Кафедра теплотехніки

Кафедра є випусковою і забезпечує професійно-орієнтовану і спеціальну підготовку бакалаврів за напрямом 6.060101 – “Будівництво”, 6.050503  – ”Машинобудування», 6.050202- “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.050601– «Теплоенергетика» та спеціалістів, магістрів зі спеціальності 7,8.06010107 – “Теплогазопостачання та вентиляція”.
Мета діяльності – надання освітньо-наукових послуг світового рівня. Критерії діяльності – наукова репутація, визнання роботодавців, взаємообмін студентами і професорсько-викладацьким складом, наукове цитування.

НОВИНИ

У 2015 році набрано першу групу на спеціальність «Енергоменеджмент» нового напряму 6.050601– «Теплоенергетика», який являється дітищем кафедри.
У осінньому семестрі 2015/2016 навчального року кафедра активно приймає участь в організації та проведенні науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС 2015», яка пройде 26-27 листопада 2015 року.
З 16.11.2015 на кафедру теплотехніки зараховано три аспіранти, один з яких на новий напрям підготовки 6.050601– «Теплоенергетика».
Також у жовтні кафедра у складі факультету прийняла участь у святкуванні 70-річчя ФІСЕ. Слід відзначити головного ідеолога святкових заходів доцента кафедри теплотехніки Чепурну Наталію Володимирівну, і висловити подяку за неоціненний вклад у організацію дозвілля кафедри та факультету в цілому.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дисципліни підготовки бакалаврів з напрямів:
6.060101«Будівництво» 

 • Тепломасообмін (ТВ-3);
 • Технічна термодинаміка (ТВ-2, ВВ-3);
 • Будівельна теплофізика (ТВ-3);
 • Термодинамічні методи аналізу систем теплогазопостачання і вентиляції (ТВ-3);
 • Теплопостачання (ТВ-4);
 • Гаряче водопостачання (ТВ-4);
 • Теплогенеруючі установки (ТВ-4);

6.050503 -”Машинобудування»

 • Теоретичні основи теплотехніки (БМО-3);

6.050202- “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технолога”

 • Термодинаміка і теплотехніка (АТП-3);

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

 • Будівельна теплотехніка (ЕКБ-3).

6.050601– «Теплоенергетика»

 • Тепломасообмін (теплофізика) (ЕМ-3);
 • Технічна термодинаміка (ЕМ-2);
 • Державне управління і контроль у сфері енергопостачання. Нормативно-правове забезпечення (ЕМ-3);
 • Теплотехнічні вимірювання(ЕМ-3);
 • Теплофікація. Теплові мережі (ЕМ-4);
 • Водопідготовка (ЕМ-4);
 • Теплогенеруючі установки (ЕМ-3, ЕМ-4);
 • Основи теорії горіння та обладнання для спалювання різних видів палив (ЕМ-3);
 • Технологія та організація пуско-налагоджувальних робіт (ЕМ-4);
 • Енергопостачання промислових підприємств та теплових технологій (ЕМ-4);
 • Теплоенергетичні установки та технології (ЕМ-4);
 • Методи контролю і утилізації експлуатаційних відходів (викидів) (ЕМ-4);
 • Центральні та індивідуальні теплові пункти (ЕМ-4);
 • Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (ЕМ-4);
 • Отримання теплоти та холоду у холодильно-теплонасосеих установках (ЕМ-4);
 • Енергоефективні будівлі і споруди (ЕМ-4);
 • Акумулювання теплоти (ЕМ-4)

Дисципліни підготовки спеціалістів і магістрів  зі спеціальності 7,8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»:

 • Інтенсифікація процесів тепломасообміну (ТВ-5),
 • Енергоефективні будівлі і споруди (ТВ-5),
 • Котельні установки малої і середньої потужності (ТВ-5),
 • Теплопостачання промислових об’єктів (ТВ-5),
 • Радіаційне охолодженні і опалення (ТВ-5).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Станом на 2015 р. проводяться наукові дослідження за такими напрямами:

 1. Методи термодинамічного аналізу технологічних циклів, процесів.
 2. Тепломасообмін в гетерогенних багатофазних системах та тепломасообмінниках різних типів і різновидностей, їх елементів.
 3. Дослідження фізико-хімічних властивостей води, водних систем та інших робочих тіл.
 4. Енергоресурсозбереження у комунальних і промислових теплових технологіях.
 5. Використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.
 6. Оптимізація систем тепло- і газозабезпечення.

Ведуться науково-дослідні роботи спільно з лабораторією з досліджень проблем енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА».
Щороку навчається, у середньому, 10 магістрантів та п’ять аспірантів. За результатами наукових досліджень захищається одна кандидатська дисертація.

НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Професорсько-викладацьким складом кафедри видаються конспекти лекцій, методичні вказівки до проведення лабораторних і практичних занять, виконання студентами курсових робіт, проектів, проходження студентами усіх видів практик, виконання ними дипломних проектів і магістерських випускних робіт. Науково-дослідні роботи спільно з лабораторією з досліджень проблем енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА».
Готуються до друку і видаються навчальні посібники, підручники.
Кафедра намагається якомога більше співпрацювати з виробничими, експлуатаційними та науково-дослідними організаціями для ознайомлення студентів з сучасним станом справ у теплотехніці.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Участь у науково-методичних комісіях МОНу, експертних і фахових радах, експертних комісіях ВАК, спеціалізованих радах із захисту докторських і кандидатських дисертацій, науково-методичних і науково-технічних радах КНУБА. Організація та проведення міжнародних науково-технічних конференцій. Членство у  наукових та редакційних радах фахових наукових видань. Виховна робота серед студентів. Організація і проведення І і ІІ турів олімпіад зі спеціальності. Культурно-спортивні заходи.
Профорієнтаційна робота, мета якої – підбір студентів за кращими кількісно-якісними показниками серед випускників шкіл та коледжів, технікумів.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Мета діяльності – обмін викладачами, студентами. Сумісні наукові дослідження. Підготовка максимально адаптованих до виробничих умов фахівців з відповідними знаннями, вміннями, практичними навичками на основі компетентісного підходу.

Основні партнери :
Люблінська політехнікаЛюблінська політехніка
Один з провідних технічних вишів Польщі. З 2013 року розпочата співпраця з КНУБА, зокрема кафедрою теплотехніки, по паралельному навчанні магістрів кафедри в магістратурі в Любліні, з подальшим отриманням ними диплому європейського зразка.

 

Варшавська політехнікаВаршавська політехніка
Головний технічний ВУЗ Польщі згідно рейтингу польського щомісячника «Perspektywy». В 2015 році проведено перший спільний семінар з кафедрами ТГПіВ та теплотехніки з питань газопостачання. Узгоджуються домовленності по обміну студентами.

 

DanfossТОВ «Данфосс-Україна»
Українське представництво данської компанії Danfoss, провідного світового виробника запірно-регулюючої арматури та автоматики для систем теплохолодопостачання. За безпосередньої участі компанії                                           було обладнано лабораторію                                                                                               теплопостачання на кафедрі.

ViessmannТОВ «Віссманн-Україна»
Українське представництао німецької компанії Viessmann, провідного виробника кліматичної техніки. Силами компанії було створено навчальну лабораторію                               теплогенераторів на кафедрі теплотехніки. Також                                                             являється роботодавцем для випускників.

 

BBSBBS GmbH
Світовий бренд котлобудівництва з Німеччини. Давно співпрацює з кафедрою в області теплогенеруючих установок, допомагає в організації міжнародних конференцій в КНУБА з питань теплоенергетики та надає відомості щодо своїх наукових розробок. Сприяє перейманню кафедрою європейського інженерного досвіду.

 

КиївгазПАТ «Київгаз»
Провідна обслуговуюча компанія України у сфері газопостачання. Забезпечує столицю газом (2млн.                                                          споживачів, 300 промислових підприємств, 1300                                                           комунально-побутових закладів). Постійний роботодавець                                            для випускників кафедри теплотехніки. Давній партер кафедри                                           у сфері обміну інженерним досвідом.

 

КиївенергоПАТ «Київенерго»
Провідна обслуговуюча компанія України у сфері теплопостачання. Основними видами діяльності є                                                           виробництво, постачання та реалізація теплової енергії                                                  жителям та підприємствам столиці. Важливий                                                                  роботодавець для випускників кафедри                                                                             теплотехніки.

 

Інститут теплофізикиІнститут технічної теплофізики НАНУ
Провідний центр України в області тепломасообміну, теплоенергетики та енергозберігаючих технологій. Кафедра має тісні наукові зв’язки з інститутом. ІТТФ надає свою технічну базу для виконання магістерських робіт на                                                         кафедрі, а його співробітники не рідко виступають                                                            науковими консультантами для студентів.

СКЛАД КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад
Завідувач кафедри

Завідувач кафедри:
доктор технічних наук, професор Приймак Олександр Вікторович

Кім. 328, ІІІ навчальний корпус.
Моб.тел. +380503398494.
Е-mail: opriymak@mail.ru.

 

 

 • Малкін Едуард Семенович  – д.т.н., професор, дійсний член Академії будівництва
 • Барановська Світлана Володимирівна  – к.т.н., доцент
 • Кольчик Юлія Миколаївна – к.т.н., доцент
 • Чепурна Наталія Володимирівна – к.т.н., доцент
 • Швачко Наталія Анатоліївна – к.т.н., доцент
 • Кириченко Михайло Анатолійович – к.т.н., доцент
 • Фуртат Ірина Едуардівна – к.т.н., доцент
 • Гламаздін Павло Михайлович – доцент, дійсний член Академії будівництва
 • Цикал Крістіна Олексіївна – асистент, вчений секретар кафедри

Навчально-допоміжний склад

 • Гусєв Юрій Феодосійович – завідувач  лабораторією
 • Погосов Олександр Григорович – завідувач  лабораторією
 • Кушнірова Олена Феодосіївна – завідувач  лабораторією
 • Пасічник Павло Олександрович –провідний інженер
 • Уланський Олександр Васильович – провідний інженер
 • Данілов Анатолій Митрофанович – інженер
 • Іванова Лариса Іванівна – старший лаборант

Аспіранти денної форми навчання
3 рік навчання

 • Кулінко Євген Олександрович

2 рік навчання

 • Кузицький Іван Тарасович

1 рік навчання

 • Білан Роман Вікторович
 • Давиденко Євген Павлович
 • Нагорний Олександр Сергійович

Склад кафедриМАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Матеріально-технічна база кафедри розміщена на площі понад 500 м2. Включає необхідне устаткування для проведення лабораторних робіт та виконання експериментальних наукових досліджень.
Навчальні лабораторії:

 • Технічної термодинаміки, тепломасообміну і будівельної теплофізики (а.348[III], а.171);

Лабораторія технічної термодинаміки, тепломасообміну і будівельної фізики

 

 • Теплопостачання (а.15[III], а.25[III], а.27[III], а.345[III])

Лабораторія теплопостачання

 

 • Теплогенеруючих установок (а.359[III], а.357[III]);

Лабораторія теплогенеруючих установок
КОНТАКТНІ ДАНІ
Зав. кафедри: д.т.н., проф. Приймак О.В.
Вчений секретар: ас. Цикал К.О.
Адреса: вул. Освіти,5, 03037, Київ; 3-й учб. корпус, кім. 328-359
Тел: +38 (044) 249-72-56
Email: teplotex@knuba.edu.ua