Міжнародна співпраця

Міжнародне співробітництво визначено одним із ключових напрямів розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури. Стратегічною метою міжнародної співпраці Університету є входження у світове освітнє співтовариство шляхом досягнення високого рівня конкурентоспроможності в освітній та науково-дослідній діяльності.

Мета стратегії інтернаціоналізації КНУБА полягає у формуванні нового бачення міжнародної діяльності Університету як невід’ємної складової роботи кожного його структурного підрозділу, спрямованої на підвищення його вторитету в науково-освітньому міжнародному просторі.

Наразі КНУБА співпрацює з понад 40 закордонними партнерами з більш ніж 20 країн, є членом 3 міжнародних асоціацій. На основі угод з партнерськими закладами вищої освіти в Університеті працюють 5 програм подвійних дипломів. Поза тим, одним з важливих напрямів міжнародної співпраці КНУБА є участь у реалізації міжнародних програм і проектів, зокрема: ERASMUS+, Horizon 2020, COST.