Спеціальності

*- тільки підготовка магістрів

Архітектурний факультет
Спеціальність Спеціалізація Профіль фахівця
«Дизайн» Промисловий дизайн Історія і теорія дизайну, дизайн-конструювання і проектування, ландшафтний дизайн.
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Художньо-декоративне оформлення інтер’єру Художня творчість в галузі образотворчого та прикладного мистецтва, графічний дизайн, реклама, художньо-декоративного оздоблення інтер’єрів.
«Архітектура та містобудування» Архітектура будівель та споруд Архітектурне проектування громадських і промислових будівель та споруд; планування та забудова житлових і промислових районів; теорія містобудування.
Дизайн архітектурного середовища
Містобудування
Факультет урбаністики та просторового планування
«Право» Будівельне та містобудівне право Аналіз впливу нормативно-правових актів у сфері містобудування; юридичний супровід договірно-правових відносин у будівництві.
«Політологія» Політичний менеджмент Виконання професійних видів робіт у державних органах та міжнародних організаціях, партіях та громадських організаціях, органах місцевого самоврядування, розробка, прийняття та реалізація рішень з управління організаціями, установами та підприємствами, реалізація проектів у сфері паблік-рілейшнз.
«Будівництво та цивільна інженерія» Автомобільні дороги та аеродроми Проектування, будівництво, експлуатація автомобільних доріг та інженерних об’єктів.
Міське будівництво та господарство
Будівельний факультет
«Економіка» Економіка підприємства Ведення планово-економічної, організаційно-управлінської діяльності на підприємствах.
«Облік і оподаткування» Облік і аудит Бухгалтерська звітність, проведення грошових операцій, облік активів, проведення аудиторських перевірок.
«Менеджмент» Менеджмент організацій і адміністрування Управління проектами будівництва та розвитку організацій.
«Будівництво та цивільна інженерія» Промислове і цивільне будівництво Проектування, будівництво, експлуатація автомобільних доріг та інженерних об’єктів.
Будівельно-технологічний факультет
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Товарознавство і комерційна діяльність Сертифікація продукції та експертиза якості будівельних матеріалів, аналіз структури асортименту, організація торгівельної діяльності в будівельному комплексі.
Товарознавство і комерційна логістика
Товарознавство і організація зовнішньої торгівлі
Митна справа
Оптова та роздрібна торгівля*
«Будівництво та цивільна інженерія» Види проектних робіт, монтаж, і експлуатація систем водопостачання і водовідведення, підготовка води, очистка господарсько-побутових і виробничих стічних вод.
Факультет автоматизації і інформаційних технологій
«Професійна освіта» Професійна освіта.

Комп’ютерні технології

Інженерно-педагогічна діяльність в системі освіти в галузях комп’ютерних технологій і інформаційних систем.
Професійна освіта. Машинобудування
«Інженерія програмного забезпечення» Розподілені програмні системи і технології*  Розробка та експлуатація комплексних систем автоматизованого проектування технологічних процесів, досліджень, розрахунків.
«Комп’ютерні науки» Інформаційні управляючі системи та технології  Діяльність в галузях комп’ютерних технологій і інформаційних систем в управлінні та навчанні.
Управління проектами*
«Комп’ютерна інженерія» Комп’ютерні системи та мережі Створення та обслуговування складних комп`ютерних систем, програмних засобів, баз даних та мереж проектування програмного забезпечення, систем.
«Кібербезпека» Безпека інформаційних і комунікаційних систем Захист інформації в комп`ютеризованих технічних системах та охоронна діяльність, що здійснюється за допомогою комп`ютеризованих захисних пристроїв.
«Інформаційні системи та технології» Інформаційні системи та технології Розробка та експлуатація комплексних систем автоматизованого проектування технологічних процесів будівельних комплексів.
«Прикладна механіка Інженерія логістичних систем Розробка логістичних систем у всіх галузях виробництва і надання послуг.
Інженерна механіка
«Галузеве машинобудування» Галузеве машинобудування Комплексна механізація і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Електромеханічні системи автоматизації та електропривод Розробка устаткування для механізації та автоматизації технологічних процесів, в будівельній галузі України.
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Проектування та експлуатація локальних і комп’ютерних технічних засобів автоматизації технологічних процесів і промислового устаткування в будівництві і житлово-комунальному господарстві.
«Менеджмент» Управління проектами * Управління проектами будівництва та розвитку організацій.
Факультет геоінформаційних систем та управління територіями
«Геодезія та землеустрій» Геодезія Геодезичне забезпечення вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд, збір просторових даних засобами GPS, розроблення автоматизованих систем оброблення даних вишукувань.
Землеустрій і кадастр
Оцінка землі та нерухомого майна
Девелопмент нерухомості*
Геоінформаційні системи і технології
Космічний моніторинг Землі
«Туризм» Туризм Забезпечення діяльності підприємств у галузі туризму.
Факультет інженерних систем та екології
«Екологія» Екологія, охорона навколишнього середовища Проведення екологічних досліджень, розробка заходів запобігання забруднення навколишнього середовища, очищення заражених і порушених територій.
«Теплоенергетика» Енергетичний менеджмент  Системна підготовка з енергетики для різних галузей економіки, проектування, виробництво, транспорт, розподіл і споживання енергії різних видів.
«Технології захисту навколишнього середовища» Технології захисту навколишнього середовища Системна підготовка з питань технологій захисту навколишнього середовища в галузі будівництва та цивільної інженерії.
«Архітектура та містобудування» Архітектура будівель та споруд Архітектурне проектування громадських і промислових будівель та споруд; планування та забудова житлових і промислових районів; теорія містобудування.
Дизайн архітектурного середовища
Містобудування
«Будівництво та цивільна інженерія» Гідротехнічне будівництво Види проектних робіт, монтаж, і експлуатація систем водопостачання і водовідведення, підготовка води, очистка господарсько-побутових і виробничих стічних вод.
Водопостачання та водовідведення
Теплогазопостачання і вентиляція
«Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Проектування, будівництво та експлуатація гідротехнічних споруд.