Інформаційний центр

Місія  Центру – формування позитивного іміджу Університету шляхом надання оперативної, об’єктивної та повної інформації,  цікавої для студентів, викладачів, роботодавців та широких кіл громадськості, розповідь про участь вишу в міжнародних програмах та проектах, а також здійснення швидкого зв’язку між відокремленими підрозділами КНУБА.

Основою Центру є Інформаційно-аналітичний відділ. Розуміючи, що Інтернет, як засіб комунікації, дозволяє вирішувати практично не обмежене коло завдань, зокрема, передавати інформацію різних типів: аудіо, відео, текстову і т. п., в Університеті його використовують з максимально можливою віддачою. Створено сучасний сайт та телевізійну студентську студію. На сайті постійно оновлюється інформація про події в житті Університету і відокремлених підрозділів, а також необхідна інформація для абітурієнтів та їхніх батьків.  Інформація написана і подана професійно, по-сучасному, нею зручно користуватися. Телевізійна студія дає можливість студентам в циклі «Чому я навчаюсь в КНУБА» висловитися про обрану професію та рівень навчання, збирає питання студентів до впливових осіб Університету. Користується попитом показ на сайті розмов  з відомими особистостями КНУБА «За чашкою кави».

Важливими ланками в організації сучасного інформаційного простору в Університеті є Центр інформаційних систем та комунікацій і бібліотека.

Центр інформативних систем і комунікацій виконує технічну підтримку усієї аудіо, відео та комп’ютерної інформації.

Бібліотека – світ нових можливостей,  це  територія толерантності для спілкування, проведення зустрічей, урочистостей чи просто відпочинку в просторих читальних залах, яких в бібліотеці Університету дев’ять. Є спеціалізовані читальні зали:  для науковців та професорсько-викладацького складу,  з  архітектури та мистецтва, видань іноземними мовами , читальна зала нормативної літератури та технічної періодики –  всі вони завжди  радіють своїм читачам. Бібліотека обслуговує близько 9 тис. користувачів, має великий інформаційний ресурс: понад 1 млн. примірників з питань будівництва, архітектури та суміжних спеціальностей. Там зберігаються близько 6000 авторефератів та дисертацій, які були захищені науковцями Університету , також можна знайти напрацювання  викладачів університету за весь час  існування  нашого закладу.

Бібліотечна колекція повністю представлена в Електронному каталозі, який містить 211700 бібліографічних записів, використовується автоматизована бібліотечна інформаційна система (АБІС), надається доступ до наукометричної бази Scopus і до     Web of Science. Електронна частина представлена на сторінках веб-сайту: Бази даних, Архів наукових збірників та наукової періодики (містить 325 номері). Електронні колекції містять також цифрові копії більш ніж 6 тис. унікальних видань ХVII, ХVIIІ, ХІХ та початку ХХ ст.  – це гордість та окраса бібліотеки КНУБА.