НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН


Основні наукові напрями:

  • основи теорії взаємодії пружно-деформованих виконавчих елементів будівельної техніки і робочого середовища (кандидат технічних наук, професор Л. Є. Пелевін, кандидат технічних наук, доцент Пристайло М. О., асистент Балака М. М.);
  • теоретичні основи процесу обробки будівельних матеріалів і конструкцій абразивним інструментом (доктор технічних наук, професор Абрашкевич Ю. Д., кандидат технічних наук, доцент Мачишин Г. М., старший викладач Костенюк О. О.);
  • підвищення надійності та довговічності приводів динамічних робочих органів будівельної техніки (кандидати технічних наук, доценти Волянюк В. О., Горбатюк Є. В., асистент Щербина Т. Ф.);
  • дослідження процесів влаштування щілин у ґрунтовому масиві для протифільтраційних екранів (доктор технічних наук, професор Сукач М. К., асистент Марченко О. А.);
  • інтенсифікація робочих процесів будівельної і дорожньої техніки (кандидат технічних наук, професор Фомін А. В., асистент Тетерятник О. А.);
  • структурний синтез гідро- та пневмоавтоматичних приводів будівельної техніки (кандидат технічних наук, професор Пелевін Л. Є., кандидат технічних наук, доцент Рашківський В. П., асистент Комоцька С. Ю.);
  • дослідження енергетичних показників механізмів у вантажопідйомних машинах та основи комп’ютерного моделювання (кандидати технічних наук, доценти Русан І. В., Міщук Д. О., доцент Вольтерс О. Ю.).

В період з 2013 по 2015 роки співробітниками кафедри захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

  1. Міщук Д. О. – тема дисертації “Оптимізація зміни вильоту маніпулятора з гідроприводом на транспортному засобі”, спеціальність – 05.05.04 “Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт”, науковий керівник – д.т.н., професор Ловейкін В. С., захист відбувся 25.04.2013 р.
  2. Пристайло М. О. – тема дисертації “Обґрунтування раціональних параметрів розпушника-кайлувальника з пружно-деформованим виконавчим елементом”, спеціальність – 05.05.04 “Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт”, науковий керівник – к.т.н., професор Пелевін Л. Є., захист відбувся 23.06.2014 р.
  3. Мачишин Г. М. – тема дисертації “Обґрунтування параметрів будівельних машин з абразивним робочим органом”, спеціальність – 05.05.04 “Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт”, науковий керівник – д.т.н., професор Абрашкевич Ю. Д., захист відбувся 30.06.2015 р.