Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві         Завідувач кафедри з 2003 року – Захарченко Петро Володимирович, к.т.н., професор, віце-президент Академії будівництва України, заслужений працівник освіти України.

         1. Загальна стисла інформація про кафедру 

         Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві була створена в 2003 році на вимогу будівельного комплексу для вирішення питань, пов’язаних із запровадженням в Україні нових будівельних матеріалів та технологій. Кафедра готує та випускає бакалаврів і магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація “Товарознавство та комерційна діяльність”. 

        2. Наукова та науково-технічна діяльність кафедри

   В 2007-2017 рр. введено в дію модернізовані навчальні лабораторії «Систем сухого будівництва» та «Підвищення конкурентоспроможності будівель і споруд», які оснащені сучасним обладнанням та інструментом, плакатами та стендами, зразками будівельних матеріалів. Також була відкрита науково-дослідна лабораторія та лабораторія «Торговельного підприємництва». Навчальна лабораторія «Непродовольчих товарів та керамічних будівельних виробів» насичується зразками сучасних будівельних матеріалів.

   На кафедрі проводяться науково-дослідні роботи, пов’язані із розробкою програми підвищення комфортності житла, утилізацією відходів виробництва та створенням нових видів будівельних товарів. В подальшому планується розширення сфери наукової роботи кафедри шляхом проведення досліджень у сфері організації торгівлі, комерційної діяльності на ринку нерухомості, більш активне залучення студентів до науково-дослідної роботи, організація їх стажування за кордоном.

        На кафедрі проводяться науково-дослідні роботи, замовниками яких є провідні компанії України. Так, на замовлення :

ТОВ «УкрПолімерконструкція» проводиться робота  згідно договору №101-47 «Дослідження ринку  зварних фітингів великих діаметрів  та ринку поліпропіленових листів». Науковий керівник проф. Захарченко П.В. Виконавець студент 6-го курсу Тритинник Н.В.ТКД 61

-ТОВ «Агромат-Декор» проводиться робота згідно договору №108-17 «Маркетингові дослідження ринку керамічних нагрівальних пристроїв в Україні» Науковий керівник проф. Захарченко П.В.  Робоча група: доц. Романенко О.В., доц. Самойленко А.А., студентка 4-го курсу Гургенідзе Маріамі (ТКД-41), студент 3-го курсу Лисенко Антон (ТКД-31).

-ТОВ «Кераммаркет» проводиться робота згідно договору №112-17  «Проведення аналізу ринку крупноформатних керамічних блоків та надання порівняльної характеристики властивостей керамічних блоків та газобетону». Науковий керівник: доцент Огороднік І.В. Виконавець студент 5-го курсу Колядюк А.В. (ТКД 51).

            Аспіранти кафедри проводять наукову роботу за новими напрямками :

– Розроблення нових методів і методик дослідження групи резистивних  матеріалів без використання дорогоцінних та напівдорогоцінних металів.

 – Формування асортименту товстоплівкових нагрівальних елементів на основі новітніх технологій .

 – Формування споживних властивостей, асортименту сухих будівельних сумішей

 -Формування та оцінювання споживних властивостей модіфікованої силікатної цегли.

Захарченко П.В., Ляліна Н.П., Романенко О.В., Півень Н.М., Тритинник Н.В приймали участь в розробці спільного Українсько-Литовського науково-дослідного проекту для реалізації у 2018-2019 рр. «Створення та дослідження структури та властивостей ніздрюватого бетону з додаванням техногенних відходів виробництва піно полістирольних плит».

Останнім часом активізувалась НДР студентів, за результатами якої провідними фірмами з виробництва та продажу будівельних товарів (ТОВ «Укрполімерконструкція», ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)», ТОВ ПТК “Агромат”) в 2016-2017 н.р. було призначено 6 персональних стипендій студентам.

Наукові публікації викладачів кафедри ТКДвБ:

2017 рік:

 1. Sachartschenko, P.; Gawrish, F.; Besrodna, J. – Kiew. Tendenzen der Entwicklung des  Marktes von  Gipsbauplatten in der  3. Weimarer Gipstagung, 14-15 märz 2017. F.-A. Finger-Institut für Baustoffkunde, WdB Bauhaus-Universität. Weimar. Bundesrepublik Deutschland p.219-226
 2. Sachartschenko, P.; Gawrish, F.; Iwaschtschenko, J.; Skrypnyk, W. – Kiew. Die Faktoren, die die Formierung des Marktes von Gipstrockengemischen in der Ukraine beeinflussen. 3.Weimarer Gipstagung, 14-15 märz 2017. F.-A. Finger-Institut für Baustoffkunde, WdB Bauhaus-Universität Weimar. Bundesrepub lik Deutschland p. 269-275
 3. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Іващенко Ю.В. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів», 20-22 березня 2017 р.: матеріали. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 435 с., стор. 84-90.
 4. Захарченко П.В., Онопрієнко В.В. Визначення властивостей вапна, що впливають на формування технічних показників силікатної цегли. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів», 20-22 березня 2017 р.: матеріали. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – 435 с., стор. 79-85.
 5. Купрієнко П.Й., Фаріна Є.,Фаріна Я. Колір у формуванні споживних ластивостей виробів (товарів) і його вплив на життя людини . 3D – технології у створенні кольору кераміки, композиційних, полімерних матеріалів.//Будівельні матеріали та вироби//вип.№ 5-6 2017р. стр.10-21
 6. Кулік А.В., Самойленко А.А. «Організація логістичного процесу н основі аналізу взаємовідносин з постачальником» Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія підприємництва: підприємницький контекст». КНЕУ 2017р.с.14-16
 7. Лукаш І.І., Ляліна Н.П. Використання зелених дахів у будівництві. Тези доповідей II Міжнародної науково-технічної конференції “Ефективні технології в будівництві” 2017р- КНУБА.
 8. Огороднік І.В., Телющенко І.Ф., Оксамит Т.В., Гуленко Ю.М. Аналіз властивостей та особливостей ринку керамічної бруківки в Україні .//Будівельні матеріали та вироби//вип.№1-2 2017р. стр.72-76.
 9. Самойленко А.А. «Якість та безпечність борошняних кондитерських виробів спеціального призначення» с.190-192 № Міжнародна науково-практична конференція «Якість і безпека харчових продуктів» Київ 2017р.

2016 рік

 1. Petro V. Zakharchenko. Analytical Overview of Market of Construction Materials for Placement of Enclosing Walls of Residential Buildings. Порторож 2016, с. 1-15.
 2. Petro V. Zakharchenko, Valery V. Onoprienko. Assesment of the development dynamics of the construction walling materials in Ukraine. Порторож 2016,  с. 1-4.
 3. Захарченко П. В., Онопрієнко В.В. Особливості експертизи силікатної цегли та перспективи її використання в сучасному будівництві. Тезиси статей третьої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (м. Полтава, 16-18 березня 2016 року) С. 25-28.

 4.  Захарченко П.В., Гавриш О.М., Іващенко Ю.В. Особливості товарознавчої класифікації сухих будівельних сумішей. Тезиси статей третьої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (м. Полтава, 16-18 березня 2016 року) С. 79-85.

 5.  Захарченко П.В., Чирич В.З., Кошарний І.І. Порівняльно-товарознавчий аналіз каналізаційних труб для визначення сфери їх застосування. Тезиси статей третьої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (м. Полтава, 16-18 березня 2016 року) С. 85-89.

 6. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Півень Н.М., Іващенко Ю.В. Тенденції розвитку ринку сухих будівельних сумішей України.

  Тезиси статей третьої науково-технічної конференції „Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (м.Львів, 05-08 вересня 2016 року) Т.1, с. 76-79.

 7. Захарченко П.В., Онопрієнко В.В. Перспективи розвитку виробництва дрібноштучних стінових виробів для житлового будівництва. Тезиси статей третьої науково-технічної конференції „Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (м.Львів, 05-08 вересня 2016 року) Т.1, с. 79-84.
 8. Захарченко П.В., Рева В.І., Чирич В.З., Чубенко Д.А., Ісиленко С.А., Кошарний І.І. Огляд ринку виробів для систем водовідведення в Україні. Тезиси статей третьої науково-технічної конференції „Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” (м.Львів, 05-08 вересня 2016 року) Т.2, с. 3-11.
 9. Захарченко П.В., Гайко Г.І. Перспективи будування тунельних переходів Дніпра. Журнал «Підводні технології» 04/2016, с. 1-8.

 10. Захарченко П.В., Гайко Г.І., Дюжилова Н.О. Освоєння підземного простору міста Києва і завдання промисловості будівельних матеріалів. Журнал «Підводні технології» с. 1-6.

 11. Кійко В.В., Вотченікова О.В., Галущак О.А. Тенденції розвитку швейної промисловості України / В.В. Кійко, О.В. Вотченікова, О.А. Галущак //Научный взгляд в будущее. – Выпуск 1(1). Том 10. – Одесса, 2016 – 110 с. ─ С. 101-107.

 12. Viktoria KIIKO, Olga VOTCHENIKOVA.THE IMPACT OF THE TYPE OF PACKAGING MATERIAL ON THE QUALITY AND SAFENESS OF BEER // 8th Central European Congress on Food 2016 — Food Science for Well-being (CEFood 2016): Book of — 23-26 May 2016. — K.: NUFT, 2016. — 314 p.- Р.124.
 13. Купрієнко П.Й.,Лаповська С.Д.,Дюжилова Н.О.,Купрієнко Н.П. «Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання масштабного проекту- «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «Ресайклінгу»// Будівельні матеріали та вироби, №2-3 (92) 2016р. с. 16-24.
 14. Огороднік І.В.,Оксамит Т.В. «Розробка керамічної маси для виробництва клінкеру для брукування доріг» «Керамика: наука и жизнь» No 1(30), 2016 с.34-42.

 15.  Огороднік І.В.,Коваленко І.Д. «Вплив каолінів «СОКА-Україна» на якість та асортимент керамічного клінкеру для обличкування фасадів.»//Строительные материалы и изделия» № 1, 2016р. с. 80-84.

 16.  Огороднік І.В.,Оксамит Т.В. «Использование ниобий-магнетитового концентрата как пигмента для кераміческих глазурей широкой цветовой гаммы»// Строительные материалы и изделия,№2-3, 2016р.  с. 54-60.

 17. Огороднік І.В.,Оксамит Т.В., Гуменюк А.Г. Заявка на винахід №а201607190 від 08.08.2016р.  «Керамічна маса для виробництва самоглазуруючого керамічного клінкеру для обличкування фасадів».
 18. Півень Н.М. Полімерцементне цеолітовміщуюче штукатурне покриття. Строительные материалы и изделия, 2016 – №1,        с. 59-61.

2015 рік

 1. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Онопрієнко В.В., Іващенко Ю.В. Ринок будівельних матеріалів України. Сучасні енергоефективні  стінові матеріали: постановка проблеми та дослідження. Збірка доповідей 19-ї міжнародної конференції по будматеріалам «ISBAUSIL» (16-18 вересня 2015 р., м. Веймар, Німеччіна) Т.2, с. 1491-1496.

 2. Захарченко П. В., Гавриш О. М., Онопрієнко В.В. Товарознавча оцінка розвитку ринку сучасних будівельних матеріалів в Україні. Порторож 2015, С. 1-6.

 3.  Захарченко П.В., Рева В.І. Будівельна індустрія: вироби для людей з особливими потребами (частина 1) // Керамика: наука и жизнь. – 2015. – № 3(28). – С. 35 – 40.

 4. Захарченко П.В., Півень Н.М., Коваль С.М. Дослідження кінетики висихання зразків газобетону різної густини в залежності від складу використаних полімерцементних штукатурок. Строительные материалы и изделия, 2015. – №3-4, с.46-48.

 5. Захарченко П.В., Вінник М.І., Кошарний І.І. Аналіз підходів до оцінки якості труб з полімерних матеріалів // Збірник наукових праць Львівської комерційної академії, № 18, 2015. С. 95-97.

 6. Кійко В. В., Вотченікова, О. В.Міжорганізаційна система управління якістю тари і пакувальних матеріалів / Кійко В. В., О. В. Вотченікова  // Якість і безпека харчових продуктів: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — 373 с. ─ С. 40-42.
 7. Ляліна Н.П. Порівняльний аналіз технологічних особливостей однодомних і дводомних конопель // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 3 (225). – С. 86 – 88. Фахове видання.
 8. Ляліна Н.П., Богданова О.Ф. Удосконалення технології одержання трести безнаркотичних конопель з метою підвищення якості виробів та економічної ефективності переробки сировини // Тези конференції 3-4 квітня 2015 року «Розвиток національної економіки: теорія і практика».
 9. Ляліна Н.П. Алгоритм створення енергозберігаючих технологій одержання інноваційної продукції зі стебел безнаркотичних конопель // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2015. – № 2 (53). – С. 49-53. Фахове видання.
 10. Ляліна Н.П., Богданова О.Ф. Дослідження споживчих властивостей та експертна оцінка якості змішаних конопляних тканин // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 4.2015. – С. 82-85. Фахове видання.
 11. Ляліна Н.П., Богданова О.Ф. Економічна ефективність переробки трести безнаркотичних конопель для виготовлення целюлозовмісних виробів // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національної економіки: теорія і практика» Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 року.
 12. Ляліна Н.П., Євтушенко А.В. Дослідження споживних властивостей та оцінка якості засобів мобільного зв’язку (на прикладі торгівельної марки SAM-SUNG) // Всеукраїнська конференція студентів і молодих вчених «Стандартизація, товарознавство та експертиза промислових і продовольчих товарів» Херсон, 18-20 травня 2015 р.
 13. Огороднік І.В. Перехід на євростандарти для адаптації на світовому ринку // Будівельний журнал. №3 (115) 2015. С. 21.
 14. Огороднік І.В. ”Особливості виробництва керамічної цегли для обличкування фасадів світлих тонів // Керамика. Наука и жизнь” 2015р.- №3.
 15. Рева В.І., Чирич В.З., Чубенко Д.А., Ісиленко С.А., Кошарний І.І.  Огляд технологічних особливостей виробів для систем водопостачання та водовідведення в україні // Керамика: наука и жизнь. – 2015. – № 2(27). – С. 46 – 54.
 16. Скрипник А.Л., Моголівець А.А. Методичні підходи до прогнозування циклічності розвитку підприємств будівельної галузі / Будівельне виробництво, № 59. – 2015, с. 70-73.

2014 рік

 1. Гавриш О.М. Захарченко П.В., Калугина О.В Повышение качества изделий и материалов на основе гипса путем модификации их структуры // Tagungsbericht der 2. Weinmarer Gipstagung (30. – 31.März 2014). F.A. Finger – Institut für Baustoffkunde. Weimar, 2014. – S. 139 – 148.
 2. Захарченко П.В., Дудник Ю.І., Онопрієнко В.В., Мензул О.О. Товарознавчі аспекти виробництва силікатної цегли в Україні // Керамика: наука и жизнь. – №2, 2014. С. 42-46.

 3. Вотченікова О.В.Стратегічні аспекти менеджменту підприємств туристичної індустрії Європейський вектор економічного розвитку. – 2014. – Дніпропетровськ– №1 (40). – С. 122-128
 4. Ляліна Н.П., Резвих Н.І., Березовський Ю.В. «Оптимальні параметри приготування трести без наркотичних конопель способом холодноводного мочіння» Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Випуск.14. – Том 1. – Мелітополь:ТДАТУ, 2014. – С. 131-139.

 5. Ляліна Н.П «Світовий та вітчизняний досвід використання конопель для виготовлення товарів широкого вжитку» Вестник Херсонского национального технического университета. – №2(49). – Херсон. – 2014. – С.86-91.
 6. Ляліна Н.П., Тіхосова Г.А., Бабанов Е.Е. «Особливості якісних характеристик та технологічних властивостей наркотичних і безнаркотичних конопель» Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія: сучасний стан і перспективи розвитку:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (10-12 вересня 2014 р.), м. Херсон. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2014. – С. 37-42.
 7. Богданова О.Ф., Ляліна Н.П. «Вплив технологій одержання трести безнаркотичних конопель на якість целюлозних напівфабрикатів» Проблеми легкої і текстильної промисловості України: матеріали науково-практичної конференції, (22-24 жовтня 2014 р.), м. Херсон. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2014. – 136 с.

 8. Ляліна Н.П. «Порівняльний аналіз технологічних особливостей однодомних і дводомних конопель» Вісник Хмельницького національного університету. – №4. – Хмельницький. – 2014. – С.42-45.
 9. Огороднік І.В. Дотримання принципів маркетингу забезпечує конкурентні переваги на ринку./Будівельний журнал – 2014 №5-6, с. 104-105.

 2013 рік

 1. Georgijus SEZEMANAS, Marijonas SINICA, Petro ZACHARČENKO,  Donatas MIKULSKIS,  Modestas KLIGYS, Natalia PIVEN. Influence of Zeolite Additive on the Properties of Plaster Used for External Walls from Autoclaved Aerated Concrete. – ISSN 1392–1320  MATERIALS SCIENCE (MEDŽIAGOTYRA).  Vol. 19,  No. 2.  2013. –Р.222 – 229.

 2. Georgijus SEZEMANAS, Marijonas SINICA, Petro ZACHARČENKO,  Donatas MIKULSKIS,  Modestas KLIGYS, Natalia PIVEN. Influence of Zeolite Additive on the Properties of Plaster Used for External Walls from Autoclaved Aerated Concrete. – ISSN 1392–1320  MATERIALS SCIENCE (MEDŽIAGOTYRA).  Vol. 19,  No. 2.  2013. –Р.222 – 229.
 3. Захарченко П.В., Півень Н.М. Шляхи підвищення довговічності системи скріпленої теплоізоляції / Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Випуск 4. – К.: КНУБА, 2013 р. – С. 128-133.

 4. Захарченко П.В., Гавриш О.М., Калугіна О.М. Підвищення вогнестійкості гіпсокартонних плит // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. Науково – технічний збірник, № 48, 2013. – С. 134 – 143.
 5. Захарченко П.В., Півень Н.М. Шляхи підвищення довговічності системи скріпленої теплоізоляції / Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Випуск 4. – К.: КНУБА, 2013 р. – С. 128-133.
 6. Огороднік І.В. Фірма Порцекс-ВРБТ розширює виробництво високотехнологічної кераміки в Україні. /Будівельний журнал. Спецвипуск №3-4 2013р.-с.23.

 7. Огороднік І.В. Стан та перспективи розвитку ринку будівельної кераміки в Україні //Строительные материалы и изделия.- 2013-№ 5-6 — С.6-7.

 8. Алавердян Л.М. Визначення проблем розвитку малого бізнесу та шляхів їх подолання: тези доповіді на ХVІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в євроінтеграційних процесах», КиМУ 16–17 лютого 2013 р.

      3. Навчальна діяльність кафедри

 • Дисципліни за вибором навчального закладу: товарознавство та технологія систем сухого будівництва; підвищення конкурентоспроможності будівель і споруд; товарознавча експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей.
 • Дисципліни за вибором студента: маркетингова цінова політика; маркетингова товарна політика; світовий ринок товарів та послуг; економіка і організація біржової торгівлі.
 • Дисципліни природничо-наукової підготовки (та фундаментальної):  сенсорний аналіз; дослідна робота.
 • Дисципліни професійної та практичної підготовки: матеріалознавство та основи технології виробництва товарів; бухгалтерський облік; організація торгівлі; електронна комерція та комерційна логістика; логістика; комерційна діяльність на ринку нерухомості; міжнародне технічне регулювання та міжнародна торгівля; основи адміністрування; оцінювання відповідності; проекти в галузі інфраструктури; стратегічний маркетинг; сучасні системи будівництва; теоретичні основи товарознавства;  товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва; товарознавство послуг; товарознавство пакувальних матеріалів і тари; товарознавство стінових і оздоблювальних матеріалів; товарознавство керамічних будівельних матеріалів; товарознавство тепло- та звукоізоляційних матеріалів; товарознавство (непродовольчі товари); товарознавство (харчові продукти); експертиза товарів; товарознавча експертиза будівельних товарів; управління та статистика якості; торговельне підприємництво.

Перелік дисциплін для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

 • Дисципліни професійної та практичної підготовки:  управління якістю; комерційна логістика; стратегічний маркетинг; електронна комерція; маркетингові комунікації; підвищення конкурентоспроможності будівель і споруд; забезпечення надійності та довговічності будівельних конструкцій; тепло- та звукоізоляційні матеріали та вироби в енергозберігаючих технологіях; проекти в галузі інфраструктури; сучасні системи будівництва.

2) Викладачами кафедри розроблено більше 70 методичних вказівок та рекомендацій та близько 30 підручників, навчальних посібників і довідників, серед яких:

 • Захарченко П.В., Долгий Е.М., Галаган Ю.О., Гавриш О.М. Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали: Підручник з грифом МОН України. – К.: КНУБА, 2005. – 511 с.
 • Захарченко П.В., Купрієнко П.Й., Пушкарьова К.К., Рева В.І. Товарознавство керамічних  будівельних матеріалів: Навчальний посібник с грифом МОН України. – Київ: КНУБА, 2006. – 221с.
 • Карапузов Є.К., Соха В.Г. Утеплення фасадів. – К: Вища освіта, 2007. – 319 с.
 • Захарченко П.В., Долгий Е.М., Галаган Ю.О., Гавриш О.М. Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях: Підручник з грифом МОН України. – К.: Майстри, 2008. – 340 с.
 • Соха В.Г. Системи і матеріали з реставрації, консервування та виконання ремонтних робіт на пам’ятках культурної спадщини “Ceresit, Moment, Thomsit”: Посібник по проектуванн., монтажу і експлуатації системи / Соха В.Г.,Карапузов Є.К. К.: Вища освіта, 2008. – 126 с.
 • Гойко А.Ф., Четверіков Ю.В.,Скрипник А.Л. Мікроекономіка: навчальний посібник з грифом МОН України (лист №4/18U-2927 від 30.12.2008р.) –К.:Київський національний університет будівництва і архітектури,2009.-80с.
 • Захарченко П.В., Ленга Г., Гавриш О.М., Півень Н.М. Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: Підручник з грифом МОН України. – К.: КНУБА, 2009. – 464 с.
 • За заг. ред. к.т.н., проф. Захарченко П.В. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2008 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2009. – 128 с.
 • Захарченко П.В., Сосновський А.О., Гавриш О.М., Ушацький С.А. Проекти в галузі інфраструктури: партнерство державного і приватного секторів: Підручник з грифом МОН України. – К.: КНУБА, 2010. – 256 с.
 • За заг. ред. к.т.н., проф. Захарченко П.В. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2009 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2010. – 204 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Півень Н.М., Пастушенко О.Є., Калугіна О.М. Практикум з технології та товарознавства систем сухого будівництва. – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2010. – 278 с.
 • Гавриш О.М., Гавриш М.М., Захарченко П.В., Махиня А.А., Мовчан С.М., Васильківська Л.О. Німецько-українсько-російський словник термінології сухого будівництва. – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2010. – 272 с.
 • ДСТУ Б В.2.7-183:2009. Будівельні матеріали. Матеріали та вироби будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація й загальні технічні вимоги: Національний стандарт України. Автори: Заєць В., Кривошеєв П., Захарченко П.В., Гавриш О.М., Півень Н.М., Щербина Н.О. – Київ, 2010.
 • Захарченко П.В., Ленга Г., Гавриш О.М., Півень Н.М. Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: Підручник з грифом МОН України, 2-ге вид. – К.: КНУБА, 2011. –  586 с.
 • Рекомендації з проектування та улаштування гіпсокартонними плитами «КНАУФ» перегородок, до яких пред’являються вимоги пожежної безпеки, та вогнезахисту будівельних конструкцій.- Схвалено Міністерством регіонального розвитку та будівництва України (Лист №24E11/905/0/6E11 від 03.02.2011).
 • Захарченко П.В., Скрипник А.Л., Калугіна О.М., Дьякова Ю.В. Як стати товарознавцем у будівництві: Довідник для абітурієнтів. – Київ: СПД Павленко, 2011. –  52 с.
 • Захарченко П.В. та інші Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2010 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2011. – 252 с.
 • Ларіна Я.С., Скрипник А.Л., Рафальська В.А., Бабічева О.І. Барилович О.М., Рябчик А.В., Боняр С.М., Гальчинська Ю.М. Маркетингова цінова політика: навчальний  посібник з грифом МОН України (Лист № 1/11-3393 від 5.05.11). / за заг. ред. С.І. Чеботаря – Суми:Папірус,2011. –200 с.
 • Карапузов Є.К. Підлоги в сучасному будівництві: Наукове видання. Карапузов Є.К. , Соха В.Г., Ушеров-Маршак О.В., Величко А.М., Лайкін В.В. – К. Вища освіта, 2012. – 232 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карпенко О.О., Петухова О.М. Технологія та товарознавство систем сухого будівництва: вогнезахист будівельних конструкцій. Посібник. КНУБА – К.: «СПД Павленко», 2012. – 392 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карапузов Є.К., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2012 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2013. – 252 с.
 • Організація біржової та банківської діяльності: навч. посіб.: рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Менеджмент і адміністрування»/А.Ф. Гойко, О.С. Гриценко, А.Л.Скрипник; Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри .-Київ:КНУБА, 2014. – 228 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карапузов Є.К., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2013 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2014. – 252 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Карапузов Є.К., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2014 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2015. – 252 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Соха В.Г., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2015 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2016. – 252 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Кащенко Т.О., Півень Н.М. Практикум з технології та товарознавства систем сухого будівництва (навчальний посібник). Київ-2016. – 382 с.
 • Захарченко П.В., Гавриш О.М., Соха В.Г., Рева В.І., Скрипник А.Л. та інші. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2016 р.). – К.: КНУБА, СПД Павленко, 2017. – 252 с.
 • Захарченко П.В. Інноваційний розвиток промисловості будівельних матеріалів України.Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: монографія, – К.: КНУБА, 2017.- 196с.

      4. Викладачі кафедри

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 16 викладачів:

 • 6 професорів (з них 3 сумісники);
 • 9 доцентів (з них 3 сумісники);
 • 1 асистент.

Захарченко Петро Володимирович  к.т.н., професор, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві з моменту її створення, Віце-президент Академії будівництва України, керівник відділення «Будівельні матеріали та вироби» цієї Академії, член ДАК України, член Науково-методичної комісії Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України з напряму «Товарознавство та торговельне підприємництво», лауреат премії Ленінського комсомолу 1985 р. та лауреат премії Академії будівництва України імені М.С. Буднікова 2008 р.

Купрієнко Петро Йосипович д.т.н., професор кафедри ТКДвБ, дійсний член Академії будівництва України, секретар відділення «Будівельні матеріали і вироби» вказаної Академії, член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Національного технічного університету України «КПІ», лауреат премії Академії будівництва України ім. М.С. Буднікова.

Гавриш Олександр Михайлович: к.ф.н., професор (за сумісництвом), заступник генерального директора ТОВ «Кнауф Гіпс (Київ)», дійсний член Академії будівництва України, заслужений будівельник України, лауреат премії Академії будівництва України ім. М.С. Буднікова.

Соха Володимер Георгійович д.т.н., професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (за сумісництвом), генеральний директор з компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)», дійсний член Академії будівництва України. Лауреат Державної премієї України в галузі науки і техніки та Державної премії України в галузі освіти.

Лич Володимир Миколайович д.е.н., професор, професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (за сумісництвом). Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри економічної теорії КНУБА, член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН із з проблем секторального розвитку та підприємництва.

Ляліна Наталія Петрівна д.т.н., професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

Скрипник Андрій Леонідович к.ек.н, доцент, (за сумісництвом)член-кореспондент Академії будівництва України, член Ради будівельно-технологічного факультету КНУБА та НМК КНУБА з напряму «Товарознавство та торговельне підприємництво».

Огородник Ірина Владиславівна к.т.н, с.н.с., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві. Лауреат премії Академії будівництва України ім. М.С. Буднікова.

Вотченікова Ольга Володимирівна к.т.н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Алавердян Людмила Миколаївна  к.ек.н, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

Романенко Олеся Валеріївна к.ек.н, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

Самойленко Антоніна Анатоліївна к.т.н, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

Юдічева Ольга Петрівна, к.т.н. доцент, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

Гелета Олег Леонтійович  кандидат геологічних наук, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (за сумісництвом), заступник директора (керівник відділу експертизи напівдорогоцінного та декоративного каміння Державного гемологічного центру України при Міністерстві фінансів України). Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, відмічений подяками Міністерства фінансів України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Омельяненко Оксана Павлівна  к.ек.н, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві (за сумісництвом).

Тритинник Неля Володимирівна, асистент кафедри.

 

Допоміжний склад кафедри:

 • Димерець Ольга Овсіївна – завідувач лабораторії.
 • Безродна Юлія Сергіївна – завідувач лабораторії
 • Зінчук А.О. – завідувач лабораторії (вул. Освіти, 4).
 • Маршак Мірослава Михайлівна – завідувач лабораторії (вул. Освіти, 4).
 • Дегтяренко Анна Іванівна – інженер.
 • Половець Анатолій Андрійович – інженер.
 • Панченко Ксенія Олександрівна – інженер.
 • Григоренко В.С. – ст. лаборант.
 • Москвітіна Надія Олександрівна – лаборант.

5) Контактна інформація:
– завідувач кафедри Захарченко Петро Володимирович – тел. (044) 520-01-31;
– кімната викладачів – ауд. 362(прибудова);
тел. (044) 241-54-49, внутр. 4-49;
e-mail  tkd362@ukr.net
– кімната викладачів – ауд. 364(прибудова);
тел. (044) 244-96-67, внутр. 2-67;

Студентки-стипендіатки (зліва направо) Тритинник Неля, Близнюкова Антоніна, Грицак Анастасія з відповідними сертифікаиами про надання іменної стипендії.

Завідувач кафедри «Товарознавство та комерційна діяльність в будівництві» проф. Захарченко П.В. та проф. кафедри Гавриш О.М. на пленарному засіданні 3-ої Веймарської гіпсової конференції (3.WEIMARER GIPSTAGUNG begrüßen) у м. Веймар (Німеччіна)

Привітання декана БТФ проф. Гоца В.І. та зав. кафедри ТКДвБ проф. Захарченка П.В. магістрів та спеціалістів з успішним закінченням навчання в КНУБА 24.03.17

Випускник-магістр Кошарний І.І. поряд із деканом БТФ, проф. Гоцем В.І. та зав. кафедри ТКДвБ, проф. Захарченком П.В.

Радісна мить отримання дипломів в КНУБА.

28 – 30 вересня 2016 р.  проф. Захарченко П.В. на 24-тій Міжнародній конференції материалів и технологій у місті Порторож (Словенія)

 

День відкритих дверей на будівельно-технологічному факультеті (22.10.2016)

 

 

image001

Отримання іменних стипендій від компанії: ПТК ТОВ «Агромат», ТОВ «Хенкель Баутехнік», ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» студентами спеціальності “Товарознавство та комерційна діяльність”