Миколаївський професійний будівельний коледж КНУБА

Миколаївський професійний будівельний коледж КНУБА здійснює підготовку бакалаврів і молодших спеціалістів за напрямками «Будівництво і архітектура», «Машинобудування та матеріалообробка», «Інформатика та обчислювальна техніка».
Навчально-виховну діяльність в коледжі здійснюють 10 циклових комісій. Серед 80 педагогів є Заслужений працівник народної освіти України, Заслужений вчитель УССР, кандидати технічних наук, спеціалісти вищої категорії. Шестеро викладачів продовжують навчання в заочній аспірантурі. Навчальний процес у коледжі забезпечують також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації м. Миколаєва і м. Києва.
На денному і заочному відділеннях коледжу займаються 790 студентів. За роки своєї діяльності навчальний заклад підготував близько 40 тисяч спеціалістів.

Основними завданнями та напрямками діяльності коледжу є:

  • розвиток коледжу як регіонального освітнього і наукового центру з підготовки кадрів для будівельного виробництва, науки, освіти, культури, економічної і соціальної діяльності;
  • підвищення рівня кадрового потенціалу коледжу;
    створення системи поточної перспективної оцінки ринку інтелектуальної праці;
  • відкриття нових спеціальностей з метою підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці;
  • удосконалення нормативної бази коледжу, структури і методів управління та розвитку системи виховної роботи;
  • розвиток матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури коледжу.

Миколаївський будівельний технікум створено 27 травня 1944 року, в 1990 році його реорганізовано в коледж, а з 22 травня 2006 року цей навчальний заклад включено до складу Київського національного університету будівництва і архітектури на правах відокремленого структурного підрозділу.

У навчальному процесі застосовуються новітні освітні технології: сучасні спеціальні комп’ютерні програми, інформаційні технології, ділові ігри. Значний крок зроблено на шляху впровадження в навчальний процес коледжу кредитно-модульної системи оцінки знань студентів КМСОНП. Вона введена в дію з 2007 року.
Студентська практика відбувається у навчальних майстернях. Усі студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями, укомплектованими робочим обладнанням та інструментом, а також контрольно-вимірювальними приладами і пристосуваннями. Технологічна і переддипломна практика проводиться безпосередньо на будівельних підприємствах. До послуг студентів та викладачів читальний зал, навчально-обчислювальний центр підключений до мережі Internet, дві спортивних зали, спортивні майданчики, актова зала, гуртожиток.

Миколаївський професійний будівельний коледж КНУБА
вул. 1-ша Слобідська, 2,
м. Миколаїв, 54001,
Mykolayiv building college of KNUCA
1st Slobidska St, 2,
Mykolaiv 54000
(0512) 37-51-70,
E-mail: str-kolled@ukrpost.ua