Викладацький склад кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 16 викладачів:

 • 6 професорів (з них 3 сумісники);
 • 9 доцентів (з них 3 сумісники);
 • 1 асистент.

Захарченко Петро Володимирович  к.т.н., професор, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві з моменту її створення, Віце-президент Академії будівництва України, керівник відділення «Будівельні матеріали та вироби» цієї Академії, член ДАК України, член Науково-методичної комісії Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України з напряму «Товарознавство та торговельне підприємництво», лауреат премії Ленінського комсомолу 1985 р. та лауреат премії Академії будівництва України імені М.С. Буднікова 2008 р. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут у 1976 р., спеціальність «Виробництво будівельних виробів та конструкцій» , кваліфікація інженер-будівельник-технолог. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію, спеціальність 05.23.05 –  Будівельні матеріали та вироби, тема дисертації: «Технологія ніздрюватого бетону, збагаченого активним кремнеземистим компонентом – відходами феросплавного виробництва»

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: “Експертиза товарів”, “Товарознавство тепло- та звукоізоляційних матеріалів в енергозберігаючих технологіях”, “Сучасні системи будівництва”, “Сухі системи будівництва”.

Загальна кількість виданих та опублікованих наукових та методичних робіт за весь період наукової діяльності – 223 роботи.

Професійна діяльність

1976-1977  майстер, старший інженер, начальник управління виробничо-технологічної комплектації тресту  Київміськбуд-7

1984-1987 – головний технолог Технічного управління Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР

1987-1990  головний інженер Хутульського вапняно-цементного Комбінату (Монгольська Народна Республіка)

1990-2003 Заступник голови Державної корпорації «Укрбудматеріали»

2003р. по т/ч – завідувач кафедри Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА

Наукова діяльність. Загальна кількість виданих та опублікованих наукових та методичних робіт за весь період наукової діяльності – 223 роботи.

 

Гавриш Олександр Михайлович: к.філол.н., професор кафедри ТКДвБ (за сумісництвом), заступник генерального директора ТОВ «Кнауф Гіпс (Київ)», дійсний член Академії будівництва України, заслужений будівельник України, лауреат премії Академії будівництва України ім. М.С. Буднікова.

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: “Сучасні системи будівництва”

 

 

Соха Володимер Георгійович д.т.н., професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (за сумісництвом), генеральний директор з компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)», дійсний член Академії будівництва України. Лауреат Державної премієї України в галузі науки і техніки та Державної премії України в галузі освіти.

 

Лич Володимир Миколайович д.е.н., професор, професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (за сумісництвом). Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри економічної теорії КНУБА, член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН із з проблем секторального розвитку та підприємництва.

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: “Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів”.

 

Ляліна Наталія Петрівна д.т.н., професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

У 1998 році закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальностями: «Технологія і обладнання виробництва натуральних волокон» та «Економіка підприємства». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Первинна переробка соломи безнаркотичних конопель з метою одержання целюлозовмісних матеріалів». У 2015 році здобула вищу освіту в Херсонському національному технічному університеті за спеціальністю «Товарознавство і торговельне підприємництво». У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток наукових основ первинної переробки стебел ненаркотичних конопель для отримання волокон різного функціонального призначення».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ:Сенсорний аналіз”, “Теоретичні основи товарознавства”, “Товарознавство непродовольчих товарів”.

Професійна діяльність

2015 р. і по теперішній час – професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА;

2004 – 2015 рр. – доцент кафедри товарознавства, стандартизації і сертифікації Херсонського національного технічного університету;

2000 р. – 2004 р.  – завідувач лабораторією кафедри виробництва натуральних волокон Херсонського національного технічного університету.

Наукова діяльність. Ляліна Н.П. має 78 наукових та науково-методичних праць, є співавтором 3-х довідників, була учасником багатьох вітчизняних та міжнародних конференцій.

 

Даценко Борис Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри ТКДвБ.

У 1975 році закінчив Дніпропетровский хіміко-технологічний інститут за спеціальністю хімік-технолог, а у 1979 р. – аспірантуру в Науково – дослідному інституті будівельних матеріалів та виробів. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію.

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: “Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів”, “Товарознавство сировинних матеріалів та засобів виробництва”

Професійна діяльність

1983 р. Старший науковий співробітник лабораторії НДІБМВ.

1993 р. Керівник лабораторії НДІБМВ.

1996 р. Сертифікація Будівельних матеріалів  УкрСЕПРО.

2006 р. Керівник відділу розвитку продуктів та технологій «СБК».

Наукова діяльність. Даценко Б.М. є автором та співавтором більш ніж 70 науково – технічних публікацій, 20 авторських свідоцтв та патентів.

Міжнародний досвід: Німеччина, Польща, Данія, Італія, Іспанія, Чехія, Словакія, Англія, Китай.

 

Дименко Руслан Анатолійович, к.ек.н., доцент кафедри ТКДвБ.

У 2000 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Маркетинг». У 2008 році в Університеті законодавства Верховної Ради України захистив дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата наук за темою «Організаційно-управлінські засади формування конкурентних стратегій в економіці України».

 Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Торговельне підприємництво», «Організація торгівлі».

Професійна діяльність

2019 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА, доцент кафедри економіки та менеджменту Університету банківської справи;

2016 – 2019 рр. – завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій;

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри Економіки, підприємництва та права Державного університету телекомунікацій;

2009 – 2015 рр. – головний спеціаліст відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування дорадчого органу при Президентові України Національної служби посередництва і примирення.

У 2017 році пройшов Міжнародне науково-педагогічне стажування у Baltic research institute of transformation economic area на тему «Innovative educational technologies: experience of the European Union countries and its introduction in the training of Economics and Management», а в 2019 році пройшов підвищення кваліфікації у ДЗВО Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України за темою «Удосконалення підготовки майбутніх підприємців в умовах сучасного навчального процесу».

Наукова діяльність

Всього опубліковано понад 30 наукових праць, з них 2 – колективні монографії, більше 20 – у наукових фахових виданнях, 4 – у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science, 6 – Index Copernicus.

 

Огороднік Ірина Владиславівна к.т.н, с.н.с., доцент кафедри ТКДвБ. Лауреат премії Академії будівництва України ім. М.С. Буднікова.

У 1981р. закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю хімічна технологія кераміки та вогнетривів та отримала кваліфікацію інженер хімік-технолог. В 1988 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.11 «Технологія силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів». Тема дисертації «Будівельна кераміка з використанням польовошпатвмістких відходів різного хіміко-мінералогічного складу». В рамках проведення «Національного рейтингу якості товарів та послуг» нагороджена Орденом Слава Нації (№0184 від 10.03.2016року).

Професійна діяльність

● 1981-1990г.інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник лабораторії кераміки НДІБМВ (м. Київ)

● 1990-1993г.: Завідуюча лабораторії кераміки Асоціації «Титан» (РФ, м. Москва)

● з 1993г. –по теперішній час. Генеральний директор, співвласник, керівник Науково-дослідного центру технології кераміки ТОВ «Фірма Порцекс-ВРБТ» (Київ).

● 2000-2009г.: Завідуюча лабораторії фізико-хімічних досліджень, будівельної кераміки та енергозбереження НДІБМВ (м. Київ).

●з 2008 по теперішній час співвласник ТОВ «Кераммаркет» – ексклюзивна продаж будівельної кераміки преміум класу ТОВ «Керамейя» та інших виробників.

● з 01.09.2013 р по теперішній час доцент кафедри товарознавство та комерційна діяльність у будівництві КНУБА (Київ).

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Експертиза товарів», «Оцінювання відповідності», «Міжнародне технічне регулювання», «Товарознавча експертиза будівельних матеріалів», «Товарознавство стінових та оздоблювальних матеріалів».

Наукова діяльність

Огороднік І.В. є автором 79 публікацій: з них 60 публікацій в фахових журналах,12 патентів на винахід, один патент на корисну модель та один патент на торгову марку. Огороднік І.В. є також співавтором Національного стандарту України ДСТУ Б.В.2.7-61-2008р «Цегла та камені керамічні рядові та лицьові», Технічних умов ТУ У В.2.7-26.4-32167115-001:2007 «Технічні умови «Вироби будівельні керамічні пористі «ЕКОТЕРМ» та «КЕРАТЕРМ», ТУ У В.2. 7 – 26.4 – 34327895-001: 2008 «Керамічний клінкер для обличкування фасадів «КлінКерам» та брукування доріг «БрукКерам» та Технічних умов “ТУ У В.2. 7 – 26.4 – 00290995-001:2008 “Керамічний клінкер для обличкування фасадів  та брукування доріг”. Має 6 авторських свідоцтв і 7 патентів.

 

Вотченікова Ольга Володимирівна к.т.н., доцент кафедри ТКДвБ.

У 1996 році закінчила Донецький комерційний інститут за спеціальністю «Маркетинг». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування маркетингової  системи взаємодії на ринку лакофарбових товарів»

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Товарознавство пакувальних матеріалів і тари», «Управління якістю», «Торгівельне підприємництво».

Професійна діяльність

з 2014 р. – до теперішнього часу доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

2011 – 2014 рр. – доцент кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

2008 – 2011 рр. – доцент кафедри експертизи в митній справі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

2004 – 2008 рр. – старший викладач, асистент кафедри товарознавства, митної справи та експертизи непродовольчих товарів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

1999 – 2004 рр. – менеджер з маркетингу СП ТОВ «Цифровий стільниковий зв’язок України».

1996 – 1999 рр. аспірантура Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.

Наукова діяльність: Вотченікова О.В. є співавтором 8-ми підручників та навчальних посібників (у тому числі 6-ти з Грифом МОН України), 2-х монографій, 2-х довідників. Автор та співавтор 21-ої публікації у наукових фахових виданнях (в тому числі 3-х – у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз). Учасник 38-ми регіональних і міжнародних конференцій. Автор та співавтор 14 навчально-методичних праць.

 

Алавердян Людмила Миколаївна  к.ек.н, доцент кафедри ТКДвБ.

У 2003 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація економіст. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» на тему  «Становлення і розвиток державно-приватного партнерства у вугільній промисловості України»

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Економіка торгівлі», «Організація торгівлі», «Міжнародне технічне регулювання та міжнародна торгівля», “Комерційна діяльність на ринку нерухомості”, “Електронна комерція”.

 Професійна діяльність

2012 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри ТКДвБ КНУБіА

2011-2012 рр. – доцент Київського міжнародного університету

2004-2011 рр. – викладач Торгівельно-економічного коледжу КНТЕУ

2003-2004 рр. – викладач Горлівського машинобудівного коледжу

Наукова діяльність: має 16 наукових публікацій (у тому числі 5 – у фахових виданнях), є співавтором двох навчальних посібників.

 

Романенко Олеся Валеріївна к.ек.н, доцент, доцент кафедри ТКДвБ.

У 1998 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний інститут за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація – менеджер-економіст. У 2006 році здобула другу вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист. У 2011 році закінчила аспірантуру в Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Стратегічний аналіз діяльності інтегрованих підприємств».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Маркетингова цінова політика», «Стратегічний маркетинг», «Економіка та організація біржової торгівлі», “Основи підприємництва”, “Бізнес-аналітика”, «Адміністративний менеджмент».

Професійна діяльність

2017 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА;

2015 – 2017 рр. – доцент, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

2014 р. – економіст відділення ПАТ «Брокбізнесбанк»;

2007 – 2011 рр. – приватний підприємець з надання послуг у сфері бухгалтерського обліку та консультування з питань управління підприємством;

2007-2008 – головний бухгалтер ТОВ «Агровент-Україна»;

2006 – 2007 рр. – фінансист в міжнародному проекті СNFA Farmer to Farmer (USAID);

2004 – 2006 рр. – начальник відділу фінансів та управлінського обліку Банкнотно-монетного двору НБУ;

2002 – 2004 рр. – начальник, економіст з планування бюро податкового планування та управлінського обліку ПЕВ ФЕУ в ЗАТ «Укртатнафта»;

1998 – 2002 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту Кременчуцького державного політехнічного університету.

Наукова діяльність: Всього опубліковано 30′ наукових праць, з них: 2 – колективні монографії, 14 – у наукових фахових виданнях, 1 – у міжнародному виданні, що входить у SCOPUS , 13 – в інших виданнях.

 

Самойленко Антоніна Анатоліївна к.т.н, професор кафедри ТКДвБ.

У 1978 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», кваліфікація – товарознавець вищої кваліфікації. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Товарознавча характеристика сардельок з молочним нежирним та молочно-соєвим сиром».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Товарознавство. Харчові продукти», «Товарознавство. Послуги», «Логістика», «Маркетингова товарна політика», «Комерційна логістика».

Професійна діяльність

2016 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА;

2002 – 2015 рр. – доцент кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів КНТЕУ із виконанням обов’язків заступника завідувача кафедри;

1999 – 2002 рр. – старший викладач кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів КНТЕУ;

1993 – 1999 рр. – асистент кафедри товарознавства продовольчих товарів КДТЕУ;

1978 – 1993 рр. – методист, ст.методист, методист 1 категорії Навчально-методичного кабінету Міністерства торгівлі України.

 Наукова діяльністьВсього опубліковано 172 праці загальним обсягом 570,50 друк. арк., в т.ч. 307,16 друк. арк. особисто Самойленко А.А.; з них: 62 роботи наукового характеру, 110 навчально-методичних праць.

 

Юдічева Ольга Петрівна, к.т.н. доцент, доцент кафедри ТКДвБ.

У 1991 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за фахом «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами». У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Товарні властивості ферментованих і маринованих кабачків та патисонів».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: “Дослідна робота”, “Товарознавство (Харчові продукти)”, “Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва”, “Експертиза товарів”, “Товарознавство керамічних будівельних матеріалів”.

Професійна діяльність

2017 р. – до теперішнього часу доцент кафедри ТКДвБ у КНУБіА

1991-2017 рр. – ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» (старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент).

Наукова діяльність. Загальна кількість виданих та опублікованих наукових та методичних робіт за весь період наукової діяльності – 223, у тому числі патентів на корисні моделі – 3, монографій – 2, підручників (у тому числі у співавторстві) – 1, навчальних посібників із грифом МОНУ (у тому числі у співавторстві)– 3.

 

Гелета Олег Леонтійович  кандидат геологічних наук, доцент кафедри ТКДвБ (за сумісництвом), заступник директора (керівник відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України при Міністерстві фінансів України). Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, відмічений подяками Міністерства фінансів України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

У 1997 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошук і розвідка родовищ корисних копалин», кваліфікація геолог. У 2008 році отримав другу вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 04.00.11 –  Геологія металевих і неметалевих корисних копалин на тему: «Оцінка декоративної якості гірських порід при геолого-розвідувальних роботах на родовищах Українського щита».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ«Товарознавча експертиза коштовного каміння та дорогоцінних металів»

Професійна діяльність

з 2008 р. до теперішнього часу – заступник директора – керівник відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України;

2003-2008 рр. – начальник відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України;

2001-2003 рр. – провідний спеціаліст, головний спеціаліст в економічному відділі Державного гемологічного центру України;

1999-2001 рр.  –   спеціаліст І категорії, провідний спеціаліст у відділі експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України;

1999 р. –    ДГП «Геоінформ», геолог у відділі обліку ресурсів металевих і неметалевих корисних копалин;

1997-2000 рр. –    аспірантура Київського університету імені Тараса Шевченкаю.

Наукова діяльність: Гелета О.Л. є автором та співавтором понад 100 наукових публікацій.

 

Назарчук Неля Володимирівна, асистент кафедри.

Допоміжний склад кафедри:

 • Димерець Ольга Овсіївна – завідувач лабораторії.
 • Безродна Юлія Сергіївна – завідувач лабораторії
 • Зінчук А.О. – завідувач лабораторії (вул. Освіти, 4).
 • Маршак Мірослава Михайлівна – завідувач лабораторії (вул. Освіти, 4).
 • Дегтяренко Анна Іванівна – інженер.
 • Половець Анатолій Андрійович – інженер.
 • Панченко Ксенія Олександрівна – інженер.
 • Григоренко В.С. – ст. лаборант.
 • Москвітіна Надія Олександрівна – лаборант.