Кафедра електротехніки та електроприводу

Кафедра забезпечує базову та повну вищу освіту. Готує бакалаврів з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами”. Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Л.І. Мазуренко.

Навчальні дисципліни кафедри:
На кафедрі викладаються 17 дисциплін інженерного циклу:
– Електротехніка в будівництві;
– Інженерне забезпечення будівель і споруд;
– Електротехніка в будівництві;
– Електротехніка електроніка та мікропроцесорна техніка;
– Основи електротехніки та електроніки;
– Електротехніка та електромеханіка;
– Електроустаткування виконавчі механізми і регулюючі органи;
– Автоматизовані гідро-пневмо та електроприводи;
– Автоматизовані електромеханічні комплекси;
– Цільова підготовка;
– Електротехніка в будівництві;
– Конструкції будівель і споруд;
– Електротехніка;
– Матеріалознавство і електротехнічні матеріали;
– Автоматизовані системи діагностики і контролю;
– Електропостачання промислового та комунального господарства;
– Цільова підготовка.

Дисципліни викладають професори Мазуренко Л.І., Подольцев О.Д.,  Городжа А.Д., доценти Голенков Г.М., Ярас В.І., Лемешко В.О., Остапущенко О.П., Бондар Р.П. асистент Кравченко І.М.
Співробітниками кафедри видано: 4 підрусники, 3 навчальних посібника, 1 конспект лекцій, 24 методичних вказівки

Наукові дослідження ведуться за напрямами:
– машинно-вентильні генеруючі системи та системи їх керування для автономної енергетики; моделювання технічних засобів АСУ ТП енергетичних комплексів (доктор технічних наук, професор Л.І. Мазуренко; інженери І.В. Дубовик, В.Я. Хоптій);

– дослідження, вдосконалення та розробка автоматизованих систем контролю технологічного процесу виготовлення буроін’єкційних паль; дослідження неруйнівних методів контролю для виконання технічної діагностики будівельних конструкцій, агрегатів і споруд; системи діагностики та контролю у вітроенергетиці (кандидат технічних наук, професор А.Д. Городжа, доцент В.І. Ярас, інженери Б.О. Трощинський, Ю.Й. Новотарський, С.О. Ловейкін);
– дослідження лінійних асинхронних і синхронних двигунів для приводу будівельних машин і механізмів та електромеханічних систем (кандидат технічних наук, доценти Г.М. Голенков, Р.П. Бондар, асистент І.М. Кравченко, інженери Д.І. Пархоменко, А.В. Веремеєнко).

За науковими напрямками співробітниками кафедри видано 5 монографій, понад 200 наукових статей, отримано 46 патентів України.

Викладацький  та допоміжний склад кафедри:
Завідувач кафедри д.т.н., проф.  Мазуренко Леонід Іванович, к.т.н., проф. Городжа Анатолій Дмитрович, д.т.н., проф. Подольцев Олександр Дмитрович, доценти: Голенков Геннадій Михайлович, Лемешко Василь Олександрович, Остапущенко Ольга Павлівна, Бондар  Роман Петрович, Ярас Володимир Ігорович, Кравченко Ігор Миколайович, завідувач лабораторіями Маркевич Євген Іванович, інженери: Петрик Микола Васильович, Пархоменко Дмитро Ігоревич, Ловейкін Сергій Олександрович, Хоптій, Василь Ярославович, Трощинський Богдан Олександрович, ст. майстер Геращенко Вікторія Володимирівна.

Контактні телефони

Завідувач кафедри (044) 454-24-91
(044) 456-04-61
Кімната викладачів (044) 241-55-65
Лаборантська (044) 241-55-92
Електронна адреса кафедри bohdant@gmail.com