УЧАСТЬ НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ГЕОІНФОРМАТИКИ І ФОТОГРАММЕТРІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ «БАЗИ ДАНИХ» В РАМКАХ УКРАЇНСЬКО-НОРВЕЗЬКОГО ПРОЕКТУ «КАРТИ ДЛЯ СПРИЯННЯ НАЛЕЖНОМУ УПРАВЛІННЮ ЗЕМЛЯМИ»

Навчання в Картографічній службі Королівства Норвегія (Statens Kartverk): зліва на право: д-р техн. наук, проф., Лященко Анатолій Антонович, канд. техн. наук, доцент Лазоренко-Гевель Надія Юріївна та 2 студенти 6 курсу навчання: Кінь Данило Олексійович та Гаврилюк Євген ЮрійовичЗ 26.11.2019 по 30.11.2019 року викладачі кафедри геоінформатики і фотограмметрії: д-р техн. наук, проф., Лященко Анатолій Антонович, канд. техн. наук, доцент Лазоренко-Гевель Надія Юріївна та 2 студенти магістранти 2 року навчання: Кінь Данило Олексійович та Гаврилюк Євген Юрійович взяли участь у п’ятиденному курсі навчання, яке проходило на базі Картографічної служби Королівства Норвегія (Statens Kartverk) в місті Хьонефос (Норвегія).
Навчання проходило за темою «Бази даних» в рамках реалізації українсько-норвезького проекту «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні», який розпочався 23 лютого 2018 року з моменту підписання угоди про співпрацю Держгеокадастру і Картографічної служби Королівства Норвегія (Statens Kartverk), в якій зафіксовано основні заходи для реалізації цього проекту. Термін виконання проекту: 12.04.2018 – 31.12.2020 рр. Основними компонентами цього проекту є:
1. Створення (оновлення) цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000 на територію України;
2. Створення безшовної бази топографічних даних;
3. Створення геопорталу та сервісів.
Навчальний курс містив такі основні теми:
1. Принципи моделювання даних.
2. Роль міжнародних стандартів серії 19100 «Географічна інформація/Геоматика», OGC та специфікацій INSPIRE в моделюванні даних.
3. Моделювання даних вручну.
4. Робочі процеси та принципи створення баз даних.
5. Огляд програмного забезпечення для автоматизації створення, ведення і маніпулювання базами даних.
6. Різні аспекти перевірки даних.
7. Популярні СКБД.
8. Досвід Норвегії в створенні і розвитку основної базової карти масштабу 1:50 000.
9. Специфікація на створення бази топографічних даних.
10. Створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) в Норвегії. Ознайомлення з геопорталом НІГД Норвегії Geonorge.
11. Геопортали і сервіси.
Результати навчання буде впроваджено в навчальний процес в оновлення дисциплін: «Бази даних» та «Бази геопросторових даних», а також під час реалізації українсько-норвезького проекту.

Навчання в Картографічній службі Королівства Норвегія (Statens Kartverk): зліва на право: д-р техн. наук, проф., Лященко Анатолій Антонович, канд. техн. наук, доцент Лазоренко-Гевель Надія Юріївна та 2 студенти 6 курсу навчання: Кінь Данило Олексійович та Гаврилюк Євген Юрійович

Під час навчання в Картографічній службі Королівства Норвегія (Statens Kartverk): зліва на право: д-р техн. наук, проф., Лященко Анатолій Антонович, студенти: Гаврилюк Євген Юрійович, Кінь Данило Олексійович, канд. техн. наук, доцент Лазоренко-Гевель Надія Юріївна
Під час навчання в Картографічній службі Королівства Норвегія (Statens Kartverk): д-р техн. наук, проф., Лященко Анатолій Антонович ділиться професійним досвідом
Екскурсія в картографічний музей Картографічної служби Королівства Норвегія (Statens Kartverk)
Пішохідна екскурсія по Тьюріфйорд у вільний від навчання час