Навчальний процес

Місія навчального процесу в КНУБА – створення умов для самовдосконалення студентів, здатності вирішувати загально-виробничі та соціально-економічні проблеми, формування сучасних поглядів на розвиток світу, науково-технічний прогрес, моральні і духовні цінності людини.

Фундаментом   майбутньої професійної діяльності є вміння працювати не лише з підручниками, а й з першоджерелами, сучасними електронними носіями інформації, прагнення  дізнатись якомога більше про обраний фах, зацікавленість у наукових розробках.

В КНУБА створено системно-інтегроване середовище для реалізації освітньої діяльності та міжнародних освітніх проектів на основі стандартів менеджменту якостіISO 9001:2015. Підготовка студентів ґрунтується на міждисциплінарному принципі навчання та на гнучкому індивідуальному підході до формування програм. Такі індивідуальні траєкторії освіти  надають студенту  можливість обрати необхідну для успішного працевлаштування спеціалізацію та унікальний набір фахових компетенцій.

39 випускових кафедр, які складаються з фахово- та науково- підготовлених викладачів, забезпечують якісну підготовку студентів, надають індивідуальні консультації студентам та сприяють їхньому працевлаштуванню за освітнім профілем.

Процес навчання студентів побудовано із врахуванням вимог європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та синхронізовано з вимогами Болонського процесу. Викладачі та студенти  беруть участь у програмах академічної мобільності, які є результатом співробітництва КНУБА з європейськими та вітчизняними університетами.

  • Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО
  • Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО
  •