Кафедра політичних наук


доктор політичних наук,
доцент Є.В. Перегуда

Кафедра була створена у 1938 р. Через 17 років була розділена на кафедру історії КПРС та кафедру політекономії. Сучасну назву отримала у 1990 р.
Завідувачами кафедри були І.Т. Сніжко, М.І. Михайлов, член-кореспондент АН УРСР А.Г. Шевелєв, М.Д. Олійниченко. Понад 30 років кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної Премії УРСР, професор В.Ф. Панібудьласка. З 2009 р. завідувачем є лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Академії правових наук, доктор політичних наук, професор Є.В. Перегуда.
У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені й педагоги: П.І. Бакуменко, заслужений діяч науки і техніки, академік Академії політичних наук І.С. Дзюбко, К.К. Дубина, член-кореспондент Академії правових наук, лауреат премії ім. Ярослава Мудрого Академії правових наук І.О. Кресіна, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсний член Української академії політичних наук та Академії наук вищої освіти України, доктор політичних наук, професор В. П. Горбатенко, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії ім. М. С. Грушевського НАН України, Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор В. М. Даниленко, заслужений будівельник України, доктор політичних наук, професор А. А. Коваленко, І.Г. Онищенко, М.Р. Плющ та ін.
Наразі на кафедрі працюють 25 викладачів, серед них 2 доктори наук (Є. В. Перегуда та В. Ф. Деревінський), 18 кандидатів наук (О.Д. Авдєєнко, Ю. Є. Баєва, І.О. Бурда, І.В. Гончаренко, П.О. Дьомкін, В.В. Єгоров, В.Л. Згурська, М.П. Красковська, В.П. Макогон, Л.Є.Медведська,.С.Д. Місержи, А.В. Панібудьласка, Н.І. Рижко, С.В. Савойська, В. Л. Семко, О.Т. Слободян, С.В. Стеценко, В. П. Третяк).
Кафедра забезпечує підготовку студентів усіх форм та напрямів навчання КНУБА з соціальних та гуманітарних дисциплін.
Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:
– Історія України;
– Історія української культури;
– Історія української державності та культури;
– Політологія;
– Соціологія;
– Історія світової культури;
– Історія вишивки та костюму;
– Історія консюмеризму.
Кафедрою випущено понад 30 підручників та посібників, зокрема за останні 5 років:
– Історія України: навчальний посібник / В.Ф. Панібудьласка, В.П. Макогон, А.В. Тороп та ін. – 2-е вид. – К.: КНУБА, 2010. (Рекомендовано МОН України.)
– Політологія: навчальний посібник / Є.В. Перегуда та ін. – К.: КНУБА, 2012. (Рекомендовано МОНмолодьспорту України.)
– Історія української культури: навчальний посібник / Є.В. Перегуда, В.Ф. Панібудьласка, А.В. Тороп, В.П. Макогон та ін. – К.: КНУБА, 2011. (1 місце на конкурсі посібників для архітектурних факультетів.)
– Соціологія: навчальний посібник / Є.В. Перегуда, О.Д. Авдєєнко, П.О. Дьомкін та ін. – К.: КНУБА, 2013. (Рекомендовано МОН України.)
– Історія світової культури / Є. В. Перегуда, І. О. Бурда, О. О. Коцюбанська. – К. : КНУБА, 2015.
З 1970 р. кафедра була опорною для усіх вищих навчальних закладів УРСР за методикою впровадження технічних засобів навчання при вивченні соціально-гуманітарних дисциплін. Нині на кафедрі діє аспірантура за спеціальностями 07.00.01 “Історія України”, 23.00.01 “Теорія та історія політичної думки”, 23.00.05 “Етнополітологія та етнодержавознавство”. На кафедрі було захищено 15 докторських та 60 кандидатських дисертацій, зокрема за останні 5 років – 2 докторські та 2 кандидатські дисертації. Готуються 3 докторські дисертації.
Наукові дослідження на кафедрі ведуть за такими напрямами:

  • історія національно-визвольного руху та державотворення, етнонаціональна політика (Є. В. Перегуда, В. Ф. Деревінський, І. В. Гончаренко, В. В. Єгоров, В. П. Макогон, А. В. Панібудьласка, А. В. Тороп, І. О. Мамонтов);
  • регіональні соціально-політичні процеси, реформування регіонального управління, просторова історія (Є. В. Перегуда, В. Ф. Деревінський, С. В. Савойська, Ю. Є. Баєва);
  • історія української та світової культури, соціотворчі засади розвитку культури (І. О. Бурда, П. О. Дьомкін, П. П. Оксюковський, В. П. Третяк, М. В. Губай, Л. Є. Медведська);
    • теорія та історія політичної науки, етнополітологія (Є. В. Перегуда, В. Л. Згурська, М. П. Красковська, С. Д. Місержи, Н. І. Рижко, С. В. Савойська, В. Л. Семко, О. Т. Слободян, С. В. Стеценко);
  • соціологія архітектури, соціологія міста (В. Л. Семко, О. Д. Авдєєнко).

Аби спрямувати діяльність кафедри за специфікою КНУБА, наприкінці 2014 р. було створено лабораторію з досліджень регіонального розвитку, соціальних та політичних проблем будівельного комплексу. Завідувачем лабораторії є кандидат політичних наук Ю. Є. Баєва, науковим керівником ? завідувач кафедри Є. В. Перегуда. У колі діяльності лабораторії ? дослідження механізмів впливу децентралізації, розвитку просторових соціальних систем на функціонування будівельного комплексу тощо.
Під керівництвом викладачів кафедри студенти КНУБА посідали призові місця та отримували грамоти на всеукраїнських конкурсах студентських робіт з соціології, історії України, політології.
Основні праці викладачів кафедри за останні роки:
– Виконавча влада України: Політико-правові аспекти модернізації: монографія / Є.В. Перегуда. – К.: Логос, 2013.
– Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід: Монографія / Кресіна І.О., Перегуда Є.В., Коваленко А.А. та ін. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Логос, 2011.
– Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації / Савойська С.В. – К.: ВЦ «Просвіта», 2011.
– В’ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика: Монографія / Деревінський В.Ф. – Тернопіль: Джура, 2011.
– Політика, що не проминає: Монографія / Слободян О.П. – К.: Дух і літера, 2009.
Кафедра здійснює активну роботу з організації художньої самодіяльності студентів. Інженер І категорії Ігор Петрович Якубовський ? композитор та співак, музичний керівник ансамблю КНУБА «Ангел», постановник концертів та сценічних вистав в університеті. Інженер І категорії Віталій Андрійович Мороз ? відомий в Україні бандурист, учасник та організатор музичних концертів.
У рамках міжнародної діяльності кафедра співпрацює з кафедрою політичної науки, публічного адміністрування та неприбуткового менеджменту Університету Штату Теннессі Chattanooga (США).

Iсторiя Украiни. Методичнi вказiвки для студентiв стацiонару 2014
Iсторiя Украiни Конспект лекцiй
Iсторiя Украiни Методичнi вказiвки для заочноi форми навчання
Iсторiя Украiни Навчал ний посiбник
История Украины. Конспект Лекций для иностранных студентов


конспект лекцiй з iсторiї свiтовоi культури
конспект лекцiй з iсторiї украiнської культури для iноземцiв
конспект лекцiй з соцiологiї
методичка для iноземцiв з iсторiї України
методичка з iсторiї свiтової культури
методичка з iсторiї української культури
методичка з iсторiї украiнської культури для заочникiв
посiбник з iсторiї української культури
посiбник з полiтологiї
посiбник з соцiологi
тексти лекцiй Полiтичнi системи
тексти лекцiй з полiтологiї

Кафедра розташована в головному корпусі університету (к. 425, 431, 432, 432а).
Контактні телефони: 044-241-5566, 044-241-5573.
Е-mail: yevgennn@ukr.net