Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури і дизайну КНУБА

Місія Коледжу – готувати високопрофесійних фахівців, формувати у студентів потребу вдосконалення професійних якостей шляхом самоосвіти; сприяти формуванню національної самосвідомості, готовності до самореалізації в професійній та громадській діяльності, зберігати кращі традиції коледжу, вписуючи нові сторінки у величний літопис Київського національного університету будівництва і архітектури.

Студенти коледжу здобувають освіту за спеціальностями:

191 Архітектура та містобудування. Техніки з архітектурного проектування виконують креслення; будують проекції будинків; виконують макети оформлення приміщень; розраховують техніко-економічні показники проекту; виконують планування і благоустрій населених місць.

192 Будівництво та цивільна інженерія. Техніки-будівельники розробляють проектно-конструкторську, технологічну та кошторисну документацію; здійснюють контроль якості виконання будівельно-монтажних робіт; здійснюють оцінку стану будівель та інженерних комунікацій; добре розуміються на плануванні міст, міських вулиць та доріг, обізнані в садово-парковому та ландшафтному будівництві, реконструкції міської забудови.

Техніки з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства розробляють проекти мереж та споруд водопровідно-каналізаційного господарства; виконують роботи з обслуговування мереж, споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства; забезпечують виконання якісної очистки води;
контролюють під час виконання технологічних процесів вимоги виробничої санітарії.

Технік санітарно-технічних систем розробляє проектно-конструкторську, технологічну та кошторисну документацію; забезпечує монтаж та ремонт санітарно-технічних систем, обладнання; проводить комплексні випробування, регулювання систем, обладнання та мереж; здійснює контроль якості матеріалів та контроль якості монтажу систем.
022 Дизайн. Дизайнер виконує дизайн-проекти на основі сучасних комп’ютерних технологій; складає кошторис на придбання матеріалів та виконання робіт.

193 Геодезія та землеустрій. Технік-землевпорядник виготовляє державні акти на землю та різного роду документацію щодо оцінки землі та нерухомого майна; оформлює технічні звіти та документи, що засвідчують право власності на землю або користування землею.

Заклад неодноразово виборював місцеві гранти та брав участь в розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області. Студенти коледжу презентують креативні роботи на персональних виставках, були переможцями Міжнародних відкритих конкурсів з Web-дизайну та комп’ютерної графіки, Всеукраїнських конкурсів творчих проектів з архітектури,  Міжнародних мовно-літературних конкурсів, Всеукраїнських олімпіадах з математики, іноземної мови, хімії.

Історія закладу

Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури і дизайну КНУБА один із найстаріших навчальних закладів України.

1920  – меліоративно-будівельна професійно-технічна школа;

1928 – меліоративно-будівельний технікум;

1930 – технікум комунального і громадського будівництва;

1960 – будівельний технікум;

2013 – перейменований в Вінницький коледж будівництва і архітектури та увійшов до складу Київського національного університету будівництва і архітектури як відокремлений структурний підрозділ.

За майже столітню роботу закладом підготовлено понад 30 тисяч спеціалістів. Серед випускників коледжу – високі державні посадовці, керівники місцевого самоврядування різних рівнів, політики, діячі освіти й науки, відомі митці та спортсмени, будівельники, що сьогодні розбудовують Україну.

 

Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури і дизайну КНУБА
проспект Коцюбинського, 53,
м. Вінниця, 21001
телефон +38-(0432)-65-79-10
Vinnytsya college of construction and architecture of KNUCA
E-mail: vinbudtex@vn.ua
Kotsyubyns’koho Ave, 53,
Vinnytsia, 21000