Міжнародна співпраця

Місія міжнародної діяльності Університету – забезпечення якості інтернаціоналізованої освіти, встановлення європейського партнерства та розширення співробітництва з зарубіжними вищими навчальними закладами.

Початок навчання іноземних громадян в Університеті сягає в далекий 1948 рік. Тоді цей заклад був одним із перших вишів України, якому було доручено готувати фахівців для зарубіжних країн. За ці роки в Університеті здобули фахову вищу освіту понад 4,2 тисяч іноземних громадян зі 116 країн.

Зараз КНУБА співпрацює з понад 40 закордонними партнерами з 25 країн, участує  у 13 міжнародних асоціаціях, 4 Європейських програмах, є засновником 4-х міжнародних наукових журналів.

Участь КНУБА в європейській освітній програмі Erasmus+ передбачає мобільність студентів та викладачів,  дає  їм можливість безкоштовно навчатися або стажуватися у провідних європейських вишах.

Характерною рисою був і залишається курс Університету на забезпечення високої якості освіти і толерантного ставлення до студентів. Як наслідок, його дипломи високо цінуються за кордоном. Багато країн включають КНУБА в перелік зарубіжних навчальних закладів, який вони визнають і в яких рекомендують навчатись своїм громадянам.

Після закінчення університету багато випускників досягли значних успіхів. Слухач підготовчого відділення, випускник 1969 року Димитрас Христофиас став Президентом Кіпру. Випускник 1972 року громадянин В’єтнаму Данг Ван Чиен консультант Голови Національного зібрання СРВ і голова Дружби «В’єтнам-Україна». Випускник будівельного факультету 1979 року Шарипов Жусупбек Шарипович обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла Киргизької Республіки в Україні.

Провівши в Україні 5-6 років, іноземні студенти по праву називають її другою батьківщиною, намагаються підтримувати зв’язок з «альма-матер» протягом свого життя. А випускники з Китаю навіть створили у себе на батьківщині  «Спілку випускників Київського інженерно-будівельного інституту». Саме завдяки міжнародному авторитету Університет був обраний місцем проведення Першого міжнародного форуму іноземних випускників вищих навчальних закладів України.

ОКРЕМО

25 міжнародних грантів

37 міжнародних наукових та освітніх проектів й програм

27 міжнародних науково – практичних конференцій щорічно

4 програми міжнародної академічної мобільності, в них бере участь  13 НПП та 9 студентів

16 літніх і зимових шкіл із залученням іноземних студентів

В 6 країнах, 10 ЗНО  проходили стажування 13 науковців КНУБА

7 діючих міжнародних освітніх програм подвійних дипломів (український + закордонний дипломи)

12 студентів КНУБА здобули у 2018 році призові місця на міжнародних спортивних змаганнях.