Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА

Місія Коледжу – підготовка фахівців нової формації, які матимуть на ринку праці конкурентні професійні навички і забезпечать на достатньому рівні трудову адаптивність та соціальну мобільність.
Коледж – заклад із високою корпоративною культурою, інноваційною освітою та постійним прагненням до досконалості. Входить у топ – десятку найкращих київських коледжів України.
Київському індустріальному коледжу 70 років. В 2015 році його приєднали, як відокремлений структурний підрозділ, до КНУБА.
Навчання в Київському індустріальному коледжі має конкурентні переваги.
Якісна інноваційна освіта. Формування професійних компетенцій базується на використанні найсучасніших освітніх технологій з орієнтацією на практичну діяльність.
Високооплачувана професія. Серед професій, які актуальні сьогодні на ринку праці, коледж надає освітні послуги з найбільш затребуваних спеціальностей.
Стрімкий кар’єрний ріст. Випускники коледжу отримують знання і навички, необхідні для успішної побудови кар’єри: вміння критично мислити, здатність до взаємодії та комунікації, творчий підхід до справи, емоційного інтелекту та відповідального ставлення до проектів.
Освітній заклад здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за спеціальностями: підприємництво, торгівля та біржова діяльність; фінанси, банківська справа та страхування; облік та оподаткування; галузеве машинобудування; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; хімічні технології та інженерія; образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
Студенти, які навчаються за спеціальностями технічного напряму, мають можливість паралельно (заочна форма навчання) здобути додаткову вищу освіту та отримати другий диплом з економічного напряму зі спеціальностей: “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, “Облік та оподаткування”, “Фінанси, банківська справа та страхування”. Здобувачі художньо-технологічного відділення вдосконалюють професійні навички в art-майстернях. Студенти електромеханічного відділення здобувають професійні навички в лабораторіях, оснащених надсучасним обладнанням німецької фірми “FESTO” та мікропроцесорними контролерами UNITRINICS ізраїльського виробництва за підтримки фірми KLINKMANN – Україна.

Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА
вул. Новоукраїнська, 24А,
м. Київ, 04112,
456-20-28,
458-45-15-факс,

Kyiv Industrial college of KNUCA
Novoukrainska St, 24А,
Kyiv, 02000
E-mail: indkit1@bigmir.net
http://kink-knuba.kiev.sch.in.ua