НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

Основні наукові напрями:

 • основи теорії взаємодії пружно-деформованих виконавчих елементів будівельної техніки і робочого середовища (кандидат технічних наук, професор Л. Є. Пелевін, кандидат технічних наук, доцент Пристайло М. О., асистент Балака М. М.);
 • теоретичні основи процесу обробки будівельних матеріалів і конструкцій абразивним інструментом (доктор технічних наук, професор Абрашкевич Ю. Д., кандидат технічних наук, доцент Мачишин Г. М., старший викладач Костенюк О. О.);
 • підвищення надійності та довговічності приводів динамічних робочих органів будівельної техніки (кандидати технічних наук, доценти Волянюк В. О., Горбатюк Є. В., асистент Щербина Т. Ф.);
 • дослідження процесів влаштування щілин у ґрунтовому масиві для протифільтраційних екранів (доктор технічних наук, професор Сукач М. К., асистент Марченко О. А.);
 • інтенсифікація робочих процесів будівельної і дорожньої техніки (кандидат технічних наук, професор Фомін А. В., асистент Тетерятник О. А.);
 • структурний синтез гідро- та пневмоавтоматичних приводів будівельної техніки (кандидат технічних наук, професор Пелевін Л. Є., кандидат технічних наук, доцент Рашківський В. П., асистент Комоцька С. Ю.);
 • дослідження енергетичних показників механізмів у вантажопідйомних машинах та основи комп’ютерного моделювання (кандидати технічних наук, доценти Русан І. В., Міщук Д. О., доцент Вольтерс О. Ю.).

В період з 2013 по 2015 роки співробітниками кафедри захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

 1. Міщук Д. О. – тема дисертації “Оптимізація зміни вильоту маніпулятора з гідроприводом на транспортному засобі”, спеціальність – 05.05.04 “Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт”, науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В. С., захист відбувся 25.04.2013 р.
 2. Пристайло М. О. – тема дисертації “Обґрунтування раціональних параметрів розпушника-кайлувальника з пружно-деформованим виконавчим елементом”, спеціальність – 05.05.04 “Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт”, науковий керівник – к.т.н., професор Пелевін Л. Є., захист відбувся 23.06.2014 р.
 3. Мачишин Г. М. – тема дисертації “Обґрунтування параметрів будівельних машин з абразивним робочим органом”, спеціальність – 05.05.04 “Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт”, науковий керівник – д.т.н., професор Абрашкевич Ю. Д., захист відбувся 30.06.2015 р.

Співробітниками кафедри опубліковано наступні наукові та науково-методичні роботи:

2019 рік

  Монографії:

 1. Applied problems of motion of mechanical systems under action of power loads / I. Nazarenko, L. Pelevin, O. Kostenyk, O. Dedov, A. Fomin, M. Ruchynskyi, A. Svidersyi, Ye. Mishchuk, V. Slipetsky. – Published in 2019 by «Scientific Route» OU Narva mnt 7–634, Tallin, Harju maakond, Estonia, 10117. – 77 c. – ISBN 978-9949-7316-8-8 (Hardback), ISBN 978-9949-7316-9-5 (eBook).
 2. Підручники:

 3. Терентьєв О. О., Русан І. В., Горбатюк Є. В., Івахненко І. С., Петроченко О. В., Куліков О. П. Інтегровані моделі та методи автоматизованої системи діагностики технічного стану конструкцій будівель та споруд. – К. : ФОП Ямчинський О. В., 2019. – 240 с. – ISBN 978-617-7804-47-4.
 4. Навчальні посібники:

 5. Вольтерс О. Ю., Волянюк В. О., Міщук Д. О. Основи розрахунку та проектування мостових кранів. – К. : КНУБА, 2019. – 176 с. – ISBN 978-966-627-216-7.
 6. Пелевін Л. Є., Абрашкевич Ю. Д., Марченко О. А. Процеси гнучких виробництв. – К. : КНУБА, 2019. – 212 с. – ISBN 978-966-627-212-9.
 7. Русан І. В., Терентьєв О. О., Бородавка Є. В., Горбатюк Є. В., Київська К. І. Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технологічного стану будівель. – К. : ЦП Компринт, 2019. – 123 с. – ISBN 978-966-929-895-9.
 8. Сукач М. К. Системи навантажень для дослідження машин. – К. : КНУБА, 2019. – 112 с. – ISBN 978-966-627-219-8.
 9. Конспекти лекцій:

 10. Пелевін Л. Є., Горбатюк Є. В., Фомін А. В., Костенюк О. О., Терентьєв О. О., Свідерський А. Т. Робочі процеси землерийної техніки. – К. : ПП Мастер Принт, 2019. – 142 с. – ISBN 978-617-7375-16-5.
 11. Статті:

 12. Loveykin V. S., Pochka K. I., Pristaylo N. A., Pochka O. B. Substantiation of boundary accelerations of roller forming unit optimal reversal mode according to fourthorder acceleration / Проблеми машинобудування. – 2019. – Т. 22, № 1. – С. 38-52. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/jme/article/view/160080/161328.
 13. Абрашкевич Ю. Д., Мачишин Г. Н., Човнюк Е. В., Марченко А. А. Резание металлопроката на монтажных работах / Монтажные и специальные работы в строительстве. – М., 2019. – Вып. 1. – С. 28–32. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/136991/info.
 14. Абрашкевич Ю. Д., Мачишин Г. М., Марченко О. А. Силовий аналіз параметрів ручних машин під час роботи з відрізними абразивними армованими кругами / Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2019. – № 2. – С. 38–47. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbis_2019_2_8.
 15. Абрашкевич Ю. Д., Мачишин Г. М., Марченко О. А. Навантаження при різанні абразивним армованим кругом / Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2019. – № 3. – С. 36–40. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbis_2019_3_7.
 16. Кирилюк В. С., Левчук О. І., Гавриленко О. В., Сукач М. К. Математичне моделювання напруженого стану ортотропного п’єзоелектричного матеріалу зі сфероїдальною порожниною під внутрішнім тиском / Системні дослідження та інформаційні технології. – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2019. – Вип. 3. – С. 110–117. – https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2019.3.10. – Режим доступу : http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/184653/184349.
 17. Ловейкин В. С., Мищук Д. А. Синтез оптимального динамического режима движения стрелы манипулятора, установленного на упругом основании / Наука и техника. – Минск : Изд-во Белорус. нац. техн. ун-та, 2019. – Т. 18, № 1 (2019). – С. 55–61. – https://doi.org/10.21122/2227-1031-2019-18-1-55-61 (Журнал входить до бази даних Web of Science). – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/sintez-optimalnogo-dinamicheskogo-rezhima-dvizheniya-strely-manipulyatora-ustanovlennogo-na-uprugom-osnovanii.
 18. Пелевін Л. Є., Азенко А. В., Горбатюк Є. В. Дослідження руху частинок ґрунту по ґрунтовиносним лопаткам робочих органів динамічної дії / Автомобільний транспорт. – Харків : ХНАДУ, 2019. – Вип. 44. – С. 87-91. – DOI: 10.30977/АТ.2219-8342.2019.44.0.87. – Режим доступу : http://at.khadi.kharkov.ua/article/view/170399.
 19. Терентьєв О. О., Київська К. І., Горбатюк Є. В., Бородиня В. В., Азенко А. В. Методи та моделі пошкодження автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва / Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць. – К. : КНУБА, 2019. – Вип. 38. – С. 82–91. – dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9788498. – Режим доступу : >http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-38/15_0.pdf.
 20. Сукач М. К. Модель щелевого резания грунта под геостатическим давлением / Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія. – К. : КНУБА, 2019. – Вип. 9. – С. 13–25. – https://doi.org/10.31493/uwt1909.1301. – Режим доступу : http://library.knuba.edu.ua/node/867.
 21. Сукач М. К. П’ята міжнародна науково-практична конференція «Transfer of Innovative Technologies 2019» / Transfer of Innovative Technologies. – К. : KNUBA, 2019. – Vol. 2, No. 1. – P. 3–14. – https://doi.org/10.31493/tit1921.0001. – Режим доступу : http://library.knuba.edu.ua/node/37940.
 22. Патенти:

 23. Пат. 118922 A Україна. Робочий орган землерийної машини / Пелевін Л. Є., Азенко А. В., Горбатюк Є. В., Фомін А. В. – Бюл. № 6 від 25.03.2019. – Режим доступу : https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=256686.
 24. Пат. 132836 U Україна. Імпульсний привод робочого органу землерийної машини / Пелевін Л. Є., Горбатюк Є. В., Азенко А. В. – Бюл. № 5 від 11.03.2019. – Режим доступу : https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=256507.
 25. Пат. 133617 U Україна. Секторний робочий орган землерийної машини / Пелевін Л. Є., Азенко А. В., Горбатюк Є. В. – Бюл. № 7 від 10.04.2019. – Режим доступу : https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=257481.
 26. Пат. 133944 U Україна. Відвал бульдозера з пульсуючими розпушувальними зубами / Міщук Д. О., Волянюк В. О., Пристайло М. О. – Бюл. № 8 від 25.04.2019. – Режим доступу : https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=257914.
 27. Пат. 138112 U Україна. Траншеєкопач / Пелевін Л. Є., Азенко А. В., Горбатюк Є. В. – Бюл. № 22 від 25.11.2019. – Режим доступу : https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=263367.
 28. Матеріали і тези конференцій:

 29. Bondar Yuriy, Volyanyuk Volodymyr, Mishchuk Dmytro. The conceptual of excavator bucket design with hydraulic oscillation part / Build-Master-Class-2019 : International scientific-practical conference of young scientists, 27–29 November, 2019 : Proceedings. – Kyiv : KNUCA, 2019. – P. 294–295. – https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 30. Gorbatyuk Ie. Informative design of parameters of system management loosening unit. Сучасний рух науки : IX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2–3 груд. 2019 р.: Тези доп. – Дніпро, 2019. – Т. 1. – С. 381–385. – Режим доступу : http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/12/TOM-1-Zbirnik-9-mizhnar.-nauk-prakt-int.-konf.-1.pdf.
 31. Gorbatyuk Ievgenii, Terentyev Olexander, Dolynskyi Mykhailo, Datsun Oleksii. Informative model of action of micro relief on out of control moving of working bodies of ripper / Build-Master-Class-2019 : International scientific-practical conference of young scientists, 27–29 November, 2019 : Proceedings. – Kyiv : KNUCA, 2019. – P. 292–293. – https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 32. Terentyev O. O., Tsiutsiura S. V., Gorbatyuk Iev. V. Software-technical complex of the implementation of the automatically-based system of diagnosis of construction condition of non constructions / Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : Papers of the 6th International Scientific Conference. April 19, 2019, Stuttgart, Germany. – Published and printed in Germany by ORT Publishing (Germany) in association with the Center For Scientific Research «Solution» (Ukraine). – 120–125. – ISBN 978-3-944375-22-9.
 33. Абрашкевич Ю., Марченко О. Ергономічні показники роботи кутових шліфувальних машин з абразивними армованими кругами / Вібрація в техніці та технологіях : XVIII Міжнар. наук.-техн. конф., 23–25 жовт. 2019 р. : Тези доп. – К. : Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., 2019. – С. 164–167. – ISBN 978-966-641-710-5. – Режим доступу : http://www.knuba.edu.ua/?page_id=58397.
 34. Балака М. М., Бойченко А. В. Датчик нормальних контактних напружень / Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Міжнар. наук.-практ. конф., 15–18 жовт. 2019 р. : Тези доп. – Х. : ХНАДУ, 2019. – С. 56–58. – Режим доступу : https://af.khadi.kharkov.ua/nauka/konferenciji/.
 35. Балака М. Н., Мищук Д. А., Ходневич Н. Н., Бойченко А. В. Методика расчета основных параметров тормозного устройства для тяговых испытаний землеройно-транспортных машин / Транспортные и транспортно-технологические системы : материалы Междунар. науч.-техн. конф., 18 апр. 2019 г. – Тюмень : Тюмен. индустр. ун-т, 2019. – С. 13–18. – ISBN 978-5-9961-1950-9.
 36. Балака М. Н., Мищук Д. А., Ходневич Н. Н. Специальный грейферный механизм для разработки прочных грунтов / Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна (опыт, инновации) : материалы Междунар. науч.-техн. конф., 11–12 дек. 2018 г. – Тюмень : Тюмен. индустр. ун-т, 2019. – С. 104–106. – ISBN 978-5-9961-1952-3. – Режим доступа : https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2018/03/Geologiya-i-neftegazonosnost-2018.pdf.
 37. Бітлян Робертин, Мачишин Григорій, Абрашкевич Юрій. Дослідження впливу кліматичних факторів на експлуатаційні показники абразивних армованих кругів / Build-Master-Class-2019 : International scientific-practical conference of young scientists, 27–29 November, 2019 : Proceedings. – Kyiv : KNUCA, 2019. – P. 296–297. – https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 38. Бойченко А. В., Ходневич Н. Н., Балака М. Н. Особенности хранения и применения моторных топлив / Проблемы функционирования систем транспорта : материалы Междунар. науч.-техн. конф., 5–7 дек. 2018 г. – Тюмень : Тюмен. индустр. ун-т, Институт транспорта, 2019. – Т. 1. – С. 252–256. – ISBN 978-5-9961-1971-4.
 39. Бордюг Роман, Рашківський Володимир. Аналіз засобів демпфірування вимушених коливань на навісці одноківшевого екскаватора при роботі з гідромолотом / Build-Master-Class-2019 : International scientific-practical conference of young scientists, 27–29 November, 2019 : Proceedings. – Kyiv : KNUCA, 2019. – P. 324–325. – https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 40. Вольтерс О., Горбатюк Є. Бурові робочі органи з віброзбудником вертикальних коливань / Вібрація в техніці та технологіях : XVIII Міжнар. наук.-техн. конф., 23–25 жовт. 2019 р. : Тези доп. – К. : Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., 2019. – С. 232–235. – ISBN 978-966-641-710-5. – Режим доступу : http://www.knuba.edu.ua/?page_id=58397.
 41. Горбатюк Є. В. Розробка гідроавтоматичної системи землерийної машини, яка обладнана гідравлічним енергоакумулятором / Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування : Міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., 27–29 груд. 2018 р. : Тези доп. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 80–82. – Режим доступу : http://ctam.vntu.edu.ua/index.php?lang=ru.
 42. Горбатюк Є. В. Створення потокорозподільної системи роторних землерийних машин / Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф., 24–25 квіт. 2019 р., Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава // М. П. Нестеренко (гол. ред.) та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С. 24-27. – Режим доступу : http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/6076.
 43. Горбатюк Є. В., Терентьєв О. О. Оцінка ефективності впровадження у виробництво нових конструкцій землерийних машин / Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі : літні диспути : I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1-2 сер. 2019 р. : Тези доп. – Дніпро, 2019. – С. 148-153. – Режим доступу : http://www.wayscience.com/konferentsiya-1-1-2-serpnya-2019/.
 44. Горбатюк Є. В., Терентьєв О. О., Доля О. В., Бородиня В. В. Інформаційна модель руху розпушувального агрегату будівельної машини / Сучасний рух науки : VIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3–4 жов. 2019 р. : Тези доп. – Дніпро, 2019. – Т. 1. – С. 436–441. – Режим доступу : http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/10/TOM-1-Zbirnik-8-mizhnarodna-nauk-prakt-internet-konferentsiya-1.pdf.
 45. Горбатюк Є. В., Терентьєв О. О., Доля О. В., Бородиня В. В. Оцінка недосконалостей будівельних конструкцій на основі нечітких множин / Scientific achievements of modern society : The 2nd International scientific and practical conference, October 9–11, 2019. – Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom, 2019. – P. 163-169. – ISBN 978-92-9472-193-8. – Режим доступу : http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/scientific-achievements-of-modern-society_9-11.10.19.pdf?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=MATERIALY_KONFERENCII&utm_content=668776888.
 46. Горбатюк Є. В., Терентьєв О. О., Київська К. І. Алгоритм технології контролю визначення місцеположення мобільних об’єктів / Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки (ПІКТ–2019) : праці VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 3–6 жовт. 2019 р. – Чернівці : Черн. нац. ун-т, 2019. – С. 22–23. – Режим доступу : https://www.dropbox.com/sh/xqih52udohpg2ri/AABUIM0WsWZvZcEbo1do1KBea?dl=0&preview=PICT2019-T.pdf.
 47. Лутенко Кирило, Мачишин Григорій, Пелевін Леонід. Обґрунтування адекватності режимів навантаження при стендових та натурних випробуваннях / Build-Master-Class-2019 : International scientific-practical conference of young scientists, 27–29 November, 2019 : Proceedings. – Kyiv : KNUCA, 2019. – P. 306–307. – https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 48. Мищук Д. А., Балака М. Н., Ходневич Н. Н. Челюстной захват с выталкивателем для фронтального погрузчика / Проблемы функционирования систем транспорта : материалы Междунар. науч.-техн. конф., 5–7 дек. 2018 г. – Тюмень : Тюмен. индустр. ун-т, Институт транспорта, 2019. – Т. 1. – С. 214–215. – ISBN 978-5-9961-1971-4.
 49. Мищук Д. А., Демиденко А. П. Разработка модели программируемого импульсного режима работы гидропривода / Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування : Міжнар. наук.-техн. інтернет-конф., 27–29 груд. 2018 р. : Тези доп. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 91–94. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/.
 50. Міщук Д. О., Бойченко А. В., Балака М. М. Вимоги до робочих рідин об’ємного гідроприводу / Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта : материалы Междунар. науч.-техн. конф., 26–27 апр. 2019 г. – Днепр : Нац. техн. ун-т «Днепровская политехника», 2019. – С. 64–73. – Режим доступа : http://okmm.nmu.org.ua/ua/CITEPTMTI2019.php#.XM5tYhQzYdU.
 51. Міщук Д. О., Балака М. М., Ходневич М. М. Гідравлічні рідини для автоматичних коробок передач / Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта : материалы Междунар. науч.-техн. конф., 26–27 апр. 2019 г. – Днепр : Нац. техн. ун-т «Днепровская политехника», 2019. – С. 73–79. – Режим доступа : http://okmm.nmu.org.ua/ua/CITEPTMTI2019.php#.XM5tYhQzYdU.
 52. Міщук Д., Міщук Є. Передумови до створення вібраційного змішувача / Вібрація в техніці та технологіях : XVIII Міжнар. наук.-техн. конф., 23–25 жовт. 2019 р. : Тези доп. – К. : Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., 2019. – С. 147–150. – ISBN 978-966-641-710-5. – Режим доступу : http://www.knuba.edu.ua/?page_id=58397.
 53. Міщук Д., Ходневич М., Балака М. Технологічні функції гідроциліндра стріли фронтального навантажувача / Вібрація в техніці та технологіях : XVIII Міжнар. наук.-техн. конф., 23–25 жовт. 2019 р. : Тези доп. – К. : Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., 2019. – С. 150–152. – ISBN 978-966-641-710-5. – Режим доступу : http://www.knuba.edu.ua/?page_id=58397.
 54. Міщук Є., Міщук Д. Аналіз інерційних параметрів та методів віброізоляції вібраційної щокової дробарки / Вібрація в техніці та технологіях : XVIII Міжнар. наук.-техн. конф., 23–25 жовт. 2019 р. : Тези доп. – К. : Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., 2019. – С. 102–105. – ISBN 978-966-641-710-5. – Режим доступу : http://www.knuba.edu.ua/?page_id=58397.
 55. Пелевін Л. Є., Горбатюк Є. В., Азенко А. В. Удосконалення робочих органів машин безперервної дії / Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф., 24–25 квіт. 2019 р., Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава // М. П. Нестеренко (гол. ред.) та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С. 9-12. – Режим доступу : http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/6076.
 56. Пелевін Л. Є., Горбатюк Є. В., Волянюк В. О. Прогнозування ефективності землерийних машин / Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2019) : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 трав. 2019 р. – Херсон : ХДМА, 2019. – С. 402–406. – Режим доступу : http://www.kma.ks.ua/nauchnaya-rabota/konferentsii-i-seminary/mintt.
 57. Пелевін Л. Є., Горбатюк Є. В., Терентьєв О. О. Створення гідроавтоматичної моделі будівельних машин з енергоакумулятором / Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2019) : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 верес. 2019 р. – Херсон : ХДМА, 2019. – С. 122–124. – Режим доступу : http://www.kma.ks.ua/nauchnaya-rabota/konferentsii-i-seminary/eseu.
 58. Пелевін Л., Мачишин Г. Моделювання режимів навантаження при стендових та натурних випробуваннях будівельних машин / Вібрація в техніці та технологіях : XVIII Міжнар. наук.-техн. конф., 23–25 жовт. 2019 р. : Тези доп. – К. : Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., 2019. – С. 158–164. – ISBN 978-966-641-710-5. – Режим доступу : http://www.knuba.edu.ua/?page_id=58397.
 59. Пригоцький В. В., Балака М. М. Застосування спиртових палив у двигунах внутрішнього згоряння / Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Міжнар. наук.-практ. конф., 15–18 жовт. 2019 р. : Тези доп. – Х. : ХНАДУ, 2019. – С. 197–199. – Режим доступу : https://af.khadi.kharkov.ua/nauka/konferenciji/.
 60. Русан І. В., Лисицін О. Б., Мединська Т. М. Інформаційні системи управління та автоматизації складський робіт роботи на галузевих підприємствах та в установах / Управління розвитком технологій : VI Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 бер. 2019 р. : Тези доп. – К. : КНУБА, 2019. – С. 21–23. – Режим доступу : http://it.knuba.edu.ua/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2019/.
 61. Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В., Київська К. І. Створення інформаційної моделі визначення місцеположення мобільних об’єктів / Міжнар. наук. симпозіум «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ». Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : праці V Міжнар. наук.-практ. конф., 15–20 квіт. 2019 р., Ужгород / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгородський національний університет” та [ін.]; наук. ред. В. Є. Снитюк. – Ужгород : ПП “Інвазор”. – С. 291–292. – Режим доступу : https://docs.wixstatic.com/ugd/bd91d0_aef8ba9aeeaf4241920fff463168e665.pdf?index=true.
 62. Терентьєв О. О., Київська К. І., Русан І. В., Горбатюк Є. В. Методи та аналіз причин пошкодження системи діагностики технічного стану будівель та споруд / Advances of science : Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 17 May 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L. N. Katjuhin, I. A. Salov, I. S. Danilova, N. S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 3 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary : Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv : MCNIP, 2019. – P. 247-254. – ISBN 978-80-7534-078-8.

2018 рік

2017 рік

2016 рік

2015 рік

Кафедрою будівельних машин ініційовано та організовано конференцію, присвячену 100-річчю від дня народження Юрія Олександровича Вєтрова – д.т.н., професора, ректора КІБІ, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, Заслуженого діяча науки України, завідувача кафедри будівельних машин, що відбулась 4 листопада 2016 р.

За участі кафедри будівельних машин ініційовано, підготовлено та проведено з 26 по 28 травня 2015 року в Київському національному університеті будівництва і архітектури Першу Міжнародну науково-практичну конференцію “Підводні технології, 2015”, присвячену глобальному впливу води на життя та інноваційні технології. Започатковано міжнародний науково-виробничий журнал “Підводні технології”, в якому публікуються сучасні дослідження вчених і фахівців в галузях промислової та цивільної інженерії. – ISSN: 2415-8550 (Print), ISSN: 2415-8569 (Online).

Значна увага на кафедрі приділяється науково-дослідній роботі студентів. Діють студентські наукові гуртки:

 1. “Механотронні системи гідропневмоавтоматики” – керівник зав. кафедри, проф. Пелевін Л. Є.
 2. “Обладнання для монтажних робіт” – керівник д.т.н., проф. Абрашкевич Ю. Д.
 3. “Робочі процеси машин для спеціальних робіт” – керівник д.т.н., проф. Сукач М. К.
 4. “Особливості роботи машин в умовах підвищеного зношування робочих органів” – керівник к.т.н., проф. Фомін А. В.
 5. “Будівельні машини та обладнання” – керівники к.т.н., доц. Волянюк В. О. та доц. Вольтерс О. Ю.
 6. “Проектування конструкцій будівельних машин” – керівник к.т.н., доц. Горбатюк Є. В.
 7. “Моделювання динаміки та оптимізація маніпуляційних систем роботів” – керівник к.т.н., доц. Міщук Д. О.
 8. “САПР в машинобудуванні” – керівник к.т.н., доц. Рашківський В. П.
 9. “Ефективне використання підйомно-транспортних і транспортуючих машин” – керівник к.т.н., доц. Русан І. В.
 10. “Системи автоматизованого проектування” – керівник к.т.н., доц. Мачишин Г. М.
 11. “Основи взаємодії пружно-деформованих виконавчих елементів будівельної техніки і робочого середовища” – керівник к.т.н., доц. Пристайло М. О.
 12. “Інноваційні конструкції і технології машин для земляних робіт” – керівник ст. викладач Костенюк О. О.

Студенти приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт:

 • студент спеціальності ІЛС В. Слюсар, керівник асистент С. Ю. Комоцька, диплом за ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді “Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика” (Сумський державний університет, 2018);
 • студент спеціальності БМО А. Андрєєв, керівник доц. Є. В. Горбатюк, диплом І ступеня переможця першого етапу конкурсу студентських наукових робіт в галузі “Транспорт” з напрямку “Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт”, грамота за оригінальну ідею в другому етапі конкурсу студентських наукових робіт в галузі “Транспорт” з напрямку “Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт” (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2017);
 • студент спеціальності БМО О. Андріяка, керівник асистент С. Ю. Комоцька, диплом ІІІ ступеня переможця другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади “Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика” (Сумський державний університет, 2017);
 • Читати далі…