Інститут інноваційної освіти КНУБА

Місія Інституту – постійно впроваджуючи в навчальний процес новітні інноваційні методики, надавати сучасну освіту – це запорука майбутнього успіху наших студентів та випускників.
Інститут інноваційної освіти є сучасним навчальним закладом з підготовки фахівців будівельної галузі. Тут функціонує система дистанційного навчання, проводяться навчальні тренінги, широко використовуються інтерактивні методики. Сучасним підходом до навчання в інституті є залучення до викладання провідних фахівців-практиків з підприємств та державних органів: Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного агентства земельних ресурсів України та проектних організацій.

Щороку тут навчається майже 3000 студентів, здійснюється підготовка фахівців за ступенями вищої освіти «бакалавр» і «магістр» за заочною формою навчання. Інститут інноваційної освіти КНУБА постійно проводить курси підвищення кваліфікації та підготовку спеціалістів до сертифікації за напрямами:

  • менеджер (управитель) багатоквартирного будинку (групи будинків);
  • енергоефективність та енергоаудит;
  • благоустрій міських територій;
  • підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів;
  • підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників;
  • підготовка до сертифікації інженерів-геодезистів та інші.

На базі Інституту готують фахівців за такими спеціальностями: 191 «Архітектура та містобудування» (освітні програми: «Архітектура будівель і споруд», «Дизайн середовища»); 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (освітні програми «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»); 193 «Геодезія та землеустрій» (освітні програми: «Геодезія та землеустрій», «Інженерна геодезія», «Землеустрій та кадастр»); 051 «Економіка»; 073 «Менеджмент»; 123 «Комп’ютерна інженерія».
Випускники працюють за відповідним фахом у будівельній галузі на посадах: керівників проектних підрозділів, головних інженерів будівельних проектів, керівників промислових і комунально-побутових підприємств

Інститут інноваційної освіти КНУБА
вул. Освіти, 4,
Київ, 03037;
тел. (044) 245 48 56,
044-275-20-56,
044-245-48-56;

The Institute of innovative education of KNUCA
Osvity St, 4,
Kyiv, 03037
http://iino.knuba.edu.ua/
https://www.facebook.com/iinoknuba/
E-mail: office@iino.in