Зустріч між викладачами Інституту енергозбереження і енергоменеджменту національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського” та кафедри теплотехніки факультету інженерних систем та екології КНУБА

Зустріч між викладачами Інституту енергозбереження і енергоменеджменту національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського” та кафедри теплотехніки факультету інженерних систем та екології КНУБА

Відбулась зустріч між викладачами Інституту енергозбереження і енергоменеджменту національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського” та кафедри теплотехніки факультету інженерних систем та екології КНУБА при сприянні працівників компанії Vaillant Group Ukraine. Мета зустрічі – налагодження ділових стосунків за напрямами освітньо-наукової діяльності обох університетів на основі набуття студентами практичних навичків застосування новітніх еколого- енергоефективних теплових технологій життєзабезпечення світового рівня. Сонячні теплові та електричні колектори, теплові насоси, акумулятори теплоти, рекуператори. Використання відновлювальних джерел енергії – сонячної, теплового потенціалу глибини землі та оточуючого повітря.


Зав. каф. теплотехніки проф., д.т.н. Приймак О.В.