Кафедра геоінформатики і фотограмметрії

Кафедра геоінформатики і фотограмметрії

 1. 1.     Навчальна діяльність  кафедри геоінформатики і фотограмметрії

Групи, що проходять навчання:
Факультет ГІСУТ
Спеціальність “ГІСТ”                              ГІСТ-1 курс – ГІСТ-5 курс
Спеціальність “Геодезія”                         ГД-1 курс – ГД-5 курс
Спеціальність “ЗіК”                                  ЗіК-1 курс – ЗіК-4 курс

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі

геоінформатики і фотограмметрії:

 1. Креслення, інженерна та комп’ютерна графіка
 2. Геодезія
 3. Інформатика і програмування
 4. Бази і банки даних
 5. Радіоелектроніка
 6. Практикум з геодезичних приладів
 7. Фотограмметрія та дистанційне зондування
 8. Основи ГІС
 9. Основи ГІС та бази даних
 10.  Інфраструктура просторових даних
 11.  Цифрова картографія
 12.  Цифрова фотограмметрія
 13.  Супутникова геодезія
 14.  Практикум з ГІС
 15.  Математичні методи і моделі
 16.  ГІС інженерних мереж
 17.  Інформаційні технології
 18. Організація і управління виробництвом
 19. Основи системотехніки
 20. ГІС в кадастрових системах
 21. Планування та управління ГІС – проектами
 22. Дистанційне зондування Землі
 23. Прикладні ГІС
 24. Бази геопросторових даних
 25. Інструментальні ГІС
 26. Муніципальні ГІС
 27. Навчальна практика з ГІС
 28. Навчальна практика з геодезії

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі

геоінформатики і фотограмметрії:

2.     Методична діяльність кафедри геоінформатики і фотограмметрії

Всі дисципліни кафедри забезпечені учбово-методичною документацією для проведення лабораторних, практичних та курсових робіт. За останній рік підготовлені наступні навчальні посібники і конспекти лекцій обсягом 20 друк. арк.:

 1. Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Черін А.Г “Бази геопросторових даних”
 2. Єгоров О.І. “Основи супутникової геодезії. Геометричні методи”
 3. Лященко А.А. “Прикладні ГІС”

 

 1. 3.     Наукова діяльність кафедри геоінформатики і фотограмметрії

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

– розроблення геоінформаційних моделей, технологій та систем для територіального управління, земельного і містобудівного кадастру та грошової оцінки земель (доктор технічних наук, професор Ю.О. Карпінський, доктор технічних наук, професор А.А. Лященко, кандидати технічних наук, доценти С.Ю. Марков, О.В. Нестеренко, О.П. Дроздівський, Ю.В. Кравченко, В.Б. Кулик, асистенти Б.І. Денисюк, Т.М. Квартич);

– розроблення методик та практичних технологій цифрової фотограмметрії для розв’язання прикладних задач у будівництві та інших галузях народного господарства (доктори технічних наук, доценти В.О. Катушков, Р.В. Шульц, доцент О.І. Єгоров);

– розроблення методичних основ формування інфраструктури геопросторових даних та стандартизації у сфері географічної інформації/геоматики (доктор технічних наук, професор Ю.О. Карпінський, доктор технічних наук, професор А.А. Лященко, кандидат технічних наук, доцент С.Ю. Марков, О.П. Дроздівський).

За останній рік опубліковано викладачами та аспірантами 19 статей у фахових виданнях загальним обсягом 8.6 друк. арк.

 1. 4.     Викладацький та допоміжний склад кафедри геоінформатики і фотограмметрії

п/п

ПІБ

Посада

Примітки

Викладацький склад

1. Карпінський Юрій Олександрович зав. кафедри,

професор., д.т.н.

а. 222 (ІІІ корпус)

тел.: 241-55-67

2. Лященко Анатолій Антонович професор, д.т.н. а. 216, т.241-55-67
3. Шульц Роман Володимирович доцент, д.т.н. а. 239, т. 241-55-67
4. Катушков Володимир Олексійович доцент, д.т.н. а. 239, т. 241-55-67
5. Єгоров Олександр Іванович доцент, к.т.н. а. 235, т. 241-55-67
6. Зіборов Віктор Володимирович доцент, к.т.н. а. 239, т. 241-55-67
7. Дроздівський Олег Петрович доцент, к.т.н. а. 233, т. 241-55-67
8. Марков Сергій Юрійович доцент, к.т.н. а. 239, т. 241-55-67
9. Нестеренко Олена Вікторівна доцент, к.т.н. а. 235, т.  241-55-67
10. Кулик Вікторія Борисівна асистент, к.т.н. а. 239, т. 241-55-67
11. Кравченко Юлія Вікторівна асистент, к.т.н. а. 233, т. 241-55-67
12. Гончаренко Олександр Степанович старший викладач а. 239, т. 241-55-67
13. Квартич Тетяна Миколаївна асистент а. 233, т. 241-55-67
14. Денисюк Богдан Іванович асистент а. 239, т. 241-55-67
15. Гандерук Віталій Леонідович асистент а. 235, т. 241-55-67

Допоміжний склад

1. Гандерук Віталій Леонідович зав. лабораторіями а. 1 (ІІІ корпус)

тел.: 241-55-67

2. Лисенко Лариса Анатоліївна лаборант, майстер а. 1, т. 241-55-67
3. Іванченко Тетяна Михайлівна майстер а. 1, т. 241-55-67
4. Нестеренко Олена Вікторівна інженер а. 1, т. 241-55-67
5. Денисюк Богдан Іванович інженер а. 1, т. 241-55-67