Докторантура та аспірантура

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в докторантурі та аспірантурі Університету здійснюється з відривом та без відриву від виробництва за 10 галузями  та 18 спеціальностями. Щороку в КНУБА захищається 60-70 кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук. Зараз в аспірантурі навчається близько 300 аспірантів та проходять підготовку 24 докторанти.

В університеті працює 10 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата (технічних та економічних) наук за 22 науковими спеціальностями.

Спеціальності в аспірантурі та докторантурі:

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн;

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія;

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка,

052 Політологія;

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент,

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

10 Природничі науки

101 Екологія,

103 Науки про землю;

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки,

124 Системний аналіз,

126 Інформаційні системи та технології;

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка,

133 Галузеве машинобудування;

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування,

192 Будівництво та цивільна інженерія,

193 Геодезія та землеустрій;

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека.