Навчальна діяльність кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Дисципліни, що викладаються на кафедрі товарознавства та комерційної діяльності в будівництві:

 • Основи підприємництва;
 • Сенсорний аналіз;
 • Дослідна робота;
 • Теоретичні основи товарознавства;
 • Товарознавство сировинних матеріалів та засобів виробництва;
 • Товарознавство послуг;
 • Товарознавство пакувальних матеріалів і тари;
 • Товарознавство стінових і оздоблювальних матеріалів;
 • Товарознавство та технологія систем сухого будівництва;
 • Товарознавство керамічних будівельних матеріалів;
 • Товарознавство тепло- та звукоізоляційних матеріалів;
 • Товарознавство (непродовольчі товари);
 • Товарознавство (харчові продукти);
 • Експертиза товарів;
 • Товарознавча експертиза будівельних товарів;
 • Управління та статистика якості;
 • Торговельне підприємництво.
 • Підвищення конкурентоспроможності будівель і споруд;
 • Технологія торговельних процесів та мерчендайзинг;
 • Торговельні мережі;
 • Маркетингова цінова політика;
 • Маркетингова товарна політика;
 • Світовий ринок товарів та послуг;
 • Економіка і організація біржової торгівлі;
 • Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів;
 • Економіка торгівлі;
 • Організація торгівлі;
 • Логістика;
 • Електронна комерція та комерційна логістика;
 • Комерційна діяльність на ринку нерухомості;
 • Міжнародне технічне регулювання та міжнародна торгівля;
 • Адміністративний менеджмент;
 • Оцінювання відповідності;
 • Проекти в галузі інфраструктури;
 • Стратегічний маркетинг;
 • Сучасні системи будівництва;
 • Управління якістю;
 • Бренд-менеджмент;
 • Управління ланцюгами поставок;
 • Бізнес-аналітика.
 • Маркетингові комунікації.

Викладачами кафедри ТКДвБ розроблено більше 70 методичних вказівок та рекомендацій та близько 30 підручників, навчальних посібників і довідників для вивчення дисциплін, серед яких:

 1. Захарченко П.В., Долгий Е.М., Галаган Ю.О., Гавриш О.М. Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали: Підручник з грифом МОН України. – К.: КНУБА, 2005. – 511 с.
 2. Захарченко П.В., Купрієнко П.Й., Пушкарьова К.К., Рева В.І. Товарознавство керамічних будівельних матеріалів: Навчальний посібник с грифом МОН України. – Київ: КНУБА, 2006. – 221с.
 3. Карапузов Є.К., Соха В.Г. Утеплення фасадів. – К: Вища освіта, 2007. – 319 с.
 4. Захарченко П.В., Долгий Е.М., Галаган Ю.О., Гавриш О.М. Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях: Підручник з грифом МОН України. – К.: Майстри, 2008. – 340 с.
 5. Соха В.Г. Системи і матеріали з реставрації, консервування та виконання ремонтних робіт на пам’ятках культурної спадщини “Ceresit, Moment, Thomsit”: Посібник по проектуванн., монтажу і експлуатації системи / Соха В.Г.,Карапузов Є.К. К.: Вища освіта, 2008. – 126 с.
 6. Гойко А.Ф., Четверіков Ю.В.,Скрипник А.Л. Мікроекономіка: навчальний посібник з грифом МОН України (лист №4/18U-2927 від 30.12.2008р.) –К.:Київський національний університет будівництва і архітектури,2009.-80с.
 7. Захарченко П.В., Ленга Г., Гавриш О.М., Півень Н.М. Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: Підручник з грифом МОН України. – К.: КНУБА, 2009. – 464 с.
 8. За заг. ред. к.т.н., проф. Захарченко П.В. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2008 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2009. – 128 с.
 9. Захарченко П.В., Сосновський А.О., Гавриш О.М., Ушацький С.А. Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного і приватного секторів: Підручник з грифом МОН України. – К.: КНУБА, 2010. – 256 с.
 10. За заг. ред. к.т.н., проф. Захарченко П.В. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2009 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2010. – 204 с.
 11. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Півень Н.М., Пастушенко О.Є., Калугіна О.М. Практикум з технології та товарознавства систем сухого будівництва. – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2010. – 278 с.
 12. Гавриш О.М., Гавриш М.М., Захарченко П.В., Махиня А.А., Мовчан С.М., Васильківська Л.О. Німецько-українсько-російський словник термінології сухого будівництва. – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2010. – 272 с.
 13. ДСТУ Б В.2.7-183:2009. Будівельні матеріали. Матеріали та вироби будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація й загальні технічні вимоги: Національний стандарт України. Автори: Заєць В., Кривошеєв П., Захарченко П.В., Гавриш О.М., Півень Н.М., Щербина Н.О. – Київ, 2010.
 14. Захарченко П.В., Ленга Г., Гавриш О.М., Півень Н.М. Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: Підручник з грифом МОН України, 2-ге вид. – К.: КНУБА, 2011. – 586 с.
 15. Рекомендації з проектування та улаштування гіпсокартонними плитами «КНАУФ» перегородок, до яких пред’являються вимоги пожежної безпеки, та вогнезахисту будівельних конструкцій.– Схвалено Міністерством регіонального розвитку та будівництва України (Лист №24E11/905/0/6E11 від 03.02.2011).
 16. Захарченко П.В., Скрипник А.Л., Калугіна О.М., Дьякова Ю.В. Як стати товарознавцем у будівництві: Довідник для абітурієнтів. – Київ: СПД Павленко, 2011. – 52 с.
 17. Захарченко П.В. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2010 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2011. – 252 с.
 18. Ларіна Я.С., Скрипник А.Л., Рафальська В.А., Бабічева О.І. Барилович О.М., Рябчик А.В., Боняр С.М., Гальчинська Ю.М. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник з грифом МОН України (Лист № 1/11-3393 від 5.05.11). / за заг. ред. С.І. Чеботаря – Суми:Папірус,2011. –200 с.
 19. Карапузов Є.К. Підлоги в сучасному будівництві: Наукове видання. Карапузов Є.К. , Соха В.Г., Ушеров-Маршак О.В., Величко А.М., Лайкін В.В. – К. Вища освіта, 2012. – 232 с.
 20. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карпенко О.О., Петухова О.М. Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: вогнезахист будівельних конструкцій. Посібник. КНУБА – К.: «СПД Павленко», 2012. – 392 с.
 21. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карапузов Є.К., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2012 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2013. – 252 с.
 22. Організація біржової та банківської діяльності: навч. посіб.: рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Менеджмент і адміністрування»/А.Ф. Гойко, О.С. Гриценко, А.Л.Скрипник; Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри .-Київ:КНУБА, 2014. – 228 с.
 23. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карапузов Є.К., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2013 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2014. – 252 с.
 24. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карапузов Є.К., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2014 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2015. – 252 с.
 25. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Соха В.Г., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2015 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2016. – 252 с.
 26. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Кащенко Т.О., Півень Н.М. Практикум з технології та товарознавства систем сухого будівництва (навчальний посібник). Київ-2016. – 382 с.
  Гелета О.Л., Захарченко П.В. Товарознавство та експертна оцінка декоративного каміння. Навчальний посібник / За заг. ред. Захарченка П.В. – К.: КНУБА, ДГЦУ, Видавництво «ЦУЛ», 2017. – 300 с.
 27. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Соха В.Г., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2016 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2017. – 252 с.
 28. Захарченко П.В. Інноваційний розвиток промисловості будівельних матеріалів України.Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: монографія, – К.: КНУБА, 2017.- 196с.