Науково-дослідний інститут проблем архітектурно-будівельної екології

Науково – дослідний інститут проблем архітектурно-будівельної екології (НДІ ПАБЕ) – є структурним підрозділом Київського національного університету будівництва і архітектури, який створено у відповідності до концепції розвитку Університету на 2013-2020 рр. наказом Ректора № 349 від 30.08.2019 року.

Створено з метою підвищення ефективності системних досліджень у сфері архітектурно-будівельної екології, розробки наукових основ створення новітніх процесів і технологій, супроводу отриманих результатів і практичного впровадження інтегрованих ресурсно-енергозберігаючих, екологічно безпечних систем і технологій в архітектурі, будівельній інженерії, екології та суміжних галузях.

Керівний склад наукового підрозділу НДІ ПАБЕ КНУБА:

Науковим керівником НДІ ПАБЕ призначено доктора технічних наук, професора Чернишева Дениса Олеговича.

 

Директором НДІ ПАБЕ є  Поплавський Олександр Анатолійович

 Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій. Закінчив з відзнакою Вінницький національний технічний університет за спеціальностями: «Системи управління та автоматики» (2007 рік) та «Менеджмент організацій» (2011 рік). Вільно володіє англійською мовою. Є фахівцем з питань мережевого розвитку та прогнозування даних. Співпрацює з провідними науковими інституціями США, Португалії, Польщі, Німеччини. З 2004 член міжнародної організації SPIE (International Society for Optics and Photonics). Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2013. Стипендіат стипендії Президента України, 2006-2007. Лауреат Національної Академії Наук України, 2012. Переможець XII International Scientist Competition, 2009. Має більше 60 публікацій в міжнародних наукових журналах в т.ч. статей що опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS –  понад 15, три патенти на наукові винаходи та 2 авторські права на твір. Має значний досвід роботи в державному секторі, досвід корпоративного управління, а також роботи з іноземними компаніями, фондами та освітніми інституціями.

КОНТАКТИ:

Тел.: (044) 244-96-69

e-mail: Apoplavskyi@gmail.com

 Адреса: м.Київ, вул.Освіти 4, каб. 115