Будівельно-технологічний факультет

Будівельно-технологічний факультет розпочав функціонувати з 1956 року. Його створили як самостійний підрозділ на базі підготовки інженерів за спеціальністю «Будівельні вироби і деталі», яка була впроваджена у 1944 р. на будівельному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту. Основним напрямом діяльності нового факультету стала підготовка фахівців за спеціальністю «Виробництво бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій». Спочатку випускниками БТФ були студенти, які вступали ще на спеціальність «Будівельні вироби і деталі» факультету «Промислове і цивільне будівництво». Перший випуск  інженерів-технологів  відбувся  у  1959  р.  Багато  з них у майбутньому стали керівниками виробництв, провідними проектувальниками, науковцями.

Місія факультету – підготовка висококваліфікованих фахівців з інноваційними знаннями у сфері виробництва будівельних матеріалів, зведення та продажу будівель, будівельного товарознавства, здатних творчо використовувати свої знання та вдосконалювати професійний досвід.
На кафедрах факультету працює 18 професорів, 33 доценти, які здійснюють таку підготовку студентів.

До навчального процесу залучаються випускники – відомі фахівці передових підприємств, фірм, корпорацій.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями та спеціалізаціями:

Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація – Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів): технологія та експлуатаційні властивості застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; проектування технологічних ліній виробництва БМВК.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізації:

 • Товарознавство і комерційна діяльність: формування асортименту та контролю якості БМВК на основі вивчення ринку та його кон’юнктури.
  • Товарознавство та комерційна логістика;
  • Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі;
  • Митна справа;
  • Оптова та роздрібна торгівля.

 

Хімічні технології та інженерія, спеціалізації:

 • Комп’ютерне моделювання в технології композиційних матеріалів;
  • Нанотехнології оздоблювальних та захисних матеріалів;
  • Новітні технології та дизайн сучасних оздоблювальних матеріалів.

Серед випускників факультету – президент корпорації «ДБК-Житлобуд», президент будівельної палати України, Герой України Шилюк П.С., Президент асоціації «Промислово-будівельна група «Ковальська» Пилипенко О.С., президент ХК «Київмісьбуд» (1999-2006 рр.), Герой України Поляченко В.А., голова Київської міської державної адміністрації (1996-2006 рр.), Герой України Омельченко О.О., генеральний директор Броварського заводу залізобетонних конструкцій Дудар М.І., директор інституту «Укр. НДІ «Проектреставрація» Тимкович В.Ю. і багато інших.
Кращі студенти отримали грант Президента України для обдарованої молоді, стали стипендіатами КМУ та іменних стипендій від роботодавців перемогли у Міжнародному конкурсі з новітніх технологій. Вони посідають призові місця у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, беруть участь у науково-практичних конференціях, благодійних акціях, спортивних змаганнях, танцювальних конкурсах.
Науковці факультету мають можливість проходити стажування та брати участь у тренінгах відповідно до Грантів європейської співдружності в рамках COST TU 1404 у Великобританії та у Нідерландах, в рамках COST TU 1301 в Іспанії, з виконанням дослідження імобілізуючої здатності лужних цементів з в рамках COST TU 1301 у Ізраїлі, в рамках COST TU 1301 у Бельгії, Греції, Польщі.

За роки існування факультетом підготовлено понад 6200 фахівців зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та більше 500 – зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність», а також близько 300 кандидатів технічних наук та 16 докторів технічних наук.

Важливу роль на різних етапах становлення й розвитку факультету відіграли декани:

Пашков Ігор Олександрович (1920–2005) – кандидат технічних наук, професор. Лауреат премії ім. М. С. Буднікова (2000). Очолював будівельно-технологічний факультет у 1956–1959 рр. та упродовж 1964–1973 рр.

Слюсаренко Степан Оксентійович (1919–2001) – кандидат технічних наук, професор кафедри основ та фундаментів. Лауреат премії ім. М. С. Буднікова (2000). Дійсний член Академії будівництва України. Керував роботою будівельно-технологічного факультету у 1959–1964 рр.

Антоненко Григорій Якович (1936–2010) – кандидат технічних наук, професор. Заслужений працівник народної освіти України, дійсний член Академії інженерних наук України та Академії будівництва України. Очолював будівельно-технологічний факультет понад 20 років – з 1973 по 1994 рр.

Гоц Володимир Іванович (1954 р. н.) – доктор технічних наук, професор. Заслужений працівник освіти України, лауреат премії ім. М. С. Буднікова (2004) та Державної премії України в галузі науки і техніки (2008). Дійсний член Академії будівництва України та Української Академії наук. Очолює будівельно-технологічний факультет (з 1994 р. по теперішній час).

Роботу колективу факультету спрямовано на формування нової генерації фахівців, які, оволодівши фундаментальними та спеціальними знаннями, здатні до самостійної творчої роботи. З урахуванням об’єктивних вимог нашого часу і змін, що відбуваються в економіці та суспільному житті України, в університеті впроваджено багатоступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр).

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів за галуззю знань – архітектура та будівництво, спеціальністю – 192 «будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією: «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» (ТБКВМ) і галуззю знань – управління та адміністрування, спеціальністю – 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», спеціалізацією: «Товарознавство і комерційна діяльність» (ТКД), а також спеціалістів і магістрів за спеціалізаціями: «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Товарознавство і комерційна діяльність».

За 62 років діяльності факультетом підготовлено  понад 6000 фахівців спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та більше 400 – спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність».

 

Декан факультету: д.т.н. професор

 

ГОЦ  Володимир Іванович

У складі факультету чотири кафедри:

 • Технології будівельних конструкцій і виробів;
 • Будівельних матеріалів;
 • Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві;
 • Хімії.