Кафедра автоматизації технологічних процесів

Кафедра забезпечує базову та повну вищу освіту. Кафедра Автоматизації технологічних процесів є випускною для  бакалаврів та магістрів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», (до 2016 року називалась 7.05020201, 8.05020201  «Автоматизоване управління технологічними процесами»), та бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Також викладачі кафедри забезпечують підготовку з автоматизації спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Очолює кафедру професор Скіданов В.М.

Навчальні дисципліни кафедри:

На кафедрі викладаються 30 навчальних дисциплін, з них: 2 дисципліни циклу математичої, природничо-наукової підготовки; 28 дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.

До дисциплін циклу математичої, природничо-наукової, підготовки відносяться: комп’ютерні технології та програмування, числові методи і моделювання на ЕОМ.

До дисциплін циклу професійної та практичної підготовки відносяться: електроніка та мікропроцесорна техніка; теорія автоматичного керування; метрологія, технологічні вимірювання і прилади; технічні засоби автоматизації; ідентифікація і моделювання технологічних процесів; автоматизація технологічних процесів і виробництв; проектування систем автоматизації; виробнича практика; контролери та їх програмне забезпечення; основи К-І управління та програмування систем реального часу; основи збору передачі та обробки інформації; елементи і функціональні вузли інформаційно-вимірювальних комплексів; комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт; основи САПР; методологія та методика наукових досліджень та їх інформаційні технології; преддипломна практика; цільова підготовка; автоматизація технологічних процесів будівництва та промисловості будівельних матеріалів; автоматизація технологічних процесів об’єктів ЖКГ; автоматизація систем водопостачання і водовідведення; автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії; вимірювання та управління технологічними процесами систем ТГПіВ; автоматизація і управління системами теплогазопостачання і вентиляції,

Викладання дисциплін кафедри забезпечують: завідувач кафедрою, д.т.н., професор Скіданов Володимир Михайлович, д.т.н., професор Мислович Михайло Володимирович, к.т.н., доценти: Іносов Сергій Вікторович, Алимов Олег Павлович, Бондарчук Ольга Вячеславівна, Діктерук Михайло Гаврилович, Луценко Вадим Юрійович; асистенти: Соболевська Леся Георгіївна, Вольтерс Андрій Олександрович, Самойленко Микола Іванович, Соболевська Тетяна Григорівна, Сідун Катерина Василівна, Пристайло Тарас Юрійович; завідувач лабораторією Волчков Максим Володимирович.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

–       технічне вдосконалення електричних напівпровідникових перетворювачів, що використовуються в різноманітних автоматизованих технологічніх процесах. Предметом досліджень є  оптимізація управління ключовими елементами на основі сучасних програмуємих засобів цифрової мікроелектроніки. (к.т.н., доцент Алимов О.П., асистенти Пристайло Т.Ю., Волчков М.В.)

–       вирішення задач аналізу та синтезу алгоритмів керування та обробки інформації в системах автоматичного управління технологічними процесами. (к.т.н., доценти: Іносов С.В., Бондарчук О.В., асистенти: Соболевська Т.Г., Сідун К.В.)

–       дослідження та розробка мікропроцесорних засобів для автоматичного управління технологічними об’єктами і автономними транспортними засобами. (д.т.н., професор Скіданов В.М., асистент Самійленко М.І.)

–       дослідження та розробка автоматизованих систем вібраційної діагностики для електроенергетичного обладнання (д.т.н., професор Мислович В.М., асистенти Соболевська Л.Г., Вольтерс А.О.)

У складі кафедри 1 навчальна лабораторія автоматизації технологічних процесів,  до якої входить 5 навчальних приміщень.

Співробітниками кафедри видано: 7 підручників та навчальних посібників, понад 700 наукових статей, біля 280 методичних розробок; отримано більше 50 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України.

На кафедрі ведеться активна науково-практична робота зі студентами, викладачі кафедри залучають їх до участі в наукових та науково-практичних конференціях, до розробки нових лабораторних стендів, участі в профорієнтаційній роботі та ін.

Викладачі кафедри кожного року проводять для студентів екскурсії на профільні спеціалізовані виставки, такі як Елком, AISS Automatica, Електроніка і промислова автоматизація та ін.

Контактна інформація:
Завідувач кафедри – Скіданов Володимир Михайлович (044)244-96-52 (вн. 2-52), к.140
Вчений секретар – Соболевська Леся Георгіївна (044)244-96-52 (вн. 2-52), +38 066 251-89-80, к.140, sobolevska@atp.in.ua
Кімната викладачів (044)241-54-00 (вн. 4-00) к.137
Електронна адреса кафедри kafedra@atp.in.ua
Сайт кафедри atp.knuba.edu.ua

DSC_1424 DSC_1429
DSC_1443 DSC_1478
DSC_1490_1