Захист магістерських робіт 2019

17–18 грудня 2019 року в ауд. 220 відбувся захист атестаційних випускних робіт магістрів зі спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)” та 131 “Прикладна механіка (Інженерія логістичних систем)” Комісія заслухала тринадцять доповідей: всі роботи виконано на високому рівні у відповідності до діючих нормативних документів та методичних вказівок зі спеціальності, студенти продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки та сформованих практичних навичок в області сучасного машинобудування. Авторам робіт присвоєно освітній рівень “магістр”.

Колектив кафедри будівельних машин щиро вітає своїх випускників з успішним захистом магістерських робіт!

За результатами захисту обрано кращу атестаційну випускну роботу магістра на тему “Розробка бульдозерного обладнання підвищеної ефективності”, яку виконав Проскурін Олексій Геннадійович під керівництвом доцентів кафедри будівельних машин РУСАНА Ігора Володимировича і МІЩУКА Дмитра Олександровича.