ВИДАТНІ ПОСТАТТІ

КУЛІКО́В Петро Мусійович (04. 03. 1952, с. Тали Воронез. обл., РФ)

Економіст. Д-р екон. н. (2010), проф. (2010). Держ. премії України в галузях н. і т. (2008) й освіти (2013). Орден «За заслуги» 3-го (2011) і 2-го (2018) ступ. Закін. Київ. інж.-буд. ін-т (1979). Відтоді працював на вироб-ві; від 1993 – у системі освіти; від 1996 – на керів. посадах у Мін-ві освіти і науки України, зокрема 2009–12 – заст. Міністра–кер. апарату; від 2012 – ректор Київ. ун-ту буд-ва і арх-ри. Наук. дослідж.: упр. фінанс.-екон. діяльністю навч. закладів, проблеми теорії екон. аналізу.

Лауреат державних премій України в галузі науки і техніки (2008 р.), освіти (2013 р.)

Тонкaчеєв Геннaдій Миколaйович

Проректор з навчально-методичної роботи. Працює в Київському національному університеті будівництва і архітектури з 2013 року. З 2017 – на посаді проректора з навчально-методичної роботи.
Народився в 1954 році в місті Макіївка Донецької області.
В 1976 році закінчив Макіївський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».
Доктор технічних наук (2013), професор (2014).
42 роки життя присвятив роботі в закладах вищої освіти України. Такий значний досвід дозволяє професійно підходити до виконання обов’язків проректора з навчально-методичної роботи.
Викладав практично всі курси дисциплін по кафедрі технології будівельного виробництва. Зараз викладає курс «Інноваційні технології каркасного будівництва».
Має в доробку 120 наукових праць та науково-методичних публікацій, 12 авторських свідоцтв на винаходи та 10 патентів України. Науковий напрямок роботи – розробка ефективних технологій зведення каркасних монолітних, збірних і збірно-монолітних будівель.
Виконує обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради
Д 26.056.03 при КНУБА. В раді представляє спеціальність 05.23.08 -технологія та організація промислового та цивільного будівництва.
Підготував шість кандидатів технічних наук.
Має професійну мету – довести організацію навчального-процесу в Університеті до найвищого рівня, щоб кожний випускник з гордістю міг сказати: «Я випускник КНУБА!».
У вільний від роботи час любить грати на баяні.

БАЖЕ́НОВ Віктор Андрійович (12. 07. 1941, м. Городня Черніг. обл.)

інженер-будівельник. Д-р тех. н. (1984), проф. (1987). Чл.-кор. АПНУ (1999). Засл. діяч н. і т. України (1992). Держ.премії України в галузі н. і т. (1991, 2003) Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2000). Закін. Київ. інж.-буд. ін-т (1963). Працював ст. н. с. Київ. політех. ін-ту (1963–75); нач. управління Мін-ва вищої освіти УРСР (1975–86); у Київ. ун-ті буд-ва та арх-ри: проректор з наук. роботи (від 1986), 1-й проректор (від 1988), зав. каф. буд. механіки (від 1989); від 1992 – дир. НДІ буд. механіки. Напрями наук. діяльності – розвиток теорії й методів матем. моделювання і чисельного дослідж. процесів деформування масивних і тонкостін. просторових конструкцій у розрахунках на міцність, стійкість і коливання з урахуванням фіз. і геом. нелінійності при силових, температур., електромагніт. та ін. статич. і динаміч. навантаженнях. Створив наук. школу з розробки сучас. чисельних методів розв’язування задач механіки твердого деформів. тіла.

ЛИЧ Володимир Миколайович

(15. 10. 1951, с. Кухарі Іванків. р-ну Київ. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2006), проф. (2005). Закін. Київ. ун-т (1978). Відтоді працює у Київ. ун-ті буд-ва й арх-ри: від 1994 – зав. каф. екон. теорії; водночас від 1998 – заст. дир., 2003–04 – дир. Н.-д. екон. ін-ту Мін-ва економіки України (Київ). Досліджує проблеми розвитку, відтворення та ефектив. використання людського потенціалу.

БО́ЙКО Ігор Петрович

(05. 07. 1940, с. Сухоліси, нині Білоцерків. р-ну Київ. обл.) – інженер-будівельник. Д-р тех. н. (1990), проф. (1991). Закін. Київ. інж.-буд. ін-т (1965), де й працює (нині Київ. ун-т буд-ва й арх-ри); асист. (від 1969), доц. (від 1972), зав. каф. (від 1988), проф. каф. основ і фундаментів (від 1990). Наук. діяльність у галузі експерим.-теор. дослідж. взаємодії пальових фундаментів з неліній. основою. Запропонував метод розрахунку елементів систем, які взаємодіють із нелінійно деформов. ґрунтом.

Корнієнко Микола Васильович

Професор кафедри геотехніки. Дійсний член
Академії будівництва України (з 2000р.), член президії Українського товариства
механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування (з 2001р.), член Спілки
геологів України (з 2004р.). відзначений орденом «Знак пошани» (1986р.),
трьома медалями, знаком «Відмінник освіти України», грамотами Міністерства
освіти і науки України, Київської міської державної адміністрації.
Народився 31.10.1938 р. в Полтавській області.
Кандидат технічних наук, професор кафедри геотехніки (з 2000р.). у 1958-
1960рр. навчався на будівельному факультеті КІБІ, до якого був переведений з
гірничого факультету спеціальності «Шахтобудування» Київського
політехнічного інституту (1955-1958 рр.). За освітою інженер-будівельник. З і
1961 р. працює в КНУБА асистентом, старшим викладачем (1970 р.), доцентом
(1971 р.), професором (1999 р.). У 1973-1975 рр. працював викладачем,
завідувачем кафедри «Автомобільні дороги» у Кабульскому політехнічному
інституті (Афганістан).
У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію. Науковий напрям діяльності –
будівництво на лесових просідаючих ґрунтах, підсилення існуючих
фундаментів будівель і споруд. Бере участь у виконанні дербюджетних і
госпрозрахункових наукових досліджень, розробив методику визначення
параметрів просідання з урахуванням зім’яття ґрунту, розрахункові схеми
лесової основи. Підготував 9 кандидатів наук. автор понад 200 науково-
методичних праць. Працював у складі вчених рад університету, будівельного
факультету. Брав активну участь в громадському житті університету
(факультету). Член міжнародної науково-технічної ради Держбуду України (з
2002 р.), член редколегії міжвідомчого науково-технічного збірника «Основи і
фундаменти».

ГАЙДАЙЧУ́К Віктор Васильович

(20. 04. 1948, Одеса) – фахівець у галузі будівельної механіки. Д-р тех. н. (1992), проф. (1994). Закін. Київ. інж.-буд. ін-т (1971), де й працює від 1973 (нині Київ. ун-т буд-ва і арх-ри): гол. н. с. проблем. н.-д. лаб. тонкостін. просторових конструкцій, одночасно проф., зав. каф. теор. механіки (від 1995). Досліджує пружне деформування, стійкість і динаміку великогабарит. орбітальних конструкцій антен, динаміку конструкцій при простому і складному обертаннях.