Кафедра основ інформатики

Навчальні дисціпліни кафедри:

•Інженерна графіка та розпізнавання образів;
•Інформатика і програмування;
•Інформатика і системологія;
•Практикум з машинної графіки;
•Креслення, інженерна та комп’ютерна графіка;
•Обчислювальна техніка і програмування;
•Інформаційні технології (загальний курс);
•Інформаційні технології (практикум);
•Практикум з машинної графіки;
•Сучасне комп’ютерне забезпечення;
•Комп’ютерне забезпечення економічних розрахунків;
•Комп’ютерні мережі і телекомунікації;
•Інформаційні технології та системи;
•Інформаційні системи в менеджменті;
•Комп’ютерні технології інженерних розрахунків.

Навчальний процес

Викладачі кафедри проводять всі свої заняття в обладнаних загальноуніверситетських комп’ютерних класах,в яких можна використовувати сучасні комунікаційні технології, що базуються на високошвидкісному обладнанні, поєднаному між собою оптоволоконним кабелем, а також використовується сучасне мультимедійне обладнання, що спрощує роз’яснення навчального матеріалу.

Наукова діяльність кафедри:

Основні напрями наукових досліджень:
•розробка теоретичних основ, моделей,методів, механізмів та інструментів методології проектно-векторного управління освітніми середовищами(доктор технічних наук, професор П.П. Лізунов, доктор технічних наук, професор А.О. Білощицький);
•застосування сучасного програмного забезпечення для розв’язання інженерних та економічних задач (доктор технічних наук, професор П.П. Лізунов, доктор технічних наук, професор А.О. Білощицький, кандидат фізико-математичних наук, доцент Г.Л. Васильєва, старший викладач М.В. Коханович, асистент Н.М. Яковенко, асистент А.С. Резніков);
•впровадження інформаційних освітніх систем створення єдиної розширюваної комплексної інформаційної технології для автоматизації діяльності ВНЗ, що базується на використанні сучасних клієнт-серверних середовищ та існуючих програмних комплексів (доктор технічних наук, професор П.П. Лізунов, доктор технічних наук, професор А.О. Білощицький);
Далі…

Навчально-методичні праці викладачів:

ПІДРУЧНИК – «Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютернітехнології»длястудентівспеціальностей: 8.050201 «Менеджменторганізацій», 7.070801 «Екологіятаохоронанавколишньогосередовища», 8.092108 «Теплогазопостачаннятавентиляція», 8.092601 «Водопостачаннятаводовідведення», 7.070904 «Землевпорядкуваннятакадастр», 7.092109 «Спорудиіобладнанняводопостачаннятаводовідведення», 7.092101 «Промисловеіцивільнебудівництво»
ПРОГРАМАFARMANAGERМетодичнівказівкидопрактичнихробітдлястудентівспеціальностей: 8.050201 «Менеджменторганізацій», 7.070801 «Екологіятаохоронанавколишньогосередовища», 8.092108 «Теплогазопостачаннятавентиляція», 8.092601 «Водопостачаннятаводовідведення», 7.070904 «Землевпорядкуваннятакадастр», 7.092109 «Спорудиіобладнанняводопостачаннятаводовідведення», 7.092101 «Промисловеіцивільнебудівництво»
Далі…

Викладацький склад кафедри:

ЛІЗУНОВ Петро Петрович завідувач кафедри, дійсний член Академії будівництва України та Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор. каб.6606, тел.248-30-53, електонна адреса lizunov@knuba.edu.ua
КОХАНОВИЧ Марина Василівна вчений секретар кафедри, старший викладач. каб.6616, тел.4-38, електонна адреса kohanovich_marin@mail.ru
Васильєва Ганна Леонідівна к.ф-м.н., доцент, заступник декана будівельного факультету. каб.6616, тел.4-38, електонна адреса anvasy@ukr.net
ФІЛІМОНОВА Оксана Юріївна к.т.н., доцент. каб.6616, тел.4-38, електонна адреса Ok_fil@bigmir.net
ЛІСНЕВЬКИЙ Ростислав Валерійович к.т.н., доцент. каб.6616, тел.4-38, електонна адреса 4813192@ukr.net
БІЛОЩИЦЬКИЙ Андрій Олександрович д.т.н., професор, директор Науково-дослідного комплексу КНУБА. каб.4087, тел.4-07, електонна адреса bao1978@gmail.com
МІНАЄВА Юлія Іванівна к.т.н., доцент. каб.6616, тел.4-38, електонна адреса juil_2010@ukr.net

Далі…