Захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра студентами БТФ

19-20 грудня на будівельно-технологічному факультеті КНУБА відбувся захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра.

Перший день (19 грудня) студенти будівельно-технологічного факультету спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» захищали свої випускні роботи на підприємстві ТОВ «Бетон Комплекс» (Промислово-будівельна група «Ковальська»), другий день (20 грудня) – в КНУБА.

На захисті атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра студенти презентували перспективні розробки у сфері будівництва, напрямки яких заздалегідь пропонували виробничники. Велику відповідальність справила на студентів присутність члена наглядової ради Промислово-будівельної групи «Ковальська», заслуженого працівника промисловості України  В.Ю. Сурупа; директора ТОВ «Бетон Комплекс» Є.Б. Гвоздарьова; директора з управління персоналом А.В. Кавки; начальника ІТЦ  В.В. Співак; директора «Дарницького заводу ДЗБК» Промислово-будівельної групи «Ковальська» Р.А. Копотуна та керівника напрямку навчання та розвитку у компанії А. Степаненко.

Для оцінки підготовлених робіт і виступів майбутніх магістрів в актовій залах підприємства працювала Атестаційна екзаменаційна комісія. Її очолював голова наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» В.Г. Нестеров.

У складі комісії були присутні: декан будівельно-технологічного факультету, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів, д.т.н., професор В.І. Гоц, викладачі та представники відомих компаній-виробників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій – керівник департаменту технічного сервісу клієнтів ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», к.х.н., доцент О.Б. Яменко та головний технолог ПАТ «ДБК-4», к.т.н., доцент В.П. Омельчук; завідувач кафедри будівельних метеріалів, д.т.н., професор К.К. Пушкарьова; професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів, д.т.н. Р.Ф. Рунова.

Слід відмітити, що при захисті атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра були присутні студенти 3 та 4 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», які отримали не забутні враження від захисту робіт і побачили перспективи свого майбутнього.

Перед початком захисту на підприємстві ТОВ «Бетон Комплекс» Промислово-будівельної групи «Ковальська» В.Ю. Суруп, А.В. Кавка, В.В. Співак, Р.А. Копотун та А. Степаненко розповіли про великі перспективи, які відкриваються перед випускниками факультету. Далі захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра проходив у діловій робочій обстановці. Всі роботи стосувалася різних напрямків розвитку будівельної індустрії, виконувалися на реальній основі відповідно до умов заводського виробництва і були захищені на високому рівні.

У 2019 році на підприємстві ТОВ «Бетон Комплекс» Промислово-будівельної групи «Ковальська» захищали атестаційні випускні роботи на здобуття освітнього ступеня магістра 9 фахівців зi спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». За словами членів атестаційної екзаменаційної коміciї (АЕК), рівень цього випробування був досить високим i відповідав чинним положенням та інструкціям: на «відмінно» захистилися – 9 ocіб.

Після закінчення захисту атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра на підприємстві ТОВ «Бетон Комплекс» Промислово-будівельної групи «Ковальська» виступив з напутнім словом виступив директор ТОВ «Бетон Комплекс» Є.Б. Гвоздарьов. Було відзначено три кращі роботи, автори яких отримали цінні подарунки від підприємства ТОВ «Бетон Комплекс» Промислово-будівельної групи «Ковальська».

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що тісна співпраця між університетом і ведучим підприємством будівельної галузі стала гарантією працевлаштування молодих спеціалістів з виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, випускників Київського національного університету будівництва і архітектури, які успішно реалізують себе та перед якими відкриваються великі перспективи професійного вдосконалення.