. – С. 17-23. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2016/N3(85)/image/stat3.pdf
 5. Гелета О.Л, Ільченко Т.А., Горобчишин О.В., Кічняєв А.Н., Ляшок В.І., Сергієнко І.А. Оцінка декоративних властивостей гірських порід за допомогою автоматизованої інтерактивної програми // “Коштовне та декоративне каміння”, 4 (86) грудень 2016. – С. 20-21. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2016/N4(86)/image/stat8.pdf
 6. Гелета О.Л, Загнітко В.М., Ляшок В.І., Сергієнко І.А., Сурова В.М., Ткаленко А.М., Шунько В.В. Діагностика та оцінка якості декоративного каміння, штучно забарвленого органічними фарбувальними сумішами // “Коштовне та декоративне каміння”, 4 (86) грудень 2016. – С. 22-23. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2016/N4(86)/image/stat9.pdf
 7. Гелета О.Л, Горобчишин О.В., Кічняєв А.М., Нестеровський В.А., Вижва С.А. Інтерактивна база торгових марок імпортного декоративного каміння: джерело інформації про якісні характеристики та сортові відміни // “Коштовне та декоративне каміння”, 4 (86) грудень 2016. – С. 24-25. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2016/N4(86)/image/stat10.pdf
 8. Гелета О.Л., Нестеровський В.А., Вижва С.А., Горобчишин О.В., Кічняєв А.М. Створення інтерактивної бази торгових марок імпортного декоративного каміння // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння”, Київ 24-25 листопада 2016 року. – С. 56-57.  http://www.gems.org.ua/dekorconf/ronf2016.pdf
 9. Гелета О.Л., Ільченко Т.А., Горобчишин О.В., Кічняєв А.Н., Ляшок В. І., Сергієнко І.А. Розробка  автоматизованої програми кваліметричної оцінки декоративності гірських порід // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння”, Київ 24-25 листопада 2016 року. – С. 58-59.  http://www.gems.org.ua/dekorconf/ronf2016.pdf
 10. Гелета О.Л., Сергієнко І.А., Загнітко В.М., Шунько В.В., Ляшок В.І., Сурова В.М., Ткаленко А.М. Діагностика та оцінювання якості декоративного каміння штучно забарвленого органічними фарбувальними сумішами // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння”, Київ 24-25 листопада 2016 року. – С. 60-61. http://www.gems.org.ua/dekorconf/ronf2016.pdf
 11. Кійко В.В., Вотченікова О.В., Галущак О.А. Сучасний стан та тенденції розвитку швейної промисловості України / В.В. Кійко, О.В. Вотченікова, О.А. Галущак //Научный взгляд в будущее. – Выпуск 1(1). Том 10. – Одесса, 2016 – 110 с. ─ С. 101-107.  https://www.sworld.com.ua/konfer42/231.pdf
 12. Petro V. Zakharchenko. Analytical Overview of Market of Construction Materials for Placement of Enclosing Walls of Residential Buildings. Порторож 2016, с. 1-15. https://www.imt.si/en/conferences/24th-international-conference-on-materials-and-technology
 13. Petro V. Zakharchenko, Valery V. Onoprienko. Assesment of the development dynamics of the construction walling materials in Ukraine. Порторож 2016,  с. 1-4. https://www.imt.si/en/conferences/24th-international-conference-on-materials-and-technology
 14. Захарченко П. В., Онопрієнко В.В. Особливості експертизи силікатної цегли та перспективи її використання в сучасному будівництві. Тезиси статей третьої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (м. Полтава, 16-18 березня 2016 року) С. 25-28. http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3998
 15. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Іващенко Ю.В. Особливості товарознавчої класифікації сухих будівельних сумішей. Тезиси статей третьої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (м. Полтава, 16-18 березня 2016 року) С. 79-85. http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3998
 16. Захарченко П.В., Чирич В.З., Кошарний І.І. Порівняльно-товарознавчий аналіз каналізаційних труб для визначення сфери їх застосування. Тезиси статей третьої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (м. Полтава, 16-18 березня 2016 року) С. 85-89. http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3998
 17. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Півень Н.М., Іващенко Ю.В. Тенденції розвитку ринку сухих будівельних сумішей України. Тезиси статей третьої науково-технічної конференції „Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (м. Львів, 05-08 вересня 2016 року) Т.1, с. 76-79. http://lp.edu.ua/event/2016/iii-konferenciya-suchasni-tendenciyi-rozvytku-i-vyrobnyctva-sylikatnyh-materialiv
 18. Захарченко П.В., Онопрієнко В.В. Перспективи розвитку виробництва дрібноштучних стінових виробів для житлового будівництва. Тезиси статей третьої науково-технічної конференції „Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (м. Львів, 05-08 вересня 2016 року) Т.1, с. 79-84. http://lp.edu.ua/event/2016/iii-konferenciya-suchasni-tendenciyi-rozvytku-i-vyrobnyctva-sylikatnyh-materialiv
 19. Захарченко П.В., Рева В.І., Чирич В.З., Чубенко Д.А., Ісиленко С.А., Кошарний І.І. Огляд ринку виробів для систем водовідведення в Україні. Тезиси статей третьої науково-технічної конференції „Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (м. Львів, 05-08 вересня 2016 року) Т.2, с. 3-11. http://lp.edu.ua/event/2016/iii-konferenciya-suchasni-tendenciyi-rozvytku-i-vyrobnyctva-sylikatnyh-materialiv
 20. Захарченко П.В., Гайко Г.І. Перспективи будування тунельних переходів Дніпра. Журнал «Підводні технології» 04/2016, с. 1-8.
 21. Захарченко П.В., Гайко Г.І., Дюжилова Н.О. Освоєння підземного простору міста Києва і завдання промисловості будівельних матеріалів. Журнал «Підводні технології» с. 1-6.
 22. Viktoria KIIKO, Olga VOTCHENIKOVA.THE IMPACT OF THE TYPE OF PACKAGING MATERIAL ON THE QUALITY AND SAFENESS OF BEER // 8th Central European Congress on Food 2016 — Food Science for Well-being (CEFood 2016): Book of — 23-26 May 2016. — K.: NUFT, 2016. — 314 p.- Р.124.
 23. Купрієнко П.Й.,Лаповська С.Д.,Дюжилова Н.О.,Купрієнко Н.П. «Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання масштабного проекту- «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «Ресайклінгу»// Будівельні матеріали та вироби, №2-3 (92) 2016р. с. 16-24.
 24. Огороднік І.В.,Оксамит Т.В. «Розробка керамічної маси для виробництва клінкеру для брукування доріг» «Керамика: наука и жизнь» No 1(30), 2016 с.34-42.
 25.  Огороднік І.В.,Коваленко І.Д. «Вплив каолінів «СОКА-Україна» на якість та асортимент керамічного клінкеру для обличкування фасадів.»//Строительные материалы и изделия» № 1, 2016р. с. 80-84.
 26.  Огороднік І.В.,Оксамит Т.В. «Использование ниобий-магнетитового концентрата как пигмента для кераміческих глазурей широкой цветовой гаммы»// Строительные материалы и изделия,№2-3, 2016р.  с. 54-60.
 27. Огороднік І.В.,Оксамит Т.В., Гуменюк А.Г. Заявка на винахід №а201607190 від 08.08.2016р.  «Керамічна маса для виробництва самоглазуруючого керамічного клінкеру для обличкування фасадів».
 28. Півень Н.М. Полімерцементне цеолітовміщуюче штукатурне покриття. Строительные материалы и изделия, 2016 – №1,        с. 59-61.

2015 рік

 1. Гелета О.Л., Сурова В.М., Горобчишин О.В., Кічняєв А.М., Ляшок В.І. Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України // “Коштовне та декоративне каміння”, 1 (79) березень 2015. – С. 27-28. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2015/mach.pdf
 2. Гелета О.Л., Нестеровський В.А., Шунько В.В., Горобчишин О.В. Кічняєв  А.М. Гемологічна експертиза скульптурно-монументальних виробів з декоративного каміння // “Коштовне та декоративне каміння”, № 4 (82), грудень 2015. – С. 10-15. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2015/december.pdf
 3. Гелета О.Л, Сурова В.М., Ляшок В.І. Текстурно-колористична характеристика маловідомих декоративних каменів з родовищ українського Полісся // “Коштовне та декоративне каміння”, 4 (82) грудень 2015. – С. 22-26.   http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2015/december.pdf
 4. Гелета О.Л., Сергієнко І.А., Терещенко Є.М. Колористичні  характеристики декоративного каміння Українського щита // “Коштовне та декоративне каміння”, № 4 (82), грудень 2015. – С. 31-34.  http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2015/december.pdf
 5. Кійко В. В., Вотченікова, О. В.Міжорганізаційна система управління якістю тари і пакувальних матеріалів / Кійко В. В., О. В. Вотченікова  // Якість і безпека харчових продуктів: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — 373 с. ─ С. 40-42. https://vdocuments.net/-31115pdf.html
 6. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Онопрієнко В.В., Іващенко Ю.В. Ринок будівельних матеріалів України. Сучасні енергоефективні  стінові матеріали: постановка проблеми та дослідження. Збірка доповідей 19-ї міжнародної конференції по будматеріалам «ISBAUSIL» (16-18 вересня 2015 р., м. Веймар, Німеччіна) Т.2, с. 1491-1496. http://www.zkg.de/en/artikel/zkg_20th_International_Conference_on_Building_Materials_ibausil__2994094.html
 7. Захарченко П. В., Гавриш О. М., Онопрієнко В.В. Товарознавча оцінка розвитку ринку сучасних будівельних матеріалів в Україні. Порторож 2015, С. 1-6. http://mit.imt.si/Revija/archive.html
 8. Захарченко П.В., Рева В.І. Будівельна індустрія: вироби для людей з особливими потребами (частина 1) // Керамика: наука и жизнь. – 2015. – № 3(28). – С. 35 – 40. https://ceramic-journal.org.ua/index.php/csl/issue/download/6/28-2015
 9. Захарченко П.В., Півень Н.М., Коваль С.М. Дослідження кінетики висихання зразків газобетону різної густини в залежності від складу використаних полімерцементних штукатурок. Строительные материалы и изделия, 2015. – №3-4, с.46-48. http://ndibmv.kiev.ua/zhurnal-stroitelnye-materialy-i-izd/
 10. Захарченко П.В., Вінник М.І., Кошарний І.І. Аналіз підходів до оцінки якості труб з полімерних матеріалів // Збірник наукових праць Львівської комерційної академії, № 18, 2015. С. 95-97. http://lp.edu.ua/
 11. Гелета О.Л, Сурова В.М. Мігматити з Девладівського кар’єра: новий декоративний різновид природного каміння для ландшафтного дизайну // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Природничі музеї та їх роль в освіті і науці», Київ, 27-30 жовтня 2015 р. – С. 29-32.
 12. Гелета О.Л., Терещенко Є.М. Колористичні характеристики  декоративного каміння Українського щита // Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу в Україні», Київ, 4-5 листопада 2015 року. – С. 41-43.
 13. Сурова В.М., Гелета О.Л, Ляшок В.І. Декоративна характеристика «забутих» природних каменів родовищ України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», Київ, 26 листопада 2015. – С. 39-42.
 14. Сергієнко І.А., Гелета О.Л. Головні принципи ідентифікації та діагностики штучно фарбованих виробів з декоративного каміння // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння”, Київ, 26 листопада 2015 року. – С. 34-35.
 15. Терещенко Є.М., Гелета О.Л., Сергієнко І.А. Дослідження колористичних параметрів декоративного каміння Українського щита // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння”, Київ, 26 листопада 2015 року. – С. 42.
 16. Гелета О.Л., Нестеровський В.А., Шунько В.В., Кічняєв А.М., Горобчишин О.В. Експертна оцінка скульптурно-монументальних виробів з природного каміння // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння”, Київ, 26 листопада 2015 року. – С. 6-9.
 17. Гелета О.Л., Вишневська Л.І., Кічняєв А.М., Ляшок В.І., Горобчишин О.В., Зубарев С.М., Сурова В.М., Татарінцев В.І. Авторське свідоцтво № 61438. База даних “Інформаційно-довідкова база даних якісних та вартісних характеристик основних і супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України”.
 18. Гелета О.Л., Горобчишин О.В., Кічняєв А.М., Ляшок В.І., Сергієнко І.А., Ткаленко А.М. Авторське свідоцтво № 63088 Науковий твір «Методика встановлення ступеня збереженості арзхітектурнипх пам’яток з природного каміння».
 19. Гелета О.Л., Сурова В.М. Авторське свідоцтво № 63089. Науковий твір «Рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правових засад регулювання у сфері видобування, переробки і торгівельних операцій із природним камінням».
 20. Гелета О.Л., Сурова В.М. Авторське свідоцтво № 63090. База даних «Інформаційний масив даних про природне каміння України, яке доцільно видобувати старательським способом».
 21. Ляліна Н.П. Порівняльний аналіз технологічних особливостей однодомних і дводомних конопель // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 3 (225). – С. 86 – 88. Фахове видання.
 22. Ляліна Н.П., Богданова О.Ф. Удосконалення технології одержання трести безнаркотичних конопель з метою підвищення якості виробів та економічної ефективності переробки сировини // Тези конференції 3-4 квітня 2015 року «Розвиток національної економіки: теорія і практика»
 23. Ляліна Н.П. Алгоритм створення енергозберігаючих технологій одержання інноваційної продукції зі стебел безнаркотичних конопель // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2015. – № 2 (53). – С. 49-53. Фахове видання.
 24. Ляліна Н.П., Богданова О.Ф. Дослідження споживчих властивостей та експертна оцінка якості змішаних конопляних тканин // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 4.2015. – С. 82-85. Фахове видання.
 25. Ляліна Н.П., Богданова О.Ф. Економічна ефективність переробки трести безнаркотичних конопель для виготовлення целюлозовмісних виробів // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національної економіки: теорія і практика» Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 року.
 26. Ляліна Н.П., Євтушенко А.В. Дослідження споживних властивостей та оцінка якості засобів мобільного зв’язку (на прикладі торгівельної марки SAM-SUNG) // Всеукраїнська конференція студентів і молодих вчених «Стандартизація, товарознавство та експертиза промислових і продовольчих товарів» Херсон, 18-20 травня 2015 р.
 27. Огороднік І.В. Перехід на євростандарти для адаптації на світовому ринку // Будівельний журнал. №3 (115) 2015. С. 21.
 28. Огороднік І.В. ”Особливості виробництва керамічної цегли для обличкування фасадів світлих тонів // Керамика. Наука и жизнь” 2015р.- №3.
 29. Рева В.І., Чирич В.З., Чубенко Д.А., Ісиленко С.А., Кошарний І.І.  Огляд технологічних особливостей виробів для систем водопостачання та водовідведення в україні // Керамика: наука и жизнь. – 2015. – № 2(27). – С. 46 – 54.
 30. Скрипник А.Л., Моголівець А.А. Методичні підходи до прогнозування циклічності розвитку підприємств будівельної галузі / Будівельне виробництво, № 59. – 2015, с. 70-73.

2014 рік

 1.  Вотченікова О.В.Стратегічні аспекти менеджменту підприємств туристичної індустрії Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – Дніпропетровськ– №1 (40). – С. 122-128 http://acadrev.duan.edu.ua/images/stories/files/2014/Articles/18.pdf 
 2. Гелета О.Л., Сурова В.М., Горобчишин О.В., Кічняєв А.М., Ляшок В.І.  Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України // “Коштовне та декоративне каміння”, 1 (75), березень 2014. – С. 12-13. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2014/mach.pdf 
 3. Нестеровский В.А., Гелета О.Л., Дрозд Т.И. Драгоценные камни через призму ломбардов  Украины. // “Коштовне та декоративне каміння”, 1 (75), березень 2014. – С. 19-23. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2014/mach.pdf 
 4. Гелета О.Л.,  Сергієнко І.А.,  Горобчишин О.В., Кічняєв А.М., Ляшок В.І., Ткаленко А.М. Особливості вивітрювання виробів з декоративного каміння у Північній та Західній частинах України. // “Коштовне та декоративне каміння”, 2 (76), червень 2014. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2014/june.pdf 
 5. Гелета О.Л., Сурова В. М., Нестеровський В.А., Анрєєва О.О. Щодо питання запровадження старательського видобування природного каміння, придатного для ландшафтно-будівельних робіт // Коштовне та декоративне каміння – 2014 – № 4 (78). – С. 23. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2014/december.pdf 
 6. Гелета О.Л., Горобчишин О.В., Зуєвська Н.В., Загнітко В.М., Кічняєв А.М., Ляшок В.І., Сергієнко І.А., Ткаленко А.М., Шунько В.В. Вплив процесів вивітрювання на збереженість архітектурних пам’яток з природного каміння у східній та південній частинах україни // Коштовне та декоративне каміння – 2014 – № 4 (78). – С. 25.  http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2014/december.pdf 
 7. Бєлєвцев О.Р., Гелета О.Л., Грущинська О.В., Ємельянов І.О., Сергієнко І.А., Трохімець С.І. Визначення стану збереженості пам’яток з декоративного каміння України за допомогою ультразвукового зондування // Коштовне та декоративне каміння – 2014 – № 4 (78). – С. 29. http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2014/december.pdf 
 8. Сурова В.М, Гелета О.Л., Горобчишин О.В. Яшми, гранодіорит гранатовмісний, базальт мигдалекам’яний, траси, роговики як виробне каміння Криму // Коштовне та декоративне каміння – 2014 – № 4 (78). – С. 15.  http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2014/december.pdf 
 9. Гавриш О.М. Захарченко П.В., Калугина О.В Повышение качества изделий и материалов на основе гипса путем модификации их структуры // Tagungsbericht der 2. Weinmarer Gipstagung (30. – 31.März 2014). F.A. Finger – Institut für Baustoffkunde. Weimar, 2014. – S. 139 – 148.
 10. Гелета О.Л., Сурова В. М., Нестеровський В.А., Анрєєва О.О.  Оптимізація дозвільної системи в Україні щодо видобування бутово-будівельного каміння на ділянках надр, які не мають промислового значення //  Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», Київ, 23 жовтня 2014 р., – С. 61-63.
 11. Сурова В. М., Гелета О. Л. Декоративно-оздоблювальні пісковики Західної України //  Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», Київ, 23 жовтня 2014 р., – С. 51-52.
 12. Захарченко П.В., Дудник Ю.І., Онопрієнко В.В., Мензул О.О. Товарознавчі аспекти виробництва силікатної цегли в Україні // Керамика: наука и жизнь. – №2, 2014. С. 42-46.
 13. Вотченікова О.В. Стратегічні аспекти менеджменту підприємств туристичної індустрії Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – Дніпропетровськ– №1 (40). – С. 122-128
 14. Ляліна Н.П., Резвих Н.І., Березовський Ю.В. «Оптимальні параметри приготування трести без наркотичних конопель способом холодноводного мочіння» Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Випуск.14. – Том 1. – Мелітополь:ТДАТУ, 2014. – С. 131-139.
 15. Ляліна Н.П «Світовий та вітчизняний досвід використання конопель для виготовлення товарів широкого вжитку» Вестник Херсонского национального технического университета. – №2(49). – Херсон. – 2014. – С.86-91.
 16. Ляліна Н.П., Тіхосова Г.А., Бабанов Е.Е. «Особливості якісних характеристик та технологічних властивостей наркотичних і безнаркотичних конопель» Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія: сучасний стан і перспективи розвитку:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (10-12 вересня 2014 р.), м. Херсон. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014. – С. 37-42.
 17. Богданова О.Ф., Ляліна Н.П. «Вплив технологій одержання трести безнаркотичних конопель на якість целюлозних напівфабрикатів» Проблеми легкої і текстильної промисловості України: матеріали науково-практичної конференції, (22-24 жовтня 2014 р.), м. Херсон. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2014. – 136 с.
 18. Ляліна Н.П. «Порівняльний аналіз технологічних особливостей однодомних і дводомних конопель» Вісник Хмельницького національного університету. – №4. – Хмельницький. – 2014. – С.42-45.
 19. Огороднік І.В. Дотримання принципів маркетингу забезпечує конкурентні переваги на ринку./Будівельний журнал – 2014 №5-6, с. 104-105.

 2013 рік

 1. Гелета О.Л., Сурова В.М. Створення бази даних ідентифікаційних ознак, якісних і вартісних характеристик основних та супутніх видів сировини дорогоцінного (напівдорогоцінного) каміння з родовищ України. // “Коштовне та декоративне каміння”, 1-2 (71-72), березень-червень 2013. – С. 30-31.  http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2013/mach.pdf 
 2. Гелета О.Л., Горобчишин О.В. Дослідження доцільності та підстав запровадження в Україні на базі вітчизняного законодавства старательського видобутку природного каміння. Формування бази даних нормативних актів, що регламентують проведення старательського видобутку корисних копалин. // “Коштовне та декоративне каміння”, 1-2 (71-72), березень-червень 2013. – С. 33-36.  http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2013/mach.pdf 
 3. Гелета О.Л., Нестеровський В.А., Андрєєва О.О, Сурова В.М. Основні нормативно-правові засади щодо запровадження старательського видобування дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння в Україні. // “Коштовне та декоративне каміння”, 4 (74), грудень 2013. – С. 20-24.  http://www.gems.org.ua/jurnal/archive/2013/december.pdf 
 4. Гелета О.Л. Геолого-економічний аналіз гранітоїдів УЩ, придатних для використання в якості декоративного каміння. // Матеріали Науково-практичної конференції «Гранітоїди: умови формування і рудосность», Київ, 27 травня – 01 червня 2013 р.
 5. Гелета О. Л. Аналіз сировинної бази декоративно-оздоблювального каміння України. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», Київ, 23 жовтня 2013 року.
 6. Сергієнко А. І., Сергієнко І. А., Гелета О. Л. Хімічний склад та агресивність атмосферних опадів, як головного чинника вівітрювання виробів з декоративного каміння у північній частині України. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», Київ, 23 жовтня 2013 року.
 7. Гелета О. Л., к. геол. н., Сергієнко І. А., Ткаленко А. М., Кічняев А. М. Стійкість до вивітрювання виробів з декоративного каміння у межах міста Києва. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», Київ, 23 жовтня 2013 року.
 8. Georgijus SEZEMANAS, Marijonas SINICA, Petro ZACHARČENKO,  Donatas MIKULSKIS,  Modestas KLIGYS, Natalia PIVEN. Influence of Zeolite Additive on the Properties of Plaster Used for External Walls from Autoclaved Aerated Concrete. – ISSN 1392–1320  MATERIALS SCIENCE (MEDŽIAGOTYRA).  Vol. 19,  No. 2.  2013. –Р.222 – 229.
 9. Захарченко П.В., Півень Н.М. Шляхи підвищення довговічності системи скріпленої теплоізоляції / Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Випуск 4. – К.: КНУБА, 2013 р. – С. 128-133.
 10. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Калугіна О.М. Підвищення вогнестійкості гіпсокартонних плит // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. Науково – технічний збірник, № 48, 2013. – С. 134 – 143.
 11. Захарченко П.В., Півень Н.М. Шляхи підвищення довговічності системи скріпленої теплоізоляції / Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Випуск 4. – К.: КНУБА, 2013 р. – С. 128-133.
 12. Огороднік І.В. Фірма Порцекс-ВРБТ розширює виробництво високотехнологічної кераміки в Україні. /Будівельний журнал. Спецвипуск №3-4 2013р.-с.23.
 13. Огороднік І.В. Стан та перспективи розвитку ринку будівельної кераміки в Україні //Строительные материалы и изделия.- 2013-№ 5-6 — С.6-7.
 14. Алавердян Л.М. Визначення проблем розвитку малого бізнесу та шляхів їх подолання: тези доповіді на ХVІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в євроінтеграційних процесах», КиМУ 16–17 лютого 2013 р.